Průměrný plat (či mzda) je téma, které velmi často rezonuje médii. Přesto na ni většina z nás nikdy nedosáhne. Proč je tomu tak? Jaká je průměrná mzda v ostatních zemích a má ji vůbec smysl porovnávat? Jaký vliv na průměrnou mzdu má dosažené vzdělání či bydliště? To jsou otázky, kterými se bude zaobírat dnešní článek.

 
 

Plat nebo mzda?

Pro začátek si pojďme zopakovat rozdíl mezi mzdou a platem. Dle definice v zákoníku práce mzdu dostává zaměstnanec v soukromém sektoru a plat zaměstnanec ve státním sektoru. Běžně mezi lidmi (a často i třeba v novinách), nejsou tyto pojmy rozlišovány. Proto, když někde uvidíte informaci o průměrném platu, je lepší si ověřit, zda se skutečně myslí ten ve statní správě, nebo plat průměrný plat obecně. Úplně to stejné platí i pro průměrnou mzdu.

Pro určení výše platu se využívají tzv. platové tabulky. Těch je několik druhů:

Rozdíl mezi průměrným a mediánovým platem

Možná už jste slyšeli, že průměrný plat není příliš vypovídající. Že ho příliš zkresluje malá část vysoko příjmových zaměstnanců. Pokud už si ze školy nepamatujete, jaký je rozdíl mezi průměrem a mediánem, dovolte mi ho připomenout.

Medián je hodnota přesně uprostřed. Díky tomu není tolik ovlivněna extrémy (v našem případě nízkým, nebo vysokým příjmem). Polovina platů je nižší než medián, polovina vyšší.

Průměr je součet všech mezd, který je podělen počtem lidí, kteří je pobírají.

Příklad:

Máme 7 lidí, kteří mají měsíční plat 25, 30, 30, 40, 45, 50 a 250 tisíc korun. Kdybychom jak medián, tak průměr použili na tuto skupinu lidí, tak:

  • Mediánový průměrný plat by byl 40 000 Kč.
  • Průměrný měsíční plat by byl cca 49 000 Kč

Jak vidíte, ačkoliv by byl průměrný plat 49 000 Kč, tak by na něj ze sedmi lidí dosáhli jen dva. To je důvod, proč je zajímavé sledovat u vývoje platů (či mezd) obě hodnoty a jejich vzájemný vývoj.

 
 

Zvýšení mzdy a zvýšení platu

Možná přemýšlíte, zda je lehčí dosáhnout navýšení v soukromém nebo veřejném sektoru. Samozřejmě vždy záleží na konkrétním zaměstnavateli, ale obecně platí, že je to snazší v soukromém. V něm totiž výše mzdy není nijak omezena zhora (na rozdíl od veřejného sektoru). Z pohledu "od spoda" je tu omezení ve formě minimální mzdy. V podstatě platí, že můžete brát tolik, kolik si domluvíte. Podobně je to s přidáváním. Teoreticky můžete mít zvýšenou mzdu 5x do roka. V praxi má mnoho firem navázané zvyšování mzdy na pravidelné roční hodnocení, v těch menších se to často neřeší vůbec. Kdo chce víc, musí si to domluvit a obhájit.

Naproti tomu plat ve veřejném sektoru je mnohem fixnější. Je omezen do platových tříd, které vychází z náročnosti vykonávané práce (a do jisté míry i z dosaženého vzdělání). Dalším určujícím faktorem jsou platové stupně (ty odráží vaši zkušenost a počet odpracovaných let). Kromě toho vás může zaměstnavatel podpořit tzv. osobním příplatek (osobním ohodnocením), což je další (nenároková) složka platu. Ta je omezena ve své výši na maximálně 50 % výše platu (ve speciálních případech až na 100 %).

Ve veřejném sektoru lze tedy přidání dosáhnout:

  • změnou náplně práce (postup do vyšší platové třídy)
  • odpracováním požadovaného počtu let (postup do vyššího platového stupně)
  • zvýšením osobního ohodnocení

Poslední a nejčastější možností, je plošné navyšování platu ve veřejné správě. Jedná se vlastně o úpravu platových tabulek, které schvaluje vláda a kdy dochází k navýšení částek u jednotlivých platových tříd i stupňů.

 
 

Průměrný plat

Roční srovnání průměrného platu a mezd

Jen pro připomenutí, jako plat se označuje odměna za práci ve veřejném sektoru a jako mzda v soukromém sektoru.

Rok Průměrná mzda Průměrný plat
2021   44 782 Kč
2020 35 611 Kč 42 555 Kč
2019 34 125 Kč 38 698 Kč
2018 31 885 Kč  35 437 Kč
2017 29 504 Kč  31 971 Kč
2016 27 589 Kč  29 498 Kč
2015 26 467 Kč  27 959 Kč
2014 25 686 Kč  26 794 Kč
2013 25 128 Kč  26 024 Kč
2012 25 109 Kč  25 784 Kč 

zdroje: Ispv.cz

Medián a průměrná mzda po kvartálech

Jedná se o "platy" v soukromé sféře, tedy mzdu.

