Pohřebné je sociální dávka, určená k úhradě nákladů týkajících se vypravení pohřbu. Není závislá na příjmu žadatele a podmínky pro její získání, včetně formuláře žádosti o pohřebné najdete v textu níže.

 
 

Kolik je pohřebné v roce 2023?

Stejně jako v minulém roce je částka stejná a jedná se o 5 000 . Můžete o ni zažádat až rok zpětně od pohřbení. Pochopitelně musíte doložit doklady o nákladech na vystrojení pohřbu. Tato dávka se vyplácí jednorázově.

Kdo má nárok na pohřebné?

Podmínky jsou jednoduché, nárok na pohřebné náleží pouze tomu, kdo:

 • Zařídí pohřeb pro dítě, které bylo v době smrti nezaopatřené
 • Zařídí pohřeb rodiči nezaopatřebeného dítěte

Nezaopatřené dítě, nebo rodič nezaopatřeného dítěte musí být z ČR nebo mít trvalý pobyt na území ČR. Vyjímkou je situace, kdy se dítě narodilo jako mrtvé.

Jak jsme zmiňovali v úvodu, příjem se nebere v potaz. Jedinou možností pro příspěvek na pohřebné krom výše uvedeného je obrátit se s žádostí na váš městský úřad a žádat o mimořádnou finanční pomoc.

Kdo je nezaopatřené dítě?

Za nezaopatřené dítě se považuje dítě do skončení povinné školní docházky, nejdéle však do 26. roku věku (§11 zákona č. 117/1995 Sb.), jestliže:

 • se soustavně připravuje na své budoucí povolání nebo se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz;
 • z důvodu dlouhodobě nepříznivého stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.
 • Po skončení povinné školní docházky se do 18. roku věku považuje za nezaopatřené dítě také dítě, které je vedeno v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na hmotné zabezpečení (např. nesplňuje podmínku, že v posledních 3 letech odpracovalo alespoň 12 měsíců).

Dítě, které je poživatelem plného invalidního důchodu, nelze považovat za nezaopatřené dítě.

Kde se vyřizuje pohřebné?

Jak probíhá výplata pohřebného? I o tuto dávku se žádá na úřadu práce. Formulář žádosti o pohřebné je ke stažení zde.

Kromě vyplněného formuláře budete dále potřebovat:

 • vlastní doklad totožnosti
 • rodný list dítěte nebo jiné doklady prokazující, že zesnulý byl rodičem nezaopatřeného dítěte
 • úmrtní list
 • fakturu za vypravení pohřbu
 • doklad o zaplacení nákladů spojených s vypravením pohřbu
 • doklad o datu pohřbení.
Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].