Home office (česky práce z domova) je v dnešní době poměrně rozšířeným benefitem. Samozřejmě ho ze svého principu nelze využívat u všech typů pozic, ale u kancelářské práce většinou žádné zásadní překážky nejsou. Jaké jsou jeho výhody i nevýhody?

Proč home office?

Z pohledu zaměstnance je hlavní výhodou ušetřený čas, který získá, když nemusí cestovat do práce. Další výhodou je snazší sladění osobního a pracovního života. Představte si situaci, kdy například očekáváte pracovníka na odečet energií v domácnosti. Často víte jen časové rozmezí, ve kterém dojde na váš byt či dům. A kvůli pár minutám je nepříjemné brát si dovolenou na půl (či dokonce celý den) dne. Home office je pro tuto situaci elegantním řešením.

U některých zaměstnanců může vést domácí prostředí k vyšší výkonnosti, kdy získají klid na práci a nejsou rušeni. U druhé skupiny to může mít přesně opačný efekt. Ať už kvůli dětem doma, nebo kvůli faktu, že je prostě těžší se donutit pracovat doma. Zde je to skutečně hodně individuální a nelze jasně říct, zda je práce z domova efektivnější nebo nikoliv. Co je však výsledkem mnoha průzkumů, je vyšší spokojenost u zaměstnanců, kteří možnost práce z domova mají.

Pohled zaměstnavatele

Z pohledu zaměstnavatele jsou tu kromě spokojenějších zaměstnanců i další možné výhody. Při častém systému práce z domova nemusí držet tolik fyzických pracovních míst a nabízí se možnost náboru pracovníků i ze vzdálenějších lokalit.

Home officy mají i své stinné stránky a těmi je zejména odloučení od kolegů, menší pocit sounáležitosti s firmou a v případě využití mailů či interních chatovacích systémů pak i asynchronní forma komunikace. To znamená, že čekáte, než vám druhá strana odpoví. V kanceláři je běžné, že si kolegu odchytíte na chodbě nebo v kuchyňce a rychle vyřešíte drobný problém či nedorozumění. Na dálku to může trvat déle, a ještě se hůře přenášejí emoce, jelikož nemluvíte tváří v tvář. Dalším častým nešvarem je technická nepřipravenost firmy pro práci z domova. Může se jednat o aplikaci pro společné meetingy, která nefunguje spolehlivě na všech zařízeních, a nebo od určitého počtu účastníků začne "zlobit". Takové zážitky prohlubují frustraci a vedou účastníky schůzky k tomu, že přece nic nevyřeší, pokud se nesejdou osobně.

To, zda firma může nabízet či nenabízet práci z domova (když odmyslíme pozice u kterých to nedává z principu smysl - např. automechanik, dělník nebo šéfkuchař) záleží čistě na firemní kultuře a důvěře zaměstnavatele ve své pracovníky. Pro vedoucí pracovníky znamená vyšší nároky na motivaci a rozvoj zaměstnanců. Rovněž zaměstnanci v tzv. trvalém home office znamenají pro zaměstnavatele možnost zvýšených nákladů například při školeních, kde je nutno uhradit cestovní náklady pro zaměstnance na místo školení, případně i s ubytováním.

Snad nejdůležitějším bodem při uvažování zaměstnavatele, zda home office svým zaměstnancům povolit či ne, je situace na trhu práce. V dnešní době, kdy je pracovní síly nedostatek, musí být zaměstnavatel konkurenceschopný. A to je skvělá zpráva pro všechny administrativní pracovníky a jim podobné profese. Čím více budou uchazeči o práci tento benefit požadovat, tím větší bude jeho nabídka mezi firmami. Ty, které jej nabízet nebudou, budou zhoršovat svoji situaci na pracovním trhu.

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]