Maximální a minimální teplota na pracovišti je aktuálním tématem vždy s nástupem konkrétního ročního období. Řada zaměstnanců se v důsledku toho potýká se sníženími pracovními podmínkami. Jaké povinnosti má podle zákona zaměstnavatel? O tom jsme se rozepsali v následujících odstavcích.

 
 

Teplota na pracovišti versus zákoník práce a nařízení vlády

Každý zaměstnavatel by měl splňovat základní povinnost týkající se bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí. Tato problematika mimo jiné zahrnuje také mikroklimatické podmínky (jinak řečeno minimální a maximální teploty) na pracovišti.

Pitný režim a ochranné nápoje

Pitný režim není to samé jako nárok na ochranné nápoje.

Pitnou vodu má zaměstnavatel povinnost zajistit nejen kvůli dodržování pitného režimu, ale také pro případ, kdy je zaměstnanci nezbytné poskytnout třeba první pomoc.

Ochranný nápoj má zaměstnavatel povinnost poskytnout tehdy, kdy je zapotřebí chránit lidský organizmus před vlivem nadměrného tepla nebo zimy. Dělníci pracující v těžkém průmyslu mají na ochranný nápoj nárok, pokud teplota vzduchu přesáhne 26 °C a více (jedná se zejména o profese: ocelář, svářeč, soustružník, sklář a obecně pozice pracující v tzv. horkém provozu). Administrativní pracovníci pracující v kanceláři mají na ochranný nápoj nárok v případě, že teplota vzduchu dosáhne 34 °C.

Ochranné nápoje upravuje třetí odstavec § 104 zákona č. 262/2006 Sb, jenž najdete v zákoníku práce v části Osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje.

Úprava teploty

Zaměstnavatel má povinnost při velké tepelné zátěži na pracovišti prostředí upravit tak, aby teplotu snížil a dosáhl co možná nejlepších mikroklimatických podmínek. Zákon však bohužel nestanovuje, jak konkrétně toho dosáhnout. Způsob snížení teploty závisí tedy na zvážení dostupných možností zaměstnavatelem.

Klimatizace a podmínky jejího používání

Téma klimatizace je ošetřeno nařízením vlády, kterého se musí zaměstnavatel držet.

Pokud je na pracovišti klimatizace dostupná, je nutné dodržovat rozdíl mezi venkovními a vnitřními teplotami v rozmezí 5-6 °C. Pokud by byly teplotní rozdíly vyšší, mohlo by u náchylnějších zaměstnanců při přechodech mezi nízkými a vysokými teplotami docházet k nachlazení.

Problematiku klimatizovaných pracovišť třídy I a IIa zpracovává tabulka č. 3 v části A nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Rizikové faktory

Rizikové faktory spojené s mikroklimatickými podmínkami zpracovává Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Najdete zde mimo jiné i konkrétní podmínky pro ochranu zdraví při práci.

Jak zjistit teplotní riziko: Posouzení toho, zda pracujete či nepracujete v nevhodných mikroklimatických podmínkách, se provádí měřením teploty na pracovišti za pomoci kulového teploměru.

Podle naměřených teplotních hodnot na pracovišti se zaměstnanci zařadí do jedné z osmi kategorií tříd (I, IIa, IIb, IIIa, IIIb, IVb, V) podle práce, kterou vykonávají. V potaz se bere také jejich průměrný a celkový energetický výdej, to znamená, jak těžkou fyzickou práci vykonávají. Rozdělení tříd je však pouze orientační, takže je na úsudku zaměstnavatele, do jaké kategorie vás zařadí. Od výběru konkrétní třídy se odvozuje pitný režim, střídání práce, přestávky nebo možnost zkrácení pracovní doby.

Tabulku s jednotlivými třídami najdete opět v části A nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Maximální povolená teplota na nevenkovním pracovišti

Nevenkovní pracoviště zpracovává tabulka č. 2 v části A nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Připravili jsme pro vás výtah z této tabulky.

