Od 1.1.2021 došlo s novelou zákoníku práce k mnoha změnám, které se týkají dovolené zaměstnanců. Zejména nároku na dovolenou a jejího případného krácení. Společně se na ně podíváme a srovnáme si je s tím, co platilo do konce roku 2020.

Beze změny zůstal rozsahu práva zaměstnance na dovolenou v podnikatelské sféře. To znamená, že zaměstnanci soukromého sektoru mají pořád standardně nárok na čtyři týdny dovolené.

První zásadní změnou je, že se mění základní jednotka pro výpočet a čerpání dovolené. Tou není odpracovaná směna zaměstnance, ale odpracovaná týdenní pracovní doba. V praxi to znamená, že dovolená se již nepočítá na celé dny, ale na hodiny. Nárok na plnou výměru dovolené má jen ten zaměstnanec, který u zaměstnavatele odpracoval v pracovním poměru po dobu 52 týdnů v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby. Pokud pracoval méně, náleží mu poměrná část dovolené.

Důvodem této změny byl fakt, že zaměstnanci pracující v různých režimech rozvrhu pracovní doby mohli mít různý nárok na dovolenou (její délku), přestože odpracovali stejný počet hodin. Jako příklad si lze vzít zaměstnance, který pracuje od pondělí do úterý 10 hodin denně a od středy do pátku 5 hodin denně, podle dosavadní úpravy je jedno, zda si vezme dovolenou v pondělí nebo v pátek, vždy se mu odečte “jeden den dovolené”.

Lze žádat o “hodinu” dovolené?

Bohužel ne. Nejmenší “jednotkou” o kterou můžeme jako zaměstnanci žádat, je půl směny. Pro zaměstnavatele platí ještě přísnější omezení, ten může nařídit dovolenou jen v rozsahu celé směny. V tomto ohledu tedy k žádné zásadní změně nedochází, protože dovolené v délce půl směny byly běžné i do této novely.

Dovolená za kalendářní rok

Na kolik dní dovolené má zaměstnanec nárok, je nyní snazší vypočítat. Stačí k tomu rozsah pracovní doby a délka nároku na dovolenou. Pokud uvažujeme běžnou pracovní dobu v rozsahu 40 hodin za týden a nárok na dovolenou v délce čtyř týdnů, pak je roční nárok na dovolenou 40 x 4 = 160 hodin.

Pokud by při výpočtu dovolené vzniklo desetinné místo (například u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby), zaokrouhluje se na celé hodiny směrem nahoru. Takže i když by vyšel nárok na 160,1 hodiny dovolené, zaokrouhlí se na rovných 161 hodin

Poměrná část dovolené

V případě, že zaměstnanec nepracoval pro zaměstnance celý rok, bude mít nárok na poměrnou část dovolené za kalendářní rok za předpokladu, že vykonával pro zaměstnavatele práci po dobu nejméně čtyř týdnů.

To je další velká změna, protože do roku 2021 platilo že zaměstnanec musí odpracovat alespoň 60 dnů aby měl nárok na dovolenou a to ve výši 1/12 z výměry za každých 21 odpracovaných dnů.

Krácení dovolené v případě neomluvené absence zaměstnance

Dovolenou zaměstnance lze krátit, jen podle skutečně zameškaných hodin. V případě, že zaměstnanec zamešká jen část pracovní směny, tak zaměstnavatel může dovolenou krátit, až součet zameškaných částí směn bude tvořit celou směnu. Jednotlivé absence se sčítají.

Při krácení pro neomluvenou absenci je nutné myslet na fakt, že lze krátit pouze tu dovolenou, na kterou zaměstnanci vznikl nárok. Tzn. pokud zaměstnanec na žádnou dovolenou nemá nárok, není mu co krátit.

I při krácení dovolené musí být zaměstnanci, jenž měl pracovní poměr u zaměstnavatele trval po celý kalendářní rok, poskytnuta dovolená alespoň v délce 2 týdnů. Tzn. že mu nemůže být dovolená krácena pod tuto hranici.

Za zmínku stojí i fakt, že zaměstnavatel nemusí krácení dovolené provádět, je to jen možnost kterou má k dispozici. Záleží tedy na jeho rozhodnutí.

Do roku 2021 to bylo tak, že za každou absenci mohl zaměstnavatel krátit dovolenou v rozmezí 1-3 dnů.

Krácení dovolené z důvodu nemoci

Opět velká změna. Do roku 2021 se za prvních 100 zameškaných pracovních směn krátila dovolená o 1/12. Za každých 21 dalších zameškaných dní z důvodu nemoci pak o další 1/12.

