Co je hmotná nouze? Říká se tak situaci, kdy občan (jednotlivec) nebo celá rodina nemá k dispozici tak velké příjmy, aby byli schopni zajistit základní výdaje na živobytí - bydlení, oblečení, jídlo, hygienické potřeby. Zároveň musí platit, že se jedná o situaci, kdy osoba z objektivních důvodů nemůže zvýšit svůj příjem. Například kvůli zdravotnímu stavu, sociální situaci.

Smyslem dávek hmotné nouze je nastavit je tak, aby motivovaly k práci a ne být nezaměstnaný a pouze pobírat dávky.

  • K získání doplatku na bydlení nemusí mít žadatel o dávku trvalý pobyt v obci, v níž se byt nachází.
  • Úřad práce přizná doplatek na bydlení pouze žadateli, který současně splní podmínky pro přiznání příspěvku na živobytí.
  • Úřad práce zohlední pouze 80 % příjmu z důchodu pro dávky hmotné nouze.
  • Úřad práce přizná doplatek na bydlení také nájemci bytu nebo části bytu, který je v hmotné nouzi, pokud to úřad uzná.

Pomoc ve hmotné nouzi - sociální dávky

V současnosti existují tyto tři sociální dávky (příspěvky) ve hmotné nouzi:

Doplatek na bydlení

Pro podrobný popis této sociální dávky přejděte sem.

Příspěvek na živobytí

Jedná se o hlavní dávku pomoci v hmotné nouze. Může být vyplácena pravidelně každý měsíc, dokud trvá stav hmotné nouze.Jde tedy o opakovanou sociální dávku.

Pravidla pro jeho vyplacení jsou následující - příjmy osoby (nebo rodiny) musí být po odečtení oprávněných nákladů na bydlení nižší než je částka na živobytí. Za částku k živobytí se považuje existenční minimum, tj. 2 200 Kč u dospělé osoby nebo životní minimum pro nezaopatřené dítě - výše životního minima podle věku dítěte naleznete zde.

Formulář pro příspěvek na živobytí

Mimořádná okamžitá pomoc

Tato dávka se zásadně liší od předchozích dvou a to z následujícího důvodu. Doplatek na bydlení i příspěvek na živobytí lze získat pouze na základě nízkého příjmu. Mimořádná okamžitá pomoc může být poskytnuta i lidem co mají dostatečný příjem, ale dostali se do těchto specifických situací:

  • osobě hrozí vážná újma na zdraví
  • živelná katastrofa typu zemětřesení nebo povodní
  • osoba přišla o svoje osobní doklady a bez nich není schopna získat finanční prostředky
  • jde o odůvodněné nezbytné náklady na vzdělání
  • osobě hrozí sociální vyloučení
  • po propuštění z vazby, léčebny atd..

Formulář pro mimořádnou okamžitou pomoc

Výše mimořádné okamžité pomoci

Výše této dávky je individuální, maximálně může být poskytnut 15ti násobek životního minima, to znamená 15 x 3410 = 51 150 Kč. V případě propuštění z výkonu trestu se poskytuje jednorázově částka 1 000 Kč. Při ztrátě osobních dokladů se poskytuje jednorázově částka nutná na pokrytí tohoto výdaje.

Výplata dávek hmotné nouze

Dávky hmotné nouze mohou být vyplaceny jako materiální dávky. To znamená například poukázky na jídlo, drogerii nebo zdravotní pomůcky. Dávky hmotné nouze mohou být vyplaceny i v hotovosti, například u ztráty dokladů nebo propuštění z výkonu trestu. Jak již bylo řečeno, výše dávky, způsob i četnost jejího vyplacení jsou značně individuální

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit