Kdy máte nárok na rodičovský příspěvek a jaké je jeho výše v roce 2022? Jaké jsou podmínky pro jeho získání a jak to probíhá? Na tyto otázky a mnoho dalšího naleznete v pokračování tohoto textu.

 
 

Nárok na rodičovský příspěvek

Nárok na rodičovský příspěvek má rodič dítěte. Je jedno zda ho čerpá otec nebo matka, ale je důležité vědět že ho může čerpat pouze jeden z nich. Když je v rodině více dětí, tak se příspěvek vyplácí na to nejmladší z nich a to pouze do 4 let věku dítěte. Další omezení jsou, že žadatel (otec nebo matka) musí mít trvalý pobyt na území České Republiky a dále fakt, že dítě mladší dvou let, na které je pobírán příspěvek, nesmí chodit do školy na dobu delší než 46 hodin za měsíc. Ze zákona je povoleno, že se rodiče mohou v pobírání rodičovského příspěvku střídat. Rodičovský příspěvek vyplácí úřad práce.

Výše rodičovského příspěvku pro rok 2022

Vláda schválila jeho navýšení, které platí od roku 2020. Nově se jedná o částku až 300 000 Kč v případě jednoho dítěte a až 450 000 Kč v případě dvojčat či vícerčat. Slovo "až" v předchozí větě odkazuje na změnu z roku 2012, která říká že rodičovský příspěvek může být maximálně 70% z 30násobku denního vyměřovacího základu.

Jen pro zajímavost, jedná se o první navýšení rodičovského příspěvku za posledních 12 let. Úprava zákona, která navrhovala jeho pravidelné roční zvyšování (podobně jako úřad práce), bohužel nebyla přijata. Stejně tak jako návrh, aby rodičovský příspěvek mohli pobírat i prarodiče, pokud pečují o dítě.

Prošla (od 1.1.2020) i další úprava zákona. A to počet hodin, na které mohou rodiče dávat své děti do dvou let do školy, jeslí, či podobného zařízení bez toho aniž by ztratili nárok na rodičovský příspěvek. Dosud to bylo maximálně 46 hodin měsíčně, od novely to bude 92 hodin měsíčně. Rodičovský příspěvek se rovněž bude započítávat do příjmů pro nárok na všechny dávky státní sociální podpory, které na výší příjmů závisí.

 
 

Rodičovský příspěvek a přivýdělek

Rodič co pobírá rodičovský příspěvek může mít příjem ze závislé činnosti nebo ze samostatné výdělečné činnosti. Na rozdíl od přivýdělku při pobírání PPM není práce při pobírání rodičovského příspěvku omezena. Můžete tedy pracovat i pro stejného zaměstnavatele a mít stejnou náplň práce. Jediné omezení, které je dané zákonem je zajistit osobní celodenní péči o dítě. Ta se považuje za splněnou následujícími body:

  • dítě, které má méně než 2 roky věku, navštěvuje jesle, mateřskou školu atd.. méně než 92 hodin v kalendářním daném měsíci,
  • rodič zajistí péči o dítě jinou zletilou osobou

Pokud je dítě starší dvou let, tak se docházka do jestlí či mateřské školy pro účely nároku na rodičovský příspěvek nesleduje.

Trochu jiné omezení platí, pokud je dítě zdravotně omezené. Podrobněji je to řešeno v Zákoně č. 117/1995 Sb. - Zákon o státní sociální podpoře.

Délka rodičovského příspěvku

Rodičovský příspěvek může být čerpán v různých variantách, v praxi se nejčastěji setkáváme s celými roky:

  • 2 roky
  • 3 roky
  • 4 roky

Od ledna 2018 je možné vybrat celou sumu rodičovského příspěvku (300 tisíc korun) za kratší dobu. Klidně 7, 10, 25 měsícú ... Závisí to ale na výši dřívějších hrubých příjmů. Měsíční výše rodičovského příspěvku nesmí přesáhnout 70 procent vyměřovacího základu - hrubého měsíčního výdělku. Pokud by byl váš hrubý měsíční výdělek 20 000 Kč, lze čerpat příspěvek ve výši cca 14 000 Kč měsíčně. Horní hranice měsíčního příspěvku je omezena na 41 460 Kč.

Tuto délku je možno měnit i v průběhu čerpání příspěvku. Ve všech případech je ale výše celkově vyplacené částky stejná, tj. až 300 000 Kč. Ve většině případů (pokud pracovala a nebo si sama platila nemocenské pojištění) po porodu matka nastupuje na mateřskou dovolenou během níž má nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Po skončení mateřské dovolené může jeden z rodičů požádat o rodičovský příspěvek.

Pokud si ani jeden z rodičů neplatil nemocenské pojištění, které je např. u OSVČ dobrovolné, tak matka nemá nárok na peněžitou pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek automaticky čerpá (otec nebo matka) v nejpomalejší, tedy čtyřleté variantě.

Změna výše rodičovského příspěvku

Změnit výši (a tím pádem i délku pobírání) lze každé tři měsíce od prvního vyplacení dávky. Změnu může provést ten rodič, který uplatnil nárok na něj. Změnu výše nelze provést zpětně, ale týká se budoucích vyplácených částí. Formálně se jedná o písemnou žádost, která se podává u krajské pobočky Úřadu práce, která o rodičovském příspěvku rozhoduje. 

Výše rodičovského příspěvku pokud nedoložíte příjem

Od roku 2020 je v takovém případě minimální měsíční výše příspěvku 10 000 Kč (do tohoto data to bylo 7 600 Kč). Typicky se jedná o studenty, nezaměstnané, nebo lidi s velmi nízkými příjmy.

 
 

Žádost o rodičovský příspěvek

Jak vyřídit rodičovský příspěvek? Žádost se podává na úřadu práce, je k ní potřeba občanský průkaz žadatele, rodný list dítěte a potvrzení o denním vyměřovacím základu. Formulář pro rodičovský příspěvek je ke stažení zde.

Může rodičovský příspěvek propadnout?

Pozor, změna od července 2021 už při narození dalšího dítěte k propadnutí nevyčerpané části rodičovského příspevku nedochází! Za splnění určitých podmínek. Mimochodem tato změna neplatí zpětně. To znamená, že pokud vám rodičovský příspěvek propadl před uvedením této novely v platnost - ta platí od 28.7.2021. Nárok na jeho doplacení není.

Do té doby to bylo tak, že když se vám narodí další dítě a v době jeho narození nedojde k plnému vyčerpání původního rodičovského příspěvku, tak zbývající část příspěvku propadne státu. To už neplatí. Pro zajímavost v roce 2020, díky tomu přišlo o možnost dočerpat rodičovský příspěvek cca 12 000 rodin a průměrná výše nedočerpání byla 80 000 Kč.

Je to důsledkem novely Zákona o sociální podpoře, konkrétně jeho § 30a

Rodič, kterému zanikl nárok na rodičovský příspěvek z důvodu narození dalšího nejmladšího dítěte v rodině, nebo z důvodu vzniku nároku na peněžitou pomoc v mateřství na další nejmladší dítě v rodině, má nárok na jednorázovou výplatu částky, která nebyla vyčerpána z celkové částky rodičovského příspěvku na dítě, které přestalo být nejmladším dítětem v rodině. Podmínkou je, že alespoň jednomu z rodičů lze k datu narození dalšího nejmladšího dítěte v rodině stanovit denní vyměřovací základ nebo že je některý z rodičů k tomuto datu osobou, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu samostatně výdělečně činnou. Jednorázová výplata částky se rodiči vyplatí po narození dítěte, které se stalo nejmladším dítětem v rodině, a to v kalendářním měsíci, který následuje po kalendářním měsíci, v kterém rodič ohledně narození nejmladšího dítěte v rodině splnil ohlašovací povinnost podle § 61 odst. 1.

