Tyto dávky jsou určeny pro osoby, u kterých na ně vzniká nárok kvůli jejich zdravotnímu stavu. Osoby se zdravotním postižením mají nárok na vydání průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P.

Základními dávkami pro osoby zdravotně postižené jsou:

Příspěvek na mobilitu

Nárok na tuto dávku mají zejména zdravotně postižení občané, kteří:

  • Se potřebují pravidelně a často někam dopravovat - např. do chráněné dílny, nebo k lékaři
  • Nejsou schopni zvládat základní úkony v oblasti mobility
  • Jsou držiteli karty ZTP nebo ZTP/P

Osobám, které jsou v domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo zařízení ústavní péče se obvykle tato dávka neposkytuje.

Kolik je příspěvek na mobilitu

Výše příspěvku na mobilitu je i od 1.1.2020 550 měsíčně, s tím že je možné si dávku nechat proplácet jak měsíčně tak i čtvrtletně a potom je výše 1 650 Kč za čtvrtletí.

Formulář žádosti příspěvku na mobilitu ke stažení.

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Adresáty tohoto příspěvku jsou osoby se zdravotním postižením, u kterých je nutné pořízení speciální pomůcky pro zmírnění jejich postižení. Jedná se zejména o ty osoby, které mají zrakové nebo sluchové postižení, případně vadu pohybu.

Kdo má nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku

  • Příspěvek na motorové vozidlo nebo úpravu bytu - zdravotně postižená osoba starší 3 let
  • Příspěvek na vodícího psa - zdravotně postižená osoba starší 15ti let
  • Ostatní pomůcky - zdravotně postižená osoba starší 1 roku

O tom zda je zvláštní pomůcka nutná a zda je možné přispět na konkrétní typ rozhoduje příslušný úřad na základě lékařského posudku.

Kolik je příspěvek na zvláštní pomůcku

Výše příspěvku na zvláštní pomůcku pro rok 2020 je stanovena zákonem o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů.

Na pořízení zvláštní pomůcky, jejíž cena je nižší než 10 000 Kč, se příspěvek na zvláštní pomůcku poskytne v případě, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných nižší než osminásobek životního minima jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných osob. Spoluúčast je v tomto případě 10%, ale vždy nejméně 1 000 Kč.

Výše příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky, jejíž cena je vyšší než 10 000 Kč, se stanoví tak, aby spoluúčast osoby činila 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky. Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku činí 350000 Kč, s výjimkou příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení svislé zdvihací plošiny nebo šikmé zvedací plošiny, jehož maximální výše činí 400000 Kč.

V případě příspěvku na motorové vozidlo se bere v potaz zejména to, jak často bude žadatel motorové vozidlo používat a důvod přepravy osoby. Maximální výše příspěvku na motorové vozidlo je 200 000 Kč. V případě, že je příjem osoby, která žádá o příspěvek na motorové vozidlo vyšší než osminásobek životního minima, je tento příspěvek krácen. V tomto ohledu dojde ke změně od 1.3.2020, kdy bude příspěvek krácen pouze v případě, kdy je příjem vyšší než šestnáctinásobek životního minima. 

Součet vyplacených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku 800 000 Kč nebo 850 000 Kč, jestliže byl v této době poskytnut příspěvek na pořízení zdvihací plošiny.

Formulář pro žádost o zvláštní pomůcku je k dispozici ke stažení.

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]