Jste nemocní nebo se chystáte na operaci a zajímá vás, jak fungují dávky nemocenského pojištění a na jak velkou nemocenskou máte nárok? V tom případě je tu pro vás tento článek.

 
 

Co je to nemocenská?

Je dávka vyplacená (dle Zákon o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb.) z nemocenského pojištění, která má pokrývat výpadek příjmu v době pracovní neschopnosti.

Další dávky nemocenského pojištění jsou:

Důležitá informace je, že nárok na nemocenskou je až od 15. dne pracovní neschopnosti. Od 1. do 14. dne pracovní neschopnosti je nárok na náhradu mzdy, kterou vyplácí zaměstnavatel. Ještě nedávno byla náhrada mzdy až od 4. dne pracovní neschopnosti, ale v červenci 2019 došlo ke změně zákona a vyplácí se opět již od začátku nemoci.

Během výplaty nemocenské jste v pracovní neschopnosti. To znamená, že není možné legálně vykonávat jinou pracovní činnost. Od lékaře získáte tzv. potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti, lidově označovanou jako neschopenku.

Rozdíly mezi nemocenskou a náhradou mzdy

Náhradu mzdy vyplácí zaměstnavatel, nemocenskou od 15. dne stát. Je mezi nimi ještě jeden poměrně zásadní rozdíl. A to, že náhrady mzdy náleží jen za pracovní dny (tedy dny, ve kterých by jinak byla pracovní směna a výkon práce), kdežto nemocenská náleží za každý kalendářní den (tedy i dny, ve kterých by k výkonu práce nedošlo).

 
 

Kdo má nárok na nemocenskou?

 1. Ten kdo je v době vzniku nároku na dávku (onemocnění, pracovnímu úrazu atd..), nemocensky pojištěn. (To znamená, když pracujete. Třeba lidé v evidenci na úřadu práce nejsou nemocensky pojištěni, a proto během nemoci nemají nárok na nemocenskou).
 2. Nárok máte rovněž v případě kdy k nároku na dávku došlo v tzv. ochranné lhůtě. Ochranná lhůta je 7 kalendářních dnů od zániku pojištění. (Tzn. když onemocníte do 7 dnů od skončení zaměstnání, pořád máte nárok na nemocenskou. Výjimkou je, když zaměstnání trvalo kratší dobu než 7 dní. V takovém případě je ochranná lhůta tak dlouhá, jak dlouho trvalo zaměstnání).
 3. Ten, kdo je uznán dočasně práce neschopným, nebo mu byla nařízena karanténa (ta může být nařízena podle Zákona o ochraně veřejného zdraví - 258/2000 Sb.).

Kdo naopak nárok na nemocenskou nemá?

Jedná se o výpis nejčastějších příkladů, nikoliv o kompletní výčet všech možností:

 • evidování na úřadu práce
 • OSVČ (živnostník), který si neplatí dobrovolné zdravotní pojištění
 • student VŠ (pokud nepracuje a neodvádí pojištění)
 • osoby pracující v rámci DPP s měsíční odměnou menší než 10 000 Kč
 • osoby pracující v rámci DPČ s měsíční odměnou menší než 3 500 Kč
 • příjemce rodičovského příspěvku
 • příjemce peněžité pomoci v mateřství
 • ten kdo si úmyslně přivodil dočasnou pracovní neschopnost

 
 

Kdy se nemocenská vyplácí?

Nárok nemocenskou prokážete tiskopisem "Potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti" (tzv. neschopenkou), který vám vydá ošetřující lékař. Zaměstnavateli z nich poté předáte jednu část, která se jmenuje "Hlášení zaměstnavateli o vzniku dočasné pracovní neschopnosti". Díky němu získáte nárok na náhradu mzdy za prvních 14 dní nemoci. Tu vám pak zaměstnavatel vyplatí stejně jako vám vyplácí běžnou mzdu. Tedy nejspíše výplatou na účet a v termínu, který připadá na běžnou výplatu mzdy.

V případě, že dočasná pracovní neschopnost trvá déle než 14 dnů, předá zaměstnanec zaměstnavateli další část "neschopenky", oddíl Žádost o nemocenské. Zaměstnavatel tento díl předá příslušné OSSZ, čímž je podána žádost o nemocenskou. Nemocenská je vyplácena státem, a to buď ve formě platby na účet, nebo ve formě poštovní poukázky.

 • V případě platby do zahraničí se vyplácí pouze na účet, a to na jeho náklady příjemce.
 • Při změně čísla účtu, na který chcete nemocenskou vyplácet, je třeba tuto informaci oznámit OSSZ. Ať už osobně nebo písemně.
 • To stejné platí i pro změnu adresy pro výplatu formou poukázky.

Do kdy se nemocenská vyplácí?

