V soukromém sektoru platí, že za práci musíte dostat minimální výši odměny. Většina lidí si myslí, že se jedná o minimální mzdu. To však není úplně přesné. Existuje několik úrovní tzv. zaručené mzdy, která určuje za jaký druh práce náleží jaká minimální odměna. Ve veřejném sektoru toto neplatí a zaměstnanci jsou v nich odměňování dle platových tabulek.

 
 

Příklady skupin prací pro stavebnictví

1. skupina

 1. Ruční manipulace se zbožím, výrobky, materiálem, obaly a surovinami do 15 kg hmotnosti s případným využitím jednoduchých mechanizačních prostředků.

2. skupina

 1. Ruční manipulace s hmotami, materiály, polotovary a výrobky nebo zbožím o hmotnosti nad 15 kg.
 2. Kopáčské práce při hloubení stavebních rýh, jam a průkopů bez pažení.
 3. Přidavačské práce, například příprava maltovin, přesun stavebních hmot, obsluha jednoduchých stavebních mechanizmů, dopravních pásů, míchaček, mechanických lopat.
 4. Opravy dlažeb chodníků a vozovek litým asfaltem, obalovanou drtí s případným použitím ručních stavebních strojů.
 5. Montáž a demontáž trubkových a podobných lešení do výšky 10 m.

3. skupina

 1. Vyzdívání příček ze všech druhů materiálů včetně provedení a oprav omítek zatřených na ostro.
 2. Provádění a opravy vápenných, klihových a latexových maleb v bílých, světlých a polosvětlých tónech, maleb vzorkovaných válečkováním nebo jednoduchým šablonováním včetně škrábání.
 3. Vyzdívání zdiva z kamene včetně jeho opracování, vyzdívání režného zdiva a jednoduchých kleneb.
 4. Provedení a opravy kombinovaných vnitřních dlažeb a obkladů všemi druhy materiálů.
 5. Výroba, opravy a montáž tvarově nejsložitějších klempířských výrobků, například střešních žlabů, krytiny a dalších prvků z měděného a hliníkového plechu.
 6. Zhotovování a osazování krovů a nosníků sedlových a pultových střech.
 7. Zjišťování poruch, opravy a seřizování agregátů plynového topení.
 8. Instalační a topenářské práce, například samostatná montáž domovních plynovodů s příslušenstvím, samostatná montáž a opravy systémů ústředního vytápění s kotelnami, montáž a opravy potrubí domovních vodovodů s příslušenstvím, včetně provádění zkoušek.
 9. Kolaudační prohlídky komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.
 10. Zdění lícového zdiva z cihel, tvárnic i luxférů.
 11. Dlaždičské práce při kladení řádkových, kroužkových nebo litých asfaltobetonových dlažeb.
 12. Provedení a opravy jednovrstvých hladkých omítek.
 13. Provádění a opravy krytin na různých vazbách šikmých střech.
 14. Řízení, obsluha a běžná údržba dozerů, skrejprů, grejdrů, silničních fréz a podobně s motorem o výkonu do 132 kW.

4. skupina

 1. Rozměřování a zakládání všech druhů zdiva s členitými základy podle stavebních výkresů, vynášení výšek, provádění a kontrola zdiva při křížení a podobně.
 2. Zhotovování, montáž a opravy krytin zvláštních tvarů střech, například jehlanových, kuželových, kopulí, bání, uměleckých nebo slohových nástavců a prvků podle historických předloh.
 3. Instalační a topenářské práce, například samostatná montáž a opravy rozvodů a zařízení ve složitých redukčních stanicích nebo kotelnách s kombinovaným rozvodem instalací a provedení zkoušek s vyregulováním a uvedením zařízení do provozu.

Přejít na přehled všech skupin prací pro zaručenou mzdu.

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]