Od 1.1.2021 je to tak, že se doba nemoci v délce dvacetinásobku týdenní pracovní směny bere jako výkon práce.

Převedeno praxe:

Opět mějme 40ti hodinovou týdenní pracovní dobu. 20 x 40 = 800 hodin, nemoci které se počítají jako výkon práce.

Při osmihodinové pracovní směně se bavíme o 100 dnech (800 / 8 = 100). Tedy i když budete během roku 100 dní nemocni, máte nárok na plnou výměru dovolené.

Pro tento nárok ale existuje podmínka v podobě nutnosti odpracovat alespoň 12násobek stanovené týdenní pracovní doby. 

Minimální délka nařízené dovolené

Zaměstnavatel může nařídit dovolenou v minimální délce jedné pracovní směny. Pokud by chtěl zaměstnavatel nařídit například půl směny, musí s tím zaměstnanec souhlasit.

Jen v případě že se jedná o čerpání zůstatku dovolené, může zaměstnavatel nařídit kratší dobu než jednu pracovní směnu.

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Komentáře  

0 #6 Pracomat.cz 2021-10-23 17:48
Cituji Hana:
Dobrý den, pracujeme v nepřetržitém provozu 2dny práce/2dny volno a s jednou přestávkou ...


Dobrý den Hano,

chápu to správně že máte nárok na šest týdnů dovolené? U nepřetržitého provozu činí týdenní fond pracovní doby 37,5 hodiny na zaměstnance. Nárok na dovolenou v hodinách tedy bude nárok na dovolenou v týdnech x 37,5.
Citovat
0 #5 Hana 2021-10-22 11:28
Dobrý den, pracujeme v nepřetržitém provozu 2dny práce/2dny volno a s jednou přestávkou, tedy 11,5 pracovní hodiny.
Dotaz: - kolik dnů/hodin máme nárok na dovolenou? Podotýkám, že jsme nepedagogičtí pracovníci / normální nárok je 6týdnů dovolené pro 8hod. práce/.
Je pravda, že během roku nejde přesně stanovit počet hodin pro dovolenou?
Citovat
0 #4 Pracomat.cz 2021-09-21 20:43
Cituji Jaroslava Schmidtová:
Pracuji jako starobní důchodkyně na Dohodu o ...


Dobrý den Jaroslavo,

obecně platí, že v rámci DPČ nárok na dovolenou není. Nárok na ni je jen v případě, že ustanovení o ní výslovně obsahuje smlouva (DPČ) či interní předpis zaměstnavatele. Jinak pokud jde o odpracovanou dobu v rámci DPČ, tak rozsah max poloviny pracovní doby se počítá za celé období na které je DPČ sjednána (maximimálně však na jeden rok). To znamená že pokud budete dva měsíce pracovat v plném rozsahu hodin a další dva měsíce nebude pracovat vůbec, tak bude podmínka odpracované doby splněna. Z toho co píšete (tedy 8 měsíců plný počet hodin) zaměstnavatel nemůže tuto podmínku splnit.
Citovat
0 #3 Jaroslava Schmidtová 2021-09-21 15:54
Pracuji jako starobní důchodkyně na Dohodu o pracovní činnosti.V Dohodě je napsáno maximálně v průměru do poloviny stanovené pracovní doby 20 hod. týdně. Od 1.1.2O21 jsem odpracovala každý měsíc plnné měsíční hodiny. Žádná nemoc. V 8 měs. jsem si vzala 14 dnů dovolené, kterou mi zaměstnavatel nezaplatil. Mám nárok na placenou dovolenou?? Děkuji za odpověď Schmidtová
Citovat
0 #2 Pracomat.cz 2021-07-13 21:51
Cituji Iveta:
Dobry den muze zamesvatel my zrusit dovolenou kterou jsem mela nahlasenou 1mesic do predu z duvodu ze jsem dlouhodobe marodila?


Dobrý den Iveto,

ano zaměstnavatel může změnit datum (zrušit) čerpání dovolené a to klidně i jeden den před nástupem na dovolenou. Musí vám však nahradit náklady, které vám tím vznikly - např. zaplacená dovolená, kterou už nelze bez zrušit a dostat peníze zpět.
Citovat
0 #1 Iveta 2021-07-13 20:27
Dobry den muze zamesvatel my zrusit dovolenou kterou jsem mela nahlasenou 1mesic do predu z duvodu ze jsem dlouhodobe marodila?
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]