Jaké úlevy náležím v pracovním poměru těhotným ženám? A kde naopak těhotenství žádné zvýhodnění nepřináší? Rozebereme si šťastné období v životě každé ženy z pohledu zaměstnání.

 
 

Pracujete třeba ve skladu, kde manipulujete s těžšími břemeny? Požádejte zaměstnavatele o přeřazení na lehčí práci. Zaměstnavatel je povinen respektovat zvýšenou ochranu žen během těhotenství. Tu mu dává poměrně obecný § 238 ZP, který uvádí, že je "zakázáno zaměstnávat pracemi, které ohrožují jejich mateřství". § 239 pak stanovuje, že je zaměstnavatel dočasně povinen převést zaměstnankyně na lehčí práce, pokud tu svoji nemohou vykonávat kvůli ohrožení těhotenství.

Při převedení na novou práci musí zaměstnavatel přihlížet k zdravotnímu stavu i kvalifikaci zaměstnankyně. Pokud by na nové pracovní pozici dosahovala nižšího výdělku (než v předchozí pracovní pozici), je zaměstnavatel povinen doplatit tento rozdíl.

Těhotná a práce přesčas

Zákon (ZP § 241) zakazuje nařizovat těhotným zaměstnankyním práci přesčas. Také zaměstnancům a zaměstnankyním, kteří pečují o dítě mladší než 1 rok, nesmí být práce přesčas nařízena.

Těhotná a práce v noci

Noční práce není pro ženu v očekávání potomka zakázána. Ale zaměstnavatel má povinnost převést těhotnou ženu z noční na denní práci, pokud o to ona sama požádá. Tato povinnost je rovněž stanovena v § 239 Zákoníku práce.

 
 

Těhotná a délka pracovní doby

Těhotná žena může požádat o úpravu nebo zkrácení pracovní doby. Zaměstnavatel může takovou žádost odmítnout, jen když mu v úpravě pracovní doby brání vážné provozní důvody, ty si ale musí být schopen obhájit.

V současné době zatím zákon nijak neřeší home office. To znamená, že se na práci z domova může těhotná se zaměstnavatelem dohodnout, ale nemá právo ji ze zákona po zaměstnavateli požadovat.

12 hodinové směny v těhotenství nejsou ze zákona zakázány. Jak je ale uvedeno v předchozím odstavci, máte právo požádat zaměstnavatele o úpravu pracovní doby (její zkrácení).

Těhotná a pracovní cesty

Na pracovní cesty vás zaměstnavatel během těhotenství může posílat, jen když budete souhlasit.

Zákaz výpovědi v těhotenství

Ochrana před výpovědí v těhotenství je poměrně silná a týká se mnoha situací. V některých případech však ani těhotenství nemá na § 238 ZP vliv. Pojďme si jednotlivé situace rozebrat.

Zákon chrání těhotné matky i pokud sami v době výpovědi o těhotenství nevěděly. Pokud žena zpětně prokáže, že byla v době doručení výpovědi těhotná, stává se výpověď neplatnou. Důkazem je v takovém případě lékařské potvrzení, které potvrzuje těhotenství a stanovuje i jeho počátek.

Nastat může i situace, že je během výpovědi žena těhotná není, ale otěhotní během výpovědní lhůty. V takovém případě výpověď platí, ale výpovědní lhůta se prodlužuje o dobu trvání mateřské a rodičovské dovolené.

Jsou případy, kdy ani těhotenství nepomůže. Jedná se o případy zvlášť hrubého porušení pracovních povinností, odsouzení za úmyslný trestná čin nebo zrušení firmy.

Pokud byl pracovní poměr sjednán na dobu určitou, tak na jeho konec nemá těhotenství žádný vliv. Jakmile uplyne doba sjednaná v pracovní smlouvě, pracovní poměr prostě končí.

I ve zkušební době nemusí zaměstnavatel brát na vaše těhotenství ohled a může s vámi pracovní poměr kdykoliv během dní ukončit bez udání důvodu. Zde je důležité podotknout, že není nutné hlásit zaměstnavateli své těhotenství. Pokud s oznámením chcete počkat až po skončení zkušební doby, tak je to v souladu se zákonem. Povinnost je až ohlásit termín odchodu na mateřskou dovolenou.

 
 

Zakázané práce v těhotenství

Přesná specifikace prací, které těhotné nemohou vykonávat jsou uvedeny ve Vyhlášce č. 180/2015 Sb.. Pár konkrétních případů (zejména fyzické práce v těhotenství) pro představu si však uvedeme. Patří mezi ně například:

 • zákaz zvedání břemen nad 10 kg při občasné ruční manipulaci
 • zákaz zvedání břemen nad 5 kg při časté ruční manipulaci
 • zákaz zvedání břemen v celkovém součtu nad 2 000 kg za směnu
 • pracovní prostředí spojené se zaujímáním pracovní polohy v hlubokém předklonu, vkleče, v dřepu, vleže, ve stoji na špičkách, s rukama nad výškou ramen, s rotací trupu nebo úklony trupu o více než 10 stupňů, jde-li o opakující se pracovní úkony
 • pracovní prostředí ve kterém je minutový přípustný energetický výdej překračuje 14,5 kJ/minutu a průměrný směnový energetický výdej překračuje 3,4 MJ
 • pracovní prostředí ve kterém nelze upravit parametry pracovního místa s ohledem na antropometrické změny těla
 • práce s kontaktem s chemickými látkám (např. výroba cytostatik nebo antimitotických léků)
 • práce při výrobě a zpracování výbušnin
 • práce na zařízeních vysokého elektrického napětí
 • práce ve výškách nad 1,5 m, nad volnou hloubkou přesahující 1,5 m
 • práce při ošetřování pacientů umístěných v uzavřených psychiatrických odděleních
 • těžební práce v podzemí
Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].