Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je zaměstnavatel povinen vyplatit zaměstnanci za vykonanou práci. Její základní právní úprava je stanovena v zákoníku práce. Minimální mzda se vztahuje na všechny zaměstnance zaměstnávané v pracovním poměru nebo právním vztahu založeném dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr.

 
 

Minimální mzda se od 1.1.2023 navýšila na následující hodnoty, pro zaměstnance s pracovní dobou 40 hodin týdně:

 • Minimální hodinová sazba je 103,80 Kč
 • Minimální měsíční mzda 17 300 Kč

Již od roku 2016 platí, že tato mimální mzda platí i pro poživatele invalidního důchodu.

Doplatek do minima

Nedosáhne-li minimální mzda výše uvedené sazby, má zaměstnavatel povinost zaměstnanci poskytnout doplatek. Které složky mzdy se pro tento účel posuzují a neposuzují jako součást minimální mzdy popisuje následující tabulka.

Složka mzdy Počítá se do minimální mzdy?
Základní mzda (platový tarif) Ano 
Osobní příplatek (osobní ohodnocení) Ano 
Roční prémie  Ano 
Provize  Ano 
Odměny  Ano 
Jiné variabilní složky mzdy  Ano 
Mzda a příplatek za práci přesčas  Ne 
Příplatek za práci o víkendu Ne
Příplatek za práci ve svátek Ne
Příplatek za práci v noci Ne
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí Ne
Příplatek za vedení Ano
Příplatek za rozdělenou směnu Ano
Příplatky pedagogických pracovníků Ano

 

Jen pro úplnost doplním, že do mzdy se nezahrnují ani plnění poskytová v souvislosti se zaměstnáním:

Minimální mzda v evropských zemích

Životní minimum 2023

(aktualizováno leden 2023)

K poslednímu navýšení došlo k 1.1.2023 

Životní minimum je upraveno zákonem č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů. 

Životní minimum jsou minimální finanční příjmy člověka, které jsou nutné k zajištění výživy a k uspokojení ostatních základních potřeb člověka.

Životní minimum je 4 860 Kč za jednotlivce pro rok 2023 (částky jsou platné od 1.1.2023, kdy došlo k navýšení).

 • 4 470 Kč za první společně posuzovanou osobu
 • Za druhou a další společně posuzovanou osobu:
  • 4 040 Kč - když je posuzovaná osoba od 15 let věku, která není nezaopatřeným dítětem
  • 3 490 Kč - když je posuzovaná osoba od 15 do 26 let věku, která je nezaopatřeným dítětem
  • 3 050 Kč - když je posuzovaná osoba od 6 do 15 let věku, je-li nezaopatřeným dítětem
  • 2 480 Kč - když je posuzovaná osoba do 6 let věku, je-li nezaopatřeným dítětem

Příklady životního minima pro různé typy domácností

Typ domácnosti  Výše životního minima  
jedinec  4 860 Kč 
2 dospělí 4 860 + 4 470 = 9 330 Kč 
1 dospělý, 1 dítě ve věku 5 let 4 860 + 4 470 = 9 330 Kč 
2 dospělí, 1 dítě ve věku 5 let 4 860 + 4 470 + 2 480 = 11 810 Kč 
2 dospělí, 2 děti ve věku 7 a 16 let  4 860 + 4 470 + 3 050 + 3 490 = 15 870 Kč 
2 dospělí, 3 děti ve věku 7, 14 a 16 let 4 860 + 4 470 + (2 * 3 050) + 3 490 = 18 920 Kč
1 dospělý, 3 děti ve věku 7, 14 a 16 let 4 860 + 4 470 + 3 050 + 3 490 = 15 870 Kč
 
 
 

Společně posuzované osoby

Do společně posuzovaných osob patří i ty, které se přechodně, zdržují mimo bydliště (byt či dům). A to z následujících důvodů:

 • soustavné přípravy na budoucí povolání
 • zdravotních nebo pracovních (včetně dobrovolnické služby)

Uvedeno do praxe do společně posuzovaných osob pro výpočet životního minima domácnosti patří i student, který se přes týden zdržuje na internátě či kolejích, nebo ten kdo má práci ve větší vzdálenosti od bydliště a během pracovního týdne bydlí např. na ubytovně.

