Dnes si rozebereme téma pracovní oděvů a ochranných pomůcek. Zejména kdo má nárok na ochranné pomůcky, prostředky nebo pracovní oblečení. Jak často je zaměstnavatel povinen tyto věci obměňovat a kdo je má zaplatit. Zákoník práce se nároku na pracovní oděv a obuv věnuje v paragrafu 104, kde se dozvíme základní informace o tomto tématu. Více do hloubky ho však řeší až další navazující předpisy. Pokud vás tedy zajímá, jaké jsou povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s pracovními oděvy, tak je tu pro vás následující článek.

 
 

V souvislosti s tímto se můžeme setkat se zkratkou OOPP. Ta znamená osobní ochranné pracovní prostředky. Jedná se o takové prostředky, které napomáhají udržet bezpečnost při práci, ale zároveň nijak neomezují při vykonávání pracovní činnosti. Tuto problematiku upravuje Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. V něm je mimo jiné definováno, co z pohledu zákona je ochranným prostředkem a co jím naopak není. Další zkratkou, která nám může v této souvislosti na chvíli zamotat hlavu je MČDP. Tím se myslí mycí, čistící a dezinfekční prostředky. Z Evropské Unie pak pochází NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích.

Nárok na pracovní oděv od zaměstnavatele

Často se lze setkat s dotazem, zda je zaměstnanec povinen hradit pracovní oděvy. Zde je zásadní rozdělení, zda se jedné o běžný pracovní oděv, nebo osobní ochranné pracovní prostředky. V prvním případě (například oblečení do kanceláře nebo jiného provozu kde nejsou žádné zvláštní bezpečnostní rizika) zaměstnavatel nemá povinnost přispívat nebo plně dotovat takovéto oblečení. U ochranných pomůcek je situace jiná a přesně opačná - zaměstnavatel je hradí plně.

Zaměstnavatel má rovněž povinnost v prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění, poskytnout zaměstnanci pracovní oděv nebo obuv. Bohužel co je to mimořádné opotřebení nebo znečištění není blíže specifikováno. Záleží vždy na posouzení míry znečištění zaměstnavatel. Pokud s ním zaměstnanec nesouhlasí a zároveň se mu po diskuzi se zaměstnavatelem nepodaří dohodnout na změně, tak je další instancí Inspektorát Práce.

V praxi se můžeme setkat i s tzv. jednotným oblečením (či stejnokrojem). Jedná se například o trika s logem společnosti, které používají zaměstnanci v některých obchodech. Díky nim lze snadno rozlišit, kdo v prodejně pracuje a zákazníci vědí na koho se obrátit. V tomto případě samozřejmě nejde o ochranné pracovní prostředky, ale zaměstnavatel toto oblečení zajišťuje na své náklady.

Jak často je nárok na pracovní obuv nebo oděv

Často zmiňovanou otázkou je rovněž kolikrát do roka má nárok zaměstnanec na obuv a oděvy. Neexistuje obecná odpověď, protože záleží na konkrétních podmínkách dané pracovní činnosti. Obvykle je to řešeno formou vnitropodnikového předpisu nebo směrnice. Nicméně pokud ochranná pracovní pomůcka či oděv ztratí svoje ochranné vlastnosti dříve, než je doba určená směrnicí, musí zaměstnavatel stejně zajistit výměnu za nový a funkční kus. Protože povinnost zaměstnavatele je daná propuštění ze zdravotních důvodů, který je nadřazený vnitropodnikovým pravidlům.

Takže pokud si kladete otázku, jak často mám nárok na pracovní obuv nebo oděv, tak vždy když původní kus přestane plnit svůj účel anebo pokud uplynula patřičná doba pro výměnu dle interního předpisu. Typicky nárok na nové montérky může být každý rok, protože po této době už nemusí být schopny plnit svoji původní funkci.

 
 

Další povinnosti zaměstnavatele s ohledem na bezpečnost práce

Na základě podmínek práce je zaměstnavatel povinen zpracovat vlastní přehled potřebných ochranný pracovních prostředků, stejně jako mycích, čistících a dezinfekčních látek. Samozřejmě pokud to charakter práce vyžaduje.

