Na této stránce jsou uvedeny jednotlivé skupiny nemocí a počet jejich výskytů za poslední roky. Data posytuje ČSSZ.

 
 

Duševní nemoci

Spadají sem duševní poruchy (psychické poruchy), které znesnadňující fungování člověka ve společnosti. Mohou mít příčinu genetickou, nebo vycházet z prostředí a životních událostí jedince. Jako léčba se používají medikamenty i psychoterapie. Mezi duševní choroby patří: deprese, bipolární poruchy, schizofrenie, neurotické poruchy, poruchy osobnosti a chování.

O tom jaké mají duševní nemoci vliv na míru poklesu pracovní schopnosti se dočtete zde.

Rok  Celkem  Muži  Ženy 
2015  39 289  13 945  25 344 
2016  42 625  15 202  27 423 
2017  44 843  15 957  28 886 
2018  45 008  16 183  28 825 
2019  47 732  16 732  31 000 

Nemoci dýchací soustavy

Ačkoliv se ve většině případů nejedná o zásadně nebezpečné nemoci, tak jsou nemoci dýchací soustavy tradičně a dlouhodobě nejčastější důvod pracovní neschopnosti. Typicky sem patří chřipka, černý kašel, z poslední doby COVID-19 nebo zápal plic.

O tom jaké mají nemoci dýchací soustavy vliv na míru poklesu pracovní schopnosti se dočtete zde.

Rok  Celkem  Muži  Ženy 
2015  595 160 278 537  316 623 
2016  556 552 266 377  290 175 
2017  633 015 294 791  338 224 
2018  712 585 327 884  384 701 
2019  673 274  309 142  364 133 
 
 

Nemoci kůže 

Kožní choroby nepatří mezi nejčastější příčiny pracovní neschopnosti, přesto často patří mezi nepříjemné nemoci. Typickým příkladem jsou infekce, puchýře, záněty nebo nádory.

O tom jaké mají nemoci pohlavní a močové soustavy vliv na míru poklesu pracovní schopnosti se dočtete zde.

Rok  Celkem  Muži  Ženy 
2015  24 032  13 785  10 247
2016  26 543  14 997  11 546 
2017  26 736  15 292  11 444 
2018  27 909  15 839  12 070 
2019  30 928  17 589  13 339 

Nemoci pohlavní a močové soustavy

Typicky do nich patří potíže s ledvinami, pohlavními orgány či prsy.

O tom jaké mají nemoci pohlavní a močové soustavy vliv na míru poklesu pracovní schopnosti se dočtete zde.

Rok  Celkem  Muži  Ženy 
2015  62 546 13 819  48 727 
2016  67 182  14 685  52 497 
2017  69 190  15 141  54 049 
2018  68 720  15 311  53 409 
2019  75 720  16 648  59 073 
 
 

Nemoci nervové soustavy

Pod touto kategorií se skrývají nepříjemné nemoci jako je: alzheimerova choroba, amyloidóza, bolest hlavy, cévní mozková příhoda, chronický únavový syndrom, migréna nebo parkinsonova choroba.

O tom jaké mají nemoci nervové soustavy vliv na míru poklesu pracovní schopnosti se dočtete zde.

Rok  Celkem  Muži  Ženy 
2015  22 372  9 333  13 039 
2016  24 998  10 216  14 782 
2017  25 977  10 636  15 341 
2018  26 296  10 752  15 544 
2019  28 196  11 667  16 529 

Nemoci oběhové soustavy

Zjednodušeně lze říci, že se jedná o onemocnění srdce, cév a krve. Typickými zástupci jsou: ateroskleróza, Ischemická choroba srdeční, Infarkt myokardu nebo hypertenze.

Vliv nemocí oběhové soustavy na schopnost pracovat.

Rok  Celkem  Muži  Ženy 
2015  44 700  25 722  18 978 
2016  47 431  22 747  24 683 
2017  48 418  27 449  20 969 
2018  47 905  27 270  20 635 
2019  51 461  28 832  22 629 
 
 

Ostatní nemoci

Sem patří všechny nemoci, které nejsou uvedeny v některém z ostatních bodů.

Rok  Celkem  Muži  Ženy 
2015  126 448  51 914  74 534 
2016  148 880  61 763  87 117 
2017  154 495  63 804  90 691 
2018  160 802  66 496  94 306 
2019  183 826  76 403  107 424 

Nemoci pohybové soustavy

Patří sem například: svalová atrofie, obrna, plegie nebo hemiparéza.

Vliv nemocí pohybové soustavy na schopnost pracovat.

Rok  Celkem  Muži  Ženy 
2015  277,381  143,485  133,896 
2016  311,843  159,045  152,798 
2017  324,558  165,102  159,456 
2018  323,877  163,716  160,161 
2019  359,083  180,534  178,549 

Nemoci trávící soustavy

Mezi ně se řadí např. apendicitida, celiakie, crohnova choroba, salmonelóza, ulcerózní kolitida nebo žaludeční vředy.

Vliv nemocí trávící soustavy na schopnost pracovat.

Rok  Celkem  Muži  Ženy 
2015  107 016  58 096  48 920 
2016  121 340  65 908  55 432 
2017  122 649  66 894  55 755 
2018  119 852  65 099  54 753 
2019  134 272  71 768  62 503 

Těhotenství, porod, šestinedělí

Sem patří nemoci a nehody komplikující těhotenství, porod a šestinedělí. Např. rizikové těhotenství, osteomalacie v šestinedělí nebo duševní poruchy související se šestinedělím.

Rok  Celkem  Muži  Ženy 
2015  37 210  37 210 
2016  37 224  37 224 
2017  37 021  37 021 
2018  34 710  34 710 
2019  34 420  34 420 

Tuberkulóza

Jedná se o závažné infekční onemocnění způsobené bakterií Mycobacterium tuberculosis. Nejčastěji bývají postiženy plíce.

Vliv tuberkulózy na pracovní schopnosti člověka se řeší zde.

Rok  Celkem  Muži  Ženy 
2015  124  81  43 
2016  110  84  26 
2017  106  73  33 
2018  99  72  27 
2019  113  77  37 

Úrazy, otravy

Úraz je trvalá nebo dočasná porucha tělesného či duševního zdraví která vznikla v důsledku zevní události. Stávají se obvykle nezávisle na vůli postižené osoby a působí náhle nebo po omezenou dobu.

Rok  Celkem  Muži  Ženy 
2015  177 742  117 722  60 020 
2016  186 904  122 668  64 236 
2017  193 851  124 949  68 902 
2018  190 870  122 096  68 774 
2019  198 881  126 239  72 642 

Zhoubné novotvary

Jedná se například o zhoubné novotvary průdušek nebo plic, difúzní mezoteliomom pleury a peritonea nebo  nádory močového měchýře a kůže.

Vliv zhoubných novotvarů na schopnost pracovat se řeší zde.

Rok  Celkem  Muži  Ženy 
2015  12 778  6 155  6 623 
2016  13 247  6 396  6 851 
2017  13 892  6 684  7 208 
2018  13 832  6 599  7 233 
2019  14 505  6 730  7 776 

Zdroj dat:ČSSZ 

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].