Od 1.1.2021 došlo s novelou zákoníku práce k mnoha změnám, které se týkají dovolené zaměstnanců. Zejména nároku na dovolenou a jejího případného krácení. Společně se na ně podíváme a srovnáme si je s tím, co platilo do konce roku 2020.

 
 

Beze změny zůstal rozsahu práva zaměstnance na dovolenou v podnikatelské sféře. To znamená, že zaměstnanci soukromého sektoru mají pořád standardně nárok na čtyři týdny dovolené.

První zásadní změnou je, že se mění základní jednotka pro výpočet a čerpání dovolené. Tou není odpracovaná směna zaměstnance, ale odpracovaná týdenní pracovní doba. V praxi to znamená, že dovolená se již nepočítá na celé dny, ale na hodiny. Nárok na plnou výměru dovolené má jen ten zaměstnanec, který u zaměstnavatele odpracoval v pracovním poměru po dobu 52 týdnů v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby. Pokud pracoval méně, náleží mu poměrná část dovolené.

Důvodem této změny byl fakt, že zaměstnanci pracující v různých režimech rozvrhu pracovní doby mohli mít různý nárok na dovolenou (její délku), přestože odpracovali stejný počet hodin. Jako příklad si lze vzít zaměstnance, který pracuje od pondělí do úterý 10 hodin denně a od středy do pátku 5 hodin denně, podle dosavadní úpravy je jedno, zda si vezme dovolenou v pondělí nebo v pátek, vždy se mu odečte “jeden den dovolené”.

Lze žádat o “hodinu” dovolené?

Bohužel ne. Nejmenší “jednotkou” o kterou můžeme jako zaměstnanci žádat, je půl směny. Pro zaměstnavatele platí ještě přísnější omezení, ten může nařídit dovolenou jen v rozsahu celé směny. V tomto ohledu tedy k žádné zásadní změně nedochází, protože dovolené v délce půl směny byly běžné i do této novely.

 
 

Dovolená za kalendářní rok

Na kolik dní dovolené má zaměstnanec nárok, je nyní snazší vypočítat. Stačí k tomu rozsah pracovní doby a délka nároku na dovolenou. Pokud uvažujeme běžnou pracovní dobu v rozsahu 40 hodin za týden a nárok na dovolenou v délce čtyř týdnů, pak je roční nárok na dovolenou 40 x 4 = 160 hodin.

Pokud by při výpočtu dovolené vzniklo desetinné místo (například u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby), zaokrouhluje se na celé hodiny směrem nahoru. Takže i když by vyšel nárok na 160,1 hodiny dovolené, zaokrouhlí se na rovných 161 hodin

Poměrná část dovolené

V případě, že zaměstnanec nepracoval pro zaměstnance celý rok, bude mít nárok na poměrnou část dovolené za kalendářní rok za předpokladu, že vykonával pro zaměstnavatele práci po dobu nejméně čtyř týdnů.

To je další velká změna, protože do roku 2021 platilo že zaměstnanec musí odpracovat alespoň 60 dnů aby měl nárok na dovolenou a to ve výši 1/12 z výměry za každých 21 odpracovaných dnů.

Krácení dovolené v případě neomluvené absence zaměstnance

Dovolenou zaměstnance lze krátit, jen podle skutečně zameškaných hodin. V případě, že zaměstnanec zamešká jen část pracovní směny, tak zaměstnavatel může dovolenou krátit, až součet zameškaných částí směn bude tvořit celou směnu. Jednotlivé absence se sčítají.

Při krácení pro neomluvenou absenci je nutné myslet na fakt, že lze krátit pouze tu dovolenou, na kterou zaměstnanci vznikl nárok. Tzn. pokud zaměstnanec na žádnou dovolenou nemá nárok, není mu co krátit.

I při krácení dovolené musí být zaměstnanci, jenž měl pracovní poměr u zaměstnavatele trval po celý kalendářní rok, poskytnuta dovolená alespoň v délce 2 týdnů. Tzn. že mu nemůže být dovolená krácena pod tuto hranici.

Za zmínku stojí i fakt, že zaměstnavatel nemusí krácení dovolené provádět, je to jen možnost kterou má k dispozici. Záleží tedy na jeho rozhodnutí.

Do roku 2021 to bylo tak, že za každou absenci mohl zaměstnavatel krátit dovolenou v rozmezí 1-3 dnů.

Krácení dovolené z důvodu nemoci

Opět velká změna. Do roku 2021 se za prvních 100 zameškaných pracovních směn krátila dovolená o 1/12. Za každých 21 dalších zameškaných dní z důvodu nemoci pak o další 1/12.

Od 1.1.2021 je to tak, že se doba nemoci v délce dvacetinásobku týdenní pracovní směny bere jako výkon práce.

Převedeno praxe:

Opět mějme 40ti hodinovou týdenní pracovní dobu. 20 x 40 = 800 hodin, nemoci které se počítají jako výkon práce.

Při osmihodinové pracovní směně se bavíme o 100 dnech (800 / 8 = 100). Tedy i když budete během roku 100 dní nemocni, máte nárok na plnou výměru dovolené.

Pro tento nárok ale existuje podmínka v podobě nutnosti odpracovat alespoň 12násobek stanovené týdenní pracovní doby. 

Tato podmínka platí i pro další překážky v práci typu karanténa nebo rodičovská dovolená.

Minimální délka nařízené dovolené

Zaměstnavatel může nařídit dovolenou v minimální délce jedné pracovní směny. Pokud by chtěl zaměstnavatel nařídit například půl směny, musí s tím zaměstnanec souhlasit.

Jen v případě že se jedná o čerpání zůstatku dovolené, může zaměstnavatel nařídit kratší dobu než jednu pracovní směnu.

Nemoc v úvodu roku, výpověď a nárok na dovolenou

Poměrně častý dotaz, uvedu ho tedy na příkladu. V průběhu února dáte výpověď, od března běží dvouměsíční výpovědní lhůta a vy první týden v březnu skončíte na pracovní neschopnosti na dva měsíce.

  1. Jelikož jde o výpověď ze strany zaměstnance, výpovědní lhůta se o dobu nemoci neprodlužuje
  2. Máte nárok na poměrnou část dovolené - je splněna podmínka odpradovaných více než čtyř týdnů
  3. Nemáte nárok na zápočet doby pracovní neschopnosti jako doby výkonu práce z pohledu nároku na dovolenou - není splněna podmínka odpracovaných dvanácti týdnů
Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Komentáře  

+1 #109 Pracomat.cz 2023-05-10 17:02
Cituji Jitka:
Dobrý den, prosím o radu. Dlouhodobá zaměstnankyně byla v pracovní ....


Dobrý den Jitko,

chápu to správně, že zaměstnankyně bude pravděpodobě pracovat od 1.4 do 30.6 (pokud nedojde k nemoci)? Pokud ano, tak odpracuje (pokud počítám správně, raději si to zkontrolujte) 13 týdnů.

V takovém případě platí, že bude mít nárok na poměrnou část dovolené -> vykonávala pro zaměstnavatele práci po dobu nejméně čtyř týdnů.

Také platí, že se doba nemoci v délce dvacetinásobku týdenní pracovní směny bere jako výkon práce. Za předpokladu, že odpracovala alespoň 12násobek stanovené týdenní pracovní doby. -> což v tomto případě nejspíš (pokud neonemocní) bude zase platit.

V takovém případě tedy bude mít nárok na polovinu (leden - červen) svého ročního nároku na dovolenou.
Citovat
0 #108 Jitka 2023-05-10 16:48
Dobrý den, prosím o radu. Dlouhodobá zaměstnankyně byla v pracovní neschopnosti od 01.01.2023, kterou ukončila dne 31.03.2023 a poté nastoupila do zaměstnání. Rozhodla se podat výpověď dohodou a pracovní poměr ukončí 30.06.2023. Je předpoklad, že dobu do 30.06.203 odpracuje. Jaký bude bude mít nárok na dovolenou? Bude se jí nějak krátit? Děkuji
Citovat
0 #107 Pracomat.cz 2023-04-16 02:21
Cituji Petra:
Dobrý den, pokud jako učitelka podám výpověď v červnu, výpovědní lhůta běží do konce ...


