Jezdíte v práci často na služební cesty? V tom případě by vás mohlo zajímat, jaké jsou sazby pro české a zahraniční stravné. Za jakých situací dochází ke krácení stravného, nebo třeba jak vysoké dostanete náhrady při cestování vlastním automobilem. Cestovní náhrady se totiž netýkají jen stravného (diet), ale i nákladů na dopravu. Ať už se jedná o vlastní automobil nebo veřejnou dopravu. Na závěr se také podíváme na kapesné, které může zaměstnavatel svým zaměstnancům poskytnout.

Cestovní náhrady při použití silničních motorových vozidel pro rok 2021

§ 157 zákoníku práce říká, že pokud použijete se souhlasem zaměstnavatele taxi, vlak, autobus či svůj automobil či motocykl, tak vám náleží proplacení nákladů v prokázané výši. U veřejné dopravy či taxislužby je prokázání výše nákladů snadné. Potřebujete pro zaměstnavatele jen doklady za jízdu. V případě, že používáte pro přepravu na služební cestě svoje auto či motocykl (samozřejmě po předchozím schválení zaměstnavatele), máte nárok na tzv. "základní náhradu" a "náhradu za pohonné hmoty".

Základní náhrada

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí u

 1. jednostopých vozidel a tříkolek 1,20 Kč,
 2. osobních silničních motorových vozidel 4,40 Kč.

Při použití přívěsu k silničnímu motorovému vozidlu zaměstnavatel sazbu základní náhrady za 1 km jízdy zvýší nejméně o 15 %.

Základní náhrada u nákladních automobilů, autobusů nebo traktorů přísluší zaměstnanci nejméně ve výši dvojnásobku sazby 4,40 Kč (nejméně tedy 8,80 Kč).

Kromě toho máte také nárok na náhradu výdajů za spotřebované pohonné hmoty

Vyhláška o cestovních náhradách 2021

Jako cena pohonných hmot se používá ta, která je stanovena vyhláškou (358/2019). Ta se každý rok aktualizuje, aby odrážela změny v ceně nafty a benzínu.

Pro letošní rok jsou ceny následující:

 • 27,80 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
 • 31,50 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
 • 27,20 Kč u motorové nafty,
 • 5 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.

Co dělat, když máte vůz, který jezdí na LPG? Náhradu za spotřebované pohonné hmoty určíme jako množství spotřebovaného paliva (dle technického průkazu vozidla) * cena paliva (dle doloženého dokladu o nákupu).

Výpočet cestovních náhrad 2021

Příklad:

Zaměstnanec použil pro služební cestu vlastní osobní automobil. Cesta trvala 100 Km a kombinovaná spotřeba automobilu je podle technického průkazu 5 litrů nafty na 100 km.

Cestovní náhrada za tuto cestu se spočte takto:

 • základní náhrada = 100 (km) * 4,4 (sazba základní náhrady pro osobní vozidla) = 440 Kč
 • náhrada za pohonné hmoty = 5 (spotřeba auta v litrech na 100 km) * 27,2 (cena nafty) = 136 Kč
 • celková cestovní náhrada = 440 + 136 = 576 Kč

Stravné

Další položkou, na kterou máte při služební cestě nárok je stravné. Zákoník práce jeho sazby rozlišuje pro pracovníky v soukromé nebo státní sféře. Roli rovněž hraje i fakt, zda se pracovní cesta odehrává v naší republice, nebo v zahraničí.

Stravné pro služební cesty v rámci ČR pro rok 2021

Pro pracovníky v soukromé sféře

 • 91 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 138 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • 217 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Výše uvedené sazby stravného pro zaměstnance v soukromém sektoru jsou brány jako minimální. Pokud zaměstnavatel chce, může je navýšit. Snížit pod tuto úroveň je však nemůže.

Pro pracovníky ve státní sféře

 • 91 Kč až 108 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 138 Kč až 167 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • 217 Kč až 259 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Na rozdíl od soukromého sektoru, nelze ve veřejném sektoru stravné navyšovat. Samozřejmě nemůže být ani sníženo. Zaměstnavatelé se zde totiž musí řídit rozmezím stanoveným v tabulce.

Krácení stravného

V případě, že bylo zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo (třeba snídaně (nebo oběd či večeře) na hotelu), krátí se poskytnuté stravné dle následujících pravidel:

 • krácení až o 70 %, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin
 • krácení až o 35 %, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin
 • krácení až o 25 %, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin

Stravné zaměstnanci vůbec nepřísluší, pokud během pracovní cesty, která trvala:

 • 5 až 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla
 • 12 až 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná jídla.

Zahraniční cestovní náhrady

Jelikož se při pracovních cestách mohou zaměstnanci dostat i do zemí, kde je strava výrazně dražší než v ČR, myslí zákon i na tuto situaci. Jde o to, aby byla zajištěna adekvátní finanční kompenzace, s ohledem na ceny v dané zemi.

