Je ústní ukončení pracovního poměru platné? To je otázka, kterou si klade nemálo lidí. Dohoda o ukončení pracovního poměru je asi nejčastější formou ukončení pracovně právního vztahu. Smyslem tohoto článku je vyjasnit jak to s ústní formou dohody je a u toho ještě zmíním několik drobných detailů, které mají rovněž vliv na platnost dohody.

 
 

Podmínky dohody

Mezi základní požadavky na ukončení pracovního poměru dohodou, že s tímto aktem obě strany dobrovolně souhlasí. Souhlas ze strany zaměstnance je často motivován na základě vyššího odstupného či jiného mimořádného plnění ze strany zaměstnavatele. V dohodě musí být označeno datum ukončení pracovního poměru. Zajímavostí je, že se nemusí jednat o přesný kalendářní den. Může být stanoven i dobou skončení prací, skončením pracovní neschopnosti zaměstnance, ukončením rodičovské dovolené atd.. Důležitý je zde fakt, že formulace data ukončení nesmí musí být jasná.

Jelikož je dohoda dobrovolným aktem obou zúčastněných stran, tak ji lze uplatnit i v případech na které platí zákaz výpovědi podle § 53 ZP. Tedy během pracovní neschopnosti, během mateřské dovolené  nebo dokonce těhotenství.

Někdy se setkávám s dotazem, zda je dohoda platná, když byla sjednána na pozdější (budoucí) datum ukončení pracovního poměru a během té doby se zaměstnanec dostane do pracovní neschopnosti. V kontextu předchozího odstavce je zřejmé, že na platnost dohody pracovní neschopnost nemá vliv a pracovní poměr končí ke sjednanému datu. 

 
 

Ústní forma dohody

Nyní se dostáváme k hlavnímu tématu článku. Tedy zda je dohoda o ukončení pracovního poměru platná i v ústní formě. Odpověď je ano, ale ... A to i přesto, že dohoda musí být podle § 49 odstavec 2 ZP uzavřena písemně. Toto ustanovení již neobsahuje „dovětek,“ že jinak je neplatná.

Tím ale je zde fakt, že obě strany ústní dohodu akceptují. Z právnického hlediska se jedná o tzv. relativní neplatnost právního jednání. Tím se myslí, že že právní jednání je neplatné pouze tehdy, pokud se některá ze stran tuto neplatnost nezpochybní. V praxi však vždy doporučuji řešit dohodu o ukončení pracovního poměru písemnou formou. Pro případné budoucí spory je to jistější volba. A z pohledu zaměstnance rozhodně doporučuji podepsanou a řádně napsanou dohodu uchovat.

Je důležité mít na paměti, že ústní forma není přípustná u zrušení pracovního poměru ve zkušební době a ani u výpovědi.

Doporučení

V rámci dohody o ukončení pracovního poměru není nutné uvádět důvody, které některou stran vedou k ukončení. Přesto bych opět pro obě strany doporučil, aby tuto informaci v rámci dohody uvedly. Specifikace důvodů, které vedly k ukončení pracovního poměru může být důležitá pro případné spory, které se u tohoto tématu mohou objevit.

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Komentáře  

0 #2 Pracomat.cz 2022-09-07 12:54
Cituji Hann:
Dobrý den, lze podat dvouměsíční výpověď /konec září/ ke dni 12.12.? Trochu mě mate, jestli to nemusí být POUZE přesně 2 měsíce, tedy k 30.11.??
Děkuji za odpověď.


Dobrý den Hanne,

výpověď funguje trochu jinak. Od počátku následujího měsíce po kterém byla podána začíná běžet výpovědní lhůta a ta má (obvykle) dva měsíce. K 12.12 výpovědí skončit nemůžete. Můžete skončit k 30.11 (výpověď musíte podat kdykoliv během září) nebo 31.12 (výpověď musíte podat kdykoliv během října). Pokud chcete specifický datum, lze to řešit dohodou o ukončení pracovního poměru, ta je však dobrovolným aktem obou stran. Tzn. zaměstnavatel s ní musí souhlasit. S výpovědí souhlasti nemusí, tu pouze oznamujete.
Citovat
0 #1 Hann 2022-09-07 11:53
Dobrý den, lze podat dvouměsíční výpověď /konec září/ ke dni 12.12.? Trochu mě mate, jestli to nemusí být POUZE přesně 2 měsíce, tedy k 30.11.??
Děkuji za odpověď.
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]