V soukromém sektoru platí, že za práci musíte dostat minimální výši odměny. Většina lidí si myslí, že se jedná o minimální mzdu. To však není úplně přesné. Existuje několik úrovní tzv. zaručené mzdy, která určuje za jaký druh práce náleží jaká minimální odměna. Ve veřejném sektoru toto neplatí a zaměstnanci jsou v nich odměňování dle platových tabulek.

 
 

Příklady skupin prací pro strojírenství a elektrotechniku

1. skupina

 1. Montáž přístrojů na desky nebo panely, např. spínačů, vypínačů, přepínačů a měřicích přístrojů. Propojování přístrojů vodiči do celkového počtu 50 vodičů.
 2. Rutinní ruční práce při odjehlování, obrušování, stříhání, řezání závitů a ručním ohýbání dílců, při práci s ručním elektrickým nářadím.

2. skupina

 1. Měření a nastavování všech parametrů servomechanizmů včetně oprav zjištěných závad.
 2. Vyvažování kol automobilů včetně montáže a demontáže.
 3. Konečné stříkání nebo natírání vrchními barvami, laky a emaily s vysokými nároky na jakost a vzhled povrchů.
 4. Tryskání odlitků v uzavřené komoře v ochranném oděvu.

3. skupina

 1. Strojní i ruční obrábění materiálů v dílenské toleranci IT 10 a vyšší s funkčním požadavkem.
 2. Lisování součástek z plastických hmot včetně doseřízení stroje.
 3. Tváření kovových materiálů o tloušťce nad 8 mm postupovými nástroji.
 4. Svařování elektrickým obloukem nebo plamenem ocelí jakostních tříd 10, 11, 12 ve všech polohách.
 5. Strojní i ruční obrábění materiálu v toleranci nižší než IT 8 bez dalších zvláštních požadavků.
 6. Svařování ocelí jakostních tříd 15 a 17 s požadavkem kontroly svaru RTG nebo ultrazvukem.
 7. Ruční kování v rozsahu jedné až dvou kovářských prací, např. pěchování, prodlužování, ohýbání, nakrucování, sekání apod., s požadavkem na dodržování tolerancí.
 8. Opravy elektrických instalací v průmyslových objektech a občanské vybavenosti.
 9. Servisní opravy rozhlasových přijímačů, hudebních věží apod.
 10. Montáž a opravy zážehových nebo vznětových motorů nebo brzdění motorů na brzdicích stanicích různého druhu včetně seřizování jejich chodu.
 11. Opravy značně deformovaných karoserií ručně nebo hydraulickým zařízením.
 12. Sestavování a seřizování narkotizačních, dýchacích a chirurgických, vyšetřovacích a kontrolních přístrojů.
 13. Konečná montáž a justáž dioptrických dalekohledů.
 14. Zápustkové kování s předkováváním nebo předlisováváním výchozích materiálů, např. s prosazováním, prodlužováním, osazováním, předkováváním v postupové zápustce.
 15. Celková oprava mechanických budíků včetně nastavování přesnosti chodu.
 16. Tavení litiny v klasických kuplovnách o průměru nístěje do 1 150 mm.

4. skupina

 1. Broušení čtyř a více ploch na rovinných bruskách v přesnosti IT 5 s výkresovým požadavkem dodržování rovinnosti, rovnoběžnosti nebo úhlové přesnosti.
 2. Frézování ozubení spirálově do šípu kuželových ozubených kol ve stupni přesnosti 5.
 3. Hoblování pěti a více různorodých ploch v přesnosti IT 6 při používání dělicího přístroje.
 4. Soustružení šesti a více průměrů na konvenčních soustruzích včetně svislých a revolverových v přesnosti IT 6 s přepínáním obrobků a výkresovým požadavkem dodržování odchylek tvarů nebo poloh.
 5. Řezání vnitřních vícechodých tvarových závitů o délce nad 500 mm.
 6. Řízení, údržba a opravy automatických zařízení s měřicí, regulační a signalizační technikou s aplikovanou mikroelektronikou.
 7. Broušení na rovinných a hrotových bruskách nebo bruskách na díry v přesnosti IT 4 - 2.
 8. Frézování tvarových závitů v přesnosti 5 h a vyšší.
 9. Hoblování v přesnosti IT 6 při používání dělicího přístroje.
 10. Obrábění na konvenčních soustruzích včetně svislých, revolverových a vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 5.
 11. Řezání vnějších vícechodých tvarových závitů o délce do 500 mm.
 12. Vystružování děr v přesnosti IT 7 a vyšší při obrábění čtyř a více průměrů a obrábění ve čtyřech a více polohách.
 13. Opravy závad, nastavování hodnot a oživování televizního přijímače pro příjem barevného signálu.
 14. Kontrola chodu motorů a dalších funkcí vozidel na diagnostických přístrojích.
 15. Vysoce odborné práce při strojním zpracovávání optických součástek včetně dokončovacích operací, např. vícevrstvé napařování, rytí optických křížů a leštění střechových hranolů.

5. skupina

 1. Zhotovování prototypů výrobků.
 2. Řízení zkoušek a oživování prototypových nejsložitějších systémů do provozu.
 3. Provádění oprav číslicových řídicích systémů.
 4. Řízení procesu výroby ocelí různých jakostních tříd v ocelářských pecích (např. typu MB nebo v konvertorech) a kontrola technického stavu zařízení.

Přejít na přehled všech skupin prací pro zaručenou mzdu.

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].