Započitatelné příjmy pro životní minimum

Do příjmů pro určení životního minima patří všechny příjmy (ze zaměstnání, z podnikání, z kapitálového majetku, z pronájmu, z důchodů, z dávek nemocenského pojištění, z dávek státní sociální podpory a ostatních sociálních dávek, podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci, výživné atd. ), s výjímkou následujících:

 • příspěvku na bydlení, příspěvku na péči a jednorázových sociálních dávek,
 • příjmů z prodeje nemovitostí a odstupného za uvolnění bytu použitých k úhradě nákladů na uspokojení bytové potřeby,
 • náhrady škody a finančních prostředků na odstranění následků živelní pohromy,
 • peněžní pomoci obětem trestné činnosti,
 • sociální výpomoci poskytované zaměstnavatelem,
 • podpory z prostředků nadací a občanských sdružení,
 • stipendií,
 • odměn za darování krve,
 • orgánů daňového bonusu,
 • příspěvku na péči (v okruhu společně posuzovaných osob),
 • části příspěvku na úhradu potřeb dítěte, který náleží ze zdravotních důvodů,
 • příspěvku na mobilitu a příspěvku na zvláštní pomůcku,
 • zvláštního příspěvku k důchodu pro účastníky národního boje za vznik a osvobození Československa,
 • příjmu plynoucího na základě rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva z titulu spravedlivého zadostiučinění nebo z titulu smírného urovnání záležitostí.

 
 

Existenční minimum 2023

(aktualizováno leden 2023)

Existenční minimum je upraveno zákonem č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů.

Existenční minimum jsou minimální finanční příjmy, které jsou nutné k zajištění nezbytné výživy a ostatních základních potřeb člověka na úrovni zajišťující přežití.

Existenční minimum je 3 130 Kč (platí od 1.1.2023) za jednotlivce. K poslednímu navýšení došlo k 1.1.2023 - do té doby bylo ve výši 2 980 Kč.

Životní a existenční minimum rozhodujícím faktorem pro přiznání sociálních dávek a výpočtu jejich výše. Když příjmy jednotlivce nebo rodiny nedosahují výše životního minima, nebo jiné hodnoty potřebné pro získání nějaké sociální dávky (např. přídavek na dítě), získává na ni jednotlivec nebo rodina nárok.

Životní a existenční minimum a náklady na bydlení

Životní minimum ani existenční minimum nezahrnují nezbytné náklady na bydlení. Podporu občanů v oblasti bydlení má na starosti příspěvek na bydlenídoplatek na bydlení.

Valorizace životního a existenčního minima

 • Životní a existenční minimum je zvyšováno nařízením vlády. Jeho poslední verzí je Nařízení vlády č. 61/2020 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima.
 • Cílem zvyšování částek životního a existenčního minima je zachovat jejich reálnou úroveň. S ohledem na růst spotřebitelských cen (inflaci).
 • Vláda může zvyšovat částky životního a existenčního minima vždy k 1. lednu s ohledem na vývoj vývoj spotřebitelských cen, pokud nárůst nákladů na výživu a na ostatní základní osobní potřeby přesáhne ve stanoveném rozhodném období 5 %.
 • Částky životního a existenčního minima může vláda za mimořádných okolností zvýšit také mimo výše uvedený termín pravidelné valorizace.

