Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Znění platné pro rok 2022 (od 1.1.2022).

Obsah

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ (§ 1 - § 32a)

ČÁST DRUHÁ - PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (§ 33 - § 35)

ČÁST TŘETÍ - POVINNOST ŠKOLNÍ DOCHÁZKY A ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (§ 36 - § 56)

ČÁST ČTVRTÁ - STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (§ 57 - § 85)

ČÁST PÁTÁ - VZDĚLÁVÁNÍ V KONZERVATOŘI (§ 86 - § 91)

ČÁST ŠESTÁ - VYŠŠÍ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ (§ 92 - § 107)

ČÁST SEDMÁ - UZNÁVÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VZDĚLÁNÍ (§ 108 - § 108a)

ČÁST OSMÁ - ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ, JAZYKOVÉ A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (§ 109 - § 112)

ČÁST DEVÁTÁ - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLÁCH (§ 113 - § 114)

ČÁST DESÁTÁ - ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY (§ 115 - § 121)

ČÁST JEDENÁCTÁ - HMOTNÉ ZABEZPEČENÍ, ODMĚNY ZA PRODUKTIVNÍ ČINNOST A ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY (§ 122 - § 123)

ČÁST DVANÁCTÁ - ŠKOLSKÁ PRÁVNICKÁ OSOBA (§ 124 - § 140)

ČÁST TŘINÁCTÁ - ŠKOLSKÝ REJSTŘÍK (§ 141 - § 159a)

ČÁST ČTRNÁCTÁ - FINANCOVÁNÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU (§ 160 - § 163)

ČÁST PATNÁCTÁ - ŘEDITEL ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ A ŠKOLSKÁ RADA (§ 164 - § 168)

ČÁST ŠESTNÁCTÁ - MINISTERSTVA A ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE (§ 169 - § 176)

ČÁST SEDMNÁCTÁ - PŮSOBNOST ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VE ŠKOLSTVÍ (§ 177 - § 182)

ČÁST OSMNÁCTÁ - PŘESTUPKY (§ 182a)

ČÁST DEVATENÁCTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ, ZRUŠOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ (§ 183 - § 191)

ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST (§ 192)

Poznámky pod čarou

Aktualizace

Verze Platnost od Platnost do Novela zákona
1. 10.11.2004  31.12.2004   
2. 01.01.2005  30.11.2005   
3. 01.12.2005   26.04.2006  383/2005 Sb. 
4. 27.04.2006  04.05.2006  161/2006 Sb. 
5. 05.05.2006  30.06.2006  179/2006 Sb. 
6. 01.07.2006  02.07.2006  158/2006 Sb. 
7. 03.07.2006  31.08.2006  342/2006 Sb. 
8. 01.09.2006  29.12.2006  165/2006 Sb. 
9. 30.12.2006  31.12.2006  624/2006 Sb. 
10. 01.01.2007  31.07.2007  112/2006 Sb. 
11. 01.08.2007  21.08.2007  179/2006 Sb. 
12. 22.08.2007  31.12.2007  217/2007 Sb. 
13. 01.01.2008  25.02.2008  296/2007 Sb., 343/2007 Sb. 
14. 26.02.2008   30.06.2008  58/2008 Sb. 
15. 01.07.2008   03.07.2008  126/2008 Sb., 189/2008 Sb. 
16. 04.07.2008  19.10.2008  242/2008 Sb., 243/2008 Sb. 
17. 20.10.2008  04.03.2009  384/2008 Sb. 
18. 05.03.2009  31.03.2009  49/2009 Sb. 
19. 01.04.2009  31.08.2009  49/2009 Sb. 
20. 01.09.2009  29.10.2009  242/2008 Sb. 
21. 30.10.2009  31.12.2009  378/2009 Sb. 
22. 01.01.2010  30.06.2010  306/2008 Sb. 
23. 01.07.2010  31.12.2010  227/2009 Sb. 
24. 01.01.2011  31.03.2011  427/2010 Sb. 
25. 01.04.2011  13.11.2011  73/2011 Sb. 
26. 14.11.2011   31.12.2011  331/2011 Sb. 
27. 01.01.2012  31.03.2012  420/2011 Sb., 472/2011 Sb. 
28. 01.04.2012  31.08.2012  375/2011 Sb., 53/2012 Sb. 
29. 01.09.2012  31.10.2012  472/2011 Sb. 
30. 01.11.2012  08.11.2012  333/2012 Sb. 
31. 09.11.2012  31.12.2012  370/2012 Sb. 
32. 01.01.2013  18.08.2013  370/2012 Sb. 
33. 19.08.2013  31.12.2013  241/2013 Sb. 
34. 01.01.2014  30.04.2014  344/2013 Sb. 
35. 01.05.2014  31.12.2014  64/2014 Sb. 
36. 01.01.2015 30.04.2015 250/2014 Sb.
37. 01.05.2015 31.08.2015 82/2015 Sb.
38. 01.09.2015  31.08.2016 82/2015 Sb.
39. 01.09.2016 31.12.2016 82/2015 Sb., 178/2016 Sb.
40. 01.01.2017 04.04.2017 178/2016 Sb., 230/2016 Sb.
41. 05.04.2017  14.08.2017  101/2017 Sb.
42. 15.08.2017 31.08.2017  222/2017 Sb.
43. 01.09.2017 31.08.2018 178/2016 Sb., 101/2017 Sb.
44. 01.09.2018 14.02.2019 178/2016 Sb., 101/2017 Sb., 167/2018 Sb.
45.  15.02.2019 10.7.2020  46/2019 Sb.
46. 11.07.2020 31.12.2020 284/2020 Sb.
47. 01.01.2021 26.02.2021  284/2020 Sb.
48. 27.02.2021 31.01.2022 94/2021 Sb.
49. 01.02.2022   261/2021 Sb.