Pro rozlišení jednotlivých prací z pohledu jejich "čistoty" se používá následující typologie, u které je uvedeno i doporučené množství jednotlivých prostředků. To není závazné a v praxi by jich mělo být poskytnuto tolik, aby dokázaly uspokojit potřebu zaměstnanců s ohledem na vykonávanou pracovní činnost.

Typy práce z pohledu míry znečištění

Druh práce Příklady pracovních činností
Práce velmi nečistá asfaltéři, lakýrníci, vulkanizéři, deratizéři, galvanizéři, hlubinná těžba, obsluha kotelen na pevná paliva, obsluha a údržba zemních strojů, obsluha a údržba strojních zařízení, hutníci
Práce nečistá seřizovači, vazači, řidiči nákladních vozidel, traktorů a zemědělských strojů, zedníci, montéři, stavební dělníci, obsluha stavebních strojů, lesní a zemědělští dělníci, kováři, provozní chemici, dělníci v potravinářské výrobě, řezníci, uzenáři, svářeči, chovatelé zvířat, obsluha kovoobráběcích strojů, práce ve zdravotnictví způsobující podráždění pokožky
Práce méně čistá mistři, pracovníci technické kontroly, jeřábníci, skladoví dělníci, řidiči osobních vozidel, servisní technici, obuvníci, tesaři, obrábění dřeva, montáž elektrotechnických výrobků, zásobování, úklid
Práce čistá administrativa, obsluha plynových kotelen, dozor, měření, obchod, služby, školství, věda, výzkum

 

V případě, že všechna rizika na pracovišti nelze dostatečně vykrýt technickými opatřeními, nebo organizací práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout bezplatně zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a případně i ochranné nápoje. Důležité je, že je pracovní oděv placený zaměstnavatelem. Ten za něj nesmí chtít finanční protiplnění od zaměstnance. I přesto to občas, někteří zaměstnavatelé zkouší, nicméně na takové chování nemají nárok.

Doporučená množství mycích a čisticích prostředků

Druhy prací Mycí prostředek (gramy na měsíc) Čisticí pasta (gramy za měsíc)
Práce velmi nečistá 200 900
Práce nečistá 100 600
Práce méně čistá 100 300
Práce čistá 100 -

 

 
 

Časté dotazy

Co když zaměstnanec nemůže nosit pracovní obuv?

V praxi může nastat situace, kdy zaměstnanec nemůže ze zdravotních důvodů nosit obuv, která je potřebná pro řádné a bezpečné vykonávání práce. Může se jednat třeba o alergii na materiál bot. V takovém případě je zaměstnavatel povinen zajistit na svoje náklady takové ochranné osobní prostředky, které budou v souladu se zaměstnancovým zdravotním omezením.

Může si zaměstnanec vybrat pracovní obuv?

Odpověď souvisí s předcházející otázkou. V případě, že používání nebrání žádné zdravotní důvody, tak zaměstnanec právo si vybrat nemá. Pochopitelně v případě, že zaměstnavatel tento benefit poskytuje, tak ho využít možné je.

Je možné pracovní oděvy pronajímat?

Rozhodně ano. Nejčastěji zaměstnavatelé pracovní oděvy a ochranné pomůcky nakupují sami a zajišťují praní, žehlení, výměnu, opravy, atd. Možností je ale i pronájem pracovních oděvů (v Česku jej poskytuje např. finská společnost Lindström). To je nejen v souladu s udržitelným podnikáním, ale především to outsourcuje veškeré řešení čištění a stavu pracovního oblečení - praní, žehlení, opravy, nebo případná výměna, to mimo jiné snižuje spotřebu oděvů.

Lindström a podobné společnosti znají pravidla bezpečnosti práce v každém odvětví, takže umí vybrat a doporučit ideální pracovní oděvy. Pro pracovní oblečení si pravidelně přijíždí, odváží špinavé a vrací čisté. Pokud jsou oděvy poničené, postarají se o jejich opravu, případně je nahradí úplně novým kusem.

Co dělat, když zaměstnanec odmítá pracovní obuv nebo oděv?