Historie minimální mzdy

Datum  Minimální měsíční mzda  Minimální hodinová mzda 
01/1991  2 000 Kč 10,80 Kč 
01/1992 2 200 Kč  12 Kč 
01/1996 2 500 Kč  13,60 Kč 
01/1998 2 650 Kč  14,80 Kč 
01/1999 3 250 Kč 18 Kč
07/1999 3 600 Kč 20 Kč
01/2000 4 000 Kč  22,30 Kč 
07/2000 4 500 Kč 25 Kč
01/2001 5 000 Kč 30 Kč
01/2002 5 700 Kč 33,90 Kč
01/2003 6 200 Kč 36,90 Kč
01/2004 6 700 Kč 39,60 Kč
01/2005 7 185 Kč 42,50 Kč
01/2006 7 570 Kč 44,70 Kč
07/2006 7 955 Kč 48,10 Kč
01/2007 8 000 Kč 48,10 Kč
08/2013 8 500 Kč 50,60 Kč
01/2015 9 200 Kč 55 Kč
01/2016 9 990 Kč 58,70 Kč
01/2017 11 000 Kč 66 Kč
01/2018 12 200 Kč 73,20 Kč
01/2019 13 350 Kč 79,80 Kč
01/2020 14 600 Kč 87,30 Kč
01/2021 15 200 Kč 90,50 Kč
01/2022 16 200 Kč 96,40 Kč
01/2023 17 300 Kč 103,80 Kč
Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Komentáře  

+3 #51 Pracomat.cz 2021-02-04 20:09
Cituji Markéta:
Dobry den,
Omlouvám se, že píši dotaz zde,ale nenašla jsem pří co potřebují..


Dobrý den Markéto,

ano, měla by se vám vrátit vratka za ty měsíce, kdy jste byla v pracovní neschopnosti a nemohla uplatnit slevu na poplatníka.
Citovat
+2 #50 Markéta 2021-02-04 18:19
Dobry den,
Omlouvám se, že píši dotaz zde,ale nenašla jsem pří co potřebují.Chtěla jsem se zeptat,když jsem leden až březen 2020 pracovala a od dubna až do prosince jsem byla na nemocenske a teď si budu podávat žadost o vracení roční zuctovaní záloh, vrati se mi i nějaká částka,kdy jsem byla na nemocenské?
Děkuji za odpověd a přeji pěkný den
Citovat
+2 #49 Pracomat.cz 2020-09-26 23:13
Cituji Anna:
Jsem pracující důchodce v obchodě ...


Dobrý den Anno,

nemá pravdu. Pro rok 2020 je minimální hodinová mzda 87,30 Kč a platí i pro pracující důchodce.
Citovat
+2 #48 Anna 2020-09-26 21:56
Jsem pracující důchodce v obchodě s textilem a mám týdenní mzdu za 43 hodin 3000 Majitel mi tvrdí, že mi víc nemůže dát - že ze zákona je min. mzda 70 Kč na hodinu - jedná se o rok 2020, má pravdu? Děkuji za odpověď
Citovat
+2 #47 Pracomat.cz 2020-09-02 07:01
Cituji Tom:
Zdravim -potrebuji poradit-pobiram invalidni duchod 5434kc bez moznosti jit ...


Dobrý den Tome,

doporučuji zajít na místně příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení v místě trvalého bydliště, kdy můžete probrat svoje možnosti, včetně případného přezkoumání invalidního důchodu a jeho zvýšení. Věřím, že se povede vymyslet typ zaměstnání, které budete moci ve zkráceném režimu vykonávat a přitom nepřijít o invalidní důchod. Co se týče případných dalších dávek, možná pro vás budou připadat v úvahu dávky typu příspěvek na živobytí či příspěvek na bydlení - tam to záleží na počtu členů vaší domácnosti, místě kde žijete a dalších faktorech. Opět doporučuji probrat na OSSZ.
Citovat
+2 #46 Tom 2020-09-02 01:45
Zdravim -potrebuji poradit-pobiram invalidni duchod 5434kc bez moznosti jit i na nekolik hodin do prace kdy me to hned zamitla duchodova komise ze sem prace neschopny lecim se se srdcem a z tezkou psych.atakou nevychazim z domu sam nikam nedojedu-mam narok na nejake penize? kam jit kde zadat?kdyby byla jina moznost nebudu zadat o pomoc- moc dekuji za odpoved Tomas Decin
Citovat
+2 #45 Pracomat.cz 2020-05-23 15:01
Cituji Adriana:
Dobrý den, mám otázku. Je mi 16 let a mám domluvenou brigádu ve stánku se suvenýry u zoo. Zatím ...


Dobrý den Adriano,

i na "brigády", které se většinu uzavírají skrze DPP či DPČ platí minimální mzda. Viz. § 111 ZP - pracomat.cz/.../... , takže minimální hrubá hodinová mzda za brigádu je pro rok 2020 87,30 Kč.
Citovat
+2 #44 Adriana 2020-05-23 09:53
Dobrý den, mám otázku. Je mi 16 let a mám domluvenou brigádu ve stánku se suvenýry u zoo. Zatím jsem nic nepodepisovala, ale bude to má první brigáda, tak jsem se chtěla zeptat jestli 70 Kč/h je v pořádku a nebo mám právo na vyšší mzdu. Měla bych pracovat cca 6 hodin denně.
Předem děkuji.
Citovat
+2 #43 Pracomat.cz 2020-02-24 18:43
Cituji Lenka Skrivankova:
Dobrý den pracuji jako uctujici servírka...


Dobrý den Lenko,

dle Nařízení vlády č. 567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, patří např. tato činnost "Obsluha v závodních jídelnách a obdobných stravovacích zařízeních s případným inkasem." do druhé skupiny zaručené mzdy. Tedy 96,30 Kč za hodinu a 16 100 Kč za měsíc. Z vašeho popisu mi přijde popis adekvátní tomu co vykonáváte v zaměstnání vy.
Citovat
+2 #42 Lenka Skrivankova 2020-02-24 18:29
Dobrý den pracuji jako uctujici servírka,za měsíc odpracují 165hodin a dostávám tu nejnižší minimální mzdu.Mam nárok na mzdu jako uctujici servírka?Po dorazu zaměstnavatele mi bylo odpovězeno,že na vyšší mzdu nemám nárok.Dekuji za odpověď.
Citovat
+2 #41 Pracomat.cz 2020-02-14 14:56
Cituji Tereza:
Dobrý den,
Jsem ID ll. St. Pracuji v chráněné dílne na 5.5hod denně mimo pátku....


Dobrý den Terezo,

co se týče absolutní částky, tak máte nárok na poměrnou část minimální mzdy (s ohledem na kratší úvazek), nicméně hodinově máte nárok na minimálně 87,30 Kč.
Citovat
+2 #40 Tereza 2020-02-14 11:21
Dobrý den,
Jsem ID ll. St. Pracuji v chráněné dílne na 5.5hod denně mimo pátku. Hrubou mzdu mám uvedenou 9. 300kc od. 1.1.2019 Průměr PP mi činí 80.87kc
Mám prosím nyní v tomto roce nárok na zvýšení mzdy? Prosím odpověď do emeilu.
Velmi děkuji za odpověď.
Citovat
+2 #39 Pracomat.cz 2020-02-07 13:45
Cituji Petra:
Dobrý den,
děkuji za odpověď na můj dotaz, týkající se minimální hodinové ....


