Od 1.1.2021 došlo s novelou zákoníku práce k mnoha změnám, které se týkají dovolené zaměstnanců. Zejména nároku na dovolenou a jejího případného krácení. Společně se na ně podíváme a srovnáme si je s tím, co platilo do konce roku 2020.

 
 

Beze změny zůstal rozsahu práva zaměstnance na dovolenou v podnikatelské sféře. To znamená, že zaměstnanci soukromého sektoru mají pořád standardně nárok na čtyři týdny dovolené.

První zásadní změnou je, že se mění základní jednotka pro výpočet a čerpání dovolené. Tou není odpracovaná směna zaměstnance, ale odpracovaná týdenní pracovní doba. V praxi to znamená, že dovolená se již nepočítá na celé dny, ale na hodiny. Nárok na plnou výměru dovolené má jen ten zaměstnanec, který u zaměstnavatele odpracoval v pracovním poměru po dobu 52 týdnů v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby. Pokud pracoval méně, náleží mu poměrná část dovolené.

Důvodem této změny byl fakt, že zaměstnanci pracující v různých režimech rozvrhu pracovní doby mohli mít různý nárok na dovolenou (její délku), přestože odpracovali stejný počet hodin. Jako příklad si lze vzít zaměstnance, který pracuje od pondělí do úterý 10 hodin denně a od středy do pátku 5 hodin denně, podle dosavadní úpravy je jedno, zda si vezme dovolenou v pondělí nebo v pátek, vždy se mu odečte “jeden den dovolené”.

Lze žádat o “hodinu” dovolené?

Bohužel ne. Nejmenší “jednotkou” o kterou můžeme jako zaměstnanci žádat, je půl směny. Pro zaměstnavatele platí ještě přísnější omezení, ten může nařídit dovolenou jen v rozsahu celé směny. V tomto ohledu tedy k žádné zásadní změně nedochází, protože dovolené v délce půl směny byly běžné i do této novely.

 
 

Dovolená za kalendářní rok

Na kolik dní dovolené má zaměstnanec nárok, je nyní snazší vypočítat. Stačí k tomu rozsah pracovní doby a délka nároku na dovolenou. Pokud uvažujeme běžnou pracovní dobu v rozsahu 40 hodin za týden a nárok na dovolenou v délce čtyř týdnů, pak je roční nárok na dovolenou 40 x 4 = 160 hodin.

Pokud by při výpočtu dovolené vzniklo desetinné místo (například u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby), zaokrouhluje se na celé hodiny směrem nahoru. Takže i když by vyšel nárok na 160,1 hodiny dovolené, zaokrouhlí se na rovných 161 hodin

Poměrná část dovolené

V případě, že zaměstnanec nepracoval pro zaměstnance celý rok, bude mít nárok na poměrnou část dovolené za kalendářní rok za předpokladu, že vykonával pro zaměstnavatele práci po dobu nejméně čtyř týdnů.

To je další velká změna, protože do roku 2021 platilo že zaměstnanec musí odpracovat alespoň 60 dnů aby měl nárok na dovolenou a to ve výši 1/12 z výměry za každých 21 odpracovaných dnů.

Krácení dovolené v případě neomluvené absence zaměstnance

Dovolenou zaměstnance lze krátit, jen podle skutečně zameškaných hodin. V případě, že zaměstnanec zamešká jen část pracovní směny, tak zaměstnavatel může dovolenou krátit, až součet zameškaných částí směn bude tvořit celou směnu. Jednotlivé absence se sčítají.

Při krácení pro neomluvenou absenci je nutné myslet na fakt, že lze krátit pouze tu dovolenou, na kterou zaměstnanci vznikl nárok. Tzn. pokud zaměstnanec na žádnou dovolenou nemá nárok, není mu co krátit.

I při krácení dovolené musí být zaměstnanci, jenž měl pracovní poměr u zaměstnavatele trval po celý kalendářní rok, poskytnuta dovolená alespoň v délce 2 týdnů. Tzn. že mu nemůže být dovolená krácena pod tuto hranici.

Za zmínku stojí i fakt, že zaměstnavatel nemusí krácení dovolené provádět, je to jen možnost kterou má k dispozici. Záleží tedy na jeho rozhodnutí.

Do roku 2021 to bylo tak, že za každou absenci mohl zaměstnavatel krátit dovolenou v rozmezí 1-3 dnů.

Krácení dovolené z důvodu nemoci

Opět velká změna. Do roku 2021 se za prvních 100 zameškaných pracovních směn krátila dovolená o 1/12. Za každých 21 dalších zameškaných dní z důvodu nemoci pak o další 1/12.

Od 1.1.2021 je to tak, že se doba nemoci v délce dvacetinásobku týdenní pracovní směny bere jako výkon práce.

Převedeno praxe:

Opět mějme 40ti hodinovou týdenní pracovní dobu. 20 x 40 = 800 hodin, nemoci které se počítají jako výkon práce.

Při osmihodinové pracovní směně se bavíme o 100 dnech (800 / 8 = 100). Tedy i když budete během roku 100 dní nemocni, máte nárok na plnou výměru dovolené.

Pro tento nárok ale existuje podmínka v podobě nutnosti odpracovat alespoň 12násobek stanovené týdenní pracovní doby. 

Minimální délka nařízené dovolené

Zaměstnavatel může nařídit dovolenou v minimální délce jedné pracovní směny. Pokud by chtěl zaměstnavatel nařídit například půl směny, musí s tím zaměstnanec souhlasit.

Jen v případě že se jedná o čerpání zůstatku dovolené, může zaměstnavatel nařídit kratší dobu než jednu pracovní směnu.

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Komentáře  

0 #16 Pracomat.cz 2022-05-22 10:25
Cituji Veronika:
Dobrý den.
Prosím o radu i já - jsem na neschopence z duvodu dlouhodobe lecby od 16.8.2021. Vypada to, ze neschopenku budu ukoncovat koncem cervence 2022. Jak to tedy budu mit s kracenim dovolene za oba roky? Dekuji!


Dobrý den Veroniko,

v obou letech platí pro nárok (a krácení) na dovolenou stejné podmínky. Zjednodušeně řečeno, nemoc v délce 20 týdnů dovolenou nekrátí. Za nemoc delší než toto období již nárok na dovolenou není. Když tedy počítám velmi zhruba (1 měsíc = 4,3 týdne), tak máte za rok 2021 4,5 měsíce v pracovní neschopnosti, což je 4,3 * 4,5 = 19,35. Za 2021 tedy ke krácení nedojde. Za rok 2022 je to 6 * 4,3 = 25,8. Tedy nebude nárok za dovolenou za cca měsíc a půl. Pokud máte 25 dní dovolené, tak pak půjde o cca tři dny. Pokud chcete mít čísla absolutně spolehlivá, musíte si týdny nemoci spočítat přesně.
Citovat
0 #15 Veronika 2022-05-21 21:29
Dobrý den.
Prosím o radu i já - jsem na neschopence z duvodu dlouhodobe lecby od 16.8.2021. Vypada to, ze neschopenku budu ukoncovat koncem cervence 2022. Jak to tedy budu mit s kracenim dovolene za oba roky? Dekuji!
Citovat
0 #14 Pracomat.cz 2022-05-13 17:05
Cituji Jana Drdová:
Dobrý den, jestliže jsem na nemocenské déle než 100 dnů, jak se bude krátit dovolená? Do práce nastoupím asi po 120 dnech.
Nemocenská není z důvodu úrazu. Děkuji.


Dobrý den Jano,

od 1.1.2021 je to tak, že se doba nemoci v délce dvacetinásobku týdenní pracovní směny bere jako výkon práce. Po této době se neodpracované dny pro vznik nároku na dovolenou nepočítají. Tzn. hrubým výpočtem že váš nárok na dovolenou bude za 11 měsíců v tomto roce (pokud už nebudete dále nemocná), tudíž zjednodušeně řečeno budete mít nárok na cca 11/12 z celkové dovolené.
Citovat
0 #13 Jana Drdová 2022-05-11 18:17
Dobrý den, jestliže jsem na nemocenské déle než 100 dnů, jak se bude krátit dovolená? Do práce nastoupím asi po 120 dnech.
Nemocenská není z důvodu úrazu. Děkuji.
Citovat
0 #12 Pracomat.cz 2022-05-03 09:31
Cituji Jitka:
Dobrý den. Chtěla bych se zeptat na krácení dovolené z důvodu nemoci. Rozumím tomu dobře, že se dovolená krátí až po absenci ...


Dobrý den Jitko,

takto to platilo v minulosti. Od roku 2021 je změna, kdy platí, že se doba nemoci v délce dvacetinásobku týdenní pracovní směny bere jako výkon práce. Můžete být tedy až dvacet týdnů nemocná a na vaši dovolenou to nebude mít vliv.
Citovat
0 #11 Jitka 2022-04-28 12:59
Dobrý den. Chtěla bych se zeptat na krácení dovolené z důvodu nemoci. Rozumím tomu dobře, že se dovolená krátí až po absenci delší než 100dní? Ale už mi z toho není jasné,jestli se načítají krátkodobé nemoci (například 10dní v lednu,7 dní v únoru,atd.)nebo se jedná jen o souvislou neschopenku v trvání více jak 100dní. Děkuji za odpověď Jitka
Citovat
0 #10 Pracomat.cz 2022-01-29 11:39
Cituji Martina:


Dobrý deň, nie je to nemoc z povolania. Na koľko dovolenky mám teda nárok za rok 2021?

Ďakujem Vám za rýchlu odpoveď!


Dobrý den Martino,

od roku 2021 se nemoc (pro účely nároku na dovolenou) počítá jako výkon práce, ale maximálně v rozsahu dvacetinásobku stanovené týdenní pracovní doby. Takže při pohledu na uvedenou dobu pracovní neschopnosti máte nárok na dovolenou za cca 9 měsíců loňského roku, přesnou hodnotu si můžete spočítat sama.
Citovat
0 #9 Martina 2022-01-28 14:52
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Martina:
Dobrý deň, od 18.5.2021 som na nemocenskej. Mám pracovnú dobu 7,5 hod/deň...