Dobrý den Petro,

pokud jde o práci kterou může zaměstnavatel nařídit, tak musí vycházet z pracovních činností které jsou uvedeny ve vaší pracovní smlouvě.

Pokud jde o dovolenou (budu předpokládat, že od začátku roku pracujete pro stejného zaměstnavatele a nebyla tam žádná dlouhodobá nemoc), tak budete mít nárok na dovolenou za celý rok. Tj. 8/12 -> 2/3 dovolené za celý rok. Vezměte si tedy dovolenou na kterou máte běžně nárok za celý rok a vynásobte ji 2/3.
Citovat
0 #106 Petra 2023-04-15 16:40
Dobrý den, pokud jako učitelka podám výpověď v červnu, výpovědní lhůta běží do konce srpna. Na kolik dnů dovolené budu mít v době letních prázdnin nárok? A nevím jestli další dotaz patří sem, ale jakou práci o prázdninách mi může zaměstnavatel nařídit?
Citovat
0 #105 Pracomat.cz 2023-04-13 09:57
Cituji Lenka:
Dobrý den, prosím chci se zeptat, jestli se mi bude krátit dovolená z důvodu dlouhodobé nemoci od 4.10 2022 a ukončení bude k 31.5.2023 a a o kolik dnů dovolené přijdu. Děkuji za odpověď


Dobrý den Lenko,

pokud se ptáte na rok 2022, tak za předpokladu že už jste během toho roku nebyla více v pracovní neschopnosti a pracovala jste pro zaměstnavatele celý rok tak se vám dovolená pro rok 2022 nekrátí. Na dovolenou za rok 2023 zatím nemáte nárok a pokud odpracujete pro zaměstnavatele více než 12 týdnů v tomto roce, bude se vám 20 týdnů nemoci počítat jako výkon práce z pohledu nároku na dovolenou. Krátit se v takovém případě bude pouze lehce - o méně než 1/12. Dopočítat si to můžete podle počtu týdnů co budete v roce 2023 v pracovní neschopnosti.
Citovat
0 #104 Pracomat.cz 2023-04-13 09:53
Cituji Eliska T.:
Dobrý den,mám uvazek 40h týdně.Od ledna jsem odpracovala 3 týdny a od 23.1 sla na nemocenskou.Behem ledna jsem ...


Dobrý den Eliško,

nárok na poměrnou část dovolené máte když za kalendářní vykonáváte pro zaměstnavatele práci po dobu nejméně čtyř týdnů. Což v tomto případě splněno nebylo. Pracovní neschopnost se pak nezapočetla jako náhradní doba pro zápočet dovolené, protože jste nestihala odpracovat alespoň 12násobek stanovené týdenní pracovní doby během roku. Tudíž nárok na dovolenou za rok 2023 nemáte.
Citovat
0 #103 Lenka 2023-04-12 13:21
Dobrý den, prosím chci se zeptat, jestli se mi bude krátit dovolená z důvodu dlouhodobé nemoci od 4.10 2022 a ukončení bude k 31.5.2023 a a o kolik dnů dovolené přijdu. Děkuji za odpověď
Citovat
0 #102 Eliska T. 2023-04-12 10:21
Dobrý den,mám uvazek 40h týdně.Od ledna jsem odpracovala 3 týdny a od 23.1 sla na nemocenskou.Behem ledna jsem vycerpala 1,5 den dovolene.Se zamestnavatelem jsem ukoncila pracovní poměr dohodou k 31.3.
Jaký jsem prosím měla nárok na proplacení zbylé dovolené?Krátilo se v mém případě?
Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #101 Pracomat.cz 2023-03-31 08:55
Cituji Radka:
Dobrý den, pracovní poměr mi končí 31.3.2023.
Myslela jsem, že se jedná o 13 odpracovaných týdnů (moje PD je rozvržena pondělí-pátek) ...


Dobrý den Radko,

když na to v rychlosti koukám, tak vzhledem k tomu, že váš pracovní poměr končí 31. 3. 2023, který je poslední den března, doopravdy byste měla započítat 13 odpracovaných týdnů (pokud jste pracovala od začátku roku). Pokud máte tedy nárok na 5 týdnů dovolené za rok (tj. 200 hodin dovolené), měli byste mít nárok na:

(13 týdnů / 52 týdnů) x 200 hodin = skutečně 50 hodin dovolené

Možná udělala mzdová účetní udělala chybu při výpočtu. Doporučuji se s ní znovu spojit a upozornit na tento rozdíl ve výpočtu. Ať vám vysvětlí proč je to 47 a 50 hodin.

Přeji vám hezký den a hodně úspěchů při řešení této situace!
Citovat
0 #100 Radka 2023-03-30 07:15
Dobrý den, pracovní poměr mi končí 31.3.2023.
Myslela jsem, že se jedná o 13 odpracovaných týdnů (moje PD je rozvržena pondělí-pátek) a budu tak mít nárok na 50 hodin dovolené (nárok 5 týdnů v roce). Mzdovka mne však vyvedla z omylu, když mi sdělila, že mám nárok na 47 hodin dovolené, což se jeví jako započítaných 12 týdnů. Březen končí v pátek, tak je ale i rozvržena moje PD...Předem děkuji za odpověď, přeji hezký den!
Citovat
+1 #99 Pracomat.cz 2023-03-21 14:57
Cituji Kristýna:
Dobrý den.
Pokud by tedy zaměstnanec odpracoval 12 týdnů ...


Dobrý den Kristýno,

nevím co myslíte tím "19 týdnů zbylo", že v těchto týdnech už u zaměstnavatele nepracoval a po ukončení DPN ukončil pracovní poměr?
Citovat
0 #98 Pracomat.cz 2023-03-21 14:49
Cituji Lucie:
Dobrý den,31.3.2023 mi končí smlouva ...


Dobrý den Lucie,

ano můžou v tomto roce nemáte odpracovaný dostatečný počet "týdnů".
Citovat
0 #97 Kristýna 2023-03-21 12:33
Dobrý den.
Pokud by tedy zaměstnanec odpracoval 12 týdnů v roce a 21 týdnů by byl na nemocenské, bylo by to teoreticky:
12 týdnů odpracoval+21 týdnů nemoc=33 týdnů
52-33=19 týdnů zbylo

-5 týdnů dovolené
-37,5 hod. týdenní prac. doba
-5*37,5=187,5 hod.,zaokrouhleno na 188 hod. dovolené za rok
Výpočet pro krácení dovolené z důvodu DPN:
188/52*19= 68,69, tj. na 69 hodin dovolené by měl tedy nárok.

Je to tak prosím správně? Předem moc děkuji.
Citovat
0 #96 Lucie 2023-03-21 12:09
Dobrý den,31.3.2023 mi končí smlouva ale bohužel od 19.ledna marodim a byla jsem na velké operaci.chci se zeptat na proplacení dovolené,kterou mam na pásce 41h. účetní mi napsala že to budou krátit a nic mi proplacet nebudou. to můžou? děkuji za odpověď
Citovat
0 #95 Pracomat.cz 2023-03-21 09:31
Cituji Kristýna:
Dobrý den, jak se prosím vypočítává krácení dovolené z důvodu nemoci ...