Dobrý den Petro,

minimální zaručená mzda je minimální mzda, kterou můžete dostat za určitý druh práce (připravuji na to podrobnější samostatný článek). Ve zkratce, minimální zaručená mzda má 8 skupin (úrovní) a první úrovní je právě "obyčejná minimální mzda", tedy 14 600. Na tu máte nárok za nejméně kvalifokvané práce. Oproti tomu např. ve třetí skupině (kam patří např. řemeslníci, administrativní pracovníci, řidiči ..) je minimální zaručená mzda 17 800 Kč.  To znamená, že lidé vykonávající tuto práci musí dostat alespoň tuto částku každý měsíc (v hrubém). V nejvyšší skupině je pak minimální zaručená mzda  29 200 Kč. Do ní patří například manažeři, ředitelé podniků a různí specialisté.
Citovat
+3 #38 Petra 2020-02-07 13:23
Dobrý den,
děkuji za odpověď na můj dotaz, týkající se minimální hodinové mzdy v roce 2020 (dohoda o provedení práce, fitcentrum). A ještě bych požádala o vysvětlení termínu minimální a minimální zaručená mzda.Předpokládám, že se jedná o hrubou mzdu, majitel neplatí za pracovníky zdravotní ani sociální pojištění.
Děkuji.
Petra
Citovat
+2 #37 Pracomat.cz 2020-02-01 19:34
Cituji Lucie Kubečková:
Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Mám práci na hpp...


Dobrý den Lucie,

není to pravda. Zvýšení minimální mzdy je platné plošně od 1.1.2020.
Citovat
0 #36 Lucie Kubečková 2020-02-01 18:37
Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Mám práci na hpp,ale zkrácený úvazek (4,5h/den). K to mu jsem si nabrala brigádu v trafice, oficiálně tam mám smlouvu na 300h/rok. Dělám více, když jsou kolegyně na nemocenské apod.Dnes mi šéfka řekla,že ač se minimální mzda zvyšovala, tak pro brigádníky to platí až od 10.ledna. Je to pravda?
Citovat
+2 #35 Pracomat.cz 2020-01-31 19:16
Cituji Petra:
Dobrý den,
pracuji jako recepční ve fitcentru.Směny mám dopolední, ...


Dobrý den Petro,

pokud myslíte minimální zaručenou mzdu, tak z vašeho popisu to vypadá na třetí skupinu prací a tudíž pro rok 2020 hodinovou mzdu minimálně ve výši 106,40 Kč.
Citovat
+2 #34 Pracomat.cz 2020-01-31 18:08
Cituji Jarka:
dobrý den,chci se optat.jsem Id 1stupně. Můj plat je 12200 hrubého při 30 hodinovém týdením ůvazku. Je to v pořádku.


Dobrý den Jarko,

jelikož se jedná o zkrácený úvazek, tak poměrově je výše příjmu vyšší než minimální mzda a proto je to v právně v pořádku.
Citovat
+2 #33 Jarka 2020-01-30 17:57
dobrý den,chci se optat.jsem Id 1stupně. Můj plat je 12200 hrubého při 30 hodinovém týdením ůvazku. Je to v pořádku.
Citovat
+1 #32 Petra 2020-01-30 17:24
Dobrý den,
pracuji jako recepční ve fitcentru.Směny mám dopolední, odpolední, také o víkendech. Pracuji i s hotovostí (prodej permanentek, nápojů, tyčinek apod.). Mám sjednanou dohodu o provedení práce.Prosím o informaci jaká je v roce 2020 odměna za hodinu práce.
Děkuji.
Citovat
+1 #31 Pracomat.cz 2020-01-23 15:51
Cituji Pavla:
Dobrý den.
Rada bych se zeptala a nějak to pochopila...
Tady se píše že minimální mzda je 14600. Dnes jsme podepisovali mzdový vimer a částka byla 13950. ...


Dobrý den Pavlo,

jednoduše řečeno musíte každý měsíc dostat hrubou mzdu přinejmenším ve výši minimální mzdy. Případný rozdíl musí zaměstanvatel doplatit.