V první řadě je důležitý důvod proč tomu tak je. Pokud je to jen o "pocitu" zaměstnance, tak má povinnost tyto ochranné pomůcky nosit (pokud to charakter práce a vnitřní předpisy vyžadují). V případě, že stále a vytrvale odmítá to může vyústit až v propuštění z důvodů porušování pracovní kázně. Další možností je omezení ze zdravotních důvodů. Viz. předchozí dvě otázky, takže buď zkusit najít alternativu která plní ochrannou funkci a zároveň je vhodná s ohledem na zdravotní stav zaměstnance. Pokud to není možné, tak musí být zaměstnanec přeřazen na jinou práci a v případě, že ani toto není možné, tak je řešením propuštění ze zdravotních důvodů.

Konec pracovního poměru a vrácení pracovního oděvu?

Zaměstnanec je povinen při skončení pracovního poměru vrátit pracovníky pomůcky a prostředky mu zaměstnavatelem poskytnuté. Sem se samozřejmě řadí i pracovní oblečení a obuv. Na co však zaměstnavatel nemá právo, je vrácení těchto předmětů ve stavu, v jakém byli při předání. Jelikož byli použity k výkonu práce, je pochopitelné, že došlo k jejich opotřebení . Může se to zdát jako samozřejmost, ale někteří zaměstnavatelé to takto zkoušejí. V této situaci může dojít i k tomu, že zaměstnanec odchází a chce pracovní oděvy odkoupit. To je na jeho domluvě se zaměstnavatelem. Opět by se mělo jednat o cenu, která zohledňuje stupeň opotřebení. Jelikož se však jedná o dobrovolnou dohodu obou stran, tak je na obou zúčastněných stranách, jak se dohodnou.

Má zaměstnanec nárok na praní pracovních oděvů?

Opět zde zásadní roli hraje rozlišení, zda se jedná "jen o pracovní oděv" nebo o osobní ochranné pracovní podmínky. V jejich případě (když se jedná o ochranné pracovní pomůcky) zaměstnavatel čištění či praní zajistit musí, v opačném případě může, ale není k tomu vázán zákonem či nařízením. Takže pokud máte pracovní tričko s logem firmy, nebo jste dostali firemní mikinu jako benefit (třeba dárek k narozeninám) tak nárok na čištění hrazené zaměstnavatelem není. V některých společnostech je praní pracovních oděvů zaměstnavatelem jedním z poskytovaných benefitů.

Co dělat, když zaměstnanec poškodí pracovní obuv nebo oděv?

Jednoznačná odpověď není a je třeba vždy vědět souvislosti ve kterých k poškození došlo. V případě, že se tomu tak stalo při výkonu práce, nejedná se pravděpodobně o chybu zaměstnance a bude mít nárok na nový kus a nebude řešit žádnou náhradu škody vůči zaměstnavateli. Situace se mění v případě, když k poškození dojde kvůli jeho lehkovážnosti nebo využití pro soukromé účely. V takovém případě může zaměstnavatel požadovat náhradu ceny. V praxi k takovým situacím příliš nedochází a pro všechny zúčastněné je snazší jednoduše "vyfasovat" nový kus a víc neřešit.

 
 

Dresscode

Aneb může zaměstnavatel nařizovat, jak mají být zaměstnanci v práci oblečeni? Ano, zaměstnavatel může pomocí interní směrnice stanovit předepsané firemní oblečení. Typicky se bavíme o zaměstnancích bank, obchodních zástupcích či některých úřednících, kde může být povinný oděv stanoven ve formě dlouhých kalhot, uzavřených bot a košile s dlouhým rukávem. V případě, že vám podobný styl oblékání není příjemný, doporučujeme se na dres codě zeptat již při příjímacím pohovoru. Pokud do firmy nastoupíte a budete seznámeni s jejími interními pravidly, tak vám nezbývá než standard v oblékání dodržovat.

Příklady pracovních oděvů a pracovních pomůcek s kterými se můžeme v praxi setkat podle typu provozu

Nejedná se o kompletní výčet všech ochranných pomůcek, ale spíše o pár příkladů pro lepší představu. Typicky nárok na pracovní zimní bundy, budou mít pracovníci, kteří pracují v nízkých teplotách atd...

