V reálném pracovním životě se můžete setkat se situací, kdy dojde ke změně vlastníka firmy. V takovém případě by měl zaměstnanec i nadále vykonávat práci pro nového zaměstnavatele (změněného vlastníka) za stejných pracovních podmínek. Práva i povinnosti ze smluveného pracovního vztahu pokračují pro obě strany dále.

 
 

Zákon (konkrétně zákoník práce § 339) udává povinnost informovat zaměstnance o přechodu práv a povinností v dostatečném časovém předstihu, nejpozději však 30 dnů před přechodem práv a povinností ke změněnému zaměstnavateli.

Příklad:

Pekárnu o desíti zaměstnancích koupil nový majitel. Se všemi zaměstnanci nadále počítá a jejich pracovní smlouvy jsou nadále platné. Pracovní smlouvy se nemusí měnit a jsou stále platné.

Nový zaměstnavatel ukončí se zaměstnancem pracovní poměr

Dle zákona musí zaměstnavatel převzít všechny práva a povinnosti vůči zaměstnancům. V praxi však může po převzetí provést organizační změny, které vyústí v zánik pracovní místa a tedy i výpověď pro zaměstnance. V takovém případě má samozřejmě zaměstnanec nárok na odstupné. Dohodu o ukončení pracovního poměru podepisujte jen za situace, že je v ní obsaženo minimálně odstupné ve stejné výši, na jaké by byl ze zákona nárok.

Co dělat když nový zaměstnavatel nabízí jinou pracovní pozici

Pracovní smlouva je dobrovolnou dohodou obou stran. Zaměstnavatel vás tedy nemůže do podpisu nové pracovní smlouvy nutit. V případě, že návrh nové pracovní smlouvy odmítá zaměstnanec podepsat a zároveň pro něj zaměstnavatel nemá původně vykonávanou pracovní pozici, tak se jedná o překážky v práci na straně zaměstnavatele. V takovém případě, dostává zaměstnanec náhradu mzdy. V praxi je častější řešení výpověď ze strany zaměstnavatele, při které je opět nárok na odstupné.

 
 

Může zaměstnanec odmítnout pracovat pro nového zaměstnavatele i když nedošlo ke změně pracovní pozice

Může a dokonce v takovém případě neplatí standardní délka výpovědní lhůty (viz ZP § 51 a). V praxi to znamená, že zaměstnanec může podat výpověď poté, co byl informován o převodu práv a povinností vyplývajících z pracovního vztahu na nového zaměstnavatele. Pracovní poměr v takovém případě skončí nejpozději v den, předcházející dni nabytí účinnosti přechodu práv a povinností

Příklad:

Opět máme pekárnu o deseti zaměstnancích. 25.2. oznámil současný majitel zaměstnancům prodej firmy a její převod (včetně zaměstnanců) k 1.4. téhož roku. Jeden ze zaměstnanců se rozhodl pod novým majitelem nepokračovat a 26.2. podal výpověď. Jeho pracovní poměr končí k 31.3.

Odmítnutí pracovního poměru a odstupné

Teoreticky je to možné. Právo na odstupné vznikne zaměstnanci v případě, že by se mu převodem k novému zaměstnavateli výrazně zhoršili pracovní podmínky. V takovém může zaměstnanec podat výpověď jako v předchozím případě (bez výpovědní lhůty) a poté může podat žalobu k soudu. V ní bude požadovat odstupné, právě z důvodu výrazného zhoršení pracovních podmínek. Pokud mu dá soud za pravdu, musí zaměstnavatel odstupné vyplatit.

Pokud je to možné, tak je výhodnějším řešením uzavření dohody o ukončení pracovního poměru, ve které bude odstupné již zahrnuto. Přesná definice výrazného zhoršení pracovních podmínek není a výsledek soudního sporu může být pro obě strany nejistý.

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].