Zákon nestanoví konkrétní termín v měsíci. Vyplácí se zpětně nejpozději do jednoho měsíce následujícího po dni, kdy byly OSSZ doručeny všechny potřebné doklady pro nárok na výplatu dávky.

 
 

Výpočet výše nemocenské 2022

To, jak velká bude vaše nemocenská záleží na tzv. denním vyměřovacím základu. Ten se pro účely nemocenské bere za posledních 12 měsíců a jedná se o souhrn příjmů z kterých bylo odvedeno nemocenské pojištění, které se vydělí počtem dní.

Výše nemocenského za kalendářní den se snižuje o 50 % v případech kdy dočasná pracovní neschopnost vznikla z následujících důvodů:

 • účast ve rvačce
 • následek opilosti nebo omamných látek
 • následek spáchání trestného činu nebo přestupku

Příklad:

Pan X má průměrnou hrubou mzdu 40 000 Kč měsíčně. To znamená 480 000 Kč ročně. Jeho denní vyměřovací základ tedy spočteme jako: 480 000 / 365 = 1 315,07

Ale ještě musíme vzít v potaz tzv. redukční hranice. Jejich smyslem je omezit výši dávek pro lidi s nadprůměrnými příjmy a jejich výše je pro rok 2022 stanovena takto:

 • I. redukční hranice je 1 298 Kč (započítává se z 90 %)
 • II. redukční hranice je 1 946 Kč (od 1 298 Kč do 1 946 Kč se započítává z 60 %)
 • III. redukční hranice je 3 892 Kč (od 1 946 Kč do 3 892 Kč se započítává ze 30 %).
 • A nad částku 3 892 Kč u denního vyměřovacího základu se nepřihlíží.

Pro pana X to znamená, že:

 • z 1. redukční hranice vypočítáme 1 298 Kč * 90 % = 1 168,2 Kč
 • ze 2. redukční hranice vypočítáme 1 315,07 – 1 298 = 17,07 x 60 % = 10,242 Kč
 • Jeho redukovaný vyměřovací základ je tedy 1 168,2 + 10,242 = 1 178,442 => 1 179 Kč (jelikož se zaokrouhluje na celé koruny nahoru)

Denní dávka nemocenské pro pana X bude:

 • Od 15. do 30. dne nemoci 1 179 * 60 % = 708 Kč
 • Od 31. do 60. dne nemoci 1 179 * 66 % = 779 Kč
 • Od 61. dne nemoci 1 179 * 72 % = 849 Kč

(opět se zaokrouhluje na celé koruny nahoru)

OSVČ a nemocenská

Ty OSVČ, které si dobrovolně platí nemocenské pojištění mají nárok na nemocenskou. To znamená, že mají nárok na tuto dávku od 15. dne pracovní neschopnosti dále, ale v prvních 14ti dnech jsou bez jakékoliv kompenzace (protože nemají zaměstnavatele, který by jim platí náhradu mzdy).

Minimální výše pojistného pro OSVČ v roce 2022 je 147 Kč. To je vypočteno jako pojistné, z minimálního vyměřovacího základu pro OSVČ - 7 000 Kč (pro rok 2022). Od 1.7.2019 totiž došlo ke snižení sazby pro nemocenské pojištění o 0,2 %. U OSVČ tedy došlo ke snížení z 2,3 % na 2,1 %.

V případě odvodu minimálního pojistného bude OSVČ vypláceno:

 • Od 15. do 30. dne nemoci 125 Kč
 • Od 31. do 60. dne nemoci 138 Kč
 • Od 61. dne nemoci 150 Kč
Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Komentáře  

0 #14 Pracomat.cz 2022-11-08 14:23
Cituji Luboslav:
Dobrý deň,k 30.11.22 končí firma kde som 27 rokov pracoval, na akú výšku odstupného zo zákona mám nárok??? V súčasnej ...


Dobrý den Luboslave,

ze zákona máte nárok na tři měsíce odstupného. Z pohledu nároku na dovolenou se pracovní neschopnost do délky 20 týdnů bere jako výkon práce - cože je necelých pět měsíců. Pokud počítám správně tak vám bude nárok na dovolenou krácen číslem lehce větším než 1/12. Nemocenské dávky mohou být od vzniku dočasné pracovní neschopnosti vypláceny až 380 kalendářních dnů.
Citovat
0 #13 Luboslav 2022-11-08 06:31
Dobrý deň,k 30.11.22 končí firma kde som 27 rokov pracoval, na akú výšku odstupného zo zákona mám nárok??? V súčasnej dobe som od 26.5.22 na PN, môže mi zamestnávateľ krátiť dovolenku??? Ak rozviažem pracovný pomer budú mi aj potom vyplácané nemocenské dávky a ako dlho? Novú prac. zmluvu nedostanem pokial som PN.
Citovat
0 #12 Pracomat.cz 2022-11-07 16:55
Cituji Luboslav:
Dobrý deň,moja otázka sa skladala aj z druhej časti a to je dlžka vyplácania nemocenských dávok po ukončení pracovného pomeru. Som stále na PN a čakám na kúpeľnú liečbu.


Dobrý den Luboslave,

ptáte se jak dlouho vám mohou být vypláceny nemocenské dávky? Od dne vzniku dočasné pracovní neschopnosti je to až 380 kalendářních dnů.
Citovat
0 #11 Luboslav 2022-11-07 08:45
Dobrý deň,moja otázka sa skladala aj z druhej časti a to je dlžka vyplácania nemocenských dávok po ukončení pracovného pomeru. Som stále na PN a čakám na kúpeľnú liečbu.
Citovat
0 #10 Pracomat.cz 2022-11-05 09:04
Cituji Luboslav:
Dobrý deň,
Som zamestnancom firmy ktorá k 3O 11 končí zamestnanci dostávajú ...


Dobrý den Luboslave,

kterou možnost zvolit vám neporadím, mohu jen zmínit výhody obou. První možností je výpověď a odstupné, kdy dostanete poměrně slušnou částku na účet (několik měsíčních platů, výše je podle toho jak dlouho jste byl ve firmě). Druhá možnost je podepsat novou pracovní smlouvu, pokud je "nová firma" složena ze zástupců té původní může být výhoda, že víte do jakých podmínek a firemní kultury jdete. Ani jedno řešení není vyloženě špatné, vycházel bych z vašeho zdravotního stavu a plánů do budoucna.
Citovat
0 #9 Luboslav 2022-11-03 21:32
Dobrý deň,
Som zamestnancom firmy ktorá k 3O 11 končí zamestnanci dostávajú výpovede odstupné a možnosť nastúpiť do novej firmy. Aj mne bola táto možnosť ponúknutá ale ja som 26.05.22 v práci mal mozgovú príhodu a preto som PN. Som čiastočne na ľavú stranu tela strpnutý. čakám na kúpeľnú liečbu.Neviem ako mám postupovať
Citovat
0 #8 Pracomat.cz 2020-11-28 07:54
Cituji Ján Škutka:
Dobrý den ja vy som chcel vediet či by mi vyplaceli nemocenske keby ...


Dobrý den Jane,

myslím si, že to možné je, jen musíte dostat povolení ke změně místa pobytu během pracovní neschopnosti od ČSSZ.
Citovat
0 #7 Ján Škutka 2020-11-27 21:06
Dobrý den ja vy som chcel vediet či by mi vyplaceli nemocenske keby som sa zdržiaval na slovensku počas marodky lebo som zo slovenska ale pracujem v plzni a teď som ma operaci poprosil by sim vas o informaci dakujem za pochopení Škutka
Citovat
0 #6 Pracomat.cz 2019-10-02 13:54
Cituji Jana krcilova:
Dobry den, pracovala jsem u firmy ranstat ...


Dobrý den Jano,
kontaktoval bych zaměstnavatele a zeptal se ho, proč ještě nedošlo k vyplacení nemocenské. V případě, že by nejevil snahu situaci řešit, tak kontakoval inspektorát práce - www.suip.cz.
Citovat
0 #5 Jana krcilova 2019-10-02 13:26
Dobry den, pracovala jsem u firmy ranstat a onemocnela jsem a nemocenska za 12 dni v srpnu mi nebyla jeste vyplacena, nemam na leky a mam prukazku ze jsem v ohrozeni zivota, a ani uz nemam na jidlo dekuji krcilova jana
Citovat
0 #4 Pracomat.cz 2019-09-06 11:11
Cituji hana:
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jestli jako babička mohu v práci čerpat ....


Dobrý den Hano,

bohužel není splněna podmínka společného bydliště (domácnosti), ta u dětí do 10 let neplatí jen v případě rodičů, na prarodiče se vztahuje.
Citovat
0 #3 hana 2019-09-06 10:01
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jestli jako babička mohu v práci čerpat paragraf na vnučku-OČR. Nemám stejné trvalé bydliště ani společnou domácnost. Vnučka má 8 let.
Matka žije jinde a otec, se kterým bydlí nemůže vzít volno.
Děkuji
Citovat
0 #2 Pracomat.cz 2019-07-30 14:25
Cituji Renata cikova:
Dobrý den ci se zeptat ještě mi nepřišlo marodni už je konec měsíce jak je to mozne


Dobrý den Renato,

těžko odhadovat, zkuste kontaktovat přímo vaši OSSZ.
Citovat
0 #1 Renata cikova 2019-07-30 14:23
Dobrý den ci se zeptat ještě mi nepřišlo marodni už je konec měsíce jak je to mozne
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]