Výše zahraničního stravného je stanovena vyhláškou, která je každý rok aktualizována. To nemusí nutně znamenat, že se mění všechny položky v ní. Na druhou stranu, Ministerstvo financí případně upraví (i mimo každoroční úpravu vyhlášky) výši základní sazby zahraničního stravného, jakmile se ceny a kurz stanovené cizí měny od poslední úpravy zvýší nebo sníží alespoň o 20 procent.

Zaměstnanci přísluší zahraniční stravné:

 • ve výši základní sazby (uvedené v tabulce níže), pokud doba strávená mimo ČR trvá během kalendářního dne déle než 18 hodin,
 • pokud je doba mimo ČR delší než 12 hodin, ale kratší než 18 hodin, poskytne zaměstnavatel zaměstnanci zahraniční stravné ve výši 2/3 jeho sazby,
 • pokud je doba mimo ČR delší než 1 hodina, ale kratší než 12 hodin, poskytne zaměstnavatel zaměstnanci zahraniční stravné ve výši 1/3 jeho sazby,
 • pokud je doba mimo ČR kratší než 1 hodina, zahraniční stravné se neposkytuje.

V případě, že bylo zaměstnanci během zahraniční pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, snižuje se zahraniční stravné podle následujících pravidel za každé bezplatné jídlo až o hodnotu:

 • 70 % zahraničního stravného, při délce služební cesty mimo ČR 1 - 12 hodin,
 • 35 % zahraničního stravného, při délce služební cesty mimo ČR 12 - 18 hodin,
 • 25 % zahraničního stravného, při délce služební cesty mimo ČR delší než 18 hodin.

Pokud by zaměstnavatel nekrátil takto stravné, jednalo by se o nadlimitní stravné, a tudíž zdanitelný příjem zaměstnance.

Souběh tuzemského a zahraničního stravného v jeden den

Teoreticky může nastat situace, kdy má zaměstnanec nárok na české i zahraniční stravné současně. Jedná se o situaci, kdy pracovní cesta v rámci ČR trvá alespoň 5 hodin a alespoň 1 hodinu v zahraničí. V naprosté většině případů však zaměstnanec zvládne překročit hranice republiky během pěti hodin a v takovém případě se řeší jen zahraniční stravné.

