Z pohledu zaměstnance často panuje nejistota či nevědomost jak je to s pracovní pohotovostí a odměnou za ni. V první řadě je nutné rozlišovat mezi pracovní pohotovostí a výkonem práce v době pracovní pohotovosti. Podívejme se na to důkladněji. Často se řeší například pracovní pohotovost ve zdravotnictví, po přečtení následujícího článku už budete mít v tématu jasněji.

Držení pracovní pohotovosti

Jedná se o dobu, během které je zaměstnanec připraven konat práci dle pracovní smlouvy v případě potřeby a mimo pracoviště zaměstnavatele. Pokud by byl přítomen na pracovišti zaměstnavatele, nejedná se o pracovní pohotovost ale běžný výkon práce.

Kde lze vykonávat pracovní pohotovost?

Pracovní pohotovost se nejčastěji drží v místě bydliště zaměstnance ale lze je de facto držet na libovolném dohodnutém místě.

Pokud případná práce zaměstnance vyžaduje i fyzickou přítomnost na pracovišti, je nutné místo výkonu pracovní pohotovosti zvolit tak, ať má zaměstnanec reálnou možnost se na pracoviště dostat. V případě práce na dálku toto pochopitelně nehraje roli a místo pracovní pohotovosti může být na druhé straně zeměkoule.

Je povinná?

Není povinná, je výsledkem dobrovolné domluvy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Tato "dohoda o pracovní pohotovosti" musí mít písemnou podobu, může být i součástí pracovní smlouvy.

Pracovní pohotovost a cestovní náhrady

Cesta zaměstnance k výkonu práce v době pracovní pohotovosti je mimořádnou cestou v souvislosti s výkonem práce dle § 152 písm. c) a § 156 odst. 2 ZP a zaměstnanci tedy náleží cestovní náhrady.

Délka pracovní pohotovosti

Není zákonem omezena a vychází z dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Pracovní pohotovost o víkendu

Pokud v rámci pracovní pohotovosti pracujete o víkendu, náleží vám za tuto práci i příplatek za práci o víkendu. Pokud jsou ve hře i další příplatky - např. práce v noci nebo ve státní svátek, tak se jednotlivé příplatky sčítají.

Výkon práce v době pracovní pohotovosti

V případě výkonu práce dochází k přerušení pracovní pohotovosti (nedostáváte odměnu za pracovní pohotovost) a za vykonanou práci zaměstnanci náleží mzda (či plat) a dále příplatek (nebo náhradní volno) za práci přesčas.

Jelikož je pracovní pohotovost dobou odpočinku (z pohledu zaměstnance), je práce v tomto čase prací přesčas. Takto vykonaná práce se počítá do limitů práce přesčas, které stanovuje zákoník práce. Ani pro účely pracovní povinnosti nemohou být tyto limity překročeny. Takže zatímco doba pracovní pohotovosti nijak omezena není, doba po kterou můžete v rámci pracovní pohotovosti vykonávat práci omezena je.

Odměna za pracovní pohotovost 2021

Je stanovena na základě § 140 ZP. A její výše je minimálně 10 % průměrného výdělku. Nejedná se o mzdu (či plat) nezapočítává se tedy pro zjišťování průměrného výdělku. Co to znamená? Nezvyšuje vám například základ pro výpočet odstupného nebo limity náhrady škody ze strany zaměstnance.

Rovněž se pracovní pohotovost nepočítá do pracovní doby. Přesto má zaměstnavatel povinnost vést podle § 96 ZP vést evidenci doby pracovní pohotovosti, kterou zaměstnanci drželi.

Pracovní pohotovost a home office

Nabízí se otázka, zda může zaměstnanec se sjednanou prací z domova vykonávat i pracovní pohotovost z místa svého bydliště. Toto je jedna z oblastí, kdy reálný svět postupuje rychleji než naše zákony. V praxi nedává sjednání odlišného místa výkonu pracovní pohotovosti od místa pracoviště (v případě kompletní home office domova) smysl. Je důležité, aby si zaměstnanec rozvrhl pracovní dobu jinak, než tu během které má držet po dohodě se zaměstnavatelem pracovní pohotovost.

Odmítnutí pracovní pohotovosti

Zde je důležité rozlišení mezi odmítnutím dohody o pracovní pohotovosti a vlastním odmítnutím pracovní pohovosti. Z pohledu zaměstnance je důležité, že může odmítnout takovou dohodu uzavřít. Zaměstnavatel ho nemůže nutit takovou dohodu uzavřít a nijak postihovat za to, že takovou dohodu nechce uzavřít.

Je však rozdíl, když už je dohoda uzavřena a zaměstnanec odmítne k pracovní pohotovosti nastoupit. V takovém případě by se jednalo o porušení pracovněprávních povinností, které mohou vést (při opakování) vést až k výpovědi ze strany zaměstnavatele.

Výpověď dohody o pracovní pohotovosti

Opět musí mít písemnou formu a “výpovědní lhůta” pro tuto výpověď je součástí původní dohody o pracovní pohotovosti.

Pracovní pohotovost a doba odpočinku

Samotné držení pracovní pohotovosti se do pracovní doby nezapočítává a proto se jedná o dobu odpočinku. Když během pracovní pohotovosti dojde k výkonu práce, doba odpočinku se přerušuje. Proto je nutné při plánování pracovní pohotovosti rozdělit práci mezi jednotlivé zaměstnance tak, aby byl dodržen nepřetržitý odpočinek během 24 hodin a během týdne.

Dohoda o pracovní pohotovosti - vzor

Stahovat můžete zde.

 

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected] 

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 498

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 499