Zaměstnanec je povinen dodržovat rozložení pracovní doby a rozvrh pracovních směn, které jsou stanoveny zaměstnavatelem. Přesto se všichni z nás mohou dostat do situace, kdy je je úprava pracovní doby žádoucí. Zejména rodiče musí často řešit, jak skloubit své rodičovské a pracovní povinnosti. Za určitých podmínek je dohoda se zaměstnavatelem o úpravě pracovní doby možná. Podíváme se na to společně.

 
 

Prvně k důvodu, proč je vůbec úprava pracovní doby možná. Ten vychází z občanského zákoníku, § 1 odstavce 2. Ten zní následovně:

Nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona; zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti.

Zákoník práce zde možnost úpravy výslovně nezakazuje, tudíž je možná.

Možnost úpravy pracovní doby je hodně závislá na provozních možnostech zaměstnavatele. Zaměstnanec (s jednou výjimkou, o které si řekneme za chvíli) nemá právo na úpravu pracovní doby. Jedná se tedy o dobrovolnou dohodu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Právo na úpravu pracovní doby

Zmiňovanou výjimkou je § 241 odst. 2 ZP. Ten říká, že zaměstnanci kteří pečují o dítě do věku 15 let, dále těhotné zaměstnankyně a pak zaměstnanci, kteří pečují o osoby závislé na pomoci jiných fyzických osob mají právo na úpravu pracovní doby.

Je zde však jedno velké ALE. A tím, je fakt že zaměstnavatel musí takové žádosti vyhovět, pokud mu v tom nebrání vážné provozní důvody. A ty nejsou nikde přesně vymezeny. Jen pro představu o jaké důvody se může jednat uvádíme pár příkladů:

změnu předmětu činnosti nebo výrobního programu, organizační nebo racionalizační úpravy, technologická opatření, sezónní nebo kampaňové práce, okamžitá potřeba zvýšení počtu pracovních sil apod.

 
 

Co je to úprava pracovní doby

Jedná se o:

  • zkrácení pracovní doby,
  • stanovení odlišného začátku a konce pracovní směny oproti těm, které stanovil zaměstnavatel,
  • změnu počtu směn v týdnu,
  • při zařazení do směnného provozu práce jen na některých typech směn.

Náležitosti pracovní doby

Při úpravě pracovní doby je nutné mít na paměti, že jsou jistá zákonem daná omezení, které je nutné respektovat. Tím prvním z nich je maximální přípustná délka týdenní pracovní doby a také dodržení nepřetržitého odpočinku mezi směnami a v týdnu. Pro nepřetržitý odpočinek mezi směnami je zaměstnavatel povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl během každého období 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů nepřetržitý odpočinek v trvání alespoň 35 hodin. U mladistvého zaměstnance nesmí nepřetržitý odpočinek v týdnu činit méně než 48 hodin. Pro nepřetržitý odpočinek mezi směnami platí minimální délka odpočinku 11 hodin, u zaměstnance mladšího 18 let na 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích.

Dále je povinnost zajistit přestávku v práci na jídlo a oddech v rozsahu nejméně 30 minut. Tuto povinnost upravuje § 88 ZP. A říká, že nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce musí zaměstnavatel poskytnout tuto přestávku. U mladistvého zaměstnance musí být tato přestávka poskytnuta nejdéle po 4,5 hodinách nepřetržité práce.
Podle § 84 ZP má zaměstnavatel povinnost vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby a seznámit s ním zaměstnance nejpozději 2 týdny (v případě konta pracovní doby 1 týden) před začátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem (např. v rámci pracovní smlouvy) na jiné době seznámení.

 
 

Forma úpravy pracovní doby

Nejtypičtější podoba je formou dodatku k pracovní smlouvě. Může mít časové omezení (doba určitá), nebo bez časové omezení (doba neurčitá). Rozhodně doporučuji mít dohodu takto formálně potvrzenou, je to vždy lepší než ústní dohoda, které se může zkomplikovat. Například kvůli výměně nadřízeného.

Mzda či plat za zkrácenou pracovní dobu

Při sjednání kratší pracovní doby dochází i k poměrnému snížení odměny za práci - viz § 80 ZP. Ptáte se zda je možné zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy či platu? Ano, ale ne na základě dohody. Může se tak stát díky kolektivní smlouvě nebo vnitřnímu předpisu zaměstnavatele. Pochopitelně může dojít k situaci, kdy se zaměstnanec domluví na snížení pracovní doby a současně zvýšení mzdy či platu. Ale to není příliš častý případ.

Má plošná změna pracovní doby u zaměstnavatele vliv na individuálně domluvenou pracovní dobu?

Rychlá odpověď, nemá. Uvedu na příkladu. Zaměstnavatel měl u všech zaměstnanců nastavenu pracovní dobu osm hodin denně, pět dní v týdnu. Zaměstnanec pan X, si se zaměstnavatelem domluvil úpravu pracovní doby na deset hodin denně a čtyři dny v týdnu. Poté zaměstnavatel zavede dvousměnný pracovní režim. Pana X se tato změna netýká, protože má se zaměstnavatelem domluvenou individuální úpravu pracovní doby.

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Komentáře  

0 #4 Pracomat.cz 2022-04-25 20:24
Cituji Pavla:
Dobrý den,
budu žádat o zkrácení pracovní doby, jsem pečující o ...


Dobrý den Pavlo,

pokud je mi známo, tak přesná lhůta definována není. Osobně mi jako rozumná doba přijde do malých jednotek týdnů (2-4 při např. dovolené rozhodující osoby), pochopitelně to může být i výrazně rychlejší. Naopak, pokud by rozhodovací proces trval déle, mohlo by to být chápáno jako neochota zaměstnavatele vyhovět své zákonné povinnosti.
Citovat
0 #3 Pavla 2022-04-24 23:24
Dobrý den,
budu žádat o zkrácení pracovní doby, jsem pečující o děti do 15let. V jaké lhůtě mi musí zaměstnavatel vyhovět? Resp. za jak dlouho mohu požadovat, aby zkrácení pracovní doby bylo v praxi zahájeno?
Předem děkuji
Citovat
0 #2 Pracomat.cz 2021-07-13 21:53
Cituji Iveta:
Dobry den ma zamesnavetel narok zmenu pracovni doby bez meho pisemneho souhlasu?


Dobrý den Iveto,

máte pracovní dobu vymezenu v rámci pracovní smlouvy? Pokud ano, nemůže ji zaměstnavatel "jen tak změnit" bez vašeho souhlasu.
Citovat
0 #1 Iveta 2021-07-13 20:23
Dobry den ma zamesnavetel narok zmenu pracovni doby bez meho pisemneho souhlasu?
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].