Přesnější formulace dle zákona je tato: Nedosáhne-li plat zaměstnance bez platu za práci přesčas, příplatku za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli příslušné nejnižší úrovně zaručené mzdy, je zaměstnavatel povinen podle § 112 odst. 3 zákoníku práce poskytnout zaměstnanci doplatek ve výši rozdílu mezi platem dosaženým v kalendářním měsíci a příslušnou nejnižší úrovní zaručené mzdy.
Citovat
+1 #30 Pavla 2020-01-23 07:54
Dobrý den.
Rada bych se zeptala a nějak to pochopila...
Tady se píše že minimální mzda je 14600. Dnes jsme podepisovali mzdový vimer a částka byla 13950.
Pracuji jako uklízečka ( jedličkův ústav) tedy státní instituce. Teď by mě zajímalo hlavně jestli jak nám tvrdí že se to bude dorovnavat formou ctvdletnich odmne nestli na to mají právo? Podle mě je to nesmysl když tedy základní mzda je základní mzda pro všechny stejná a odměny by se do toho podle mého neměli započítat. Děkuji za odpověď
Citovat
+1 #29 Pracomat.cz 2020-01-19 08:42
Cituji olina:
Dobrý den,jsem OZZ,bydlím sama a ze zdravotních důvodů ...


Dobrý den Olino,

s minimální mzdou je to poměrně snadné. Je stanovena zákonem. Pro rok 2020 se jedná o 87,30 Kč za hodinu. V případě, že je vaše hodinová mzda nižší než tato částka, musí vám zaměstnavatel rozdíl do ní doplatit.
Citovat
+2 #28 olina 2020-01-18 07:23
Dobrý den,jsem OZZ,bydlím sama a ze zdravotních důvodů jsem si musela zkrátit pracovní dobu za 40h na 35h týdně. Chtěla bych se zeptat jak se počítá minimální mzda a zda mám nárok na doplatek do výše minimální mzdy?
Děkuji
Citovat
+2 #27 Pracomat.cz 2020-01-14 13:34
Cituji Michala:
Dobrý den, částka 96,30 hrubého za 1hod.Vychází v čistém prosím kolik? Děkuji


Dobrý den,

cca 80 Kč.  Záleží však na zdanění příjmů (odpočitatelných položkách - sleva na poplatníka, na manžela atd..).Pro výpočet čisté mzdy potřebujete odečíst:

Zdravotní pojištění - 4,5 %
Sociální pojištění - 6,5 %
Daň z příjmu - 15  % (počítá se ze superhrubé mzdy)
Citovat
+1 #26 Michala 2020-01-14 12:52
Dobrý den, částka 96,30 hrubého za 1hod.Vychází v čistém prosím kolik? Děkuji
Citovat
+1 #25 Pracomat.cz 2020-01-06 16:33
Cituji Radek:
Dobrý den.dobrý den mám základ 85 kč/h (90% základní mzdy mi pak tvoří premie) týká se mě také to že zaměstnavatel mi musí přidat na základní mzdě?
Děkuji za odpověď


Dobrý den Radku,

součet výše pevné a pohyblivé složky mzdy musí být vždy vyšší než minimální mzda. Takže pokud máte s prémiemi vyšší mzdu je to v pořádku, pokud by prémie nebyly, je zaměstnavatel povinnen vám rozdíl do minimální mzdy doplatit.
Citovat
+1 #24 Radek 2020-01-05 18:13
Dobrý den.dobrý den mám základ 85 kč/h (90% základní mzdy mi pak tvoří premie) týká se mě také to že zaměstnavatel mi musí přidat na základní mzdě?
Děkuji za odpověď
Citovat
+1 #23 Pracomat.cz 2019-12-16 15:01
Cituji Kmoníčková Věra:
Dobrý den chtěla bych se zeptat na kolik je ....


Dobrý den Věro,

to záleží do jaké skupiny prací patříte (, ale minimální hodnota pro rok 2020 je 87,30 Kč za hodinu. Pokud pracujete s hotovostí (dle popisu vaší práce se zdá, že ano), tak je to 96,30 Kč
Citovat
+1 #22 Kmoníčková Věra 2019-12-16 12:15
Dobrý den chtěla bych se zeptat na kolik je od roku 2020 zvýšená hodinová mzda hrubého.Pracuji v chráněné dílně,jako prodavačka v trafice.Děkuji a prosím o odpověď na email.Kmoníčková.
Citovat
+1 #21 Pracomat.cz 2019-12-10 15:33
Cituji Sona Vedejova:
Dobry den,chci se zeptat holka skoncila sama s ditetem...