Třída práce Vykonávaná činnost v práci Maximální povolená teplota ve °C
 I.  Převážně sedavá práce s minimem celotělové pohybové aktivity – kancelářské práce, administrativa atd.  27 
 IIa.  Převážně sedavá práce s lehkou manuální činností rukou a paží – zejména řízení osobního automobilu, přesouvání lehkých břemen atd.  26 
 IIb.  Řízení nákladního automobilu, traktoru, autobusu, trolejbusu, tramvaje a podobně.  32 
 IIIa.  Práce ve stoje s trvalým používání rukou, čas od času v předklonu nebo vkleče, chůze při práci – zejména údržba strojů, obsluha koksové baterie, práce ve stavebnictví, mechanicky atd.  30 
 IIIb.  Práce vestoje s trvalým zapojením rukou, trupu, s chůzí – zejména práce ve stavebnictví při tradiční výstavbě, čištění menších odlitků pomocí sbíječky, broušením a podobně.  26 
 IVa.  Práce při které se hojně zapojuje svalstvo trupu a horních i dolních končetin – jedná se o práci ve stavebnictví, práce s lopatou ve zpřímené poloze a podobně.  24 
 IVb.   Práce, při níž dochází k intenzivnímu zapojení svalstva trupu a horních a dolních končetin – práce v hlubinných dolech (ražba, těžba, doprava, práce v lomech atd.).  20
 V. Práce, při níž dochází k velmi intenzivnímu zapojení činností svalstva trupu, horních a dolních končetin – transport těžkých břemen (pytle s cementem, práce na výkopech, práce se sekerou při těžbě dřeva apod.).  20

 

Výjimky vztahující se k třídám I a IIa

U třídy I je maximální povolená teplota na pracovišti 27 °C, u třídy IIa 26 °C. Při překročení těchto limitů však u tohoto typu práce nedochází k tak vysokému zatížení organismu, aby byl vyžadován zvláštní režim nebo ochranné nápoje. Při těchto pracích dochází k jen malému energetickému výdeji, takže překročení teplotního faktoru je sice obtěžující, ale zároveň nemá zásadní a bezprostřední vliv na lidské zdraví.

Požadavky na ochranný nápoj nebo zvláštní režim mohou být v těchto případech na místě až tehdy, dojde-li ke ztrátě tělních tekutin o více než 1,25 l za osmihodinovou směnu. To u třídy I nastává při teplotě 31 °C a u třídy IIa při teplotě 27 °C.

Opatření týkající se zdraví zaměstnance musí zaměstnavatel poskytnout v případě, že teplota na nevenkovním pracovišti přesáhne 36 °C. V tomto případě je nutné zavést režimové opatření a dodat ochranné nápoje.

 
 

Minimální teplota na pracovišti

Minimální teplotu na pracovišti upravují tato nařízení:

  • § 6 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. – řeší hodnocení zátěže chladem a potřebné požadavky na úpravu organizace práce a pracovních postupů,
  • § 7 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. – řeší minimální opatření potřebná k ochraně zdraví a bližší hygienické požadavky na pracovišti,
  • § 8 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. – řeší bližší podmínky týkající se poskytování ochranných nápojů.

Tyto zákony také řeší otázky týkající se chladných mikroklimatických podmínek. Zabývají se především poskytnutím adekvátních ochranných pracovních prostředků a oděvů, bezpečnostními přestávkami a poskytováním ochranných nápojů ve spojitosti se zátěží chladem.

5 jednoduchých rad jak přežít nesnesitelné horko v kanceláři

Pokud se i vašeho zaměstnání týká problematika spojená s vysokými teplotami, můžete si od nich alespoň na chvíli ulevit těmito jednoduchými, a přesto účinnými metodami.

  1. Dodržujte pitný režim. Při horkých letních dnech nezapomeňte hodně pít. Pravidelných přísun tekutin udrží váš mozek v bdělém stavu. Nejlepší je mít po ruce džbán s vodou, kterou si budete pravidelně nalévat. Vodu můžete ochutit citronem nebo limetou s mátou.
  2. Používejte rozprašovač. Rychlé osvěžení poskytne i obličejový rozprašovač. Ten můžete pořídit buď v drogerii, nebo si vodu do nádobky s rozprašovačem napustit doma. Důležité je, aby byl rozprašovač co nejjemnější a po aplikaci vám z tváře nestékaly prameny vody.
  3. Vhodné materiály oblečení. Pokud vás nesvazuje zkostnatělý dress code, máte vyhráno. Pokud tolik štěstí nemáte, vyměňte bavlněnou košili za hedvábnou a vlněné sako za lněné.
  4. Požádejte o home office. Pokud vám to váš zaměstnavatel umožňuje, pracujte z domova. S prací můžete začít brzy ráno, nemusíte řešit oblečení a v případě největší krize zkrátka skočíte pod sprchu.
  5. Jezte střídmě. V letních dnes se vyhněte hutným obědům, jež zahrnují zelí, kynutá těsta nebo zasmažené polévky. Do jídelníčku zařaďte hodně zeleniny, ovoce a sýra.

 

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].