Práce na hlavní pracovní poměr (HPP) nebo práce jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) jsou často zvažovanou a diskutovanou otázkou jak u mladých lidí končících školu, tak u ostřílených zaměstnanců, kteří by rádi změnili svůj životní styl. Jaké výhody a nevýhody s sebou oba typy zaměstnání nesou? To vám přiblížíme v tomto článku.

 
 

Jaké jistoty mají zaměstnanci a jaké OSVČ

OSVČ

Vezmeme to zkrátka. Jako OSVČ nemáte v podstatě žádné jistoty, pokud tedy nepracujete pro jednu firmu na full time, což není legální a takováto forma spolupráce se nazývá švarcsystém. Vaší jedinou jistotou jste si vy sami. Spolehnout se ve všech oblastech musíte především sami na sebe. Za určité poplatky se o vás stát postará, ale v mnohem menší míře než o klasického zaměstnance. Jakou jistotu tedy máte? Snad jen to, že vaše výdělky budou rozhodně vyšší, než kdybyste pracovali na HPP.

Pokud se stane, že vám klient nezaplatí vystavenou fakturu, máte omezenější možnosti, jak peníze získat. Tyto spory se řeší v pokročilé fázi soudně. Nemáte nárok na placenou dovolenou a klient spolupráci s vámi může kdykoli vypovědět bez nároku na odstupné. Nárokovat si nemůžete ani odměny a příplatky. Do vámi stanované ceny je nutné si tyto finanční bonusy napočítat předem.

Jako OSVČ si sami měsíčně odvádíte poplatek na zdravotní a sociální dávky. V případě nemoci máte nárok na nemocenskou až od 15. dne nemoci a jen v případě, že jste si minimálně 3 měsíce před onemocněním začali platit dobrovolné nemocenské pojištění. Přihlásit k tomuto poplatku se můžete na ČSSZ, pod níž z hlediska bydliště spadáte. Daňové přiznání si musíte podat sami, ale samozřejmě můžete o pomoc požádat účetní. Za jeho správné vyplnění nesete plnou zodpovědnost. V případě, že firmě způsobíte škodu, musíte ji celou uhradit (pokud se s klientem nedohodnete jinak).

Zaměstnanci

Jako zaměstnanec si můžete být vždy jistý, že vám podle zákoníku práce bude vyplacena mzda, máte nárok na 20 dní dovolené a maximálně 12hodinou pracovní dobu. Pracovní poměr s vámi zaměstnavatel může ukončit jen podle důvodů stanovených zákonem. Mnohdy máte nárok na odstupné a výpovědní doba vám poskytuje určitý čas na hledání nové práce.

V zaměstnání máte nárok na benefity, jež zaměstnavatel nabízí. Těšit se můžete na stravenky, příplatky, odměny, vzdělávací kurzy, používání firemních pracovních nástrojů, využívání firemního automobilu a řadu dalších.

O odvod sociálních a zdravotních dávek se stará zaměstnavatel a v případě nemoci, je vám již od 1. dne zaměstnavatelem vyplácená náhrada mzdy. Od 15. dne máte nárok na nemocenskou. Na nemocenskou máte od 15. dne nárok i jako OSVČ, ale jen v případě, že si připlácíte za nemocenskou.

Zaměstnanci mají také vyšší důchody i podporu v nezaměstnanosti vůči OSVČ, a to kvůli rozdílenému způsobu výpočtu dávek. Mezi nesporné výhody spadá i to, že za vás zaměstnavatel podává daňové přiznání, za které v případě chyby nese zodpovědnost. V případě, že jako zaměstnanec firmě způsobíte škodu, budete zaměstnavateli splácet náhradu ve výši maximálně 4,5 násobku vašeho průměrného měsíčního výdělku. V případě zavinění škody OSVČ je povinen uhradit celou částku on.

 
 

Nároky spojené s dětmi a rodinou

Zaměstnanci

Pokud jste zaměstnanec na hlavní pracovní poměr, máte nárok na placenou mateřskou dovolenou, a pokud je někdo z rodiny nemocný, můžete žádat také placené ošetřovné v délce 9 pracovních dnů. Relativně nově je možnost čerpat i otcovskou dovolenou.

