Z pohledu zaměstnance často panuje nejistota či nevědomost jak je to s pracovní pohotovostí a odměnou za ni. V první řadě je nutné rozlišovat mezi pracovní pohotovostí a výkonem práce v době pracovní pohotovosti. Podívejme se na to důkladněji. Často se řeší například pracovní pohotovost ve zdravotnictví, po přečtení následujícího článku už budete mít v tématu jasněji.

 
 

Držení pracovní pohotovosti

Jedná se o dobu, během které je zaměstnanec připraven konat práci dle pracovní smlouvy v případě potřeby a mimo pracoviště zaměstnavatele. Pokud by byl přítomen na pracovišti zaměstnavatele, nejedná se o pracovní pohotovost ale běžný výkon práce.

Kde lze vykonávat pracovní pohotovost?

Pracovní pohotovost se nejčastěji drží v místě bydliště zaměstnance ale lze je de facto držet na libovolném dohodnutém místě.

Pokud případná práce zaměstnance vyžaduje i fyzickou přítomnost na pracovišti, je nutné místo výkonu pracovní pohotovosti zvolit tak, ať má zaměstnanec reálnou možnost se na pracoviště dostat. V případě práce na dálku toto pochopitelně nehraje roli a místo pracovní pohotovosti může být na druhé straně zeměkoule.

Je povinná?

Není povinná, je výsledkem dobrovolné domluvy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Tato "dohoda o pracovní pohotovosti" musí mít písemnou podobu, může být i součástí pracovní smlouvy.

Pracovní pohotovost a cestovní náhrady

Cesta zaměstnance k výkonu práce v době pracovní pohotovosti je mimořádnou cestou v souvislosti s výkonem práce dle § 152 písm. c) a § 156 odst. 2 ZP a zaměstnanci tedy náleží cestovní náhrady.

Délka pracovní pohotovosti

Není zákonem omezena a vychází z dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Pracovní pohotovost o víkendu

Pokud v rámci pracovní pohotovosti pracujete o víkendu, náleží vám za tuto práci i příplatek za práci o víkendu. Pokud jsou ve hře i další příplatky - např. práce v noci nebo ve státní svátek, tak se jednotlivé příplatky sčítají.

 
 

Výkon práce v době pracovní pohotovosti

V případě výkonu práce dochází k přerušení pracovní pohotovosti (nedostáváte odměnu za pracovní pohotovost) a za vykonanou práci zaměstnanci náleží mzda (či plat) a dále příplatek (nebo náhradní volno) za práci přesčas.

Jelikož je pracovní pohotovost dobou odpočinku (z pohledu zaměstnance), je práce v tomto čase prací přesčas. Takto vykonaná práce se počítá do limitů práce přesčas, které stanovuje zákoník práce. Ani pro účely pracovní povinnosti nemohou být tyto limity překročeny. Takže zatímco doba pracovní pohotovosti nijak omezena není, doba po kterou můžete v rámci pracovní pohotovosti vykonávat práci omezena je.

Odměna za pracovní pohotovost 2023

Je stanovena na základě § 140 ZP. A její výše je minimálně 10 % průměrného výdělku. Nejedná se o mzdu (či plat) nezapočítává se tedy pro zjišťování průměrného výdělku. Co to znamená? Nezvyšuje vám například základ pro výpočet odstupného nebo limity náhrady škody ze strany zaměstnance.

Rovněž se pracovní pohotovost nepočítá do pracovní doby. Přesto má zaměstnavatel povinnost vést podle § 96 ZP vést evidenci doby pracovní pohotovosti, kterou zaměstnanci drželi.

 
 

Pracovní pohotovost a home office

Nabízí se otázka, zda může zaměstnanec se sjednanou prací z domova vykonávat i pracovní pohotovost z místa svého bydliště. Toto je jedna z oblastí, kdy reálný svět postupuje rychleji než naše zákony. V praxi nedává sjednání odlišného místa výkonu pracovní pohotovosti od místa pracoviště (v případě kompletní home office domova) smysl. Je důležité, aby si zaměstnanec rozvrhl pracovní dobu jinak, než tu během které má držet po dohodě se zaměstnavatelem pracovní pohotovost.