Dobrý den Soňo,

pokud máte na mysli přídavek na dítě, tak hranicí pro jeho vyplacení je příjem nižší než 2,7násobek životního minima. Pro společnou domácnost jednoho dospělého a jednoho dítěte do šesti let se jedná o příjem cca 13 200 Kč. Pokud bude příjem vyšší než tato částka, nárok na výplatu dávky nebude.
Citovat
+1 #20 Sona Vedejova 2019-12-10 11:32
Dobry den,chci se zeptat holka skoncila sama s ditetem.Jaky byt musi mit se smlouvou aby ji lrispivaly na socialce.Dekuji za kladne vyrizeni
Citovat
+1 #19 Pracomat.cz 2019-05-25 19:33
Cituji Štěpán:
Dobrý den chtěl bych se zeptat bral jsem výplatu 10890kc bydlím sám . mám nárok na doplatek do měsíční minimální mzdy 13350kc.


Dobrý den Štěpáne,

pokud jste měl výplatu (při plném úvazku, bez případné nemoci, otcovské dovolené atd..), nižší než minimální mzdu, tak máte nárok na doplatek do výše minimální mzdy.
Citovat
0 #18 Štěpán 2019-05-25 19:18
Dobrý den chtěl bych se zeptat bral jsem výplatu 10890kc bydlím sám . mám nárok na doplatek do měsíční minimální mzdy 13350kc.
Citovat
+1 #17 Pracomat.cz 2019-05-21 06:21
Cituji Zuzka Wunschová:
Dobrý den, slyšela jsem z různých stran, že invalidní ....


Dobrý den Zuzko,

ano i při invalidním důchodu třetího stupně stupně není výše možného přivýdělku nijak omezena. Samozřejmě vaše zaměstnání musí respektovat zdravotní omezení, která máte.
Citovat
+1 #16 Zuzka Wunschová 2019-05-20 08:36
Dobrý den, slyšela jsem z různých stran, že invalidní důchodce 3.stupně není nijak limitován a může si vydělávat jak chce a jak dlouho chce, pokud mu to zdravotní stav dovolí a neohrožuje ho. A také si může vydělat jakoukoliv výši peněz, aniž by si způsobil snížení invalidního důchodu či příspěvku na péči, jak to prosím Vás je? Mluvím aktuálně pro rok 2019. Poradíte mi prosím? Nejsem totiž spokojená se svou měsíční mzdou a mám možnost změnit zaměstnání, kde mi je nabízena mzda výrazně vyšší.
Citovat
+1 #15 Pracomat.cz 2019-02-15 10:27
Cituji milan demeter:
ta minimalni mzda 13350kc je v hrubym nebo to ma bit ciste


Dobrý den Milane,

jedná se o hrubou mzdu.
Citovat
+1 #14 milan demeter 2019-02-15 10:15
ta minimalni mzda 13350kc je v hrubym nebo to ma bit ciste
Citovat
+1 #13 Pracomat.cz 2019-02-13 14:30
Cituji robert:
Dobrý den, chci se zeptat.jsem zaměstnaný a mam exekuci na účtu ...


Dobrý den Roberte,

to záleží na mnoha faktorech, proto na takto položenou otázku není snadná odpověď. Doporučil bych vám obětovat pár hodin času a zajít na úřad probrat možnosti ohledně dávek státní sociální podpory. Pracovník či pracovnice úřadu s vámi možnosti detailně projde a budete vědět na čem jste.
Citovat
+1 #12 robert 2019-02-12 19:55
Dobrý den, chci se zeptat.jsem zaměstnaný a mam exekuci na účtu ,dluh neni muj je manželky z kterou už pět let nežiji ale poněvač jsme manžele tak to musim platit ja.Manzelka dluzi 33.000kc ja uz zaplatil 21.000kc banka mi vyplatila dvojnasobek zivotniho minima 6820kc
mam družku s ktrou mam pulrocni dite a předešlého dvě ktere jsem dostal do sve peče a manzelka mi na alimentech dluzi 30.000kc
tak se chci zeptat jestli mam narok na nejakou socialni davku i kdyz jsem zamestnany dekuji za odpoved
Citovat
+1 #11 Pracomat.cz 2018-09-13 13:51
Cituji kamila:
Dobrý den , chtela bych se zeptat, jestli budu dostavat nejake davky ?..