Dobrý den Kristýno,

a odpracuje zaměstnanec alespoň 12 týdnů v daném roce? Pokud ne, tak se oněch 20 týdnů v DPN nepočítá jako výkon práce (z pohledu nároku na dovolenou)
Citovat
0 #94 Kristýna 2023-03-20 14:37
Dobrý den, jak se prosím vypočítává krácení dovolené z důvodu nemoci (klasická DPN). Zaměstnanec překročí 20 týdnů nemoci. Odpracuje 4 týdny, nárok na dovolenou v daném roce má. Dovolená 25 dní, 7,5 hod./den. Mohu poprosit výpočet.
Zatím jsme krácení nepočítali, vždy se zaměstnanci vešli do 20 týdnů :-)
Výpočet krácení dovolené se počítá jen kolik odpracuje týdnů za rok a těch 20 týdnů se odečte?
Předem děkuji.
Citovat
0 #93 Pracomat.cz 2023-03-15 15:29
Cituji Katka:


Dobrý den, mateřská dovolená (pobírání PPM) mi skončila 23.01.2023, následně čerpám starou dovolenou z roku 2022: 25 dní (roční nárok) + novou dovolenou za rok 2023, poté nastoupím na rodičovskou dovolenou. Můj dotaz zní, jaký nárok dovolené v hodinách mi vznikne za rok 2023. Děkuji za Vaši odpověď.


Dobrý den Katko,

za rok 2023 tedy budete mít "odpracováno":

a) 1-23.1 - mateřská dovolená, počítá se jako výkon práce (bez nutnosti mít 12 týdnů odpracovano jako u rodičovské dovolené)

b) 25 dní dovolené z minulého roku, tedy cca do konce - i čerpání dovolené se bere jako výkon práce

c) na dovolenou za prvních 20 týdnů rodičovksé dovolené mít nárok nebudete, protože nesplníte podmínku 12 týdnů odpracováno (budete mít cca 8)

tudíž nárok na dovolenou bude za (zhruba) první dva měsíce roku 2023, tedy 1/6 z 200 hodin, takže zhruba 33 hodin.
Citovat
0 #92 Katka 2023-03-14 15:33
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Katka:


Dobrý den, četla jsem, že se mi započte rodičovská ...


Dobrý den Katko,

pochopil jsem to tak, že budete během roku 2023 opět pracovat a tím pádem dojde k naplnění podmínky odpracovaných 12 týdnů. Tak to není, vy jste na rodičovské dovolené po celý rok 2023 a ptáte se na jakou poměrnou část dovolené máte nárok za 2023 (mateřskou)?


Dobrý den, mateřská dovolená (pobírání PPM) mi skončila 23.01.2023, následně čerpám starou dovolenou z roku 2022: 25 dní (roční nárok) + novou dovolenou za rok 2023, poté nastoupím na rodičovskou dovolenou. Můj dotaz zní, jaký nárok dovolené v hodinách mi vznikne za rok 2023. Děkuji za Vaši odpověď.
Citovat
0 #91 Pracomat.cz 2023-03-14 10:30
Cituji Katka:


Dobrý den, četla jsem, že se mi započte rodičovská ...


Dobrý den Katko,

pochopil jsem to tak, že budete během roku 2023 opět pracovat a tím pádem dojde k naplnění podmínky odpracovaných 12 týdnů. Tak to není, vy jste na rodičovské dovolené po celý rok 2023 a ptáte se na jakou poměrnou část dovolené máte nárok za 2023 (mateřskou)?
Citovat
0 #90 Pracomat.cz 2023-03-14 10:14
Cituji Kralovská:

Dobrý den, 4 týdny jsem skutečně odpracoval, ale od 7.2 do 31.3.budu v PN ...


Dobrý den,

omlouvám se za zmatení, podmínka nutných 12 týdnů pro možnost toho, aby se se 20 týdnů pracovní neschopnosti počítalo jako výkon práce (pro nárok na dovolenou) platí. A proto ke krácení skutečně dojde.
Citovat
0 #89 Kralovská 2023-03-13 17:54
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Královská:

Děkuji za odpověď, mně šlo hlavně o to, jestli se mi v tomto případě krátí dovolená,...


Dobrý den, 4 týdny jsem skutečně odpracoval, ale od 7.2 do 31.3.budu v PN, současně s tím mi končí pracovní poměr. A nalezl jsem tuto informaci...Pro tento nárok ale existuje podmínka v podobě nutnosti odpracovat alespoň 12násobek stanovené týdenní pracovní doby. Takže to vypadá, že se mi ta dovolená zkrátí. Nebo tomu jen špatně rozumím. Moc děkuji a přeji hezký den!

prvních dvacet týdnů nemoci se z pohledu nároku na dovolenou bere jako výkon práce. A zaměstnanec má nárok na poměrnou část dovolené, pokud vykonával pro zaměstnavatele práci po dobu nejméně čtyř týdnů během daného roku. Což z popisu splňujete.
Citovat
0 #88 Katka 2023-03-13 16:40
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Katka:
Dobrý den,

jaký bude můj nárok na dovolenou v roce 2023, pokud jsem ukončila mateřskou dovolenou 23.01.2023 a mám stále nevyčerpanou celou dovolenou z roku 2022 ve výši 200 hodin? Pracovní úvazek je 40 hodin týdně. Děkuji za Vaši odpověď.


Dobrý den Katko,

mateřská dovolená (a prvních 20 týdnů rodičovské dovolené) se z pohledu nároku na dovolenou bere jako výkon práce. Podle toho co píšete, tak vám dovolená za rok 2023 nebude nijak krácena.


Dobrý den, četla jsem, že se mi započte rodičovská dovolená až po splnění 12 započtených týdnů jako výkonu práce, ale PPM mi skončila 23.01.2023, k čerpání mám starou dovolenou ve výši 25 dní, na kolik hodin dovolené mi vznikne nárok dovolené?

Děkuji za Vaši odpověď.
Citovat
0 #87 Pracomat.cz 2023-03-13 11:43
Cituji Královská:

Děkuji za odpověď, mně šlo hlavně o to, jestli se mi v tomto případě krátí dovolená,...


Dobrý den,

prvních dvacet týdnů nemoci se z pohledu nároku na dovolenou bere jako výkon práce. A zaměstnanec má nárok na poměrnou část dovolené, pokud vykonával pro zaměstnavatele práci po dobu nejméně čtyř týdnů během daného roku. Což z popisu splňujete.
Citovat
0 #86 Královská 2023-03-13 09:41
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Královská:
Dobrý den, u zaměstnavatele pracuji od 1.10.2023, smlouvu mám na rok...


Dobrý den,

pokud je výpověď ze strany zaměstnance, tak k prodloužení výpovědní lhůty nedochází. Pokud budete celou výpovědní lhůtu v pracovní neschopnosti, tak vám zbývající dovolená bude proplacena.

Děkuji za odpověď, mně šlo hlavně o to, jestli se mi v tomto případě krátí dovolená, zaměstnavatel tvrdí, že mám nárok na 2,5 dne dovolené, ale za tři měsíce by to mělo být 6,5 dne dovolené. Počítá se v tomto případě PN jako práce?
Děkuji.
Citovat
0 #85 Pracomat.cz 2023-03-13 09:14
Cituji Královská:
Dobrý den, u zaměstnavatele pracuji od 1.10.2023, smlouvu mám na rok...


Dobrý den,

pokud je výpověď ze strany zaměstnance, tak k prodloužení výpovědní lhůty nedochází. Pokud budete celou výpovědní lhůtu v pracovní neschopnosti, tak vám zbývající dovolená bude proplacena.
Citovat
0 #84 Královská 2023-03-12 11:33
Dobrý den, u zaměstnavatele pracuji od 1.10.2023, smlouvu mám na rok. Dal jsem ale výpověď k 31.3.2023. Od 7.2. jsem v PN a budu do konce výpovědní lhůty. Budu mít dovolenou za cele tř měsíce, nebo se pokratí o PN. Hledal jsem v#ude možně, ale nejsem z toho vůbec moudrý. Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #83 Pracomat.cz 2023-02-26 15:46
Cituji Ivana:
Krásný dobrý den, moc děkuji za odpověďi, Dopočítala sem se že mi zbývá 73,2 hod...


Dobrý den Ivano,

nevím na jakou dovolenou máte nárok, ale píšete že vybráno máte 56 hodin, zbývá 73,2 takže bych to odhadl na čtyři týdny dovolené. A výpočet v tom případě dává smysl.
Citovat
0 #82 Ivana 2023-02-26 13:58
Krásný dobrý den, moc děkuji za odpověďi, Dopočítala sem se že mi zbývá 73,2 hod, dovolené.jestli jsem počítala správně. Ještě 1 otázka. Mám nárok v tomto roce na dovolenou i když stále marodím.(marodit budu asi do konce např,(dubna) mockrát vám děkuji a krásný den.
Citovat
0 #81 Pracomat.cz 2023-02-26 07:24
Cituji Ivana:
Dobry večer, prostě mi to nedá a musím vám napsat ještě jednou, spočítala jsem že do ...


Dobrý den Ivano,

samozřejmě nemáte nárok na 22 týdnů dovolené. Je to myšleno tak že máte nárok na dovolenou za 22 (pracovala jste) + 20 (náhrada za pracovní neschopnost), tedy 42 týdnů. Máte nárok na určitý počet hodin dovolené za rok. Ty vynásobte zlomkem 42/52 a vyjde vám celkový počet hodin na které máte nárok za rok 2022.
Citovat
+1 #80 Ivana 2023-02-25 22:09
Dobry večer, prostě mi to nedá a musím vám napsat ještě jednou, spočítala jsem že do 25.5.2022 je to 22 týdnů. Ale nechápu že mám nárok na 41-2.týdnů dovolené. Nemají tam být hodiny? Jinak budu asi v balíku. Můj průměr za 1 hod dovolené je 197 Kč. Děkuji ještě 1 za odpověď a přeji dobrou noc. Ivana
Citovat
+1 #79 Pracomat.cz 2023-02-25 21:02
Cituji Ivana:
Dobrý den,od 1.1.2022 do 24.5,2022,jsem pracovala a za tuto dobu jsem si vybrala 7 dní...


Dobrý den Ivano,

za dobu nemoci se prvních dvacet týdnů počítá jako doba výkonu práce (z pohledu nároku na dovolenou). Velmi hrubým odhadem řečeno máte tedy nárok na dovolenou za cca 41-2 týdnů dovolené z 52, takže lehce nad 80 %. Pro přesná čísla si spočítejte kolik týdnů bylo do 25.5.m kdy vám začala pracovní neschopnost. Nevyčerpanou část této dovolené má zaměstnavatel povinnost vám proplatit - pokud bude následovat invalidní důchod a již nebudete v zaměstnání.
Citovat
0 #78 Ivana 2023-02-25 18:32
Dobrý den,od 1.1.2022 do 24.5,2022,jsem pracovala a za tuto dobu jsem si vybrala 7 dní
Což je 56 hod,dovolené.Od 25.5.2022 jsem marodila do konce roku.Nyní stále marodím a žádám si o invalidní invalidní důchod.Jak to bude z mojí starou dovolenou,které mi zbylo 104 hod.
Může.mi jí zaměstnavatel krátit? Či vůbec neproplatit? Myslím si že už do práce dle lékařů asi nepůjdu. A ještě zda za tento rok, mám též nárok na nějakou dovolenou i když marodím a ještě asi do konce dubna budu. Moc krát vám děkuji za odpověď s přáním hezkého dne
Citovat
0 #77 Pracomat.cz 2023-02-15 14:18
Cituji Katka:
Dobrý den,

jaký bude můj nárok na dovolenou v roce 2023, pokud jsem ukončila mateřskou dovolenou 23.01.2023 a mám stále nevyčerpanou celou dovolenou z roku 2022 ve výši 200 hodin? Pracovní úvazek je 40 hodin týdně. Děkuji za Vaši odpověď.


Dobrý den Katko,

mateřská dovolená (a prvních 20 týdnů rodičovské dovolené) se z pohledu nároku na dovolenou bere jako výkon práce. Podle toho co píšete, tak vám dovolená za rok 2023 nebude nijak krácena.
Citovat
0 #76 Katka 2023-02-15 13:03
Dobrý den,

jaký bude můj nárok na dovolenou v roce 2023, pokud jsem ukončila mateřskou dovolenou 23.01.2023 a mám stále nevyčerpanou celou dovolenou z roku 2022 ve výši 200 hodin? Pracovní úvazek je 40 hodin týdně. Děkuji za Vaši odpověď.
Citovat
0 #75 Pracomat.cz 2023-02-15 09:54
Cituji Lenka:
Dobrý den,chtěla bych se zeptat na kolik dní dovolené má nárok náš zaměstnanec když byl od 16.5.2022 do konce roku 2022 v pracovní neschopnosti. Nebyl to pracovní úraz a do 16.5. 2022 řádně pracoval. Děkuji za odpověď.


Dobrý den Lenko,

jen rychlý výpočet od oka - do 16.5 je to cca 20 týdnů odpracováno, na dalších 20 týdnů pracovní neschopnosti se z pohledu nároku na dovolenou pohlíží jako na výkon na práce. Má tedy nárok na 40 / 52 (týdny) -> tedy lehce nad 80 % dovolené, na kterou by měl nárok pokud by pracoval celý rok. Pokud to potřebujete zcela přesně, spočítejte si přesný počet týdnů odpracovaných v roce 2022.
Citovat
0 #74 Lenka 2023-02-14 20:21
Dobrý den,chtěla bych se zeptat na kolik dní dovolené má nárok náš zaměstnanec když byl od 16.5.2022 do konce roku 2022 v pracovní neschopnosti. Nebyl to pracovní úraz a do 16.5. 2022 řádně pracoval. Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #73 Pracomat.cz 2023-02-10 08:57
Cituji Marie:
Dobrý den,
19.9. 2022 jsem se vrátila z rodičovské dovolené. Od 6.do 11.10. ...


Dobrý den Marie,

nevím o jakou fázi rodičovské dovolené se ve vašem případě jednalo (byla jste doma tři roky? nebo kratší dobu?), ale předběžně mi to z popisu přijde na tu kratší dobu.
Citovat
+1 #72 Pracomat.cz 2023-02-09 20:49
Cituji Lucie:
Dobrý den,
mohu se zeptat, kolik dovolené bude mít nárok čerpat zaměstnankyně před rodičovskou? V roce 2022 vyčerpala 36 hodin....


Dobrý den Lucie,

za mateřskou má nárok za celou dobu, za první část roku (do 8.5) také. Z pracovní neschopnosti maximálně 20 týdnů, to +- odpovídá uvedené pracovní neschopnosti. Pro přesný výpočet si spočtěte dobu pracovní neschopnosti zda se vejde do 20 týdnů a dochází ke krácení či nikoliv. Podle toho (a nároku na počet hodin dovolené na které má zaměstnankyně nárok) si spočtete přesný počet hodin.
Citovat
0 #71 Marie 2023-02-09 14:51
Dobrý den,
19.9. 2022 jsem se vrátila z rodičovské dovolené. Od 6.do 11.10. jsem byla na OČR a od 12.10. 2022 do 8.1.2023 na nemocenské. pracovní týden 37,5 h 25 dní dovolené = 188 h, mělo by se do nároku na dovolenou počítat 5 týdnů z rodičovské + jsem odpracovala 2 týdny. Platí zde podmínka neodpracovaných minimálně 92 hodin, a proto jsem za rok 2022 měla nárok pouze na 26 hodin? Nebo by se i nemocenská měla započítat do nároku na dovolenou a nekrátit? Děkuji za odpověď. Marie
Citovat
0 #70 Lucie 2023-02-09 11:16
Dobrý den,
mohu se zeptat, kolik dovolené bude mít nárok čerpat zaměstnankyně před rodičovskou? V roce 2022 vyčerpala 36 hodin.
Do 8.5.2022 pracovala, od 9.5.22 do 24.9.22 byla na nemocenské, 25.9.22 nastoupila na mateřskou,která jí končí 9.4.2023. Počítám, že 9.4.2023 bude chtít proplatit veškerou dovolenou, která se samozřejmě opět bude počítat do výkonu práce. Kolik hodin za 2022 a kolik za 2023 jí přísluší proplatit?
Citovat
0 #69 Pracomat.cz 2023-01-26 06:52
Cituji Katka:
Dobrý den, 21.11.2022 jsem nastoupila na pracovní neschopnost v těhotenství....


