Při nástupu do zaměstnání se můžeme setkat s tím, že mzda není přímo součástí pracovní smlouvy a místo toho je určena tzv. mzdovým výměrem. Může se to zdát jako drobnost, ale zaměstnanec se tím dostává do nevýhodnější pozice. Proč a jaké jsou důsledky si vysvětlíme v následujícím článku.

 
 

 V první řadě je nutné zopakovat rozdíl mezi mzdou a platem. V běžném životě snadno zaměnitelná slova mají dle zákoníku práce odlišný význam.

Rozdíl mezi mzdou a platem

Dle definice v zákoníku práce mzdu dostává zaměstnanec v soukromém sektoru a plat zaměstnanec ve státním sektoru.

Jednou z nutných náležitostí pracovního poměru je i stanovení mzdy (v soukromém sektoru). To může být učiněno několika způsoby:

 • Přímo v pracovní smlouvě
  • Se změnou mzdy musí souhlasit jak zaměstnanec, tak i zaměstnavatel.
 • Pomocí kolektivní smlouvy
  • Změnu mzdy dojednává odborová organizace a zaměstnavatel.
 • Pomocí mzdového výměru
  • Mzdu určuje jednostranně zaměstnavatel.
 • Pomocí vnitřního předpisu
  • Mzdu určuje jednostranně zaměstnavatel, v případě že má firma odbory, musí s ní zaměstnavatel vnitřní předpis projednat.

Nejčastější forma sjednání mzdy je právě pomocí mzdového výměru, proto se blíže podíváme na něj.

Mzdový výměr

Teď už víte, že mzdový výměr je jednostrannou záležitostí zaměstnavatele. Tedy, že určení výše odměny za práci záleží jen na něm. Samozřejmě i změna mzdového výměru má svoje náležitosti, které je třeba dodržet. Ale když je zaměstnavatel dodrží, nemáte možnost se změnou mzdy nesouhlasit. Z pohledu zákoníku práce se mzdový výměr řeší v § 113 odst. 4.

Náležitosti mzdového výměru

Důležitá je informace, že není přesně stanovena formulace mzdového výměru. Ta je na zaměstnavateli.

Musí však obsahovat potřebné informace:

 • osobní údaje zaměstnance
 • stanovená výše mzdy
 • podpis pracovníka zastupujícího zaměstnavatele
 • datum vystavení
 • způsob odměňování (pokud není součástí pracovní smlouvy)
 • termín a místo výplaty mzdy (pokud není součástí pracovní smlouvy)

Další náležitosti:

 • Zákonem je vyžadována písemná forma a doručení do vlastních rukou.
 • Nejméně dvě kopie.
 • Zaměstnanec ho musí dostat před začátkem výkonu práce, nejpozději první den účinnosti (tedy první den v práci).
 • Dojde-li ke změně skutečností uvedených ve mzdovém výměru, je zaměstnavatel povinen tuto skutečnost zaměstnanci písemně oznámit, a to nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti.
 
 

Proč je mzdový výměr nevýhodný pro zaměstnance?

Když je mzda sjednána pomocí pracovní smlouvy, musí se zaměstnanec i zaměstnavatel dohodnout na změně mzdy. To v případě mzdového výměru neplatí a zaměstnavatel může mzdový výměr měnit. A to i bez souhlasu zaměstnance.

Pochopitelně platí ustanovení zákoníku práce a to zejména nutnost dodržení minimální mzdy a zaručené mzdy. Dále příplatcích za práci v noci, o svátcích a víkendech . Zaměstnavatel si musí dát pozor i na to, aby nedošlo k mzdové diskriminace zaměstnance.

Okamžitá platnost. 30. května máte mzdu 40 000 Kč, 1. června nastoupíte do práce a zaměstnavatel změnou mzdového výměru oznámí, že je mzda jen 20 000 Kč. Nepříjemná situace? Rozhodně, ale právně možná.

Tlak na ukončení pracovního poměru. V praxi se bohužel stává, že zaměstnavatel tlačí zaměstnance do ukončení pracovního poměru právě snížením mzdy. Tím se chce vyhnout vyplacení odstupného.

Proč je mzdový výměr výhodný pro zaměstnavatele?

Kromě důvodů uvedených v předchozím odstavci je tu i několik dalších administrativních výhod. Zejména u větších firem je snazší plošně změnit mzdové výměry, než s každým zaměstnancem diskutovat o změně pracovní smlouvy.

 
 

Časté dotazy

Co když odmítnu mzdový výměr převzít?

Jak bylo řečeno, jde o jednostranný právní akt. I když ho odmítnete převzít, je platný. Samozřejmě zaměstnavatel musí mít důkaz, že se písemnost pokusil předat (doporučený dopis nebo svědci při osobním předání)

Co je to mzdová diskriminace

Podle § 110 zákoníku práce náleží zaměstnancům za stejnou práci stejná odměna. Takže pokud za stejnou práci dostáváte nižší mzdu než ostatní kolegové na stejné pozici se stejnou praxí, jde o diskriminaci. V praxi však není diskriminaci snadné prokázat, protože do hry vstupují i faktory jako pracovní výkon zaměstnance, který u mnoha pozic nelze snadno změřit.

Mám u mzdového výměru naději na chybu zaměstnavatele?

Ano, v praxi se poměrně často objevuje sporná formulace. Ta zní například “Nedílnou součástí této pracovní smlouvy je mzdový výměr”. To naznačuje, že se změnou mzdy musí souhlasit obě dotčené strany, jelikož je mzdový výměr součástí pracovní smlouvy. V takovém případě není důležité zda je mzdový výměr skutečně fyzickou součástí pracovní smlouvy, nebo je na samostatném listu papíru. Tato formulace však neznamená “automatickou výhru”, jen vám dává šanci v případném soudním sporu.

Platový výměr

Pro úplnost uvádím i platový výměr. Ten se týká veřejného sektoru, je to také jednostranný právní akt a kromě těchto faktů má oproti mzdovému výměru i několik dalších odlišností.

 • Platový výměr je povinný. U mzdy je několik možností jejího stanovení, u platu je jen jedna (viz § 136 zákoníku práce)
 • V platovém výměru je zaměstnavatel povinen uvést údaje o platové třídě a platovém stupni, do nichž je zaměstnanec zařazen, a o výši platového tarifu a ostatních pravidelně měsíčně poskytovaných složek platu. Platové třídy a stupně jsou součástí tzv. “platových tabulek”.
 • Jinak má platový výměr stejné náležitosti jako ten mzdový. Rovněž jeho platnost je stejná - tzn. nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti.
Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].