V České Republice máme dvě sociální dávky, které slouží jako pomoc lidem, kterým jejich plat neumožňuje platit za nájem nebo jim po zaplacení nájmu už nezbývá na živobytí :

Dle MPSV se jedná o dvě nejvíce zneužíváné dávky. Na příspěvek na bydlení bylo v roce 2013 vyplaceno 7,4 miliardy Kč a v roce 2014 8,8 miliardy Kč. Adresátům doplatku na bydlení bylo vyplaceno v roce 2013 2,8 miliardy Kč a v roce 2014 3,2 miliardy Kč. Hlavně z tohoto důvodu došlo u obou dávek ke změně pravidel jejich vyplácení v roce 2015. 

Příspěvek na bydlení

Jedná se o dávku státní sociální podpory. Pravidla pro její získání jsou poměrně jednoduché, pokud výdaje za bydlení přesahují 30% (35% v Praze) příjmů rodiny, doplatí je za ni stát. Příspěvek na bydlení od 1.1.2016 vzrostl. Ke zvýšení dávky nemuselo nutně dojít u každého stejně. K výpočtu výše dávky se používají tzv. normativní náklady (viz. níže). Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu, který v něm má trvalý pobyt a jehož náklady na bydlení jsou vyšší než 30% příjmů rodiny (pro Prahu platí 35%). Zároveň oněch 30% nebo 35% příjmů rodiny nesmí přesáhnout normativní základy na bydlení. Na jeden byt lze získat příspěvek jen jednou. Příjmem se v tomto případě myslí čistý příjem za poslední čtvrtletí a počítají se do něj příjmy všech, co žijí ve společné domácnosti. Patří do něj příjmy ze zaměstnání a podnikání a dále také:


Výše příspěvku na bydlení se vypočítá jako rozdíl skutečných nákladů na bydlení (pokud jsou skutečné náklady na bydlení nižší než normativní náklady) a 30% (35% v Praze) příjmu domácnosti. Pokud jsou náklady na bydlení vyšší než normativní, počítá se příspěvek na bydlení normativních nákladů. Od 1.1.2016 dochází u příspěvku na bydlení k další zásadní změně. Je možné ho pobírat po neomezeně dlouhou dobu. Předchozí stav byl maximálně 7 let (84 měsíců) pobírání za 10 kalendářních let. Kde požádat o příspěvek na bydlení? Na úřadu práce. Žádost o příspěvek na bydlení - formulář ke stáhnutí.

Normativní náklady na bydlení

Bydlení v nájmu

Počet osob v rodině

Normativní náklady na bydlení pro nájemní byty platné od 1.1.2018 do 31.12.2018 podle počtu obyvatel obce (v Kč měsíčně)

 Praha > 100 000  50 000 - 99 999   10 000 - 49 999 < 9 999 
1 7 870 6 227 5 928 5 036 4 844
2 11 186 8 938 8 530 7 308  7 046 
3 15 116 12 176 11 642 10 045 9 702
4 18 827 15 282 14 639 12 712 12 299

 

Bydlení ve družstevním nebo vlastním

Počet osob v rodině

Normativní náklady na bydlení pro nájemní byty platné od 1.1.2018 do 31.12.2018 podle počtu obyvatel obce (v Kč měsíčně)

 Praha > 100 000  50 000 - 99 999   10 000 - 49 999 < 9 999 
1  4 420  4 420 4 420 4 420 4 420
2 6 489 6 489 6 489 6 489 6 489
3 8 939 8 939 8 939 8 939 8 939
4 11 298 11 298 11 298 11 298 11 298

Jak můžete vidět pro vlastní nebo družstevní vliv nemá na výši nákladů vliv velikost obce, ve které je byt umístěn. 

Doplatek na bydlení

Zde jde o tzv. dávku pomoci v hmotné nouzi. Je stanova tak, aby po zaplaceníodůvodněných nákladů na bydlení“ zůstala osobě či rodině dostatečná částka na živobytí. Je určena pro lidi, kterým ani po obdržení příspěvku na bydlení nezbývá dostatek peněz na živobytí. U doplatku na bydlení v roce 2018 platí následující:

  • Pro získání doplatku na bydlení musíte mít současně nárok i na příspěvek na živobytí. Druhou možností je pokud váš příjem nepřevyšuje 1,3násobek částky na živobytí - ta se stanovuje indiviudálně pro každého žadatele po přihlédnutí k majetkovým poměrům.
  • Pokud adresát dávky žije na ubytovně, nebo je její vlastník, tak doplatek získá pouze se souhlasem obce ve které je ubytovna umístěna.
  • Od tohoto roku je nově možné získat doplatek pouze na jednu místnost nebo byt. Dříve to bylo na počet osob. Výše nájemného nesmí být vyšší než je v daném místě obvyklé.
  • O doplatek na bydlení je nyní možno žádat i pokud obýváte chatu, chalupu nebo jiný prostor nezkolaudovaný jako byt. Musí ovšem splňovat standardy kvality bydlení. Ty schvalují úředníci při schvalování doplatku na bydlení.
  • Pokud jste v důchodu, tak se posuzuje pouze 80% příjmu z důchodu. Tato změna má pomoci osamělým důchodcům.
  • Není podmínkou ani trvalý pobyt v obci, kde se nachází byt ve kterém bydlíte.

Žádost o doplatek na bydlení - formulář ke stažení.

 

Komentáře  

0 #2 Pracomat.cz 2018-06-18 09:59
Cituji alena:
Dobrý den,
ÚP mi zamítl příspěvek na bydlení neb náklady na bydlení byly za ...


Dobrý den Aleno,

platba za vytápění, se počítá jako součást nákladů na bydlení. Můžete ji proto do svých celkových nákladů připočítat.
Citovat
0 #1 alena 2018-06-18 08:08
Dobrý den,
ÚP mi zamítl příspěvek na bydlení neb náklady na bydlení byly za IV.Q.2017 - 6581.33,- Kč a nedosahují částky 6.836,- K a tak o tyto necelé 3 stovky příspěvek na bydlení mi byl zamítnut. Zjistila jsem, že v nákladech jsem v listopadu nezaplatila za elektrickou energii, kde záloha činí 650,- Kč.
Toto se mi stalo i v 1.čtvrtl.2018 a proto o příspěvek na bydlení žádám neb na něj nemám a tímto nezaplacením nějaké požky, ztrácím na příspěvek nárok. To takto nedostanu příspěvek nikdy a dostanu se do dluhů. Co s tím a je důležité samostatně dávat položku za topení? Topím elektrikou a to je v těch 650,- Kč. Děkuji za odpověď.
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit