Náhradní výživné 2023

Jedná se o poměrně novou sociální dávku, která je vyplácena od 1.7.2021. Je určena pro finanční podporu nezaopatřených dětí v situaci, kdy má rodič vůči dětem vyživovací povinnost (má platit výživné), ale svou vyživovací povinnost vůči dítěti (či více dětem) neplní. Buď proto, že výživné neplatí vůbec, nebo ho neplatí ve stanovené výši.

Peněžitá pomoc v mateřství (mateřská / PPM) 2023

Peněžitá pomoc v mateřství (dále jen PPM), lidově běžně označovaná jako “mateřská”, je dávka nemocenského pojištění. Smyslem této dávky je nahrazení příjmu, o který pojištěnec přichází v mateřství či převzetím dítěte do péče. Jeho nejčastějším příjemcem je matka dítěte, ale jsou i situace kdy ho může pobírat jiná osoba.