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Komentáře  

0 #119 Pracomat.cz 2022-05-03 09:35
Cituji ANDREA Cichá:
Dobrý den, můžete mi prosím poradit? Jsem teď na polske mateřské, která trvá 6měsíců, pak budu brát půl ...


Dobrý den Andreo,

nejsem si jistý, zda je možné dostávat dva stejné příspěvky z různých zemí (viz. europa.eu/.../index_cs.htm) a rovněž nemám žádné informace o tom jaké jsou podmínky pro získání polské rodičovské. Tudíž bohužel nemohu poskytnout relevantní radu.
Citovat
0 #118 ANDREA Cichá 2022-04-29 13:41
Dobrý den, můžete mi prosím poradit? Jsem teď na polske mateřské, která trvá 6měsíců, pak budu brát půl roku polský rodičák.Bydlíme v Praze, manžel je Polák, dítě se také narodilo v Polsku, bereme tam na děti dávky 500zł.Chtěla bych pak vybrat rodičák v ČR bude mi to nějak kráceno?Ještě dotaz jak se teď bude vyplácet 5000kč na dítě, budu také moct žádat ikdyž bereme každý měsíc příspěvek na dítě(je to psané na přítele)Děkuji za odpověď Andrea
Citovat
0 #117 Pracomat.cz 2022-03-07 06:06
Cituji Nikola:
Dobrý den, 7.2.2022 se nám narodil druhý syn, chtěla jsem se zeptat ...


Dobrý den Nikolo,

jednorázová výplata částky se rodiči vyplatí po narození dítěte, které se stalo nejmladším dítětem v rodině, a to v kalendářním měsíci, který následuje po kalendářním měsíci, v kterém rodič ohledně narození nejmladšího dítěte v rodině splnil ohlašovací povinnost. Změnu je nezbytné ohlásit příslušnému orgánu, aby nevznikl přeplatek na dávce.

Tzn. přítel musí "doložit" narození druhého dítěte.
Citovat
0 #116 Nikola 2022-03-06 23:01
Dobrý den, 7.2.2022 se nám narodil druhý syn, chtěla jsem se zeptat jak to je o doplatku rodičovského příspěvku na první dítě, já nemám nikde pracovní smlouvu nemám nárok na mateřskou dovolenou a přítel je osvc takže je důchodové pojištěn. A otázka zní co přítel musí doložit na UP aby nám byl doplacen RP? Děkuji
Citovat
0 #115 Pracomat.cz 2022-02-02 19:45
Cituji Dominika:
Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Jsem ze Slovenska kde mám také ...


Dobrý den Dominiko,

nejde o nic složitého, stačí : Průkaz totožnosti, rodný list , Potvrzení o denním vyměřovacím základu ovlivňujícím výši rodičovského příspěvku.
Citovat
0 #114 Dominika 2022-01-31 15:22
Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Jsem ze Slovenska kde mám také trvalý pobyt a tady v ČR mám pouze dlouhodobý přechodný pobyt. Manžel je Čech a dcerka se narodila tady v Čechách.Otázka zní. Co všechno musím doložit při žádosti o rodičovský příspěvek? Předem děkuji za odpověď
Citovat
0 #113 Pracomat.cz 2022-01-30 10:53
Cituji martina:
Dobrý den, ráda bych se zeptala na Váš názor na následující situaci. Jsem OSVČ lékařka ...


Dobrý den Martino,

nárok na rodičovský příspěvek má pouze rodič dítěte. Pro nárok na rodičovský příspěvek tedy musí být formálně otec dítěte jak píšete v závěru dotazu.
Citovat
0 #112 martina 2022-01-29 21:49
Dobrý den, ráda bych se zeptala na Váš názor na následující situaci. Jsem OSVČ lékařka a nastoupila jsem po narození dcery zrovna na rodičovskou dovolenou. Pobírám rodičovský příspěvek. Otec dítětě není uveden v rodném listě. Nyní mám přítele-ten není biologický otec dítěte a chtěli bychom se v péči střídat. Může i on pobírat příspěvek, když nárok vzniká pouze pouze pro rodiče? Musel by být teda zapsán do RL dítěte nebo si ho osvojit? Děkuji.
Citovat
0 #111 Pracomat.cz 2022-01-01 18:20
Cituji MARTINA:
Dobrý den, měla bych dotaz, trvalé bydliště mám v čr, partner polak, dite ...


Dobrý den Martino,

s trvalým občanstvím máte na příspěvek nárok. To že jste pobírala v Polsku mateřskou na jeho výši (či nárok na něj) nemá vliv.
Citovat
0 #110 MARTINA 2022-01-01 14:28
Dobrý den, měla bych dotaz, trvalé bydliště mám v čr, partner polak, dite se narodilo v polsku, tam jsem take par let odpracovala.V Polsku dostavam mateřskou po dobu 1 roku(100%platu)a nyni budu zadat o rodicovsky prispevek v Čr protože se vracím domů.Schválí mi ho?Musím nahlásit,že jsem brala rok mateřskou v poslku?Dekuji za odpověď.Martinka
Citovat
0 #109 Pracomat.cz 2021-12-07 07:47
Cituji Kateřina:
Dobrý den, měla bych dotaz... 8.10.2020 se mi narodil druhý syn a v listopadu ...


Dobrý den Kateřino,

ano rodičovský příspěvek se do příjmů z pohledu příspěvku na bydlení počítá. Zda přijdete o příspěvek na bydlení nedokáži říct. Záleží na celkových příjmech a nákladech na bydlení. Pro představu se podívejte na následující článek - pracomat.cz/.../...
Citovat
0 #108 Kateřina 2021-12-05 23:20
Dobrý den, měla bych dotaz... 8.10.2020 se mi narodil druhý syn a v listopadu mi byl jednorázově vyplacen rodičovský příspěvek na prvního syna(8.6.2020). Chtěla bych se zeptat, zda se ten doplatek nějak započte do příjmů a přijdu tak o příspěvek na bydlení?
Dekuji K. H.
Citovat
0 #107 Pracomat.cz 2021-11-04 18:15
Cituji Jana:
Dobrý den, mám v ČR trvalý pobyt, momentálně mám zdravotní pojištění ve Španělsku..


Dobrý den Jano,

jednou z podmínek této dávky je trvalý pobytu a faktické bydliště na území České republiky. Tím druhým si nejsem jist zda splňujete, žijete teď v ČR nebo ve Španělsku?
Citovat
0 #106 Jana 2021-11-04 13:07
Dobrý den, mám v ČR trvalý pobyt, momentálně mám zdravotní pojištění ve Španělsku. Syn narozen ve Španělsku (16 měsíců), ale už má i český rodný list. V ČR mám odpracováno 10 let. Otec dítěte Španěl. Chtěla bych se zeptat, zda mám nárok na rodičovský příspěvek. Děkuji
Citovat
0 #105 Pracomat.cz 2021-09-03 08:42
Cituji Kristýna Farkašová:
Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda je možné vyplatit nevyčerpanou částku rodičovského příspěvku otci dítěte ...