Dobrý den Katko,

finančně nejvýhodnější je být nyní v pracovní neschopnosti (dostáváte nemocenskou). Dovolenou tím pádem nemůžete čerpat (rizikové těhotenství, pak mateřská, pak rodičovská dovolená). Vaše dovolená nepropadá a zaměstnavatel ji nemůže nařídit během mateřské/rodičovské. Zároveň máte právo si ji vybrat tak, aby přímo navazovala na rodičovskou dovolenou. Moje rada je, před porodem nebrat a využít ji po návratu z rodičovské.
Citovat
0 #68 Katka 2023-01-25 18:46
Dobrý den, 21.11.2022 jsem nastoupila na pracovní neschopnost v těhotenství. V roce 2022 mi zbývalo ještě 5 dní dovolené, kterou jsem nestihla čerpat. Mám nárok na její čerpání nebo proplacení v roce 2023? Jak ji případně mohu čerpat? Zůstávám v pracovní neschopnosti až do nástupu na mateřskou dovolenou. Je tedy vhodné ukončit pracovní neschopnost 9 týdnů před porodem, vzít si 5 dní dovolenou a poté nastoupit na mateřskou dovolenou 8 týdnů před porodem? Ev. jaký postup je pro mne finančně výhodnější? Předem moc děkuji za radu
Citovat
0 #67 Pracomat.cz 2023-01-17 20:56
Cituji Vendy:
Dobrý den,
zaměstnankyně od 12/21 do 6/22 na nemocenské....


Dobrý den Vendy,

mateřská dovolená se bere jako výkon práce z pohledu nároku na dovolenou. Z doby nemoci se počítá prvních dvacet týdnů (opět jako odpracovaná doba, z nároku na dovolenou), zbytek se krátí.
Citovat
0 #66 Vendy 2023-01-17 14:43
Dobrý den,
zaměstnankyně od 12/21 do 6/22 na nemocenské. Od 6/22 nastoupila na peněžní pomoc v mateřství, kde je dosud. Krátí se jí nárok na dovolenou? V roce 2022 neodpracovala ani 1 hodinu. Kolik má tedy nárok na dovolenou za rok 2022?
Citovat
0 #65 Pracomat.cz 2023-01-02 14:30
Cituji Petra:
Dobry den,
může mi zaměstnavatel zkrátit dovolenou a pokud ano o kolik? U zaměstnavatele pracuji již několik let....


Dobrý den Petro,

zaměstnavatel vám krátit dovolenou za nemoc nemůže. Dle zákona se vám krátí nárok na dovolenou, pokud jste v pracovní neschopnosti déle než dvacet týdnů. Dvacet týdnů pracovní neschopnosti se z pohledu nároku na dovolenou bere jako výkon práce. Vy jste byla nemocná odhadem 6 týdnů, proto by ke krácení dojít nemělo.
Citovat
0 #64 Jaroslav Klíma 2023-01-02 13:04
Cituji Jitka:
Dobrý den
Byla jsem ve stavu nemocných od 7.12.2021 do 8.11.2022
Mám za dobu nemoci arok na vůbec nějakou dovolenou?

Dobrý den, rád bych věděl kde berete tu drzost se takto zeptat. Takového zaměstnance bych chtěl mít. Neskutečné.
Citovat
0 #63 Petra 2022-12-30 22:01
Dobry den,
může mi zaměstnavatel zkrátit dovolenou a pokud ano o kolik? U zaměstnavatele pracuji již několik let. Tento kalendářní rok jsem ale bohužel onemocněla. Pracovala jsem od ledna do května. Od 21.kvetna do 30. 6. jsem byla v pracovní neschopnosti. V červenci jsem měla dovolenou 152 hodin. Od srpna jsem opět onemocnila a až do konce roku jsem byla v pracovní neschopnosti. Dovolenou máme 320 hodin. Nyní mi však chtějí zbytek dovolené zkrátit. Mají tedy na to nárok?
Děkuji za odpověď Petra V.
Citovat
0 #62 Pracomat.cz 2022-12-21 10:00
Cituji Jitka:
Dobrý den
Byla jsem ve stavu nemocných od 7.12.2021 do 8.11.2022
Mám za dobu nemoci arok na vůbec nějakou dovolenou?


Dobrý den Jitko,

pokud jste v roce 2022 odpracovala více než 4 týdny (z popisu to vypadá že ano), tak máte nárok na poměrnou část dovolené za odpracovanou dobu + dále za 20 týdnů nemoci (taková doba se bere jako výkon práce z pohledu nároku na dovolenou).
Citovat
0 #61 Jitka 2022-12-21 04:07
Dobrý den
Byla jsem ve stavu nemocných od 7.12.2021 do 8.11.2022
Mám za dobu nemoci arok na vůbec nějakou dovolenou?
Citovat
+1 #60 Pracomat.cz 2022-12-19 11:10
Cituji Josef:
Dobrý den,pracovní neschopnost mi začala 30.10.2021 a ukončení neschopenky socialkou ...


Dobrý den Josefe,

pro rok 2021 je to docela jednoduché. Prvních dvacet týdnů pracovní neschopnosti se z pohledu nároku na dovolenou bere jako výkon práce. Za 2021 (pokud tam nebyla žádná jiná delší nemoc) vám dovolená krácená nebude.

V roce 2022 naopak nárok na žádnou dovolenou nemáte, jelikož nárok na poměrnou část dovolené má zaměstnanec za kalendářní rok za předpokladu, že vykonával pro zaměstnavatele práci po dobu nejméně čtyř týdnů. Což ve vašem případě nenastalo.
Citovat
0 #59 Josef 2022-12-18 16:49
Dobrý den,pracovní neschopnost mi začala 30.10.2021 a ukončení neschopenky socialkou bude 21.12.2022. Jak to budu mít s dovolenou,protože za rok 2021 mě mělo zůstat 8 dní dovolené a chtěl bych si ji teď mezi svátky vybrat,bude tato dovolená zkrácená když jsem celý rok 2021 odpracoval až ke dni vzniku pracovní neschopnosti? A dále jak to budu mít s dovolenou za tento rok 2022,tady mi vznikne vůbec nějaký nárok když jsem neodpracoval ani den v práci? Děkuji za odpověď
Citovat
0 #58 Pracomat.cz 2022-12-14 17:25
Cituji Magda Paličková:
Dobrý den, zaměstnanec marodí od 15.11.2021 - ukončil teď 14.12.2022 ...


Dobrý den Magdo,

zaměstnanec tudíž podal klasickou výpověď, tzn. 2 měsíce výpovědní lhůta. Pokud na tom zaměstnanec netrvá, tak se výpovědní lhůta o dobu pracovní neschopnosti neprodlužuje. Z pohledu nároku na dovolenou se prvních 20 týdnů pracovní neschopnosti bere jako výkon práce, nad tuto dobu se dovolená poměrově krátí. Pokud tedy žádnou jinou delší pracovní neschopnost neměl, za uvedenou dobu má nárok na dovolenou.
Citovat
0 #57 Magda Paličková 2022-12-14 12:38
Dobrý den, zaměstnanec marodí od 15.11.2021 - ukončil teď 14.12.2022, zároveň poslal výpověď ze zdravotních důvodů (potvrzení od lékaře nemá) - má nárok na dovolenou? Do práce již nenastoupí. Jak řešit? Má nárok na dovolenou? Děkuji mockrát.
Citovat
0 #56 Pracomat.cz 2022-11-20 12:20
Cituji Milan:
Dobrý deň. Prosím o radu. Má zamestnávateľ právo krátiť dovolenku ...


Dobrý den Milane,

pokud jste během roku nebyl alespoň 20 týdnů na "neschopence", tak je dle mého krácení neoprávněné.
Citovat
0 #55 Milan 2022-11-19 09:31
Dobrý deň. Prosím o radu. Má zamestnávateľ právo krátiť dovolenku z dôvodu využitia otcovské dovolené? V mesiaci 06/2022 som nastúpil na 14 kalendárnych dní na otcovskú dovolenku v dobe do 6 týždňov od narodenia dieťaťa a zamestnávateľ mi z tohto dôvodu skrátil nárok na riadnu dovolenku o 7 hodín.
Citovat
-1 #54 Pracomat.cz 2022-11-16 06:03
Cituji Jana:
prosím o radu od 23.1.2022 marodím a budu až do konce roku....mame 150 hod dovolene ale pro mě to asi znamena 0 ano? děkuji


Dobrý den Jano,

máte odpracované méně než čtyři týdny, proto bohužel nemáte nárok na poměrnou část dovolené.
Citovat
0 #53 Jana 2022-11-15 00:24
prosím o radu od 23.1.2022 marodím a budu až do konce roku....mame 150 hod dovolene ale pro mě to asi znamena 0 ano? děkuji
Citovat
0 #52 Pracomat.cz 2022-11-11 10:32
Cituji Karel:

Dodrý den, bohužel překlep to není v poslední výplatní pásce což je 10/22 je 53,4 dne dovolené. Děkuji Karel


Dobrý den Karle,

v takovém případě se z uvedených údajů domnívám, že jde o chybu. Za 2021 jste nemocen poměrně krátce, tam ke krácení dovolené nedochází.
Citovat
0 #51 Karel 2022-11-11 08:17
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Karel:
Dobry den, byl jsem dlouhodobě nemocný
od 15.10.2021 do 16.10.2022 máme nárok na
25 dni dovolené..


Dobrý den Karle,

za rok 2022 máte nárok na cca 7/12 (počítám že zbytek roku bude už bez nemoci) nároku na dovolenou, tedy cca 15 dní. Z toho co píšete, by mělo vyjít výsledné číslo okolo 63 dní. Pokud to co píšete je překlep a místo 53 má být 63 tak si myslím, že výpočet je v pořádku.

Dodrý den, bohužel překlep to není v poslední výplatní pásce což je 10/22 je 53,4 dne dovolené. Děkuji Karel
Citovat
0 #50 Pracomat.cz 2022-11-10 21:48
Cituji Karel:
Dobry den, byl jsem dlouhodobě nemocný
od 15.10.2021 do 16.10.2022 máme nárok na
25 dni dovolené..


Dobrý den Karle,

za rok 2022 máte nárok na cca 7/12 (počítám že zbytek roku bude už bez nemoci) nároku na dovolenou, tedy cca 15 dní. Z toho co píšete, by mělo vyjít výsledné číslo okolo 63 dní. Pokud to co píšete je překlep a místo 53 má být 63 tak si myslím, že výpočet je v pořádku.
Citovat
0 #49 Karel 2022-11-10 20:55
Dobry den, byl jsem dlouhodobě nemocný
od 15.10.2021 do 16.10.2022 máme nárok na
25 dni dovolené. 10/21 jsem měl 48 dní dovolené 1/22 jsem měl 73 dní 5/22-72,1 dní 6/22-70,1 dní 7/22-68,2 dní 8/22-65,9 dní 9/22-63,9 dní 10/22-53,4 dní. Chci se zeptat jestli mi dovolenou dobře pokrátili. Děkuji
Citovat
0 #48 Pracomat.cz 2022-10-20 20:11
Cituji Miroslav:
Odpracoval jsem 1000hodin v roce 2021 zbytek do konce roku nemocenská okolík dní se krátí dovolená dekuji


Dobrý den Miroslave,

když předpokládám týdenní úvazek 40 hodin, tak jste odpracoval 25 týdnů. Dalších dvacet týdnů pracovní neschopnosti se bere jako výkon práce. Takže za cca 7 týdnů nemáte nárok na dovolenou, takže zaokrouhleně to vidím na cca 15 % celkové dovolené, na kterou nebudete mít nárok.
Citovat
0 #47 Miroslav 2022-10-19 17:40
Odpracoval jsem 1000hodin v roce 2021 zbytek do konce roku nemocenská okolík dní se krátí dovolená dekuji
Citovat
0 #46 Pracomat.cz 2022-10-14 13:13
Cituji Tomáš:
)
A z hlediska vyměřovacího základu je výhodnější nastoupit na otcovskou rovnou z nemocenské anebo odpracovat např. 2 týdny a pak na ni nastoupit? Děkuji


Dobrý den Tomáši,

otcovská se počítá z vyměřovacího základu, který se počítá z rozhodného příjmu v uplynulých 12 kalendářních měsících. Takže to zda dva týdny odpracujete nebo ne bude mít minimální, až žádný vliv.
Citovat
0 #45 Tomáš 2022-10-14 09:10
RE: Dobrý den Tomáši,
otcovská náleží, pokud nástup na otcovskou nastal v období 6 týdnů ode dne narození dítěte. Což z popisu bez potíží splňujete a proto na ni máte nárok.

A z hlediska vyměřovacího základu je výhodnější nastoupit na otcovskou rovnou z nemocenské anebo odpracovat např. 2 týdny a pak na ni nastoupit? Děkuji
Citovat
0 #44 Pracomat.cz 2022-10-13 13:20
Cituji Tomáš:
Dobrý den,
mám prosím dotaz: Od 1. března do 13. října jsem byl na nemocenské, zítra jdu do práce. 3. října se nám narodilo miminko. Mám ještě nárok na 14 dní otcovské během 6 nedělí? Děkuji


Dobrý den Tomáši,

otcovská náleží, pokud nástup na otcovskou nastal v období 6 týdnů ode dne narození dítěte. Což z popisu bez potíží splňujete a proto na ni máte nárok.
Citovat
0 #43 Tomáš 2022-10-13 09:27
Dobrý den,
mám prosím dotaz: Od 1. března do 13. října jsem byl na nemocenské, zítra jdu do práce. 3. října se nám narodilo miminko. Mám ještě nárok na 14 dní otcovské během 6 nedělí? Děkuji
Citovat
0 #42 Pracomat.cz 2022-10-05 14:21
Cituji Klára:
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak je to prosím s krácením dovolené v případě OČR...


Dobrý den Kláro,

doba ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiného člena domácnosti a doba péče o dítě mladší než 10 let se v tomto kontextu bere jako výkon práce (do doby max. 20 týdnů za rok) a dovolená se nekrátí.
Citovat
0 #41 Klára 2022-10-05 09:50
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak je to prosím s krácením dovolené v případě OČR. Pracuji na 40 hodinový úvazek týdně. V květnu jsem měla 1x OČR (7 pracovních dní). Děkuji.
Citovat
0 #40 Pracomat.cz 2022-09-30 16:02
Cituji Aneta:
Dobrý den, náš zaměstnanec je od začátku března2022 na nemocenské ...