OSVČ

V případě, že pracujete jako OSVČ, můžete placenou mateřskou dovolenou čerpat jen v případě, že si platíte dobrovolné nemocenské pojištění, a to 270 dní před tím, než jej chcete využít. Vyplácená finanční částka nedosahuje takové hodnoty jako u maminek, které byly zaměstnané na hlavní pracovní poměr. I jako OSVČ lze při splnění zákonných podmínek čerpat otcovskou dovolenou.

Možnosti ohledné hypoték a půjček

Zaměstnanci

Jako zaměstnanci zpravidla nemáte problém se žádostí o hypotéku nebo půjčku. Jedinou podmínkou, kterou většinou musíte splňovat, je uplynutí 3měsíční zkušební doby a ideálně mít smlouvu na dobu neurčitou. A pochopitelně dostatečnou výši příjmu s ohledem na půjčovanou částku.

OSVČ

Živnostníci mají s vyřízením půjčky nebo hypotéky větší starosti, které se pojí zejména s její výškou. Banka výši příjmů počítá podle daňového přiznání (ze zisku) a také často požaduje, aby za sebou živnostník měl minimálně 24 měsíců podnikání. Maximální splátku banka zvažuje podle odečtení životního minima. Minimální splátka však nesmí převyšovat více než 45 % vašeho příjmu.

Příklad: Pokud máte oficiální příjem 600 000 Kč za rok, což znamená výdělek 50 000 Kč za měsíc s paušálními náklady 60 % bez placení nemocenského pojištění, může její maximální měsíční splátka činit 8 808 Kč. Tím dosáhne maximálně na hypotéku v hodnotě 1,5 milionu korun.

V praxi k OSVČ různé banky přistupují jinak a i když budete odmítnuti od jedné, zkuste to u jiné. Některé banky přihlížejí spíše k pohybům na účtu, než na oficiální příjem po odečtení paušálu.

 
 

Proč se rozhodnout pracovat jako OSVČ

Možná, že živnostník nemá tolik jistot, jako zaměstnanec na HPP, ale svoje výhody práce na živnostenský list určitě přináší. Sami si určujete, jak bude vypadat váš pracovní den. Pokud preferujete práci z domova, máte vyhráno. Rozhodnout se však můžete i pro práci ve sdílených kancelářích nebo jiných veřejně přístupných prostorech. Velkou výhodou je, že si díky nižším odvodům na daních můžete vydělat více peněz. Vydělaná částka se obvykle pohybuje od toho, jak moc pracujete, nebo jakou cenu si nastavíte.

Nejste svázáni pravidly firmy. Nikdo vás nepřinutí dodržovat dresscode a nemusíte dělat zbytečnou práci jen proto, že si to váš nadřízený přeje. Při práci „na sebe“ je rozhodně nesporné to, že mnohem efektivněji pracujete. Děláte práci, která vás baví a ne tu, kterou vám přidělí někdo jiný. Navíc si své „spolupracovníky“ nebo spíše klienty vybíráte. Dohoda mezi vámi je obvykle snazší než na postu nadřízení a podřízený. Obě strany totiž chtějí dospět k výsledku, který pro ně bude přijatelný.

Jako podnikatel však musíte změnit své uvažování a přemýšlení o práci. Musíte také více finančně plánovat a vzít nad sebou velkou část zodpovědnosti. Pověst totiž budujete sobě a svému jménu. Zaměstnání na HPP s sebou nese výhody, které ocení budoucí rodičové i majitelé nemovitosti.

