§ 96

 1. Zaměstnavatel je povinen vést u jednotlivých zaměstnanců evidenci s vyznačením začátku a konce
  1. odpracované
   1. směny [§ 78 odst. 1 písm. c)],
   2. práce přesčas [§ 78 odst. 1 písm. i) a § 93],
   3. noční práce (§ 94),
   4. doby v době pracovní pohotovosti (§ 95 odst. 2),
  2. pracovní pohotovosti, kterou zaměstnanec držel [§ 78 odst. 1 písm. h)§ 95].
 2. Na žádost zaměstnance je zaměstnavatel povinen umožnit zaměstnanci nahlédnout do jeho účtu pracovní doby nebo evidence pracovní doby a do jeho účtu mzdy a pořizovat si z nich výpisy, popřípadě stejnopisy na náklady zaměstnavatele.

§ 97

 1. Překážky v práci na straně zaměstnance při pružném rozvržení pracovní doby se posuzují jako výkon práce jen v rozsahu, ve kterém zasáhly do základní pracovní doby.
 2. Při překážkách v práci na straně zaměstnance při pružném rozvržení pracovní doby, vymezených přesnou délkou nezbytně nutné doby, po kterou přísluší zaměstnanci pracovní volno, nebo jde-li o činnost v případech uvedených v § 203 odst. 2 písm. a), se posuzuje jako výkon práce celá tato doba.
 3. Překážky v práci na straně zaměstnavatele při pružném rozvržení pracovní doby se posuzují jako výkon práce, jestliže zasáhly do směny zaměstnance, a to za každý jednotlivý den v rozsahu průměrné délky směny.
 4. Za dobu 1 dne se považuje pro účely odstavců 1 až 3 doba odpovídající průměrné délce směny vyplývající ze stanovené týdenní pracovní doby nebo z kratší pracovní doby.
 5. Při uplatnění konta pracovní doby se pracovní volno pro překážky v práci na straně zaměstnance poskytuje v rozsahu nezbytně nutné doby, popřípadě v rozsahu délky směny rozvržené zaměstnavatelem na příslušný den.

§ 98

 1. Práce přesčas při uplatnění pružného rozvržení pracovní doby se zjišťuje vždy jako práce nad stanovenou týdenní pracovní dobu a nad základní pracovní dobu.
 2. Prací přesčas při uplatnění konta pracovní doby je práce konaná nad stanovenou týdenní pracovní dobu, která je násobkem stanovené týdenní pracovní doby a počtu týdnů vyrovnávacího období podle § 86 odst. 3 nebo podle § 87 odst. 3.

§ 99

Opatření týkající se hromadné úpravy pracovní doby, práce přesčas, možnost nařizovat práci ve dnech pracovního klidu a noční práci se zřetelem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci je zaměstnavatel povinen předem projednat s odborovou organizací.

Předchozí stránka

Další stránka

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Komentáře  

+1 #9 Pracomat.cz 2020-11-15 18:48
Cituji Jana Karchová:
Omlouvám se asi jsem nedostatečně pracovala s formulářem.
Stejný ..


Dobrý den Jano,

nejsem si jistý, že rozumím dotazu. Ptáte se na to, zda je povinnost zapisovat začátek a konec přestávky?
Citovat
+1 #8 Jana Karchová 2020-11-13 16:36
Omlouvám se asi jsem nedostatečně pracovala s formulářem.
Stejný dotaz k přestávkám. Na jednom emináři nám bylo vysvětlena důležitost zápisu přestávky ( zdravotní sestra(. A to vzhledem k zstupitelnosti. A to jak všeobecné sestry tak přestávky sanitárek a jejich střídání.
Citovat
+1 #7 Jana Karchová 2020-11-13 16:28
Ustanovení o pracovní době a době přestávek.
To myslím při evidenci docházky.
Na nějakém semináři nám bylo zdůrazněno právě vyznačování přestávky v evidenci pracovní doby, jako velmi důležité.( pro případ pracovního úrazu , nebo zastupitelnoti ( zdravotní sestra)
Citovat
+2 #6 Pracomat.cz 2020-01-21 11:12
Cituji Táňa Sobelová:
Dobrý den, chci se zeptat jestli může zaměstnavatel tzv. upisovat ...


Dobrý den Táňo,

nárok na dovolenou budete mít jako součást pracovní smlouvy a zaměstnavatel nemá právo ji měnit (zkracovat), pokud k tomu není objektivní důvod (jako třeba neomluvená absence, či dlouhodobá nemoc). Co se týče doby pro oznámení směn, je zákonem (§84 pracomat.cz/.../...) stanovena na dva týdny, pokud se společně nedomluvíte jinak.
Citovat
0 #5 Táňa Sobelová 2020-01-21 10:53
Dobrý den, chci se zeptat jestli může zaměstnavatel tzv. upisovat z vyměřené dovolené když podle něj zaměstnanci"chybí" hodiny i když s tím zaměstnanec nesouhlasí. A jak je to s plánováním směn na určité období, jak dlouho dopředu musím zaměstnanec vědět kdy má chodit do práce a zda mají samoživitelé nějaké výjimky? Děkuji Táňa
Citovat
+1 #4 Pracomat.cz 2020-01-01 12:30
Cituji Eva Ondrova:
Dobrý den,chtěla jsem se zeptat, jestli je zaměstnanec ...


Dobrý den Evo,

zaměstnavatel vám může účast na školení nařídit. Nicméně účast na školení se považuje za výkon práce. To znamená, že když se jedná o školení či jinou formu pracovní aktivity mimo pracovní dobu, jde o práci přesčas. Na kterou se vztahují patřičná ustanovení - nárok příplatek či náhradní volno, limit 150 hodin za rok atd...
Citovat
+1 #3 Eva Ondrova 2020-01-01 09:03
Dobrý den,chtěla jsem se zeptat, jestli je zaměstnanec povinen ve svém vlastním volnu chodit na povinné školení a provozní schůze nařízené zaměstnavatelem,pracuji v nepřetržitém provozu.děkuji za odpověd
Citovat
+1 #2 Pracomat.cz 2018-09-16 08:30
Cituji Hana Babická:
Je někde stanoveno, že zaměstnanci musí průběžně vyplňovat denní přehled docházky...


Dobrý den Hano,

zákon (Zákonék Práce) v § 96 uvádí:

(1) Zaměstnavatel je povinen vést u jednotlivých zaměstnanců evidenci s vyznačením začátku a konce pracovní doby.

Co už ale nespecifikuje, je forma, jak k tomu má docházet. V praxi je přípůstné vše, od ručního zapisování do sešitu či knihy docházky, po elektronické čipy, které automaticky zaznamenají vaši přítomnost v zaměstnání do systému.
Citovat
+1 #1 Hana Babická 2018-09-14 18:26
Je někde stanoveno, že zaměstnanci musí průběžně vyplňovat denní přehled docházky (práce od-do, oběd od-do)?
Děkuji.
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]