Peněžitá pomoc v mateřství (mateřská) 2021

Peněžitá pomoc v mateřství (dále jen PPM), lidově běžně označovaná jako “mateřská”, je dávka nemocenského pojištění. Smyslem této dávky je nahrazení příjmu, o který pojištěnec přichází v mateřství či převzetím dítěte do péče. Jeho nejčastějším příjemcem je matka dítěte, ale jsou i situace kdy ho může pobírat jiná osoba.

Pěstounská péče

Je to typ náhradní rodinné péče, která je podporována od státu a to formou peněžní pomoci. Základní rozdíl mezi pěstounstvím a adopcí je ten, že u pěstounství se pěstoun nestává zákonným zástupcem dítěte. Nemá tudíž na dítě vyživovací povinnost, která zůstává na státu. Ten proto pěstounům vyplácí pěstounské dávky. Jaká je v roce 2021 odměna pěstouna za pěstounskou péči? Jaké dávky může pěstoun čerpat? Vše se dozvíte v našem textu.