V soukromém sektoru platí, že za práci musíte dostat minimální výši odměny. Většina lidí si myslí, že se jedná o minimální mzdu. To však není úplně přesné. Existuje několik úrovní tzv. zaručené mzdy, která určuje za jaký druh práce náleží jaká minimální odměna. Ve veřejném sektoru toto neplatí a zaměstnanci jsou v nich odměňování dle platových tabulek.

 
 

Příklady skupin prací pro umění a uměleckou realizaci

2. skupina

 1. Sestavování a rozebírání dekorací, fundusových prvků, praktikáblů, schodišť, oken a dveří, jejich ukládání do skladu podle pořadí a druhu, skládání a přenášení dekoračních prvků, schodů, praktikáblů a ostatních prvků scénické výpravy. Obsluha jevištní mechanizace, například pevných točen, tahů na provazištích a propadel.

3. skupina

 1. Sledování textů paralelně s notovým záznamem a napovídání účinkujícím při zkouškách a představeních.
 2. Organizační zajišťování průběhu zkoušek, představení a koncertů na jevišti, pódiu i v zákulisí. Vystavování písemného hlášení o průběhu zkoušek.
 3. Pořizování videozáznamů pro dokumentační účely včetně stanovování podmínek pro snímání a provádění střihu.
 4. Zajišťování kulturně osvětových akcí místního významu, činnosti klubů, souborů a jiných zájmových uskupení se zaměřením na kulturně výchovnou činnost.
 5. Samostatné stavění členitých a velkorozměrných jevištních scénických úprav i v průběhu představení včetně obsluhy velké a složité mechanizace. Kompletní zajišťování technického zázemí a provozních podmínek pro uměleckou činnost komorních těles, menších operních a symfonických souborů.

4. skupina

 1. Úprava překladů textů libret pro titulkovací zařízení a jeho obsluha při představeních.
 2. Provozní technické práce při záznamu zvuku elektronickou cestou, například nastavování a obsluha zařízení pro tvorbu zvuku elektronickou cestou a řízení provozu souborů elektronických studiových i přenosových zařízení a zařízení pro magnetický záznam a reprodukci zvuku.
 3. Seřizování a nastavování světelného toku a světelné stopy s ohledem na intenzitu a rovnoměrné rozložení světla, rozvodných stoků a jejich mechanických a elektrických částí nebo obsluha tvarovacích i reportážních světlometů.
 4. Samostatné zajišťování kulturně výchovných akcí a programů regionálního významu, činnosti klubů, souborů a jiných zájmových uskupení.

5. skupina

 1. Interpretace rolí dramatických děl.
 2. Interpretace kolektivních částí náročných baletních, instrumentálních, vokálních nebo vokálně instrumentálních děl.
 3. Nastudování pěveckých partů nebo baletních čísel hudebně dramatických děl a vokálně-symfonických děl nebo baletních děl se sólisty a sborem. Hudební doprovod nácviků nebo veřejných provádění baletních nebo tanečních děl.
 4. Natáčení audiovizuálních programů, střihové a režijní zpracovávání. Samostatné tvůrčí sestavování krátkých pořadů včetně zpracování scénáře, střihu, titulkování, případně dodatečného ozvučování.
 5. Koncipování organizačně náročných a složitě koncipovaných celostátních a mezinárodních přehlídek, festivalů, sympozií, konferencí a jiných akcí.

6. skupina

 1. Režie dramatických nebo hudebně dramatických děl.
 2. Nastudování lidových tanců, tanečních pásem, celovečerních tanečních vystoupení nebo tanečních nebo baletních součástí hudebně dramatických a dramatických děl.
 3. Nastudování sborových a vokálně-symfonických děl a sborových pěveckých částí hudebně dramatických děl.
 4. Nastudování a dirigování symfonických, komorních, operních a baletních děl (hudební stránky) a muzikálů.
 5. Tvůrčí interpretace hlavních nebo náročných rolí dramatických děl. Interpretace sólových rolí operních, baletních, operetních a muzikálových.
 6. Interpretace kolektivních částí náročných instrumentálních nebo vokálních děl s nástrojovou nebo vokální skupinou včetně zajišťování umělecké úrovně skupiny. Interpretace sólových partů hudebních děl.

7. skupina

 1. Režie nejnáročnějších dramatických nebo hudebně dramatických děl nebo inscenační ztvárňování baletních a pantomimických děl, a to v divadle, které dlouhodobě dosahuje vysoké umělecké úrovně přispívající k rozvoji uměleckých žánrů.
 2. Tvorba umělecké koncepce velkého symfonického nebo velkého operního orchestru včetně nastudování a dirigování nejsložitějších symfonických a operních děl na tuzemských i zahraničních pódiích.

Přejít na přehled všech skupin prací pro zaručenou mzdu.

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].