Chladné prostředí

(může se jednat o venkovní práce během zimních měsíců nebo třeba mrazírny)

 • Rukavice s teplou vložkou
 • Obuv s teplou vložkou
 • Čepice
 • Zimní bunda či kabát s oteplovací vložkou

Výroba potravin

 • Bílý pracovní plášť
 • Hygienická obuv s protiskluzovou podrážkou
 • Šátek nebo čepice proti padání vlasů

Stavba

 • Bezpečnostní ochranná přilba proti poranění hlavy
 • Vyztužené pracovní boty
 • Pracovní rukavice
 • Výstražná vesta
 • Chrániče sluchu nebo protihluková přilba
 • Bezpečností pás s lanem (pro práce ve výškách)

Svařování

 • Svářečské brýle nebo kukla
 • Svářečské kožené rukavice
 • Ohnivzdorný oblek
 • Pracovní obuv
 • Svářečská zástěra

Práce s žíravinami

 • Ochranná přilba nebo brýle
 • Gumová kyselinovzdorná obuv
 • Gumová zástěra
 • Gumové rukavice
 • Respirátor

 

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Komentáře  

+1 #35 Pracomat.cz 2023-09-16 05:37
Cituji Pavel:
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Pavel:
Dobrý den. Chci se zeptat jestli zákon nebo nějaké narození rozlišuje ...


Dobrý den Pavle,

letní a zimní verzi nijak nerozlišuje, ale to nic nemění na povinnosti zaměstnavatele zajistit vhodné pracovní podmínky (i OOP). Nevím jaké jsou vaše pracovní podmínky a zda můžete či nemůžete použít "zimní" OOP.

Situace je následovná, nastupoval jsem na podzim a obdržel jsem zimní pracovní obuv. Jedná se o práci ve skladu jak ve vnitřních,tak ...


Dobrý den Pavle,

nárok na pracovní obuv od zaměstnavatele máte pokud povaha vykonávané činnosti a podmínky na pracovišti vyžadují speciální ochrannou obuv. Což je poměrně vágní definice a záleží na její interpretaci. Zaměstnavatel se ji rozhodl naplnit pro zimní období kdy poskytuje zateplené boty. Nedokážu posoudit zda jsou pro letní období dostatečné klasické "tenisky" nebo je potřeba nějaké forma zpevněné ochranné obuvi. Každopádně zaměstnavatele můžete jen přesvědčit, žádné jasné nařízení typu "pro práci ve skladu je nutné poskytnout obuv" neexistuje.
Citovat
0 #34 Pavel 2023-09-15 05:02
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Pavel:
Dobrý den. Chci se zeptat jestli zákon nebo nějaké narození rozlišuje ...


Dobrý den Pavle,

letní a zimní verzi nijak nerozlišuje, ale to nic nemění na povinnosti zaměstnavatele zajistit vhodné pracovní podmínky (i OOP). Nevím jaké jsou vaše pracovní podmínky a zda můžete či nemůžete použít "zimní" OOP.

Situace je následovná, nastupoval jsem na podzim a obdržel jsem zimní pracovní obuv. Jedná se o práci ve skladu jak ve vnitřních,tak venkovních prostorách během celého roku, včetně zimy. V zimním období jsou teplé boty fajn, ale v létě chodit v zimních botách moc příjemné není. O boty boty na letní období si říkáme od jara a máme zde další podzim a boty jsme nedostali. Pořídil jsem si tedy vlastní, zaměstnavatel příliš neřeší co máme na nohách. Chtěl jsem vědět jestli existuje nějaká opora v předpisech, nastaneli např.pracovni úraz, aby člověk pak nekoukal,jak s ním zaměstnavatel zamete.
Citovat
0 #33 Pracomat.cz 2023-09-14 09:28
Cituji Pavel:
Dobrý den. Chci se zeptat jestli zákon nebo nějaké narození rozlišuje ...


Dobrý den Pavle,

letní a zimní verzi nijak nerozlišuje, ale to nic nemění na povinnosti zaměstnavatele zajistit vhodné pracovní podmínky (i OOP). Nevím jaké jsou vaše pracovní podmínky a zda můžete či nemůžete použít "zimní" OOP.
Citovat
0 #32 Pavel 2023-09-14 08:38
Dobrý den. Chci se zeptat jestli zákon nebo nějaké narození rozlišuje zimní a letní OOP. Pokud například dostanu zimní boty, mám nárok také na letní verzi? Práce na skladu v zimě také ve venkovních prostorách. Děkuji
Citovat
0 #31 Tomáš Neugebauer 2023-09-11 13:33
Cituji Dan:
Dobrý den,

prosím Vás, který zákon nebo právní předpis nařizuje, že zaměstnanec musí vracet po ukončení pracovního poměru OOPP?

Děkuji
Dan


Na to je jednoduchá odpověď. Jedná se o majetek zaměstnavatele, tak je zcela logické, že mu ho musíte vrátit.
Citovat
0 #30 Pracomat.cz 2023-06-12 22:34
Cituji Petr:
Dobrý den, jsem řidič autobusů a zaměstnavatel nám nedává žádné ochranné pomůcky a ani nepřispívá na praní oděvů. Máme na něco nárok. Děkuji za odpověď.


Dobrý den Petře,

zákoník práce doslova uvádí:

zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům..

Nemám praktickou zkušenost s prací řidiče autobusu, tak si nejsem jistý zda potřebujete od zaměstnavatele nějakou speciální výbavu/ochranné pomůcky, nebo zda je možné tuto práci vykonávat i v "civilním" oblečení.

Pokud jde o praní oděvů, chápu to tak, že vám nějakou formu pracovního oděvu poskytuje? Tam záleží zda je osobní ochranný pracovní prostředek (vztahuje se § 104 ZP, zaměstnavatel musí zajistit jeho údržbu), pokud je to "jen uniforma" nemá zaměstnavatel povinnost vám údržbu zajistit.
Citovat
0 #29 Petr 2023-06-12 21:37
Dobrý den, jsem řidič autobusů a zaměstnavatel nám nedává žádné ochranné pomůcky a ani nepřispívá na praní oděvů. Máme na něco nárok. Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #28 Pracomat.cz 2023-06-02 14:58
Cituji Dan:
Dobrý den,

prosím Vás, který zákon nebo právní předpis nařizuje, že zaměstnanec musí vracet po ukončení pracovního poměru OOPP?

Děkuji
Dan


Dobrý den Dane,

není to stanoveno explicitně, nicméně praxe vychází z (pracomat.cz/.../...) § 301 ZP, který říká:

"řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele"

Většina firem má tuto část formalizovanou pomocí interního firemního předpisu.
Citovat
0 #27 Dan 2023-06-01 15:43
Dobrý den,

prosím Vás, který zákon nebo právní předpis nařizuje, že zaměstnanec musí vracet po ukončení pracovního poměru OOPP?

Děkuji
Dan
Citovat
0 #26 Pracomat.cz 2023-02-20 15:15
Cituji Adéla:
Dobrý den, mám otázku ohledně pracovní obuvi.. Poslední obuv do firmy pro ...


Dobrý den Adélo,

žádný zákon nedefinuje přesný čas výměny, to je většinou upraveno interní firemní směrnicí. Pochopitelně dokud je obuv funkční kupovat novou nemusíte (pokud není jiná dohoda v rámci interní směrnice), pochopitelně kdyby k jejímu poškození došlo již třeba po měsíci, máte povinnost zajistit novou (jako zaměstnavatel).
Citovat
0 #25 Adéla 2023-02-20 08:30
Dobrý den, mám otázku ohledně pracovní obuvi.. Poslední obuv do firmy pro zaměstnance byla kupovaná v roce 2019, ale za tu dobu se vůbec nepoškodili v rámci jejich práce. Je tedy nutno podle nějakého zákonu co 2 roky obnovovat obuv? Nebo ty boty můžou používat dále, než se jim opravdu poničí?

Děkuji mockrát
Citovat
0 #24 Pracomat.cz 2023-01-25 11:26
Cituji Tomáš Hurtig:
dobrý den,
patří mikina bez kapuce a kapes k OOPP?
Pracuji jako zámečník (6 hodin) v hale kde je cca 15-20 může po me zaměstnavatel chtít abych si mikinu sundal?
děkuji.


Dobrý den Tomáši,

pokud má objektivní důvod, proč je tento oděv nevhodný zakázat ho může. Na druhou stranu vám v takovém případě musí zajistit vhodnou ochranu do tohoto chladnějšího prostředí.
Citovat
0 #23 Tomáš Hurtig 2023-01-25 09:26
dobrý den,
patří mikina bez kapuce a kapes k OOPP?
Pracuji jako zámečník (6 hodin) v hale kde je cca 15-20 může po me zaměstnavatel chtít abych si mikinu sundal?
děkuji.
Citovat
0 #22 Pracomat.cz 2022-08-29 17:22
Cituji Dag:
Jsem ošetřovatel zvířat a uklízením voliér a výběhů venku trávím dosti času. Náš bezpečák tvrdí, ..


Dobrý den Dagu,

OOPP definuje nařízení č. 390/2021 Sb. Nejedná se však o přesný výčet, ale obecnější definice stylu "Jednotlivé typy osobních ochranných prostředků, s přihlédnutím k rizikům, proti nimž poskytují ochranu, jsou zejména:"
Citovat
0 #21 Dag 2022-08-29 17:00
Jsem ošetřovatel zvířat a uklízením voliér a výběhů venku trávím dosti času. Náš bezpečák tvrdí, že do oopp zahrnout nejdou, neb už je to spodní vrstva prádla a jako oopp jsou pouze svrchní části oděvů (v létě tričko a mikina, v zimě bunda). Jaký zákon/vyhláška toto stanovuje/doporučuje/zakazuje? Z čeho tak bezpečák usuzuje? Nebo je to jen a pouze v rukách a když ho nebude chtít, do oopp to nezahrne?
Děkuji
Dobrý den Dagu,

záleží na povaze práce. Rozhodně být součástí OOPP můžou (zejména termoprádlo, ale lze se v praxi setkat i s ponožkami) a můžete zaměstnavateli tuto změnu navrhnout.
Citovat
0 #20 Pracomat.cz 2022-08-29 14:16
Cituji Dag:
Dobrý den,
patří termoprádlo a ponožky k OOPP? Pracuji minimálně polovinu ...


Dobrý den Dagu,

záleží na povaze práce. Rozhodně být součástí OOPP můžou (zejména termoprádlo, ale lze se v praxi setkat i s ponožkami) a můžete zaměstnavateli tuto změnu navrhnout.
Citovat
0 #19 Dag 2022-08-29 02:54
Dobrý den,
patří termoprádlo a ponožky k OOPP? Pracuji minimálně polovinu své pracovní doby venku (6h z 12tihodinnové směny). Mohu vyžadovat po zaměstnavateli, aby zahrnul termoprádlo a ponožky do ochranných pomůcek? Či se jako OOPP proti chladu považuje pouze svrchní část oděvu?
Děkuji
Citovat
0 #18 Pracomat.cz 2022-06-16 06:09
Cituji Ondřej:
Dobrý den,je možné přikázat stavebním dělníkům,strojníkům, jeřábníkům,atd.na stavbě v létě kdy teplota přesahuje 30 stupňů Celsia nosit dlouhé pracovní kalhoty? Děkuji za odpověď.


Dobrý den Ondřeji,

ano je, pokud to má nějaký důvod. V případě těchto profesí například bezpečnost při práci. Doporučuji zkusit se zaměstnavatelem rozumně domluvit, věřím že u těchto profesí by s kraťasy nemusel být problém.
Citovat
0 #17 Ondřej 2022-06-15 15:55
Dobrý den,je možné přikázat stavebním dělníkům,strojníkům, jeřábníkům,atd.na stavbě v létě kdy teplota přesahuje 30 stupňů Celsia nosit dlouhé pracovní kalhoty? Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #16 Pracomat.cz 2022-02-08 12:01
Cituji Richard Novak:
Dobrý den.
Je někde stanoveno kolik kusů oblečení musí zaměstnavatel vydat ...


Dobrý den Richarde,

takové ustanovení může být v rámci interní směrnice zaměstnavatele, žádný zákon na to není. Bohužel se obávám, že to bude o dohodě se zaměstnavatel - snad poskytne další kalhoty, nebo třeba umožní v některé dny nemít firemní oděv.
Citovat
0 #15 Richard Novak 2022-02-08 07:25
Dobrý den.
Je někde stanoveno kolik kusů oblečení musí zaměstnavatel vydat v případě firemního oblečení? Je možné vyžadovat nošení firemních kalhot, pokud dostáváme pouze jeden pár na dva roky? Odmítám nosit jedny kalhoty 5 dní v kuse. Nemám sušičku, kupovat jí nechci a vyprat a usušit se přes noc nestihnou, zejména pak v zimě.
Citovat
0 #14 Pracomat.cz 2021-12-02 15:00
Cituji Barbora Zábranská:
Dobrý den. Když je na tričku me jméno k tak musím vracet ?


Dobrý den Barboro,

obávám se, že fakt že je na tričku vaše jméno není důvodem pro jeho ponechání. Pořád je to majetek zaměstnavatele. Nicméně ho pravděpodobně pro nikoho jiného použít nemůže, zeptal bych se ho tedy zda si ho nemůžete nechat.
Citovat
0 #13 Barbora Zábranská 2021-12-02 11:28
Dobrý den. Když je na tričku me jméno k tak musím vracet ?
Citovat
0 #12 Pracomat.cz 2021-09-20 10:16
Cituji Ivan Synek:
Dobrý den, končím pracovní poměr dohodou po 4 letech kdy jsem nafasoval ....


Dobrý den Ivane,

striktně podle zákona je zaměstnanec povinen při skončení pracovního poměru vrátit pracovní pomůcky a prostředky mu zaměstnavatelem poskytnuté. Do nich patří i pracovní oblečení a obuv. Pochopitelně mu je nemusíte vracet ve stavu jako nové, ale adekvátní čtyřem rokům používání. Osobně bych se s ním zkusil domluvit, zda si ty věci můžete nechat s tím, že jste část oděvů či jejich údržbu platil ze svého. Pokud však bude zaměstnavatel na vrácení trvat, nic s tím neuděláte.
Citovat
0 #11 Ivan Synek 2021-09-20 04:56
Dobrý den, končím pracovní poměr dohodou po 4 letech kdy jsem nafasoval prac. oděv. Zaměstnavatel mi poskytoval pracovní oděv ne obuv ani mi nic nedával na údržbu,to jsem si musel financovat sám.Musím mu vše vrátit nebo třeba si mohu něco nechat,třeba když jsem nosil i svoje kalhoty tak je to moje blbost a musím mu je vrátit i když jsem je fasoval před 4 roky.

děkuji za odpověd Ivan Synek.
Citovat
+1 #10 Pracomat.cz 2021-08-16 08:10
Cituji milan:
Dobrý den.
k odpovědi.
"V praxi může nastat situace, kdy zaměstnanec nemůže ze zdravotních důvodů nosit obuv ....


Dobrý den Milane,

viz. § 104 ZP (pracomat.cz/.../...) .... Osobní ochranné pracovní prostředky jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví,... Z toho plyne, že pokud by měl zaměstnanec boty na které je alergický, ohrožovalo by to jeho zdraví ...
Citovat
0 #9 milan 2021-08-15 21:56
Dobrý den.
k odpovědi.
"V praxi může nastat situace, kdy zaměstnanec nemůže ze zdravotních důvodů nosit obuv, která je potřebná pro řádné a bezpečné vykonávání práce. Může se jednat třeba o alergii na materiál bot. V takovém případě je zaměstnavatel povinen zajistit na svoje náklady takové ochranné osobní prostředky, které budou v souladu se zaměstnancovým zdravotním omezením."

mohu poprosit zdroj ze zákoníku práce.
Citovat
0 #8 Pracomat.cz 2020-09-29 17:00
Cituji Jakub:
Dobrý den, v naší firmě se změnilo vedení a nový ředitel vyžaduje ....


Dobrý den Jakube, 

dle mého je v takovém případě povinností zaměstnavatele poskytnout ochranné prostředky - pevnou pracovní obuv ve výrobě je dle mého skutečně potřebná pro zajištění bezpečnosti. Obuv je výslovně uvedena dokonce v Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků ...  Pokud zaměstnavatel chce ať navštěvuje výrobu, musí vám k tomu dát dostatečné podmínky -> zajistit bezpečnost při práci -> poskytnout vhodnou obuv, stejně jako zaměstnancům, kteří jsou ve výrobě denně.
Citovat
0 #7 Jakub 2020-09-29 13:44
Dobrý den, v naší firmě se změnilo vedení a nový ředitel vyžaduje pracovní obuv ve výrobě, což je asi správné, a tak jsem požádal o pracovní obuv, o které jsem se domníval, že je povinností zaměstnavatele. Jelikož ale pracuji v kanceláři a nejsem tak zaměstnanec výroby, údajně na pracovní obuv nemám nárok. Do výroby ale čas od času zajít potřebuji, pantofle, sandále nebo jiné pohodlné boty do kanceláře k počítači ale nejsou ve výrobě přípustné. Znamená to že mám mít na vlastní náklady v zaměstnání boty dvoje nebo nejsem povinen chodit do výroby bez vhodných bot? Děkuji za objasnění!
Citovat
+1 #6 Pracomat.cz 2020-05-07 16:53
Cituji Petr Kutr:
Dobrý den,

nastoupil jsem do společnosti, kde jsme chtěl využívat své montérky z domova....


Dobrý den Petře,

tady to vidím spíše na dohodu s firmou/nadřízeným. Ta může mít pro použití firmeného oděvu více důvodů - bezpečnost, propagace společnosti ... A "ze zákona" žádný nárok na používání vlastního oděvu nemáte. Prostě bych jim zkusil vysvětlit vaše důvody, proč chcete mít vlastní montérky a buď se domluvíte nebo ne.
Citovat
0 #5 Petr Kutr 2020-05-07 16:16
Dobrý den,

nastoupil jsem do společnosti, kde jsme chtěl využívat své montérky z domova. Společnost však chtěla, abych využil jejich oblečení. Je možné podepsat nějaký dokument, v kterém bych se vzdával používání jejich oděvů? Děkuji za informace. Petr
Citovat
0 #4 Pracomat.cz 2019-12-03 18:34
Cituji Martina:
Dobrý den,
pracuji ve velké korporátní společnosti, kde má každý (zjednodušeně řečeno) dělník nárok 1x ročně na 6 ks oblečení a 1 pár obuvi....


Dobrý den Martino,

díky za zajímavý dotaz. Musím přiznat, že mě to samotného zaujalo. Z toho co se mi povedlo dohledat nemá zaměstnavatel odpovědnost za likvidaci zapůjčeného oblečení, pokud ho fyzicky nepřevezme od zaměstnance zpět. To zda ho zaměstnanců, "zapůjčuje" či "věnuje" bude upraveno interním předpisem. Obávám se, že zde není reálná možnost zaměstnavatele donutit oděvy brát zpět a likvidovat je (pokud nebude sám chtít). Maximálně ho můžete přinutit ke změně formulace interní směrnice.
Citovat
0 #3 Martina 2019-12-03 14:36
Dobrý den,
pracuji ve velké korporátní společnosti, kde má každý (zjednodušeně řečeno) dělník nárok 1x ročně na 6 ks oblečení a 1 pár obuvi. Po uplynulém jednom roce má tedy takovýto zaměstnanec nárok na další sadu oblečení, bez ohledu na to, zda tu předešlou stihl vůbec unosit.
Chápu, že je zaměstnavatel povinen pracovní oblečení svým zaměstnancům poskytnout (v rámci bezpečnosti i v rámci corporate identity). Vytváří tím ale nemalý odpad, jehož likvidaci vlastně nijak neřeší. Zodpovědnost přenechává na jednotlivých zaměstnancích a záleží tedy pouze na míře ekologického smýšlení každého z nich, jak s nafasovaným (obnošeným i nenošeným) oblečením naloží. Zda jej hodí do směsného odpadu, do kontejneru na textil, darují na charitu, spálí nebo nenošený pouze roky skladují.
V metodickém pokynu je uvedeno, že je oblečení po dobu životnosti majetkem společnosti a zaměstnanci že je pouze zapůjčeno. Pokud by se však zaměstnanec rozhodl toto "zapůjčené" oblečení vrátit, nemá jak.
Můj dotaz zni: Pokud zaměstnavatel poskytuje zdarma svým zaměstnancům pracovní oblečení v řádu tisíců kusů ročně, má nebo nemá ze zákona povinnost se následně postarat o jeho likvidaci? Pokud ano, musí svým zaměstnancům dát možnost "zapůjčené" oblečení vrátit?
Děkuji, hezký den. MK
Citovat
0 #2 Pracomat.cz 2019-08-27 16:21
Cituji Jiří Kahule:
Dobrý den,ve směrnici mame dodatek,že můžeme ...


Dobrý den Jiří,

ano zaměstnavatel může interní směrnící nařídit nošení určitého typu oděvu.
Citovat
0 #1 Jiří Kahule 2019-08-27 16:15
Dobrý den,ve směrnici mame dodatek,že můžeme nosit v praci kratasy...Může zaměstnavatel nařídit nošení pouze dlouhých montérek,
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].