Jedná se o poměrně novou sociální dávku, která je vyplácena od 1.7.2021. Je určena pro finanční podporu nezaopatřených dětí v situaci, kdy má rodič vůči dětem vyživovací povinnost (má platit výživné), ale svou vyživovací povinnost vůči dítěti (či více dětem) neplní. Buď proto, že výživné neplatí vůbec, nebo ho neplatí ve stanovené výši.

 
 

Smysl této dávky je pomoci rodičům samoživitelům, kterým bývalý partner či partnerka neplatí výživné.

Zálohované výživné

Jedná se o jiný název pro ten stejný institut. Pokud budete číst o zálohovaném výživném, tak se jím myslím náhradní. Případně naopak.

Zákon o náhradním výživném

Jedná se o zákon č. 588/2020 Sb. o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě. Jedná se o mladý zákon, který oficiálně spatřil světlo světa 31.12.2020.

Nárok na náhradní výživné

Nárok má nezaopatřené dítě s trvalým pobytem na území ČR. Podmínka pro trvalý pobyt má svoje výjimky.

Nezaopatřeným dítětem je dítě do ukončení povinné školní docházky, případně do 26 let věku za následujících podmínek:

 1. probíhá soustavná příprava na budoucí povolání,
 2. z důvodu úrazu, dlouhodobé nemoci či nepříznivého zdravotního stavu nemůže probíhat výše uvedená soustavná příprava na budoucí povolání ani není možné vykonávat výdělečnou činnost (zároveň však dítě nesmí pobírat invalidní důchod třetího stupně),
 3. 3. po ukončení povinné školní docházky je dítě vedeno v evidenci krajské pobočky úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, avšak nevzniká nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci (v tomto případě se na dítě jako na nezaopatřené pohlíží jen do 18. roku věku).

Pro vznik nároku na dávku musí být dále splněna následující podmínka:

Probíhající exekuční řízení nebo řízení o soudním výkonu rozhodnutí k vymožení výživného, které je vedeno proti osobě která má platit výživné. Zjednodušeně řečeno, neplatícího rodiče musíte o výživné zažalovat a po úspěšném soudu ho i začít formálně vymáhat -> mít platný soudní rozsudek o výživném.

Výjimky pro podmínku trvalého pobytu v rámci ČR

Platí pro osoby, které jsou:

 1. rodinným příslušníkem osoby, která je rodinným příslušníkem občana Evropské unie, popřípadě států Evropského hospodářského prostoru, který je v České republice zaměstnaný, samostatně výdělečně činný, nebo si takové postavení ponechává a má právo na rovné zacházení
 2. rodinným příslušníkem občana Evropské unie, popřípadě států Evropského hospodářského prostoru, který je hlášen na území České republiky k pobytu po dobu delší než 3 měsíce a tento občan a s ním společně posuzované osoby podle zákona o státní sociální podpoře nejsou neodůvodnitelnou zátěží posuzovanou podle zákona o pomoci v hmotné nouzi
 3. rodinným příslušníkem cizince, kterému byla udělena doplňková ochrana
 4. rodinným příslušníkem cizince, který je držitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropské unii na území jiného členského státu Evropské unie a bylo mu vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky
 5. cizincem bez trvalého pobytu na území České republiky, kterému tento nárok zaručuje mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu

 
 

Výše náhradního výživného

 • Maximální výše je 3 000 Kč. Pokud je soudem určené výživné menší, jedná se o určenou částku.
 • Pokud rodič část výživného platí, náhradní výživné představuje rozdíl mezi určenou částkou (max. 3 000 Kč) a placeným výživným.

Pro jistotu to uvedu na příkladech. Soudem určené výživné je 2 900 Kč. Rodič platí 900 Kč. Náhradní výživné bude 2 900 - 900 = 2 000 Kč.

Druhý případ. Soudem určené výživné je 10 000 Kč. Rodič nic neplatí. Náhradní výživné bude 3 000 - 0 = 3 000 Kč.

Kdy probíhá výplata?

 • Vyplácí se měsíčně a zpětně. To znamená, že dávku za srpen dostane vyplacenu v září.
 • Pokud byla výše náhradního výživného nižší než 100 Kč, bude vypláceno jednou za čtyři měsíce.
 • Náhradní výživné se vyplácí nejdříve za kalendářní měsíc, v němž byla podána žádost. To znamená, že o něj nemůžete "žádat zpětně".
 • Způsob výplaty je převod na účet nebo poštovní poukázka. Příjemce si může způsob zvolit. Pokud by chtěl způsob výplaty změnit, bude změna způsobu výplaty platit od následujícího měsíce po doručení žádosti o tuto změnu.

Přeplatek náhradního výživného

Pokud došlo k přeplatku, respektive pokud byla dávka čerpána neoprávněně, tak je povinen příjemce ji vrátit. A to i za předpokladu, že byla dávka spotřebována. Případná promlčecí lhůta pro vrácení přeplatku je tři roku od jeho vyplacení.

Kdo rozhoduje o náhradním výživném?

 • Úřad práce. Jeho krajské pobočky, případně pobočky pro hlavní město Prahu.
 • Úřad má na vyřízení žádosti 30 dní.

Potřebné dokumenty

 1. exekuční titul upravující vyživovací povinnost
 2. doklad o úhradě části výživného, případně čestné prohlášení že výživné nebylo uhrazeno
 3. potvrzení o nezaopatřenosti dítěte

Délka náhradního výživného

Stanovuje se vždy na následující čtyři měsíce. Poté se žádost znova posuzuje a pokud nárok stále trvá, je dávka vyplácena další čtyři měsíce. Poté se situace opakuje.

Nárok na náhradní výživné zaniká po výplatě celkem 24 dávek nebo v případě, že příjemce výživného přestává být nezaopatřeným dítětem.

Online formulář pro náhradní výživné

Můžete ho vyplnit zde 

Potřebujete pomoc s vyplněním? Zavolejte na telefonní číslo 800 779 900 nebo napište na tento e-mail - [email protected] .

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Komentáře  

+1 #2 Pracomat.cz 2021-09-25 09:50
Cituji kateřina dankova:
dobry den otec mich deti dluži vyživne anevimm jak to odnej dostat ...Dobrý den Kateřino,

při dlužném výživném máte dvě možnosti. Zahájení exekučního vymáhání výživného. To je pochopitelně krajní možnost kdy bývalý partner nemá žádnou snahu dluh splatit. S tímto je vhodné obrátit se na soud, případně přímo na exekutora. Neexistuje žádný minimální dluh, který je možné vymáhat. Neplacení výživného lze exekučně řešit už od prvního měsíce neplacení.

Druhá možnost je podat trestní oznámení. To můžete v případě, že máte rozsudek o výživném a nezaplacené výživné od bývalého partnera za období delší než čtyři měsíce. Potom stačí navštívit služebnu policie ČR, kde s vámi sepíší potřebné dokumenty.
Citovat
+1 #1 kateřina dankova 2021-09-25 09:10
dobry den otec mich deti dluži vyživne anevimm jak to odnej dostat mam dve deti 5 letou a 7 letou dekuji dankova
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].