Dobrý den Kristýno,
ano, od konce července 2021 platí novela zákona o sociální podpoře, která právě zaručuje možnost dočerpání rodičovského příspěvku i při narození dalšího dítěte. Konkrétní část zákona která toto řeší je následující:

Rodič, kterému zanikl nárok na rodičovský příspěvek z důvodu narození dalšího nejmladšího dítěte v rodině, nebo z důvodu vzniku nároku na peněžitou pomoc v mateřství na další nejmladší dítě v rodině, má nárok na jednorázovou výplatu částky, která nebyla vyčerpána z celkové částky rodičovského příspěvku na dítě, které přestalo být nejmladším dítětem v rodině. Podmínkou je, že alespoň jednomu z rodičů lze k datu narození dalšího nejmladšího dítěte v rodině stanovit denní vyměřovací základ nebo že je některý z rodičů k tomuto datu osobou, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu samostatně výdělečně činnou. Jednorázová výplata částky se rodiči vyplatí po narození dítěte, které se stalo nejmladším dítětem v rodině, a to v kalendářním měsíci, který následuje po kalendářním měsíci, v kterém rodič ohledně narození nejmladšího dítěte v rodině splnil ohlašovací povinnost podle § 61 odst. 1.

Ohlašovací povinnost zjednodušeně řečeno znamená, že musíte podat žádost na úřad práce.
Citovat
0 #104 Kristýna Farkašová 2021-09-03 00:56
Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda je možné vyplatit nevyčerpanou částku rodičovského příspěvku otci dítěte, který je OSVČ a platí si povinné sociální a zdravotní pojištění. Nikoli nemocenské. Jako matka jsem pobírala rodičovský příspěvek do doby narození dalšího dítěte a nyní nemám nárok na PPM. Děkuji, Farkašová.
Citovat
0 #103 Pracomat.cz 2021-04-16 12:24
Cituji Kateřina:
Dobrý den,
dokázali byste mi poradit i ohledně výpočtu dovolené po RD?...


Dobrý den Kateřino,

máte pravdu že z RD si můžete započítat maximálně dvacetinásobek týdenní pracovní doby - tj. 400 hodin. A pokud to počítám správně, tak vám to bude kompenzovat ty tři měsíce v úvodu roku, během kterých jste nepracovala. Proto budete mít nárok na celou dobu dovolené.
Citovat
0 #102 Kateřina 2021-04-15 16:26
Dobrý den,
dokázali byste mi poradit i ohledně výpočtu dovolené po RD?
Na RD jsem v roce 2021 byla leden - březen, od 1.4. jsem zpět v práci, úvazek od 1.4. zkrácen na poloviční.
Z RD mohu pro nárok na dovolenou započítat nově dvacetinásobek týdenní pracovní doby - tj. 400 hodin?
Chápu, že na dovolenou budu mít nárok po odpracovaném dvanáctinásobku týdenní pracovní doby, ale budoucí nárok by měl již jít spočítat? Zaměstnavatel poskytuje 25 dnů dovolené, dokázali byste mi říci, na kolik dnů budu mít za těchto podmínek nárok?
Děkuji.
Citovat
0 #101 Pracomat.cz 2021-03-21 09:17
Cituji Michaela:
Dobrý den,
Ráda bych se zeptala jak postupovat(smlouva, pojistovna- nahlášení, je třeba i na úřad práce dát vědět ....


Dobrý den Michaelo,

jen pro ověření, že dotaz chápu správně. Jste na rodičovské dovolené a chcete u ní pracovat. Ptáte se jaké máte administrativní povinnosti a zda je pro zaměstnavatele "nějaká nevýhoda" vás zaměstnat? K první části dotazu, to je záležitost zaměstnavatele. Tedy přihlášení na všechny úřadu a instituce. Vy nadále nejste na ÚP, jste na rodičovské dovolené. Proto se nemusíte z ÚP odhlašovat. Pokud jde o výhodnost vás jako zaměstnance pro zaměstnavatele, tak není žádný důvod, proč by mělo by pro vás z pohledu odvodů zaměstnat vás, či jiného zaměstnance, který není na rodičovské dovolené.
Citovat
0 #100 Michaela 2021-03-20 17:22
Dobrý den,
Ráda bych se zeptala jak postupovat(smlouva, pojistovna- nahlášení, je třeba i na úřad práce dát vědět, když jsem byla zadatelkou zaměstnání před rodičovskou, ze mam práci?) nebude mít zamestnavatel problém zamestnat skrz odvody atd.? pri nastoupení do zaměstnání na hpp při pobírání rodičovského příspěvku(do října 2021)Dítě v jeslich zajištěno má 2,5 roku.Děkuji za odpověď
Citovat
0 #99 Pracomat.cz 2021-02-01 18:58
Cituji Miloš:
Má právo na rodičovský příspěvek matka která má dlouhodobý pobyt v ČR v trvání od 2 roku?


Dobrý den Miloši,

nejsem si jistý, že rozumím dotazu. Žena se ve dvou letech věku dítěte přestěhovala do ČR a má zde dlouhodobý pobyt?
Citovat
0 #98 Miloš 2021-02-01 15:17
Má právo na rodičovský příspěvek matka která má dlouhodobý pobyt v ČR v trvání od 2 roku?
Citovat
0 #97 Pracomat.cz 2021-01-31 16:51
Cituji Eva Nova:
Dobry den,
jsem studentka zijici (a studujici) v CR a jsem tehotna...


Dobrý den Evo,

nárok na rodičovský příspěvek jasně stanovuje zákon o státní sociální podpoře:

Rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, má nárok na rodičovský příspěvek nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte, a to nejdéle do doby, kdy byla na rodičovském příspěvku vyplacena z důvodu péče o totéž nejmladší dítě v rodině celková částka 300000 Kč, není-li dále stanoveno jinak. V případě, že nejmladším dítětem v rodině jsou 2 či více dětí narozených současně (dále jen „vícerčata“), má tento rodič nárok na 1,5násobek částky 300 000 Kč.

(2) Pro stanovení nároku a výše rodičovského příspěvku je rozhodující výše denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenského v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění (dále jen „denní vyměřovací základ“).

(3) Rodič volí výši rodičovského příspěvku do částky

a) nepřevyšující 10 000 Kč měsíčně,

b) převyšující 10 000 Kč měsíčně, jestliže lze aspoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu narození nejmladšího dítěte v rodině 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce převyšující 10 000 Kč, s tím, že zvolená výše rodičovského příspěvku nesmí přesáhnout 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu měsíčně; při stanovení výše rodičovského příspěvku se vychází z toho denního vyměřovacího základu rodiče, který je k žádosti o rodičovský příspěvek rodičem doložen; jsou-li doloženy denní vyměřovací základy obou rodičů, vychází se z toho, který je vyšší

Tudíž, pokud vy jako matka budete celodenně a řádně pečovat o dítě, nárok na rodičovský příspěvek máte. Je tu však jedna podmínka (z vašeho popisu předpokládám, že splněná). Jako cizinka máte na rodičovský příspěvek nárok, pokud jste hlášená k pobytu v ČR déle než 1 rok a vy i vaše dítě máte v ČR platný pobyt.
Citovat
0 #96 Eva Nova 2021-01-31 15:08
Dobry den,
jsem studentka zijici (a studujici) v CR a jsem tehotna. Po dobu studia jsem nemela posledni rok a pul pracovni pomer. Studium ukoncim tesne pred porodem a po nem jsem mela v planu pobirat rodicovsky prispevek (rozumim, ze ne materskou). Protoze jsem nemela prijem, pocitala jsem s tim, ze budu pobirat mesicne zminenych 10 tisic. Otec ditete (bude uveden v rodnem liste) je sice cech, ale zije dlouhodobe a pracuje v zahranici. Kdyz jsem si ale chtela zacit vse zarizovat, bylo mi receno, ze ja narok na RP v cr nemam a ze ho bude pobirat otec ditete u sebe v cizine, protoze on mel pravidelny prijem. To je ale blbost, ze ano? Proc by to mel pobirat on nekde jinde, kdyz ja ziji a budu zit s ditetem v cr?
Dekuji za radu!
Citovat
+1 #95 Pracomat.cz 2021-01-30 14:12
Cituji Hanka:
Dobrý den.Jsem na rodičovské dovolené. Malá měla teď v lednu rok...