 
 

Přehled sociálních aspektů v porovnání zaměstnanec a OSVČ

Sociální aspekty Zaměstnanec OSVČ
Zvláštní právní ochrana Ano, dle zákoníku práce Žádná
Pracovní doba Maximálně 12 hodin denně, za týden odpracováno 40 hodin s povinnými přestávkami (plus eventuální práce přesčas) Určuje si sám
Rozvržení pracovní doby Určuje zaměstnavatel Určuje si sám
Hierarchie na pracovišti Povinnost splnit úkoly zadané nadřízeným Podniká sám na sebe pod svým jménem, není zodpovědný nikomu jinému než sobě
Osobní výkon práce Práci musí vykonat sám, nikdo jiný ji za něj nemůže vykonat Může pověřit třetí osobu
Úraz na pracovišti nebo nemoc z povolání Má nárok na odškodnění nebo dávky Ze zákonu nemá nárok na nic, může si sjednat pojištění
Dovolená Z hlediska zákoníku práce má nárok na 4 týdny placené dovolené Nemá nárok na placenou dovolenou
Benefity Může využívat podle nabídky zaměstnavatele Žádné benefity nemá
Nemocenská při pracovní neschopnosti Ze zákona má nárok od 4. dne na vyplácení náhrady ze mzdy. Do 14 dnů platí zaměstnavatel, poté stát. Má nárok, pokud se dobrovolně přihlásí k placení nemocenské. Na státní dávky má nárok až od 15. dne nemoci.
Ošetřování nemocného člena rodiny Má nárok 9 pracovních dní. Nemá nárok.
Zaměstnávání mezi manželi Pracovněprávní vztah nelze uzavřít. Manželé spolu podnikat mohou.

Přehled ekonomických aspektů v porovnání zaměstnanec a OSVČ

Ekonomické aspekty Zaměstnanec OSVČ
Zajišťování práce Má na starosti zaměstnavatel, zaměstnanec má povinnost plnit jeho úkoly Práci a zakázky si musí zajistit sám, bere na sebe podnikatelské riziko 
Náklady, jež se pojí s vykováním práce Veškeré náklady platí zaměstnavatel Veškeré náklady si OSVČ hradí sám (musí si je zahrnout do ceny) 
Odpovědnost dodržovat právní předpisy a odvodové povinnosti vůči státu Ne  Ano 
Nárok na minimální mzdu Ano Ne 
Splatnost odměny Nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce. Pokud není vyplacena z důvodu insolvence, úhradu zajišťuje úřad práce.  Záleží na smlouvě, maximální splatnost může být až 3 měsíce. Pokud není suma vyplacena, je potřeba se obrátit na soud. 
Výpovědní doba Zaměstnanec má zpravidla nároky na 2 měsíce, případně na odstupné  Neexistuje zákonný nárok, existuje pouze dohoda 
Příplatky Nárok v případě přesčasů, práce ve státním svátku, v neděli, na nočních směnách apod.  Bez nároku, je potřeba si ji započítat do sjednané odměny 
Cestovní náklady Ano, podle zákoníku práce Ne, je nutné sjednat dopředu
Odpovědnost za škodu Zaměstnanec platí maximálně 4,5 násobek průměrného měsíčního výdělku Nese celou zodpovědnost za školu, ručí celým svým majetkem (je však možné si sjednat pojištění)

 

Porovnání zaměstnanců a OSVČ z hlediska daní a odvodů

Co se musí odvádět státu Zaměstnanec OSVČ
Daň z příjmů Zaměstnanci se odvádí 15 % z hrubé mzdy. Toto sráží zaměstnavatel 15 %
Zdravotní pojištění 4,5 % + 9 % odvede zaměstnavatel 13,5 %
Poplatek na sociální zabezpečení 6,5 % + 25 % odvádí zaměstnavatel 29,2 %
Uplatnění nákladů Zaměstnanec neuplatňuje, náklady na výkon práce nese zaměstnavatel Ano, může uplatnit buď paušál stanovený zákonem, nebo uplatnit skutečně vynaložené výdaje
Sleva na dani na poplatníka Ano Ano
Sleva na dani na dítě Ano Ne, pokud uplatňuje výdajový paušál
Administrativní povinnosti O vše se stará zaměstnavatel, jen ve výjimečných situacích podává daňové přiznání zaměstnanec sám Ano – musí se postarat o přihlášky, oznámení změn, hlášení údajů, podání přehledů a podobně.
Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].