Kouření na pracovišti zakazuje přímo zákoník práce. Konkrétně § 106 odst. 4 písm. e) . To znamená nekouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci. Byli by totiž vystavení tzv. pasivnímu kouření na pracovišti. Kromě toho platí  výslovný zákaz kouření pro některé další činnosti či prostory s ohledem na ochranu bezpečnosti jejich provozu.

 
 

Kouření na pracovišti zákoník práce

Kromě toho platí povinnost zaměstnavatele podle § 103 odst. 1 písm. l) zákoníku práce, která mu ukládá povinnost zajistit dodržování zákazu kouření na pracovištích stanoveného zvláštními právními předpisy - čímž se myslí Zákon č. 65/2017 Sb. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. V něm se řeší ochrana před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. Rovněž jsou v něm definovány zákazy kouření při určitých činnostech nebo určitým provozovatelům - (např. školy, zdravotnická zařízení atd..). Zákaz kouření rovněž platí i ve vnitřních prostorách budov užívaných státními orgány. Těmi se myslí orgány územních samosprávných celků, zařízení zřízených státem nebo územním samosprávným celkem poskytujících veřejné služby a finančních institucí. A to včetně jejich zařízení určených pro společné stravování.

Je povinností zaměstnavatele zajistit, že zaměstnanci dodržují povinnost nekouřit na pracovišti. To stejné platí i pro prostory, kde by byli rizikům kouření vystaveni i nekuřáci (ať už se jedná o spolupracovníky nebo jiné osoby). Teoreticky může zaměstnavatel povolit pracoviště na kterém je kouření povoleno, za předpokladu že na něm pracují samí kuřáci. Stejně tak může zaměstnavatel  zakázat kouření v celém objektu, včetně společných prostor.

 
 

Kouření na pracovišti a přestávky

Neexistuje žádný právní předpis, který by ukládal zaměstnavateli povinnost umožnit zaměstnanci kouření během pracovní doby nebo mu přikazoval zřízení kuřárny pro zaměstnance. Pokud něco z toho zaměstnavatel učiní, je to jeho dobrovolný čin a ústupek směrem ke kouřícím osobám. V tomto kontextu je nutno připomenout § 38 odst. 1 písm. b) ZP podle kterého je zaměstnanec povinen od vzniku pracovního poměru podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru.

Musím si čas strávený na kuřáckých pauzách napracovat?

Jak vychází z předchozí odstavce, tak kouření není rozhodně možno považovat za součást pracovní doby. Pokud kouření probíhá během přestávek na jídlo a oddech (či za tzv. bezpečnostních přestávek), napracování není nutné. V opačném případě by skutečně mělo dojít k napracování této doby. Jedná se totiž o porušení pracovní kázně kvůli kouření na pracovišti. V praxi se však setkáváme s různými přístupy ze strany zaměstnavatele. Zatímco někde jsou kouřící pauzy tolerovány, jinde (zejména pokud je kouřící prostor za turnikety s docházkovým systémem) se tyto pauzy do pracovní doby nepočítají.

Sankce za kouření na pracovišti

Z pohledu zaměstnance je extrémním řešením ke kterému může zaměstnavatel přistoupit je výpověď za nedodržování pracovní doby. Pochopitelně k tomu nemůže přistoupit hned a v prvním případě je na místě varování. Pokud se však situace bude opakovat, může zaměstnavatel přistoupit k výpovědi i pro toto soustavné méně závažné porušování povinností plynoucích z pracovního poměru.

Zákaz kouření na pracovišti a pokuta

Postih za kouření na pracovišti nemůže mít podobu pokuty či jiného peněžitého trestu.

 
 

Kouření na pracovišti a elektronická cigareta

Tuto problematiku upravuje zákon č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, konkrétně § 8 odstavec 2. Ten doslova říká, že:

“Zakazuje se používat elektronické cigarety v místech uvedených v odstavci 1 písm. a) až j), s výjimkou prostor, na které se zákaz kouření nevztahuje.”

Což zjednodušeně řečeno opět znamená, že tam kde nemůžete kouřit klasické cigarety (až na pár vyjímek, které nemají nic společného s pracovištěm), tam nemůžete kouřit ani elektronické cigarety. V praxi jsou však zaměstnavatelé obvykle vůči e cigaretě a zákazu kouření na pracovišti tolerantní.

Mimochodem, další výjimkou je, že výše uvedený zákon umožňuje používání elektronických cigaret - ve vnitřních prostorách stravovacích zařízeních, ve kterých to majitel povolil.

Iqos a kouření na pracovišti

Produkty IQOS jsou považovány rovněž za elektronické cigarety, proto podléhají výše uvedenému tzv. "protikuřáckému zákonu". IQOS je totiž obchodní název pro jeden z typů elektronické cigarety, tzv. heat-not-burn cigarety. Ty umožňující inhalaci výparů ze zahřívaného tabáku. Proto pro ně platí stejná pravidla jako pro výše uvedené elektronické cigarety.

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]