Dobrý den Hano, 

rodičovský příspěvek se v takovém případě vypočítává z výhodnější vyměřovacího základu - tzn. pokud během rodičovské dovolené pracujete a váš příjem je vyšší než byl v zaměstnání, použije se tento nový základ. Pokud tomu tak není a současný vyměřovací základ je nižší (naprostá většina případů to má takto), použije se pro výpočet rodičovského příspěvku ten předchozí. Zjednodušeně řečeno, budete velice pravděpodobně (pokud jste nepracovala během rodičovské dovolené) dostávat stejnou částku.
Citovat
0 #94 Hanka 2021-01-29 23:22
Dobrý den.Jsem na rodičovské dovolené. Malá měla teď v lednu rok. Zjistila jsem, že jsem těhotná a další se mi narodí v září. Je to moje 3 dítě,nejstarší ma 13.Chci vědět, jak jak budu dostávat rodič. Příspěvek a kolik? To budu zase od znova dostávat stejnou částku a na tak dloho jak budu chtít třeba na 3 roky?
Citovat
0 #93 Pracomat.cz 2021-01-28 10:11
Cituji Marketa:
Dobrý den,
Mužu poprosit o radu?Od půlky března jsem na mateřské ....


Dobrý den Markéto,

neznám výši vašeho příjmu ani další detaily, proto nedokáži dát relevantní odpověď. Bude lepší když to budete konzultovat přímo s účetní zaměstnavatele.
Citovat
0 #92 Marketa 2021-01-27 12:29
Dobrý den,
Mužu poprosit o radu?Od půlky března jsem na mateřské, od října na rodičovské.V říjnu mi byla proplacena dovolena (20 dni-po skončení mateřské) a chtěla jsem se zeptat,zda si mam podávat vraceni dani,zda to má nějaký smysl ci se mi nevrátí nic.
Dekuji za odpověď a přeji pěkný den
Citovat
0 #91 Pracomat.cz 2020-12-02 09:14
Cituji Lukáš:
Dobrý den, paní byla zadat o příspěvek, paní se jí zeptala kolik by potřebovala pobírat měsíčně, žena řekla 10 000...


Dobrý den Lukáši,

u výše rodičovského příspěvku platí, že částka nemůže být vyšší než 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu, který se vypočítává z průměrné mzdy za posledních 12 měsíců. Zjednodušeně řečeno to znamená, že jeho měsíční výše vychází z průměrného příjmu za poslední rok. Kdo měl nízký nebo žádný, čerpá příspěvek v minimální výši a po delší dobu (celková výše příspěvku je stejná). Kdo měl příjem vyšší, může si určit vyšší měsíční částku příspěvku a vyčerpat ho za kratší dobu. Pracovat s dítětem starším dvou let lze a i nadále u toho pobírat rodičovský příspěvek.
Citovat
0 #90 Lukáš 2020-12-01 19:27
Dobrý den, paní byla zadat o příspěvek, paní se jí zeptala kolik by potřebovala pobírat měsíčně, žena řekla 10 000
Ze to potřebuje na dva roky a pak chce jít pracovat. Domů ženě prošlé dopis s tím že dávka byla schválena ale pouze na 6400 není tam napsaná ani doba na jak dlouho, je tam prý započítany nějaký rozdíl což nechápu, paní má teď strach ze nebude vše zvládat platit, chcem se zeptat zda víši příspěvků ještě změnit a proč se tak vůbec stalo.
Citovat
+1 #89 Pracomat.cz 2020-11-20 21:54
Cituji Pavlína:
Dobrý den, jsem na RD do 4 let ....


Dobrý den Pavlíno,

zdravotní pojištění je hrazeno státem při celodenní osobní a řádné péči alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. To z vašeho popisu předpokládám, že splňujete. O nutnosti komunikace se zdravotní pojištovnou víte. Žádné další povinnosti v takovém případě nemáte. Pokud jde o dobrovolnou účast na důchodovém pojištění, tak musíte podat přihlášku u příslušné okresní správy sociálního zabezpečení a poté pochopitelně zaplatit pojistné. Nejnižší měsíční pojistné hrazené v roce 2020 činí 28% z částky odpovídající jedné čtvrtině průměrné mzdy platné v roce 2020, tedy 2 439Kč.
Citovat
0 #88 Pavlína 2020-11-20 12:09
Dobrý den, jsem na RD do 4 let věku dítěte to bude teď 19.12. S manželem jsme se dohodli že ještě zůstanu doma s dětmi (máme 4). Vím, že musím na pojišťovnu podepsat že řádně pečuji celodenně o děti, aby za mne stát platil zdravotní pojištění. Kam to ještě musím nahlásit, aby bylo vše v pořádku a jaké dokumenty budu potřebovat? Ráda bych si i platila důchodové (sociální) pojištění, aby mi nezanikl nárok na důchod. Velice děkuji za odpověď a přeji hezký den
Citovat
+1 #87 Pracomat.cz 2020-07-14 12:44
Cituji Aneta:
Dobrý den, chci se zeptat musím nahlásit zamětnavateli že budu doma ...


Dobrý den Aneto,

musíte. Nárok na rodičovskou dovolenou je do tří let dítěte, poté musíte do práce. Případně si domluvit neplacené volno. Jinak to, že vám rodičovský příspěvek končí později, nemusí být nutně provázáno na "prodloužení rodičovské". Můžete současně pracovat a přitom pobírat rodičovský příspěvek.
Citovat
0 #86 Aneta 2020-07-14 10:08
Dobrý den, chci se zeptat musím nahlásit zamětnavateli že budu doma déle než 3 roky? konkrétně rodičovský přispěvěk mi končí když budou dceři 3 roky a 3 měsíce.děkuji
Citovat
0 #85 Pracomat.cz 2020-06-23 21:02
Cituji Mirka:
Dobrý den,
Pocházím že Slovenska v ČR pracuji už 8 let ale mám tady jenom ...


Dobrý den Mirko,

žádost o peněžitou pomoc v mateřství (mateřskou) odevzdáváte zaměstnavateli (případně poslednímu zaměstnavateli ). O rodičovský příspěvek si můžete zažádat na Úřadu práce v místě vašeho trvalého bydliště.
Citovat
0 #84 Mirka 2020-06-23 13:11
Dobrý den,
Pocházím že Slovenska v ČR pracuji už 8 let ale mám tady jenom přechodný pobyt.
Přítel pochází z ČR.
Kde mám žádat o mateřský a rodičovský příspěvek?
Děkuji
Citovat
0 #83 Pracomat.cz 2019-12-19 09:37
Cituji Romana:
Dobrý den pracuji v Rakousku trvalé bydliště mám v ČR..


Dobrý den Renato,

podmínkou nároku na rodičovský příspěvek je trvalý pobytu (ten prokazujete občankou) a bydliště (to prokazujete čestným prohlášením) na území České republiky. Takže obě podmínky můžete splnit.
Citovat
0 #82 Romana 2019-12-17 20:08
Dobrý den pracuji v Rakousku trvalé bydliště mám v ČR.Chtěla bych se zeptat. Když půjdu na mateřskou dovolenou na kterou nárok mít nebudu jelikož nemám odvody tak jestli budu mít nárok na rodičovský příspěk. Děkuji za odpověď
Citovat
0 #81 Pracomat.cz 2019-12-14 07:37
Cituji Kateřina Hůlková:
Dobrý den chci se zeptat pobiram rodičovský příspěvek na svou ....


Dobrý den Kateřino,

chápu správně dotaz, že chcete pobírat dva rodičovské příspěvky současně? To bohužel není možná, vyplací se vždy jen na nejmladší dítě v rodině. Pokud chcete pobírat jen jeden, tak je možné aby byl psán na otce.
Citovat
0 #80 Kateřina Hůlková 2019-12-12 16:01
Dobrý den chci se zeptat pobiram rodičovský příspěvek na svou 2 letou ddceru ale teď 18.11.2019 jsem porodila další dceru ale ještě jsme doposud nestihli vyřídit rodičovský příspěvek a chtěli jsme se zeptat jestli je možné podat rodičovský příspěvek na nově narozené dítě napsat na přítele který je otcem dítěte a nastavit mb mateřskou na 2 roky jesti je tato cesta možná předem děkuji za odpověď
Citovat
0 #79 Pracomat.cz 2019-11-21 09:14
Cituji Petra:
Dobrý den,

jsem OSVČ, neplatila jsem si nemocenské pojištění, neměla jsem nárok .....


Dobrý den Petro,

pokud si nezměníte délku čerpání rodičovského příspěvku, tak se domnívám že ano.
Citovat
0 #78 Petra 2019-11-19 12:58
Dobrý den,

jsem OSVČ, neplatila jsem si nemocenské pojištění, neměla jsem nárok na mateřskou. Výše rodičovského příspěvku mi byla vypočítána na max. cca 7600. Mohu nyní, od 01.01.2020, brát max. 10.000? Platí zvýšení na 10.000 i pro mě?

Děkuji.
Citovat
0 #77 Pracomat.cz 2019-10-15 22:04
Cituji Eliška:
Hezky večer,

Poprosim o radu, přestěhovali jsme se zhruba 250 km od trvalého bydliště za lepší práci pro ...


Dobrý den Eliško,

oficiálně musíte žádat na Úřadě práce v místě trvalého bydliště. Zkuste tam zavolat popsat svoji situaci a snad přijdou s řešením, jak vám ulehčit. Co se vyměřovacího základu týče, tak by mělo stačit požádat o vyplnění údajů na nejbližší OSSZ.
Citovat
0 #76 Eliška 2019-10-14 22:34
Hezky večer ještě jednou, potřebuji i papir kde bude vyměřovací základ když jsem na mateřské dovolené už od 18.5.2017??? Ps: pokud ano, kde ho seženu ? Děkuji moc
Citovat
0 #75 Eliška 2019-10-14 22:25
Hezky večer,

Poprosim o radu, přestěhovali jsme se zhruba 250 km od trvalého bydliště za lepší práci pro manžela. A bydlíme v pronajmu od zaměstnavatele kde nemáme udělaný trvaly pobyt... otázka je, zda si mohu oběhat po porodu rodičovský příspěvek v Roudnici kde budu i rodit nebo musím vyřídit poporodni papiry tam kde spadá trvaly pobyt? Čekáme dvojčátka ( k nim ještě 3 lety syn) a neumím si představit v zimě po porodu s malými miminky v lednu jet 250km na úřad a zase zpět :((. Moc děkuji za odpoved
Citovat
0 #74 Pracomat.cz 2019-10-07 21:36
Cituji Nikola Hájková:
Dobrý den, máme synka v říjnu 2019 mu budou 3 roky,rodičovskou na něj jsem měla mít ....


Dobrý den Nikolo,
když se vám v lednu narodí další dítě, přestanete čerpat rodičovský příspěvek na to původní a poběží od znova na to nově narozené. Jeho výše již bude navýšena na 300 000 Kč, protože bude narozeno po 1.1.2020.
Citovat
-1 #73 Pracomat.cz 2019-10-07 21:33
Cituji TS:
Dobrý den!
Prosím Vás o radu. Jsem cizinkou. Mám dlouhodobý pobyt v ČR ....


Dobrý den,

Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o nejmladší dítě v rodině. Tedy i otec dítěte. Za osobní, celodenní a řádnou péči o dítě se považuje i situace, kdy zajistíte hlídání (například babičkou či Vámi) a při takové situaci otec pracovat může. Z pohledu nároku na rodičovský příspěvek nemá svatba žádný dopad. 
Citovat
0 #72 Nikola Hájková 2019-10-07 07:53
Dobrý den, máme synka v říjnu 2019 mu budou 3 roky,rodičovskou na něj jsem měla mít do února 2020.Jenže v lednu 2020 se nám narodí další potomek. Na úřadě mi 30.9.2019 zvýšili příspěvek do konce roku na 1.dítě ze stejně nemám nárok na 80.000,- a od porodu bude rodičovská automaticky na druhé dítě. Je to tak? Kdybych rodila az v únoru 1.dítě nárok na 80.000,-má? Děkuji Hájková
Citovat
0 #71 TS 2019-10-06 05:14
Dobrý den!
Prosím Vás o radu. Jsem cizinkou. Mám dlouhodobý pobyt v ČR již 6. rok. Studuje na VŠ na magisterském. Pracovala jsem jenom na dohodu (300h ročně) a jako brigádník. Teď čekám dítě s občanem České Republiky. On je zaměstnaný.
Chci se zeptat jestli má můj přítel nárok na rodičovský příspěvek a může li při tom pokračovat v pràce?
Zlepší li se nějak naše situace v případě že se oženime?
Děkuji!
Citovat
0 #70 Pracomat.cz 2019-08-21 10:26
Cituji Helena:
Dobrý den, od 1.9. mám schválený rodičovský ...


Dobrý den Heleno,

to váš nárok na rodičovský příspěvek neomezuje, v případě, že zajistí péči o dítě sama nebo jinou zletilou osobou v době vaší dovolené.
Citovat
0 #69 Helena 2019-08-20 15:36
Dobrý den, od 1.9. mám schválený rodičovský příspěvek, ale od 15.8. čerpám 54 dnů dovolené, co mám dělat? Děkuji
Citovat
0 #68 Pracomat.cz 2019-08-08 10:48
Cituji Ludmila:
Dobrý den. Při 1 dítěti jsem měla HPP na dobu určitou....


Dobrý den Ludmilo,

v takovém případě se obávám, že nárok na mateřskou mít nebudete. Jestli to chápu správně, že už pracovní smlouva skončila a vy dítě plánujete za cca rok a půl. Nárok totiž máte, pokud jste v době začátku čerpání mateřské (tedy šest až osm týdnů před očekávaným porodem) zaměstnaná nebo v ochranné lhůtě 180 dní od skončení posledního zaměstnání. Pokud váš pracovní poměr skončil dřív, u druhého dítěte nárok na mateřskou mít nebudete.
Citovat
0 #67 Ludmila 2019-08-07 19:31
Dobrý den. Při 1 dítěti jsem měla HPP na dobu určitou a mateřskou. Můj dotaz je jestli rok krytí pobírání RP a práce na HPP bude nárok na mateřskou při druhým dítěti. Cca za rok a půl.planovane. Děkuji Lida
Citovat
0 #66 Pracomat.cz 2019-07-10 09:25
Cituji Hanka:
Dkbry den musim podat zadost o rodicovsky prispevek ...


Dobrý den Hanko,

žádost je nutné podat. "Sám od sebe" příspěvek vyplácen nebude.
Citovat
0 #65 Hanka 2019-07-09 19:11
Dkbry den musim podat zadost o rodicovsky prispevek kdyz chci byt s ditetem 4 roky nebo je to autmaticky? Dekuji za informace
Citovat
+1 #64 Pracomat.cz 2019-07-03 07:05
Cituji Lucie:
Dobrý den, byla jsem zadat o rodic. Příspěvek narodil se mi syn a nemám nárok na pm....


Dobrý den Lucie,

z dotazu si nejsem jistý, zda si nepletete peněžitou pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek. Na ten první musíte splňovat jisté podmínky, ten druhý je plošný pro všechny. Takže jesti vám jde o rodičovský příspěvek, ten pobírat můžete i tak a partnera k tomu nepotřebujete.
Citovat
0 #63 Lucie 2019-07-02 16:28
Dobrý den, byla jsem zadat o rodic. Příspěvek narodil se mi syn a nemám nárok na pm.. Na úřadě mi řekli, že partner je psaný u rodicaku, který pobírá jeho ex a nemůže být u obou... Co máme teď dělat, ona si rodicak nebude chtít ukončit a partner chce být napsaný u našeho syna.. Může o to sám požádat o vyjmutí dcery, na kterou bere rodicak ex.. S ní žádná domluva nebude a já bych ráda rodičovský příspěvek pobírala
Citovat
0 #62 Pracomat.cz 2019-05-21 14:14
Cituji Jana:
Dobrý den,
Chtěla bych se zeptat.Dceri budou letos 19.8.19 2roky.Od září bych měla ....


Dobrý den Jano,

ano, pokud si ho protáhnete do 2020, tak můžete čerpat zbývajících 80 000 Kč až do čtyř let dítěte. Takže ve vašem případě by s vyčerpáním zbylé částky neměl být problém.
Citovat
-1 #61 Jana 2019-05-21 12:40
Dobrý den,
Chtěla bych se zeptat.Dceri budou letos 19.8.19 2roky.Od září bych měla nastoupit do práce. Vím,že pokud budu mít zajištěné pro dítě celodenní péči,mohu pracovat a zároveň pobírat RD. Rodicak mám nastavený do září 2019,ale kdybych si ho protahla do roku 2020 do 8/20,vztahuje se na mě zvýšení RD o těch 80tis?
Předem děkuji za odpověď
Citovat
0 #60 Pracomat.cz 2019-04-07 18:08
Cituji Jiřina:
Dobrý den, proč v tak pěkném článku uvádíte najednou ...


Dobrý den Jiřino,

díky za pochvalu. V textu je uvedeno, že se jedná o častou variantu čerpání (na celé roky) a v odstavci dále je řečeno, jaká jsou podmínky čerpání. Každopádně jsme na váš popud text trochu přeformuloval, ať je to jasnější. Díky za zpětnou vazbu,
Citovat
0 #59 Pracomat.cz 2019-04-01 10:10
Cituji Dana K.:
Dobrý den,
Chtěla bych se zeptat. Mám 3letou dceru a rodičovskou jsem si již ukončila a půl roku pracuji. Budu mít nárok na doplatek také?
Děkuji za odpověď.


Dobrý den Dano,

vláda ještě neschválila finální verzi navýšení rodičovského příspěvku, takže v tuto chvíli lze jen spekulovat.
Citovat
0 #58 Dana K. 2019-03-31 23:12
Dobrý den,
Chtěla bych se zeptat. Mám 3letou dceru a rodičovskou jsem si již ukončila a půl roku pracuji. Budu mít nárok na doplatek také?
Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #57 Jiřina 2019-03-20 19:23
Dobrý den, proč v tak pěkném článku uvádíte najednou nepřesné informace, že lze čerpat rodičovský příspěvek v podstatě jen ve třech délkách (2, 3 a 4 roky)? To není pravda, lze to čerpat v návaznosti na PPM od délky 6 měsíců po délku nejvýše do čtyř let věku dítěte. Klidně to může být 8, 19, 23, 27.... žádné pouze násobky let.
Citovat
0 #56 Pracomat.cz 2019-03-10 12:31
Cituji Jana Alexandrová:
Dobrý den,

moc děkuji za odpověď. O ten ÚP mi až tak nešlo, spíš by mě zajímalo...


Dobrý den Jano,

jste pojištěna z principu, že pobíráte rodičovský příspěvek. Pokud si však chcete pro klid v duši ověřit na vaší pobočce ČSSZ, že vás evidují v pořádku, můžete se tam stavit či zavolat.
Citovat
+1 #55 Jana Alexandrová 2019-03-09 22:14
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Jana Alexandrová:
Dobrý den,
jsem na rodičovské dovolené. Syn bude mít 3 roky 17. 3. a pak bych měla nastoupit do práce...


Dobrý den Jano,

lze současně pobírat rodičovský příspěvek a přitom být na úřadu práce (a dokonce pobírat podporu v nezaměstnanosti - tyto dávky se v zájemně nevylučují). Otázkou na kterou si musíte odpovědět sama, je zda na ÚP skutečně potřebujete. Při pobírání rodičovského příspěvku jste totiž evidována jako státní pojištěnec - zdravotní pojištění za vás hradí stát. Ve zkratce - na ÚP můžete, ale nemusíte.


Dobrý den,

moc děkuji za odpověď. O ten ÚP mi až tak nešlo, spíš by mě zajímalo, jestli se tedy musím hlásit jako osoba pečující o dítě do 7 let věku nebo to v mém případě není potřeba...

Ještě jednou moc děkuji

Jana
Citovat
0 #54 Pracomat.cz 2019-03-09 16:44
Cituji Jana Alexandrová:
Dobrý den,
jsem na rodičovské dovolené. Syn bude mít 3 roky 17. 3. a pak bych měla nastoupit do práce...


Dobrý den Jano,

lze současně pobírat rodičovský příspěvek a přitom být na úřadu práce (a dokonce pobírat podporu v nezaměstnanosti - tyto dávky se v zájemně nevylučují). Otázkou na kterou si musíte odpovědět sama, je zda na ÚP skutečně potřebujete. Při pobírání rodičovského příspěvku jste totiž evidována jako státní pojištěnec - zdravotní pojištění za vás hradí stát. Ve zkratce - na ÚP můžete, ale nemusíte.
Citovat
0 #53 Jana Alexandrová 2019-03-07 09:53
Dobrý den,
jsem na rodičovské dovolené. Syn bude mít 3 roky 17. 3. a pak bych měla nastoupit do práce. Tam jsme se ale dohodli na rozvázání pracovního poměru dohodou, takže budu nezaměstnaná. Do nové práce bych měla nastoupit až od 1. září, kdy syn začne chodit do školky. Rodičovský příspěvek ale stále pobírám, a to až do srpna 2019.
A teď tedy, musím se hlásit jako osoba pečující o dítě do 7 let věku nebo ne (popřípadě tedy kde se nahlásit)? Když stále pobírám ten RP, není to tak, že pojištění je tedy za mě stále hrazené a já nikam nemusím? Každý mi říká něco jiného a já už vážně nevím...