Odmítnutí pracovní pohotovosti

Zde je důležité rozlišení mezi odmítnutím dohody o pracovní pohotovosti a vlastním odmítnutím pracovní pohovosti. Z pohledu zaměstnance je důležité, že může odmítnout takovou dohodu uzavřít. Zaměstnavatel ho nemůže nutit takovou dohodu uzavřít a nijak postihovat za to, že takovou dohodu nechce uzavřít.

Je však rozdíl, když už je dohoda uzavřena a zaměstnanec odmítne k pracovní pohotovosti nastoupit. V takovém případě by se jednalo o porušení pracovněprávních povinností, které mohou vést (při opakování) vést až k výpovědi ze strany zaměstnavatele.

Výpověď dohody o pracovní pohotovosti

Opět musí mít písemnou formu a “výpovědní lhůta” pro tuto výpověď je součástí původní dohody o pracovní pohotovosti.

Pracovní pohotovost a doba odpočinku

Samotné držení pracovní pohotovosti se do pracovní doby nezapočítává a proto se jedná o dobu odpočinku. Když během pracovní pohotovosti dojde k výkonu práce, doba odpočinku se přerušuje. Proto je nutné při plánování pracovní pohotovosti rozdělit práci mezi jednotlivé zaměstnance tak, aby byl dodržen nepřetržitý odpočinek během 24 hodin a během týdne.

Dohoda o pracovní pohotovosti - vzor

Stahovat můžete zde.

 

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Komentáře  

+1 #12 Pracomat.cz 2023-01-24 10:28
Cituji Slávek Lichovník:

Dobrý den
Ano všechny tři body jste pochopil správně.


Dobrý den Slávku,

zde je otázka zda se vám povede na uvedeném domluvit. Pohotovost je součástí pracovní smlouvy, nelze ji jednostranně měnit. Samozřejmě se můžete obrátit na inspektorát práce a poukázat na nedodržování ZP ze strany zaměstnavatele. Osobně bych přesto doporučoval zkusit dohodu. Buď o zrušení pohotovosti a setrvání v zaměstnání nebo o ukončení pracovního poměru, kde si můžete dojednat (opět s odkazem na inspektorát práce) férové podmínky odchodu ve formě odstupného. Pokud podáte výpověď vy, tak na něj mít nárok nebudete.
Citovat
0 #11 Slávek Lichovník 2023-01-24 07:51
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Slávek Lichovník:
Dobrý večer,
moc děkuji za odpověď v předchozím dotazu.
Měl bych ....


Dobrý den Slávku,

jen zopakuji že jsem pochopil správně:

1) povinnost pracovní pohotovosti je součástí pracovní smlouvy
2) vy chcete v zaměstnání zůstat, ale nechcete pohotovost
3) zaměstnavatel vyhrožuje výpovědí, pokud nebudet mít pohotovosti?

Dobrý den
Ano všechny tři body jste pochopil správně.
Citovat
0 #10 Pracomat.cz 2023-01-24 06:47
Cituji Slávek Lichovník:
Dobrý večer,
moc děkuji za odpověď v předchozím dotazu.
Měl bych ....


Dobrý den Slávku,

jen zopakuji že jsem pochopil správně:

1) povinnost pracovní pohotovosti je součástí pracovní smlouvy
2) vy chcete v zaměstnání zůstat, ale nechcete pohotovost
3) zaměstnavatel vyhrožuje výpovědí, pokud nebudet mít pohotovosti?
Citovat
0 #9 Slávek Lichovník 2023-01-23 21:10
Dobrý večer,
moc děkuji za odpověď v předchozím dotazu.
Měl bych ještě jeden týkající se výpovědi pohotovostní služby. Smlouva o pohotovostní službu je již zohledněna v pracovní smlouvě a teď, když chci pohotovost vypovědět, mi zaměstnavatel hrozí výpovědi. Jedná se o pohotovost v zimní údržbě u Technických služeb města Hlučín . Výpověď chci podat z důvodu nedodržení povinností zaměstnavatele podle § 140,§ 96,§ 152 písmena C + § 156 odst 2 ZP
Děkuji za odpověď
S přáním hezkého dne
Slávek Lichovník
Citovat
+1 #8 Pracomat.cz 2023-01-17 21:02
Cituji Slávek Lichovník:
Dobrý večer
Mám otázku týkající se odměny za pracovní pohotovost...