Dobrý den Aneto,

nárok na dovolenou je tedy za leden + únor + 20 týdnů dočasné pracovní neschopnosti. Což je doba nemoci co se v kontextu nároku na dovolenou bere jako výkon práce.
Citovat
0 #39 Aneta 2022-09-29 13:09
Dobrý den, náš zaměstnanec je od začátku března2022 na nemocenské a určitě tam bude až do konce roku. Jaký má tedy nárok na proplacení dovolené za rok 2022 ? pracuje 40h/týden, děkuji
Citovat
0 #38 Pracomat.cz 2022-09-12 16:51
Cituji Tom:
Dobrý den, chci se zeptat jak se mi zkrátí dovolená. Jsem od března na PN ...


Dobrý den Tome,

doba nemoci v délce dvacetinásobku týdenní pracovní směny bere jako výkon práce. Pokud vám PN končí teď, tak velmi rychle od oka spočítáno, bude dovolená krácena za necelé dva měsíce, tedy o cca 3 - 4 dny.

Pokud by nemoc trvala do konce roku, tak budete mít nárok na cca 14-15 dní dovolené.
Citovat
-1 #37 Tom 2022-09-12 12:09
Dobrý den, chci se zeptat jak se mi zkrátí dovolená. Jsem od března na PN, tedy 6,5 měsíce. Pracovní směnu mám 37,5h týdně, nárok na dovolenou mám 25 dnů za rok. Děkuji
Citovat
-1 #36 Pracomat.cz 2022-09-08 16:02
Cituji Eva:
Dobry den narodila jsem od 2.9.2021 do 29.8.2022 máme nárok na 25 dni dovolené. Zajímalo by mě jaký mám nárok na dovolenou. A ´´dekuji


Dobrý den Evo,

doba nemoci v délce dvacetinásobku týdenní pracovní směny bere jako výkon práce. Tzn. velmi rychle od oka spočítáno, bude vám krácena cca 1/4 dovolené. Tedy nárok za celý rok okolo 18 dní. Pokud chcete přesná čísla, musíte to spočítat důkladně.
Citovat
0 #35 Eva 2022-09-08 03:43
Dobry den narodila jsem od 2.9.2021 do 29.8.2022 máme nárok na 25 dni dovolené. Zajímalo by mě jaký mám nárok na dovolenou. A ´´dekuji
Citovat
0 #34 Pracomat.cz 2022-09-01 06:49
Cituji ÁJA:
Dobrý den, mám dotaz. Lze uzavřít se zaměstnancem hlavní pracovní poměr bez nároku ...


Dobrý den Ájo,

na HPP to možné není, šlo by o porušení ZP a diskriminaci zaměstnance. Nejsnadnější cestou je mít s ním HPP a bude mít klasicky nárok na dovolenou. Alternativou kdy dovolenou "nemusíte řešit" je DPČ (ale max 20 hodin týdně odpracováno v průměru) nebo spolupráce na živnostenský list/IČO.
Citovat
0 #33 ÁJA 2022-08-31 13:33
Dobrý den, mám dotaz. Lze uzavřít se zaměstnancem hlavní pracovní poměr bez nároku na dovolenou?
Jedná o studenta VŠ,který bude v naší firmě na roční praxi a nechce žádnou dovolenou ani stravenky. Bude mít hlavní pracovní poměr uzavřený od 01.09.2022 do 30.06.2023.
Moc děkuji za Vaši odpověď.
Hezké dny.
Andrea Vilušínská
Citovat
0 #32 Pracomat.cz 2022-08-31 10:30
Cituji Lenka:
Dobrý den, zaměstnanci se z důvodu dlouhodobé nemoci pokrátila dovolená ...


Dobrý den Lenko,

nejsem si jist, že správně chápu dotaz, ale zkusím odpovědět. Při dlouhodobé nemoci dojde ke zkrácení nároku na dovolenou. Za dobu co zaměstnanec pracuje ve zbytku roku pak nárok na dovolenou má. Nicméně o tu část o kterou "přišel" kvůli nemoci, již nárok nemá.
Citovat
0 #31 Lenka 2022-08-31 10:24
Dobrý den, zaměstnanci se z důvodu dlouhodobé nemoci pokrátila dovolená, což je v pořádku. Po návratu z DPN a odpracování stanovených týdenních hodin v dalších měsících se dovolená musí zaměstnanci v poměrné výši znovu načíst?
Děkuji Lenka
Citovat
0 #30 Pracomat.cz 2022-08-13 18:03
Cituji Hana:
Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem. Od 1.2.2022 do 30.6. 2022 jsem pracovala na ...


Dobrý den Hano,

bohužel pro vás je to tak správně. Z náhrady mzdy za nevyčerpanou dovolenou při ukočení pracovního poměru se totiž odvádí i pojistné.
Citovat
0 #29 Hana 2022-08-13 15:48
Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem. Od 1.2.2022 do 30.6. 2022 jsem pracovala na základní škole jako učitelka (na plný úvazek). Jelikož jsem si za tu dobu nestihla vybrat všechnu dovolenou, byly mi zbývající dny proplaceny. Překvapilo mě však, že mi zaměstnavatel z dovolené strhl sociální pojištění (1890 Kč) i zdravotní pojištění (686Kč). Zajímalo by mě, zda je tento postup správný, vzhledem k tomu, že mně obě pojištění byla každý měsíc stržena z normálního platu.
Děkuji za odpověď.
Hana
Citovat
0 #28 Pracomat.cz 2022-08-09 10:44
Cituji Jana:
Dobry den,
od 07/09/2021 - 31/12/2021 jsem byla v pracovni neschopnosti. Jsem zamestnana na HPP ...


Dobrý den Jano,

jednalo se o jedinou pracovní neschopnost v rámci loňského roku? Pokud ano, nechal bych si od zaměstnavatele vysvětlit na základě čeho došlo ke zkrácení dovolené. V pracovní neschopnosti jste byla cca 4 měsíce, tedy méně než 20 týdnů. A právě 20 týdnů je limit do kterého se pracovní neschopnost (z pohledu nároku na dovolenou) bere jako výkon práce. Proto by dle mého ke krácení dojít nemělo.
Citovat
0 #27 Jana 2022-08-08 15:07
Dobry den,
od 07/09/2021 - 31/12/2021 jsem byla v pracovni neschopnosti. Jsem zamestnana na HPP, 40 hodin tydne, 52 tydnu v roce, unlimited contract, 5 tydnu dovolene.
K 31/12/2021 jsem mela 12,5 dni dovolene. K 1/1/2022 mi dovolenou z lonskeho roku pokratili o 8,5 dne.
Nedovedu se dopocitat, zdali je to spravne, ci nikolliv.
Dekuji predem za zpetnou vazbu.
Citovat
0 #26 Pracomat.cz 2022-08-01 14:44
Cituji Marta:
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jaký nárok na dovolenou ...


Dobrý den Marto,

pracovní neschopnost se v délce dvacetinásobku týdenní pracovní směny bere jako výkon práce. Tzn. že za nemoc o délce 20 týdnů se vám nekrátí dovolená. Takže velmi hrubým odhadem "pracoval" 24 týdnů z celkových 52 týdnů a má nárok na dovolenou v tomto poměru k celkové dovolené.
Citovat
0 #25 Marta 2022-08-01 11:36
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jaký nárok na dovolenou má zaměstnanec (40dní dovolené) pokud za celý kalendářní rok odpracoval 19 dní, zbytek je pracovní neschopnost. Děkuji
Citovat
0 #24 Pracomat.cz 2022-07-29 16:48
Cituji Michaela Hejtmánková:
Dobrý den , Chtěla bych se zeptat marodim od 9.3.2022 a 3.8 bych měla nastoupit do práce na kolik dní dovolené budu mít nárok?