Děkuji za odpověď
Citovat
0 #52 Pracomat.cz 2018-10-15 09:55
Cituji Lucka:
Dobrý den,
jsem na rodičovské dovolené se synem. Rodičovský příspěvek by mi měl běžet ...


Dobrý den Lucko,

na vyčerpání zbytku rodičovského příspěvku ztratíte nárok v měsíci kdy se vám narodí další dítě. Potom můžete čerpat příspěvek na nově narozené dítě. Pokud vám to váš vyměřovací základ dovolí, můžete si vyplácenou částku zvýšit a zkusit tak příspěvek dočerpat celý.
Citovat
0 #51 Lucka 2018-10-14 16:12
Dobrý den,
jsem na rodičovské dovolené se synem. Rodičovský příspěvek by mi měl běžet až do září 2019, ale já mám 15. 4. 2019 termín druhého porodu. Co bude obnášet zrušení stávajícího příspěvku a kdy by se měl zrušit?
Děkuji
Citovat
0 #50 Pracomat.cz 2018-09-18 18:48
Cituji Marie:
Dobry den chtela jsem se zepat proc mi bylamzastavena meterka ..


Dobrý den Marie,

na tuto dávku máte nárok je když žijete na území ČR. Takže za dobu, kdy jste žila na území jiného státu na ni nárok nemáte. Nicméně ji můžete čerpat od momentu svého návratu až po její zbývající dobu.
Citovat
0 #49 Marie 2018-09-18 13:11
Dobry den chtela jsem se zepat proc mi bylamzastavena meterka jela sem na 8mesicu do anglie nic tu nepobiram a ponavratu domu daji mi to spetne
Citovat
0 #48 Pracomat.cz 2018-06-21 13:13
Cituji ivana:
Dobry den,
Mam stanovenou rd na 4 roky. Dceri je nyni rok. Rada bych nastoupila do prace v jejich dvou letech. Tedy o rok drive....


Dobrý den Ivano,

neznám předchozí výši vašeho příjmu, ale během jednoho roku by mělo být možné zbylou částku vyčerpat. Zastavte se na úřadě a proberte s nimi změnu délku čerpání příspěvku na dva roky.
Citovat
0 #47 ivana 2018-06-21 10:35
Dobry den,
Mam stanovenou rd na 4 roky. Dceri je nyni rok. Rada bych nastoupila do prace v jejich dvou letech. Tedy o rok drive.
Jedna se ovsem o jineho zamestnavele nez pred nastupem na md. U byvaleho zamestnavatele mam domluvenou vypoved dohodou ke dni ukonceni rd.
Ted nevim, jak resit dal. Jde.li rd zkratit na dva roky a tim zvysit castku nebo zda.li je mozne dat dceru do jesli, pobirat tri roky, zmenit zamestnavatele a nastoupit na hpp. Dekuji za odpoved
Citovat
0 #46 Pracomat.cz 2018-02-27 16:04
Cituji Michaela:
Dobrý den chci se zeptat jestli po navratu z Anglie mam narok na rodicovsky prispevek, ikdyz jsem v Anglii pobirala prispevek na dite(syn 2 roky)?


Dobrý den Michaelo,

myslím si, že by jste měla mít nárok na poměrnou část, ale praktickou zkušenost s touto situací nemám. Musíte být ale v ČR hlášena k trvalému pobytu.
Citovat
0 #45 Michaela 2018-02-27 12:12
Dobrý den chci se zeptat jestli po navratu z Anglie mam narok na rodicovsky prispevek, ikdyz jsem v Anglii pobirala prispevek na dite(syn 2 roky)?
Citovat
0 #44 Pracomat.cz 2018-02-05 14:49
Dobrý den Mirko,

neuvedení otce dítěte do RL na výši příspěvku žádný vliv nemá. Jeho délka byla pravděpodobně stanovena podle tohoto pravidla: Pokud ani jednomu z rodičů nelze stanovit denní vyměřovací základ, nebo je-li 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu nižší než 7 600 Kč, rodič volí výši rodičovského příspěvku až do částky 7 600 Kč měsíčně, v případě dvou a více současně narozených dětí do částky 11 400 Kč měsíčně. Volbu výše rodičovského příspěvku je oprávněn provést jen rodič, který uplatnil nárok na rodičovský příspěvek, měnit tuto volbu lze jedenkrát za tři měsíce.
Citovat
0 #43 Mirka 2018-02-05 11:45
Dobrý den,
má na délku pobírání rodičovského příspěvku vliv to, že v RL není uveden otec dítěte? Kamarádka má stanovenou délku pobírání rodičovského příspěvku na 4 roky, jelikož nikdy nepracovala a tvrdí, že na to má vliv právě i neuvedený otec v RL. Může si od roku 2018, zažádat o změnu ve vyplácení rodičovského příspěvku (zkrácení na 3 roky)?
Citovat
0 #42 Pracomat.cz 2018-01-30 11:07
Dobrý den Šárko,

bohužel musíte navštívit úřad práce podle místa vašeho trvalého bydliště. Můžete se s nimi zkusit domluvit na přesunutí, ale moc svolní k tomu nejsou.
Citovat
0 #41 Šárka 2018-01-29 22:52
Dobry den budu zadat o rodicovsky prispevek ale mam trvale bydliste jinde nez ted bydlim jde to nejak udelat abych nemusela s miminkem jet 400km tam a 400km nazpet? Dekuji za radu.
Citovat
0 #40 Pracomat.cz 2017-11-20 09:01
Dobrý den Moniko,

pokud jste byla zaměstnaná, tak by vám potvrzení vyměřovacího základu měl vydat zaměstnavatel.
Citovat
+1 #39 Monika 2017-11-20 07:10
Dobrý den chtěla bych se poradit a zeptat. Jsem těhotná po celou dobu těhotenství jsem byla doma na neschopence od zaměstnavatele do určité doby pak jsem nastoupila na mateřskou dovolenou která od 25.9.2017- do teď. Dále chápu že budu žádat o rodičovský příspěvek ale netuším od koho žádám o ten denní výměr základu. zda od zaměstnavatele nebo od OSSZ. Předem moc děkuji za odpověď Monika
Citovat
0 #38 Pracomat.cz 2017-10-09 12:24
Dobrý den Dagmar,