Dobrý den Slávku,

průměrného hodinového výdělku. Tzn. pokud máte v průměru 200 Kč za hodinu, příplatek bude 20 Kč.
Citovat
0 #7 Slávek Lichovník 2023-01-16 22:44
Dobrý večer
Mám otázku týkající se odměny za pracovní pohotovost. Je uvedeno 10% průměrného výdělku. Jedná se v tomto případě měsíčního výdělku či hodinového výdělku.
Děkuji za odpověď
Citovat
0 #6 Pracomat.cz 2022-05-13 16:03
Cituji Marek Nový:
Dobrý den, jako vedoucí pracovní skupiny v centru sociálních služeb spadajiciho pod ministerstvo ...


Dobrý den Marku,

dle popisu se jedná spíše o práci přesčas. Pokud již nemáte plat sjednaný s ohledem na práci přesčas (laicky: přesčasy se neplatí), tak máte nárok na plat a příspěvek (či volno) za práci přesčas.
Citovat
0 #5 Marek Nový 2022-05-11 21:44
Dobrý den, jako vedoucí pracovní skupiny v centru sociálních služeb spadajiciho pod ministerstvo vnitra musím často řešit různé situace jako nemoci či uživatele služby ve svém volnu. Pokud někdo zavolá že marodi, musím obvolavat podřízené a vyřešit služby. Není to ojedinělé a může to trvat i 2 hodiny v mém volnu kdy tyto situace řeším z domova či nakonec musím dojet do práce a vyřešit. Je to psychicky náročná práce, práce kterou mám rád ale také za ní chci dostat zaplaceno podle zásluhy. Moje otázka zní zda v tomto případě mám nárok na příplatek za pohotovost a poté když tyto situace musím řešit zda mám také nárok na mzdu za čas strávený řešením služeb a jiných neodkladnych záležitosti. Také zda mám nárok i na jiný příplatek. Také zda mohu odmítnout v případě že mi tento příplatek či mzda nebude proplacena zvedat telefon a užívat si svého že zákona daného volna? Děkuji za odpověď a přeji krásný den
Citovat
0 #4 Pracomat.cz 2022-01-25 09:01
Cituji Martin:
Zdravím, řeším spor se zamestnavatelem, kdy jsem ho dopředu upozornil na vymezení pracovní pohotovosti ve smlouvě pouze mimo pracoviště. Jsem na HO, práce přes ...


Dobrý den Martine,

popsanou situaci doporučuji řešit s právníkem, případně se můžete obrátit na Inspektorát práce suip.cz - jen tam nebude reakce tak rychlá. Nicméně věřím, že i takto vám pomohou.
Citovat
0 #3 Martin 2022-01-24 05:07
Zdravím, řeším spor se zamestnavatelem, kdy jsem ho dopředu upozornil na vymezení pracovní pohotovosti ve smlouvě pouze mimo pracoviště. Jsem na HO, práce přes týden 40hodin do toho např celé víkendy na telefonu zavřený doma a celé noci 20-7h kdy reálné člověk pracuje i samozřejmě mimo dobu jen přijatých hovorů. Dopředu jsem upozornil že z hlediska toho jak je smlouva napsána očekávám že bude vyplacena práce přesčas. A pracovní pohotovost není smluvně takto sjednána. Ta byla za 4 víkendy a asi 10 celých nocí, každonočního a ranního přesměrování ohodnecena jen podle uskutečněných hovorů. Zvažuji predžalobní vyzvu a okamžitou výpověď. U zaměstnavatele jsem se též setkal s bossingem a bohužel právník mi moc neodpovida, mám chronické neurologické onemocnění, které progresovalo právě při této práci a jsem po větší operaci bylo by možné někoho zkontaktovat?
Citovat
0 #2 Pracomat.cz 2022-01-03 09:24
Cituji Jaroslav Bára:
Může mi zaměstnavatel nařídit dovolenou v době výkonu pracovní pohotovosti?


Dobrý den Jaroslave,

pracovní pohotovost není vaší klasickou pracovní dobou (směnou) na kterou se vztahuje nárok na dovolenou. Kdyby vám dal zaměstnavatel dovolenou v rámci pracovní pohotovosti, prakticky by krátil váš nárok na dovolenou. Pracovní pohotovost je dobrovolným aktem obou stran (zaměstnavatel vs zaměstnanec) a pokud pracovní pohotovost není třeba konat, můžete se na tom domluvit.
Citovat
-1 #1 Jaroslav Bára 2022-01-02 16:33
Může mi zaměstnavatel nařídit dovolenou v době výkonu pracovní pohotovosti?
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].