Období Průměrná mzda Medián mzdy
2022 Q3 39 858 Kč 34 993 Kč
2022 Q2 40 086 Kč 34 111 Kč
2022 Q1 37 929 Kč 31 923 Kč
2021 Q4 40 135 Kč 34 360 Kč
2021 Q3 37 499 Kč 32 979 Kč
2021 Q2 38 275 Kč 32 408 Kč
2021 Q1 35 285 Kč 29 867 Kč
2020 Q4 38 525 Kč 32 870 Kč
2020 Q3 35 402 Kč 31 183 Kč
2020 Q2 34 271 Kč 29 123 Kč
2020 Q1 34 077 Kč 29 333 Kč
2019 Q4 36 144 Kč 31 202 Kč
2019 Q3 33 697 Kč 29 549 Kč
2019 Q2 34 105 Kč 29 127 Kč
2019 Q1 32 466 Kč 27 582 Kč
2018 Q4 33 840 Kč 29 247 Kč
2018 Q3 31 516 Kč 27 719 Kč
2018 Q2 31 851 Kč 27 236 Kč
2018 Q1 30 265 Kč 25 674 Kč
2017 Q4 31 646 Kč 27 320 Kč
2017 Q3 29 050 Kč 25 181 Kč
2017 Q2 29 346 Kč 24 896 Kč
2017 Q1 27 889 Kč 23 704 Kč
2016 Q4 29 320 Kč 25 061 Kč
2016 Q3 27 220 Kč 23 527 Kč
2016 Q2 27 297 Kč 23 047 Kč
2016 Q1 26 480 Kč 22 533 Kč
2015 Q4 28 152 Kč 23 745 Kč
2015 Q3 26 072 Kč 22 531 Kč
2015 Q2 26 287 Kč 22 230 Kč
2015 Q1 25 306 Kč 21 143 Kč
2014 Q4 27 200 Kč 22 847 Kč
2014 Q3 25 219 Kč 21 521 Kč
2014 Q2 25 500 Kč 21 385 Kč
2014 Q1 24 806 Kč 20 764 Kč

zdroj: Průměrné mzdy - čtvrtletí (CZSO)

Průměrná mzda po krajích

Kraj  2018  2019 2020 2021
Hlavní město Praha 42 502 45 928 47 924 46 152
Středočeský kraj 34 390  36 960 38 652 38 359
Jihočeský kraj  30 620  32 707 35 038 34 882
Plzeňský kraj 33 020  35 208 37 397 36 252
Karlovarský kraj  29 236  31 651 33 617 33 165
Ústecký kraj  30 802  33 188 35 759 35 655
Liberecký kraj  31 615  34 226 36 111 35 032
Královéhradecký kraj  31 373  34 343 36 601 36 043
Pardubický kraj  30 358  32 607 34 775 34 053
Kraj Vysočina  31 002  33 443 35 712 35 073
Jihomoravský kraj  32 639  35 356 37 683 37 069
Olomoucký kraj 30 073  32 668 35 005 34 537
Zlínský kraj  30 317 32 688 34 565 33 826
Moravskoslezský kraj  30 364  32 845 35 183 34 223

 
 

Zajímavosti

Průměrný plat učitele

Učitelé patří mezi profese, o kterých se v souvislosti se zvyšováním platů mluví asi nejčastěji. Cílí na ně mnoho slibů politiků a skutečně dochází i ke zvyšování tarifních platů. Z praxe víme, že to má i svoji stinnou stránku, a to je v některých případech snižování osobního ohodnocení (v případech, kdy ho lze ještě snížit, u mnoha učitelů se pohybuje na úrovni několika stokorun). Platí, že jako učitel se můžete na zajímavější částky dostat až v závěru svojí kariéry, po dlouhé praxi. V počátcích, těsně po škole, je plat poměrně nízký a na úrovni mnohem méně kvalifikovaných prací.

Podle dat Ministerstva školství a tělovýchovy je průměrný plat učitelů za poslední roky následující:

Rok Průměrný plat učitelů
2021 46 843 Kč
2020 44 224 Kč
2019 39 095 Kč
2018 33 992 Kč
2017 30 228 Kč
2016 28 384 Kč
2015 26 987 Kč
2014 26 397 Kč

zdroj: Mzdy učitelů v regionálním školství, CZSO

Průměrný plat vysokoškoláků

Přemýšlíte, zda se vyplatí z pohledu financí studovat vysokou školu? Rovnou můžeme prozradit, že ve většině případů ano. Samozřejmě jsou zde výjimky a šikovný řemeslník si (zejména pokud pracuje jako OSVČ) může vydělat velmi slušné peníze, které budou plat mnoha vysokoškoláků značně převyšovat. Rovněž třeba pro práci v IT není vysoká škola často vyžadovaná a platy jsou v tomto oboru značně nadprůměrné.

Když vezmeme v potaz údaje o platech dle dosaženého vzdělání od Českého statistického úřadu za rok 2018, tak vidíme následující:

Dosažené vzdělání Průměrná mzda
základní a nedokončené 23 098 Kč
střední bez maturity 26 235 Kč
střední s maturitou 32 774 Kč
vyšší odborné a bakalářské 38 713 Kč
vysokoškolské 51 613 Kč

 

Průměrný plat vysokoškoláka je až o 20 000 Kč vyšší než osoby s maturitní zkouškou. Samozřejmě se na tento rozdíl vysokoškolák nedostane hned, ale až postupem času s nastupujícími zkušenostmi. Obecně platí, že zhruba po deseti letech v pracovním procesu náskok v příjmu (kvůli pěti letům vysoké školy) u středoškoláků zmizí a vysokoškoláci začnou vydělávat více. Nástupní plat vysokoškoláků v roce 2019 se pohybuje okolo 30 000 Kč. U technických oborů je to více, u humanitních zase často méně.

Platy ve světě

 

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].