Výše stravného pro jednotlivé země pro rok 2021

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2021
ZeměMěnaZákladní sazba zahraničního stravného
Afghánistán euro 45
Albánie euro 40
Alžírsko euro 45
Andorra euro 45
Angola americký dolar 60
Argentina americký dolar 50
Arménie euro 35
Austrálie a Oceánie – ostrovní státy
americký dolar 60
Ázerbájdžán euro 40
Bahamy americký dolar 55
Bahrajn euro 45
Bangladéš americký dolar 50
Belgie euro 50
Belize americký dolar 50
Benin euro 45
Bermudy americký dolar 50
Bělorusko euro 45
Bhútán americký dolar 50
Bolívie americký dolar 50
Bosna a Hercegovina euro 40
Botswana americký dolar 55
Brazílie americký dolar 55
Brunej americký dolar 40
Bulharsko euro 40
Burkina Faso euro 40
Burundi americký dolar 55
Čad euro 50
Černá Hora euro 35
Čína euro 45
Dánsko euro 55
Džibuti euro 50
Egypt euro 35
Ekvádor americký dolar 50
Eritrea americký dolar 50
Estonsko euro 40
Etiopie euro 45
Filipíny euro 40
Finsko euro 50
Francie euro 45
Francouzská Guayana euro 45
Gabon euro 50
Gambie euro 45
Ghana euro 50
Gibraltar euro 40
Gruzie euro 35
Guatemala americký dolar 45
Guinea euro 45
Guinea-Bissau euro 45
Guyana americký dolar 50
Honduras americký dolar 45
Hongkong euro 45
Chile americký dolar 55
Chorvatsko euro 35
Indie euro 45
Indonésie euro 40
Irák euro 40
Írán euro 40
Irsko euro 50
Island euro 60
Itálie, Vatikán a San Marino euro 50
Izrael americký dolar 55
Japonsko americký dolar 65
Jemen euro 35
Jihoafrická republika euro 40
Jižní Súdán americký dolar 55
Jordánsko euro 45
Kambodža americký dolar 45
Kamerun euro 50
Kanada americký dolar 50
Kapverdy euro 40
Karibik – ostrovní státy
americký dolar 55
Katar americký dolar 50
Kazachstán euro 45
Keňa euro 45
Kolumbie americký dolar 45
Komory americký dolar 55
Konžská republika (Brazzaville) americký dolar 60
Konžská demokratická republika (Kinshasa) euro 50
Korejská lidově demokratická republika euro 45
Korejská republika euro 50
Kosovo euro 45
Kostarika americký dolar 50
Kuba euro 55
Kuvajt euro 40
Kypr euro 40
Kyrgyzstán euro 40
Laos americký dolar 45
Lesotho americký dolar 50
Libanon americký dolar 55
Libérie euro 45
Libye euro 45
Lichtenštejnsko švýcarský frank 60
Litva euro 40
Lotyšsko euro 40
Lucembursko euro 50
Macao euro 45
Madagaskar euro 40
Maďarsko euro 35
Makedonie euro 35
Malajsie americký dolar 45
Malawi americký dolar 45
Maledivy americký dolar 55
Mali euro 45
Malta euro 50
Maroko euro 40
Mauretánie euro 40
Mauricius americký dolar 55
Mexiko americký dolar 50
Moldavsko euro 40
Monako euro 45
Mongolsko euro 40
Mozambik americký dolar 50
Myanmar (Barma) americký dolar 50
Namibie americký dolar 50
Německo euro 45
Nepal americký dolar 50
Niger euro 50
Nigérie euro 50
Nikaragua americký dolar 45
Nizozemsko euro 50
Norsko euro 60
Nový Zéland americký dolar 60
Omán euro 50
Pákistán euro 35
Panama americký dolar 45
Paraguay americký dolar 45
Peru americký dolar 50
Pobřeží Slonoviny euro 40
Polsko euro 40
Portugalsko a Azory euro 40
Rakousko euro 45
Rovníková Guinea euro 50
Rumunsko euro 35
Rusko euro 45
Rwanda americký dolar 55
Řecko euro 40
Salvador americký dolar 45
Saúdská Arábie euro 50
Senegal euro 50
Seychely americký dolar 60
Sierra Leone euro 40
Singapur americký dolar 60
Spojené arabské emiráty americký dolar 55
Slovensko euro 35
Slovinsko euro 40
Somálsko americký dolar 55
Spojené státy americké americký dolar 60
Srbsko euro 35
Srí Lanka americký dolar 50
Středoafrická republika americký dolar 50
Súdán americký dolar 55
Surinam americký dolar 50
Svatý Tomáš a Princův ostrov euro 40
Svazijsko americký dolar 55
Sýrie euro 50
Španělsko euro 45
Švédsko euro 55
Švýcarsko švýcarský frank 75
Tádžikistán euro 40
Tanzanie americký dolar 55
Thajsko euro 40
Tchaj-wan euro 45
Togo euro 40
Tunisko euro 45
Turecko euro 40
Turkmenistán euro 45
Uganda americký dolar 55
Ukrajina euro 45
Uruguay americký dolar 50
Uzbekistán euro 40
Velká Británie anglická libra 45
Venezuela americký dolar 65
Vietnam euro 40
Zambie americký dolar 55
Zimbabwe americký dolar 50
ostatní země neuvedené v příloze euro 35

  

Kapesné

Kapesné není z pohledu zaměstnance nárokovou cestovní náhradou a je plně na uvážení zaměstnavatele zda je pro své zaměstnance bude poskytovat. Tato dobrovolnost platí i pro jeho výši. Ta nemá minimální ani maximální omezení. Kapesné je určeno pro výdaje osobního charakteru - ať už se jedná o vstup do muzea, poplatek za využití minibaru nebo nákup drobností pro rodinu. Kapesné je tu pro vás a je jedno za co je utratíte. Stejně tak ho můžete "ušetřit" a tyto peníze vám zůstanou.

 • Jediné omezení se vztahuje na typ pracovní cesty. Není možné ho vyplácet u "služebek" v rámci ČR, jen u těch zahraničních.
 • Možnost poskytnutí kapesného je stejná pro zaměstnavatele z veřejné i soukromé sféry.
 • Pokud je výše kapesného do 40% zahraniční stravného (nezkráceného, bez ohledu na fakt, zda měl zaměstnanec bezplatné jídlo či nikoliv) poskytnutého zaměstnavatelem, tak se jedná o příjem, který nepodléhá dani z příjmů. V případě, že je kapesné vyšší, tak se částka nad tento limit daní.

Příklad:

Zaměstnanec jel na pracovní cestu do Rakouska. Byla v rámci jednoho dne a na území Rakouska byl zaměstnanec 8 hodin. Tedy bude mít nárok na 1/3 základní sazby zahraničního stravného.

Základní sazba pro Rakousko je pro rok 2021 45 Euro. Jedna třetina z této částky je 15 Euro. Jelikož nebylo poskytnuto žádné bezplatné jídlo, dostává zaměstnanec tuto částku v plné výši.

Zaměstnavatel poskytuje navíc i kapesné ve výši 40% stravného. Stravné je v tomto případě 15 Euro a 40% z této částky je 6 Euro. Celkem tedy dostane zaměstnanec za tuto služební cestu 21 Euro.

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected] 

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 498

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 499