Import nabídek práce pomocí XML

Pro efektivní import nabídek práce na portál pracomat.cz může využít XML import. XML stahujeme každou hodinu a podle něj upravujeme, přidáváme a mažeme nabídky práce.

Všechny nabídky práce jsou před zveřejněním ručně zkontrolovány. V případě neschválení některé nabídky vás budeme kontaktovat.

V XML feedu musí být pouze aktuální nabídky, které chcete inzerovat na www.pracomat.cz. Pokud některá nabídka práce (identifikovaná pomocí <JOB_ID>) nebude v exportu, tak bude smazána.

 

Vzorový XML dokument

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<JOB_OFFERS>
<JOB>
<JOB_ID>123456</JOB_ID>
<NAME>Uklízečka ve firmách</NAME>
<DESCRIPTION><![CDATA[ Náplní práce bude spousta věcí okolo
úklidu domácnosti - vytírání, vysávání, atd. ]]></DESCRIPTION>
<PROFESSION>
<CZ_ISCO_ID>9112</CZ_ISCO_ID>
<CATALOGUE_ID></CATALOGUE_ID>
</PROFESSION>

<WORKLOAD>1</WORKLOAD>
<MIN_EDUCATION_LEVEL>T</MIN_EDUCATION_LEVEL>
<PAY>
<PAY_MIN>10000</PAY_MIN>
<PAY_MAX>12000</PAY_MAX>
</PAY>

<PUBLISH_DATE>01.01.2015</PUBLISH_DATE>
<START_DATE>01.01.2015</START_DATE>
<END_DATE>01.01.2016</END_DATE>

<WORKPLACE>
<WORKPLACE_NAME>Uklidová firma Hadřík a Kýbl</WORKPLACE_NAME>
<ADDRESS>Hradní 231, Žebrák, 26753</ADDRESS>
<DISTRICT_ID>3202</DISTRICT_ID>
<MUNICIPALITY>Žebrák</MUNICIPALITY>
</WORKPLACE>

<CONTACT>
<CONTACT_NAME>Jan Kýbl</CONTACT_NAME>
<PHONE_NUMBER>739 626 821</PHONE_NUMBER>
<EMAIL>jan.kybl@hadrik-kybl.cz</EMAIL>
<CONTACT_ADDRESS>Hradní 231, Žebrák, 26753</CONTACT_ADDRESS>
</CONTACT>

<COMPANY>
<COMPANY_ID>12345678</COMPANY_ID>
<COMPANY_NAME>Firma a.s.</COMPANY_NAME>
<COMPANY_ADDRESS>Hradní 231, Žebrák, 26753</COMPANY_ADDRESS>
<URL>http://www.firma.cz</URL>
</COMPANY>

</JOB>
</JOB_OFFERS>

 

Definice XML formátu

 

<JOB_OFFERS>

 • Kořenový element, v dokumentu je pouze jednou.

<JOB>

 • Tento element obsahuje právě jednu aktuální nabídku práce.

<JOB_ID>

 • Povinný element. Obsahuje unikátní ID nabídky práce v rámci vašeho systému. Musí zůstat unikátní a neměnné navždy, abychom byli schopni danou nabídku práce zachovat a při změně v XML upravit na Pracomat.cz.
 • ID je kombinací až 32 znaků (číslice, malá a velká písmena bez diakritiky a podtržítko, nebo pomlčka): [0-9a-zA-Z_\-]{1,32}

<NAME>

 • Povinný element. Obsahuje přesný název nabídky práce, například: „Uklízečka ve firmách“, „Noční hlídač / vrátný“, „SEO konzultant“, „Řidič nákladní dopravy - kamion“.
 • Název nesmí obsahovat znaky, které mají zvýšit „viditelnost“ nabídky práce – například :-), !!!!, ----, ***, atp.
 • Maximální délka 150 znaků.

<DESCRIPTION>

 • Tento povinný element obsahuje detailní informace o nabídce práce – náplň práce, co požadujete a nabízíte – včetně například benefitů a dalších informací.
 • Délka je maximálně 5000 znaků.
 • Není povolena nadměrná interpunkce, informace o firmě a reklamní sdělení.
 • Odřádkování lze provést pomocí odřádkování \r\n, nebo pomocí HTML tagu <BR>, nebo <br>.
 • Nelze použít jiné HTML tagy, než <BR>.

<PROFESSION>

 • Povinný element obaluje informace o zařazení nabídky práce do profese podle CZ-ISCO, nebo katalogu profesí na Pracomat.cz.
 • Tento element je v jedné nabídce práce právě jednou.
 • Obsahuje 2 elementy - CZ_ISCO_ID a CATALOGUE_ID. Vyplněný musí být právě jeden z nich
  Buď použijete klasifikace CZ-ISCO, nebo katalogu profesí Pracomat.cz.
 • Pro specifikaci profese doporučujeme použít CATALOGUE_ID, protože si tak budete jisti zařazením nabídky práce v hledání podle profesí.

<CATALOGUE_ID>

 • Povinný elementpokud nebude vyplněn element <CZ_ISCO_ID>.
 • Obsahuje ID podle zařazení do profese na Pracomat.cz - viz číselník profesí.