Dobrý den Michaelo,

nevím zda v zaměstnání pracujete po celý rok, či do něj nastoupíte až po nemoci. Každopádně je to tak, že od 1.1.2021 je to tak, že se doba nemoci v délce dvacetinásobku týdenní pracovní směny bere jako výkon práce. Tzn. že za nemoc o délce 20 týdnů se vám nekrátí dovolená. Pokud je nemoc delší, dovolená se poměrně krátí. Pokud chcete, můžete si to spočítat přesně, nicméně z hrubého porovnání datumů vychází že pokud dojde ke krácení dovolené, tak bude v minimální výši.
Citovat
0 #23 Michaela Hejtmánková 2022-07-29 12:04
Dobrý den , Chtěla bych se zeptat marodim od 9.3.2022 a 3.8 bych měla nastoupit do práce na kolik dní dovolené budu mít nárok?
Citovat
+1 #22 Pracomat.cz 2022-07-13 21:01
Cituji Erika:
Hezkýden přeji ,ráda bych se zeptala .Od 1.11,2021 nás přebrala jiná agentůra ....


Dobrý den Eriko,

ano nárok na dovolenou máte. Od 1.1.2021 je to tak, že se doba nemoci v délce dvacetinásobku týdenní pracovní směny bere jako výkon práce. Tudíž za tuto dobu nemoci (cca 5 měsíců) máte nárok na dovolenou + pak samozřejmě za dobu, kdy jste skutečně pracovala.
Citovat
0 #21 Erika 2022-07-13 20:36
Hezkýden přeji ,ráda bych se zeptala .Od 1.11,2021 nás přebrala jiná agentůra .Já jsem onemocněla a marodila jsem 14 dnů ,nastoupila do práce ale 29.11.2021 jsem marodila až do 31.5.2022.K tomu datu jsem dala výpověď .Mám nárok na nejakou dovolenou ,když jsem odpracovala tak krátce .moc
Citovat
0 #20 Pracomat.cz 2022-06-27 08:57
Cituji Veronika:
Děkuji za odpověď. Mohla bych se ještě zeptat, zda je potřeba podávat nějakou ....


Dobrý den Veroniko,

je to povinnost zaměstnavatele, žádost není nutné podávat. Na druhou stranu "připomenout se" nemůže ničemu škodit.
Citovat
0 #19 Veronika 2022-06-26 22:08
Děkuji za odpověď. Mohla bych se ještě zeptat, zda je potřeba podávat nějakou žádost o proplacení nevyčerpané dovolené, na kterou bych tedy měla mít nárok nebo to zaměstnavatel vyřeší automaticky? Případně, jak by taková žádost měla vypadat?

Děkuji za odpověď.Cituji Pracomat.cz:
Cituji Veronika D:
Dobrý den, rada bych blíže specifikovala svůj předchozí dotaz...


Dobrý den Veroniko,

ano na proplacení dovolené máte nárok.
Citovat
0 #18 Pracomat.cz 2022-06-08 15:34
Cituji Veronika D:
Dobrý den, rada bych blíže specifikovala svůj předchozí dotaz...


Dobrý den Veroniko,

ano na proplacení dovolené máte nárok.
Citovat
0 #17 Veronika D 2022-06-07 19:37
Dobrý den, rada bych blíže specifikovala svůj předchozí dotaz.
Pracuji jako učitelka MŠ, podle vyplatnice mám nyní 24 dni a 1h dovolené. Smlouvu mám od půlky srpna do půlky srpna. Od 15.3. jsem na neschopence, 29.6. nastupuji na mateřskou. Mám v tomto roce tedy “odpracovano” dejme tomu 2,5 měsíce plus 1,5 měsíce už mi poběží MD - poté mi konci smlouva - mám tedy v takovém případě nárok na proplacení dovolené?

Děkuji za odpověď :)
V.
Citovat
0 #16 Pracomat.cz 2022-05-22 10:25
Cituji Veronika:
Dobrý den.
Prosím o radu i já - jsem na neschopence z duvodu dlouhodobe lecby od 16.8.2021. Vypada to, ze neschopenku budu ukoncovat koncem cervence 2022. Jak to tedy budu mit s kracenim dovolene za oba roky? Dekuji!


Dobrý den Veroniko,

v obou letech platí pro nárok (a krácení) na dovolenou stejné podmínky. Zjednodušeně řečeno, nemoc v délce 20 týdnů dovolenou nekrátí. Za nemoc delší než toto období již nárok na dovolenou není. Když tedy počítám velmi zhruba (1 měsíc = 4,3 týdne), tak máte za rok 2021 4,5 měsíce v pracovní neschopnosti, což je 4,3 * 4,5 = 19,35. Za 2021 tedy ke krácení nedojde. Za rok 2022 je to 6 * 4,3 = 25,8. Tedy nebude nárok za dovolenou za cca měsíc a půl. Pokud máte 25 dní dovolené, tak pak půjde o cca tři dny. Pokud chcete mít čísla absolutně spolehlivá, musíte si týdny nemoci spočítat přesně.
Citovat
+1 #15 Veronika 2022-05-21 21:29
Dobrý den.
Prosím o radu i já - jsem na neschopence z duvodu dlouhodobe lecby od 16.8.2021. Vypada to, ze neschopenku budu ukoncovat koncem cervence 2022. Jak to tedy budu mit s kracenim dovolene za oba roky? Dekuji!
Citovat
0 #14 Pracomat.cz 2022-05-13 17:05
Cituji Jana Drdová:
Dobrý den, jestliže jsem na nemocenské déle než 100 dnů, jak se bude krátit dovolená? Do práce nastoupím asi po 120 dnech.
Nemocenská není z důvodu úrazu. Děkuji.


Dobrý den Jano,

od 1.1.2021 je to tak, že se doba nemoci v délce dvacetinásobku týdenní pracovní směny bere jako výkon práce. Po této době se neodpracované dny pro vznik nároku na dovolenou nepočítají. Tzn. hrubým výpočtem že váš nárok na dovolenou bude za 11 měsíců v tomto roce (pokud už nebudete dále nemocná), tudíž zjednodušeně řečeno budete mít nárok na cca 11/12 z celkové dovolené.
Citovat
0 #13 Jana Drdová 2022-05-11 18:17
Dobrý den, jestliže jsem na nemocenské déle než 100 dnů, jak se bude krátit dovolená? Do práce nastoupím asi po 120 dnech.
Nemocenská není z důvodu úrazu. Děkuji.
Citovat
0 #12 Pracomat.cz 2022-05-03 09:31
Cituji Jitka:
Dobrý den. Chtěla bych se zeptat na krácení dovolené z důvodu nemoci. Rozumím tomu dobře, že se dovolená krátí až po absenci ...


Dobrý den Jitko,

takto to platilo v minulosti. Od roku 2021 je změna, kdy platí, že se doba nemoci v délce dvacetinásobku týdenní pracovní směny bere jako výkon práce. Můžete být tedy až dvacet týdnů nemocná a na vaši dovolenou to nebude mít vliv.
Citovat
0 #11 Jitka 2022-04-28 12:59
Dobrý den. Chtěla bych se zeptat na krácení dovolené z důvodu nemoci. Rozumím tomu dobře, že se dovolená krátí až po absenci delší než 100dní? Ale už mi z toho není jasné,jestli se načítají krátkodobé nemoci (například 10dní v lednu,7 dní v únoru,atd.)nebo se jedná jen o souvislou neschopenku v trvání více jak 100dní. Děkuji za odpověď Jitka
Citovat
0 #10 Pracomat.cz 2022-01-29 11:39
Cituji Martina:


Dobrý deň, nie je to nemoc z povolania. Na koľko dovolenky mám teda nárok za rok 2021?

Ďakujem Vám za rýchlu odpoveď!


Dobrý den Martino,

od roku 2021 se nemoc (pro účely nároku na dovolenou) počítá jako výkon práce, ale maximálně v rozsahu dvacetinásobku stanovené týdenní pracovní doby. Takže při pohledu na uvedenou dobu pracovní neschopnosti máte nárok na dovolenou za cca 9 měsíců loňského roku, přesnou hodnotu si můžete spočítat sama.
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].