Dobrý den Martino,

pracovní neschopnost byla následkem pracovního úrazu nebo z nemoci z povolání? Pokud by to tak bylo nárok na dovolenou je. Pokud to tak nebylo, tak za rok 2022 skutečně zatím nárok na dovolenou nemáte.


Dobrý deň, nie je to nemoc z povolania. Na koľko dovolenky mám teda nárok za rok 2021?

Ďakujem Vám za rýchlu odpoveď!
Citovat
0 #8 Pracomat.cz 2022-01-28 13:52
Cituji Martina:
Dobrý deň, od 18.5.2021 som na nemocenskej. Mám pracovnú dobu 7,5 hod/deň...


Dobrý den Martino,

pracovní neschopnost byla následkem pracovního úrazu nebo z nemoci z povolání? Pokud by to tak bylo nárok na dovolenou je. Pokud to tak nebylo, tak za rok 2022 skutečně zatím nárok na dovolenou nemáte.
Citovat
0 #7 Martina 2022-01-28 10:17
Dobrý deň, od 18.5.2021 som na nemocenskej. Mám pracovnú dobu 7,5 hod/deň. Nemocenskú budem ukončovať 28.2.2022 - za rok 2022 nemám nárok na žiadnu dovolenku? Prosím poviete mi ako sa mi kráti dovolenka za rok 2021? Neviem na to sama prísť.

Veľmi pekne ďakujem!
Citovat
0 #6 Pracomat.cz 2021-10-23 17:48
Cituji Hana:
Dobrý den, pracujeme v nepřetržitém provozu 2dny práce/2dny volno a s jednou přestávkou ...


Dobrý den Hano,

chápu to správně že máte nárok na šest týdnů dovolené? U nepřetržitého provozu činí týdenní fond pracovní doby 37,5 hodiny na zaměstnance. Nárok na dovolenou v hodinách tedy bude nárok na dovolenou v týdnech x 37,5.
Citovat
0 #5 Hana 2021-10-22 11:28
Dobrý den, pracujeme v nepřetržitém provozu 2dny práce/2dny volno a s jednou přestávkou, tedy 11,5 pracovní hodiny.
Dotaz: - kolik dnů/hodin máme nárok na dovolenou? Podotýkám, že jsme nepedagogičtí pracovníci / normální nárok je 6týdnů dovolené pro 8hod. práce/.
Je pravda, že během roku nejde přesně stanovit počet hodin pro dovolenou?
Citovat
0 #4 Pracomat.cz 2021-09-21 20:43
Cituji Jaroslava Schmidtová:
Pracuji jako starobní důchodkyně na Dohodu o ...


Dobrý den Jaroslavo,

obecně platí, že v rámci DPČ nárok na dovolenou není. Nárok na ni je jen v případě, že ustanovení o ní výslovně obsahuje smlouva (DPČ) či interní předpis zaměstnavatele. Jinak pokud jde o odpracovanou dobu v rámci DPČ, tak rozsah max poloviny pracovní doby se počítá za celé období na které je DPČ sjednána (maximimálně však na jeden rok). To znamená že pokud budete dva měsíce pracovat v plném rozsahu hodin a další dva měsíce nebude pracovat vůbec, tak bude podmínka odpracované doby splněna. Z toho co píšete (tedy 8 měsíců plný počet hodin) zaměstnavatel nemůže tuto podmínku splnit.
Citovat
0 #3 Jaroslava Schmidtová 2021-09-21 15:54
Pracuji jako starobní důchodkyně na Dohodu o pracovní činnosti.V Dohodě je napsáno maximálně v průměru do poloviny stanovené pracovní doby 20 hod. týdně. Od 1.1.2O21 jsem odpracovala každý měsíc plnné měsíční hodiny. Žádná nemoc. V 8 měs. jsem si vzala 14 dnů dovolené, kterou mi zaměstnavatel nezaplatil. Mám nárok na placenou dovolenou?? Děkuji za odpověď Schmidtová
Citovat
0 #2 Pracomat.cz 2021-07-13 21:51
Cituji Iveta:
Dobry den muze zamesvatel my zrusit dovolenou kterou jsem mela nahlasenou 1mesic do predu z duvodu ze jsem dlouhodobe marodila?


Dobrý den Iveto,

ano zaměstnavatel může změnit datum (zrušit) čerpání dovolené a to klidně i jeden den před nástupem na dovolenou. Musí vám však nahradit náklady, které vám tím vznikly - např. zaplacená dovolená, kterou už nelze bez zrušit a dostat peníze zpět.
Citovat
0 #1 Iveta 2021-07-13 20:27
Dobry den muze zamesvatel my zrusit dovolenou kterou jsem mela nahlasenou 1mesic do predu z duvodu ze jsem dlouhodobe marodila?
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]