<CZ_ISCO_ID>

<WORKLOAD>

 • Povinný element, obsahuje ID typu pracovního úvazku:
ID popis
1 plný úvazek
2 zkrácený úvazek
3 plný nebo zkrácený úvazek

<MIN_EDUCATION_LEVEL>

 • Volitelný element, obsahuje ID požadavku na minimální vzdělání uchazeče:
ID popis
A Bez vzdělání
B Neúplné základní
C Základní + praktická škola
D Nižší střední
E Nižší střední odborné
H Střední odborné (vyučen)
J Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
K ÚSV
L ÚSO (vyučení s maturitou)
M ÚSO s maturitou (bez vyučení)
N Vyšší odborné
P Vyšší odborné v konzervatoři
R Bakalářské
ß (Nezadáno)
T Vysokoškolské
V Doktorské (vědecká výchova)

<PAY>

 • Povinný element obaluje informace o nabízeném platu.

<PAY_MIN>

 • Volitelný element, obsahuje minimální nabízenou hrubou mzdu / plat za měsíc v Kč.
 • Obsahem je celé číslo bez oddělovačů a identifikátoru měny.

<PAY_MAX>

 • Volitelný element, obsahuje maximální nabízenou hrubou mzdu / plat za měsíc v Kč.

 • Obsahem je celé číslo bez oddělovačů a identifikátoru měny.

<PUBLISH_DATE >

 • Volitelný element, obsahuje datum prvního zveřejnění nabídky práce ve formátu „DD.MM.YYYY“.

<START_DATE>

 • Povinný element, obsahuje datum nástupu ve formátu „DD.MM.YYYY“.

<END_DATE>

 • Volitelný element, obsahuje datum předpokládaného ukončení pracovního poměru u nabídek prací na dobu určitou. Formát „DD.MM.YYYY“.

<WORKPLACE>

 • Povinný element obaluje informace o místě výkonu práce - pracovišti.
 • Jedna nabídka práce má právě jedno místo pracoviště – pokud chcete inzerovat jednu nabídku v rámci dvou okresů, je potřeba zadat ji jako novou nabídku.

<WORKPLACE_NAME>

 • Volitelný element obsahující název firmy, nebo obecně místa pracoviště.
 • Maximální délka 150 znaků.

<ADRESS>

 • Povinný element obsahující adresu místa pracoviště.
 • Formát: ulice č.p./č.o., název obce a její části, PSČ – například: „Hradní 231, Žebrák, 26753“

<DISTRICT_ID>

 • Povinný element, který obsahuje ID okresu, do kterého spadá adresa pracoviště.
 • ID nastavte podle číselníku okresů.

<MUNICIPALITY>

 • Volitelný, ale doporučovaný element, který obsahuje název obce, do které spadá adresa pracoviště. Využít můžete číselník obcí ČSÚ.
 • Pokud nepoužijete přesně název obce podle číselníku, pak nebude zařazení nabídky práce do obce rozpoznáno a nabídka se nebude zobrazovat ve výpisu nabídek práce podle obce - například ve filtru volných míst ve Veverské Bitýšce (ve filtrování podle okresu bude)

<CONTACT>

 • Povinný element obaluje informace o kontaktu pro odpověď na nabídku práce.
 • Jedna nabídka práce má právě jeden kontakt.
 • Musí být vyplněn alespoň jeden kontakt - <EMAIL>, nebo <PHONE_NUMBER>.

<CONTACT_NAME>

 • Povinný element obsahující jméno kontaktní osoby.
 • Maximální délka 50 znaků.

<PHONE_NUMBER>

 • Povinný element pokud nebude vyplněn element <EMAIL>.
 • Obsahuje telefonní číslo kontaktní osoby.

<EMAIL>

 • Volitelný element obsahující telefonní číslo kontaktní osoby.

<CONTACT_ADDRESS>

 • Volitelný element obsahující kontaktní adresu při náboru - např. adresa místa, kde může uchazeč přijít na pohovor.
 • Formát: ulice č.p./č.o., název obce a její části, PSČ – například: „Hradní 231, Žebrák, 26753“

<COMPANY>

 • Povinný element obaluje informace o zaměstnavateli, nebo personální agentuře.
 • Jedna nabídka práce má právě jednoho zaměstnavatele, případně personální agenturu.

<COMPANY_ID>

 • Povinný element, obsahuje IČ zaměstnavatele, případně personální agentury.

<COMPANY_NAME>

 • Povinný element, obsahuje název zaměstnavatele, případně personální agentury, podle Obchodního rejstříku.

<COMPANY_ADRESS>

 • Povinný element obsahující adresu zaměstnavatele, respektive personální agentury.
 • Formát: ulice č.p./č.o., název obce a její části, PSČ – například: „Hradní 231, Žebrák, 26753“

<URL>

 • Volitelný element, obsahuje URL webu zaměstnavatele, případně personální agentury.
 • Začíná na http://, nebo https://.
Attachments:
Download this file (CATALOGUE_IDS.xml)číselník profesí[ ]24 kB
Download this file (DISTRICT_IDs.xml)číselník okresů[ ]3 kB

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit