Jedná se o sociální dávku, která je určena osobám, které kvůli svému zdravotnímu stavu potřebují pomoc od ostatních. Zákon stanovuje čtyři stupně závislosti, které se odvíjí od míry základních životních potřeb, u kterých potřebují osoby asistenci. Příspěvek na péči pro seniora je asi nejčastějším určením této dávky. Jaký je tedy příspěvek na péči od 1.1.2022? Zjistíte v pokračování tohoto textu.

 
 

Základní životní potřeby jsou tyto

 • mobilita,
 • orientace,
 • komunikace,
 • stravování,
 • oblékání a obouvání,
 • tělesná hygiena,
 • výkon fyziologické potřeby,
 • péče o zdraví,
 • osobní aktivity,
 • péče o domácnost (u osob starších 18 let)

Stupeň závislosti

Jsou definovány vyhláškou č. 505/2006 Sb. a podle počtu základních životních potřeb jsou nastaveny takto:

 • I stupeň závislosti = lehká závislost
 • II stupeň závislosti = středně těžká závislost
 • III stupeň závislosti = těžká závislost
 • IV stupeň závislosti = úplná závislost

Kdo má nárok na příspěvek na péči

Kritéria na příspěvek na péči jsou následující. Jedná se o osobu, která má dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav - je závislá na pomoci další osoby a je starší než jeden rok (dětí do jednoho roku se tato dávka netýká).

Kolik je příspěvek na péči v roce 2022

Stupeň závislosti Osoba mladší 18ti let Osoba starší 18ti let
  Počet životních potřeb, které osoba není schopna zajistit sama Výše příspěvku na péči Počet životních potřeb, které osoba není schopna zajistit sama Výše příspěvku na péči
lehká závislost 3 3 300 Kč 3 - 4 880 Kč
středně těžká závislost 4 - 5 6 600 Kč 5 - 6 4 400 Kč
těžká závislost* 6 - 7 9 900 Kč 7 - 8 8 800 Kč
těžká závislost (v ostatních případech) 6 - 7 13 900 Kč 7 - 8 12 800 Kč
úplná závislost* 8 - 10 13 200 Kč 9 - 10 13 200 Kč
úplná závislost (v ostatních případech) 8 - 10 19 200 Kč 9 - 10 19 200 Kč

* pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb podle § 48, 49, 50, 51, 52 nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu

Přeplatek

 • Příjemce příspěvku, který přijal příspěvek který byl vyplacen neprávem nebo ve vyšší částce, než náležel, musí tento přeplatek vrátit.
 • Nárok na vrácení přeplatku zaniká uplynutím 3 let ode dne, kdy byl vyplacen. Tato lhůta neplyne po dobu řízení o opravném prostředku nebo o žalobě.
 • Povinnost vrátit přeplatek nevzniká, jestliže je přeplatek menší než 100 Kč.

Kontrola využívání příspěvku

Krajská pobočka Úřadu práce může kontrolovat, zda:

 • byl příspěvek využit k zajištění pomoci
 • byla s poskytovatelem sociálních služeb uzavřena smlouva o poskytování sociálních služeb
 • v případě, kdy je pomoc poskytována osobou blízkou nebo asistentem sociální péče, je tato osoba zdravotně způsobilá
 • způsob poskytované pomoci a její rozsah odpovídá stanovenému stupni závislosti a zda je zaměřena na základní životní potřeby
 • pomoc je poskytována osobně tím, kdo byl uveden v žádosti o příspěvek

Zaměstnanci státu k tomu určení jsou na základě souhlasu osoby oprávněni vstupovat do obydlí, v němž osoba žije, za účelem provedení sociálního šetření a kontroly využívání příspěvku. Musí se však prokázat služebním průkazem.

 
 

Jak přiznaný příspěvek na péči zvýšit?

Příspěvek může být zvýšen o 2.000,– Kč měsíčně za těchto podmínek:

1. Oprávněná osoba a osoby s ní společně posuzované mají nízký příjem – tento případ se vztahuje na:

nezaopatřené dítě do 18 let věku, kterému náleží příspěvek na péči

Kromě následujících případů:

 • dítě, kterému náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte ze systému dávek pěstounské péče,
 • dítě, jemuž nenáleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte, protože požívá důchod z důchodového pojištění, který je stejný nebo vyšší než tento příspěvek,
 • dítě, které je v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti nebo mládež.
 • rodiče, který pobírá tento příspěvek a který zároveň pečuje o nezaopatřené dítě do 18 let věku, pokud rozhodný příjem oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných je nižší než dvojnásobek částky životního minima pro tyto osoby.

2. Se jedná o nezaopatřené dítě od 4 do 7 let věku, kterému náleží příspěvek na péči ve III. nebo IV. stupni závislosti.

Kromě následujících případů:

 • dítě, kterému náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte ze systému dávek pěstounské péče,
 • dítě, jemuž nenáleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte, protože požívá důchod z důchodového pojištění, který je stejný nebo vyšší než tento příspěvek,
 • dítě, které je v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti nebo mládež.

Žádost o příspěvek na péči

O tuto dávku se žádá na úřadu práce. Vzor formuláře pro příspěvek na péči je ke stažení zde.

Po žádosti na úřadu práce provede sociální pracovník sociální šetření – bude zjišťovat, jak moc samostatný je žadatel ve svém přirozeném prostředí. Z toho šetření vyplyne jaký stupeň závislosti osoba má. Proti výsledku žádosti o příspěvek na péči se lze na úřadu práce odvolat.

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]