žádost je poštou možné podat. Pošlete ji doporučeně, budete díky tomu mít ověřeno, že se v pořádku dostala na úřad. Uvedené dokumenty by měly stačit k úspěšnému podání žádosti.
Citovat
0 #37 Dagmar 2017-10-09 12:04
Dobrý den,

je možné o rodičovský příspěvek žádat poštou? Pokud ano, stačí poslat tyto dokumenty: Rodný list dítěte - ověřenou kopii, můj OP - ověřenou kopii, výměr ze sociálky a žádost o rodičovský příspěvek?
Jak se dozvím, že byla žádost přijata?
Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #36 Pracomat.cz 2017-09-12 14:36
Dobrý den Lucie,

doporučujeme o něj žádat alespoň měsíc předem, úřadu zpracování nějakou dobu trvá. Zabrání tak výpadku příjmů. Potřebný dokument se nazývá potvrzení o vyměřovacím základu a žádat by jste měla v místě vašeho bydliště.
Citovat
0 #35 Pracomat.cz 2017-09-12 14:33
Dobrý den Alice,

ano pro UP potřebujete potvrzení o vyměřovacím základu. Rodičovský příspěvek se vyřizuje ještě před koncem mateřské, aby vám nedošlo k výpadku příjmů. Pokud vám krátkodobý výpadek nevadí, máte pravdu s zpětným vyplacením za 3 měsíce. Co se týče navazujícího porodu, tak pokud stále splňujete podmínky pro jejich získání, tak příspěvky dostanete.
Citovat
0 #34 Lucie-tonda 2017-09-12 04:35
Dobry den chci se optat 16.rijna nastupuji na materskou dovolenou.nez budu mitrodicovsky prispevek.jak moc dopredu o nej nej mam.zadat nez mi skonci rodicovska dovolena.o jake papiry mam.zadat na socialce,abych mela papiry na urad prace pro vvyrizeni r.dov.kde o to zadat n a socialce.pracovala jsem.na praze 1,trvale bydliste lysa nad labem.je pak potreba dolozit moje prijmy ci partnera?dekuji za rady
Citovat
0 #33 Alice 2017-09-10 16:27
Dobry den,
Jen prosim, zda to dobre chapu. Nyni pobiram materskou. Kdyz pujdu vyrizovat rodicovsky prispevek, tak to potvrzeni o vymerovacim zakladu mi potvrdi na OSSZ a s tim pak pujdu na UP? A kdyz to nebudu stihat vyridit hned po ukonceni vyplaceni materske, tak to taky nevadi ze, jen to musim stihnout do 3 mesicu, aby mi to bylo vyplaceno zpetne?
A jeste jsem se chtela zeptat k tomu navazujicimu retezujicimu porodu do 3 let- to mam pak narok opet na materskou a na navazujici rodicovsky prispevek, jako tomu mam nyni u prvniho ditete?
Dekuji moc.
Citovat
0 #32 Pracomat.cz 2017-07-18 17:19
Dobrý den Dado,

upřímně nevíme jak by na tuto situaci úřady pohlíželi. Mohou si ukončení pracovního poměru před mateřskou vyložit jako zastírací mánevr, aby jste mohla dál během mateřské vykonávat tu samou práci. Ve vaší situaci, by jsme si v pracovní smlouvě domluvili jiný druh práce, než jaký jste měla v původní smlouvě.
Citovat
0 #31 Dada 2017-07-18 13:47
Dobrý den, a mohla bych se ještě zeptat jak souvisí rodičovský příspěvek s firmou u které jsem ukončila pracovní poměr? Kdybych tam měla smlouvu a vrátila jsem se tam pracovat, to chápu. ale když jsme tam skončila poměr? Ze vlastně pro mne platí stejné podmínky, když teď pobírám rodičovský příspěvek, jak kdyby mi tam prac. poměr stále trval. Děkuji.
Citovat
0 #30 Pracomat.cz 2017-07-17 14:31
Dobrý den Dado,

v takovém případě se to bere jako stejná firma. Při změně majitele veškerá práva a povinnosti souvisící s pracovním poměrem zaměstnanců přecházejí na nového vlastníka
Citovat
0 #29 Dada 2017-07-17 13:05
Dobrý den, a kdybych nastoupila do stejné firmy jako před mateřskou dovolenou, ale mezitím firma změnila majitele- má nové IČO, můžu to brát jako novou firmu a nebo tu stejnou firmu. Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #28 Pracomat.cz 2017-07-13 16:12
Dobrý den Dado,

přivydělat si můžete, ale pokud to bude u stejné firmy, musí být v pracovní smlouvě sjednán jiný druh práce než byl před mateřskou dovolenou.
Citovat
0 #27 Dada 2017-07-13 00:09
Dobrý den, pocházím ze Slovenska. Jsem v ČR vdaná a mám tu nahlášený i trvalý pobyt. Pobírám v ČR rodičovský příspěvek. Před nástupem na mateřskou dovolenou jsem ukončila pracovní poměr, který byl na dobu určitou. Můžu při čerpání rodičovského příspěvku pracovat, platí pro mne stejné podmínky jako pro občany ČR? A mužů pracovat i u firmy, kde jsem pracovala před nástupem na mateřskou dovolenou a mít stejný druh pracovní činnosti? Na úřad nosím 1x ročně potvrzení, že manžel pracuje v ČR, abych mohla dál pobírat dávky. Děkuji Vám za odpověd.
Citovat
+1 #26 Pracomat.cz 2017-06-13 16:05
Dobrý den Markéto,

úřad po vás nejspíše bude chtít "Potvrzení o nároku na dávky (náhrady) ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku". Ten si můžete připravit předem. V elektronické podobě je dostupný na: formulare.mpsv.cz/.../... a potvrdí vám ho Česká správa sociálního zabezpečení.
Citovat
+1 #25 Marketa 2017-06-13 09:10
Dekuji a zadne potvrzeni o prijmu nebudu potrpotrebovat?dekuji a preji krasny den
Citovat
+2 #24 Pracomat.cz 2017-06-12 17:31
Dobrý den Markéto,

o rodičovský příspěvek se žádá na úřadu práce. Potřebujete sebou doklad totožnosti pro žadatele a rodný list dítěte. Nárok je však jen tři měsíce zpětně, nedostanete ho tedy za celou dobu od narození dítěte - protože vaše dítě již má jeden rok.
Citovat
+2 #23 Marketa 2017-06-12 13:32
Dobry den,vracim se ze zahranici do Cr s rocnim synem...mam trvaly pobyt v Cr a syn ma ceske obcanstvi...dozvedela jsem se,ze mam narok zpetne na rodicovsky prispevek co k tomu je potreba?dekuji
Citovat
+1 #22 Pracomat.cz 2017-05-20 23:25
Dobrý den Andreo,

výše a forma výdělku při rodičovské dovolené nejsou omezeny. Na dobu své výdělečné činnosti musíte dítěti zajistit péči jiné zletilé osoby (třeba babička ..) s tím, že dítě nesmí navštěvovat jesle, mateřskou školu či obdobné zařízení nad zákonem stanovený rozsah (tj. 46 hodin měsíčně). Jestli má vaše dítě více než 2 roky není návštěva v předškolním zařízení nikterak omezena.
Citovat
+1 #21 Andrea Koryťáková 2017-05-19 23:30
Dobrý večer, chtěla bych se zeptat ohledně rodičovského příspěvku. Jsem už poslední měsíce na mateřské a chtěla bych od září nastoupit do práce. Rodičovský příspěvek mám do října. Mohla bych od září chodit do práce a přitom pobírat ještě září a říjen rodičovský příspěvek? A nebudu mít nějaké problémy na sociálce kvůli tomu? Děkuji vám předem za odpověď. Hezký večer.
Citovat
+1 #20 Pracomat.cz 2017-05-05 10:47
Dobrý den Moniko,

pokud čerpáte 4-letou variantu rodičovského příspěvku, pak skončí v měsíci kdy vašemu dítěti budou 4 roky, tzn. za ten měsíc ho dostanete.

Pokud děti nebudou přijaty, máte několik možností. Domluvit se zaměstnavatelem na úpravě pracovního poměru : homeoffice nebo zkrácený úvazek. Další možností je zajistit si hlídání v podobě babičky nebo chůvy a krajní možnost je výpověď, ale potom je podpora v nezaměstnanosti krácena na 45 % z čistého měsíčného výdělku
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]