Dobrý den Kamilo,

podle výše vašeho příjmu budete mít pravděpodobně na dávky nárok, doporučuji s vaší úřednicí probrat možnosti, s ohledem na váš rodinný stav a celkovou finanční situaci.
Citovat
0 #10 kamila 2018-09-12 18:40
Dobrý den , chtela bych se zeptat, jestli budu dostavat nejake davky ? a jake ? od uradu prace kdyz nastupuji do prace plat budu 5000kc dekuji
Citovat
+1 #9 Pracomat.cz 2018-03-17 13:39
Cituji Nikola:
Dobry večer, chtěla bych se zeptat ...


Dobrý den Nikolo,

pokud se vám se zaměstnavatel nepodaří dohodnout, můžete se obrátit na Inspektorát práce - www.suip.cz/
Citovat
0 #8 Nikola 2018-03-16 03:37
Dobry večer, chtěla bych se zeptat, pracuji 15 dní v měsíci někdy 8 hodin, někdy 14 hodin. Bohužel mi zaměstnavatel neplatí příplatky za svátky. Moje mzda na 8 hodinovou směnu činí 600kc, je možné se proti tomu nějak bránit? Děkuji za odpověď.
Citovat
+1 #7 Pracomat.cz 2018-02-06 12:50
Dobrý den,

to záleží na několika faktorech. Kolik je váš příjem, zda máte vyživované dítě (či manželku) nebo zda máte nějaké přednostní pohledávky (dlužíte státu třeba za sociální pojištění). Pro představu, když žádné takové závazky nemáte tak z čisté mzdy 20 000 Kč by vám zůstalo zhruba 12 000 Kč.
Citovat
+1 #6 Pracomat.cz 2018-02-06 12:43
Dobrý den Patriku,

pracoval jste celý měsíc? Nebyl jste nemocný, či neměl neplacené volno? Pokud máte ve smlouvě dohodnutou mzdu 11 000 Kč a odpracujete požadovaný počet hodin za měsíc, pak by jste na ni měl dosáhnout.
Citovat
+2 #5 Dave 2018-02-06 09:36
Dobrý den sem zaměstnán a přišla mi exekuce na srážky že mzdy kolik mi musí nechat z výplaty?
Citovat
+1 #4 Pracomat.cz 2018-01-25 16:49
Dobrý den Halino,

požádejte ho o vysvětlení proč je částka nižší než uváděná minimální mzda.
Citovat
+1 #3 Halina 2018-01-25 16:42
Dobrý den, chci se zeptat, co mi může udělat zaměstnavatel , když mi dá podepsat tarifní smlouvu na 70 Kč a přitom minimální mzda činí 73Kč. Můžu se nějak bránit? Děkuji Halina
Citovat
0 #2 Pracomat.cz 2018-01-08 09:56
Dobrý den Viktorie,

nejspíše dohromady pletete minimální mzdu pro jednoho člověka (ta je pro rok 2018 12 200 Kč) a životní minimum pro vaši domácnost, na které máte nárok po srážkách ze mzdy.
Citovat
0 #1 Viktoria 2018-01-08 09:47
Dobrý den, chci se zeptat. Jsem v insolvenci, zustáva mi z platu 12300 živitního minima včetně dvou děti. Vy uvádite 12200 na dospělého člověka. Jak se to teda počíta v ti insolvenci?
Děkuji za odpověď.
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].