Od roku 2018 mají všichni tatínci možnost vzít si takzvanou otcovskou. Co se pod tímto pojmem skrývá, jaká je její délka a kdo na ni má nárok. Nejen toto, se dozvíme v následujícím článku.

 
 


Ve své podstatě jde o sociální dávku. Ve které získáte od státu "dovolenou", za kterou vám vyplatí o něco nižší mzdu než obvykle. Během podpůrčí doby nesmíte pracovat v zaměstnání, za které vám byla tato dávka přiznána. Další důležitou informací je, že je dávka vázána na porod, a nikoliv na dítě. To znamená, že máte nárok na stejně dlouhou délku otcovské dovolené, bez ohledu na to, zda se narodilo jedno dítě nebo více.

V případě, že by byl z nějakých důvodů uznán otec během čerpání této dávky práce neschopný, tak stále dochází k jejímu čerpání. To stejné platí i v případě tragické události, kdy by došlo k úmrtí dítěte.

Kdo má nárok na otcovskou dovolenou v roce 2023

Týká se to všech tatínků, kteří jsou před nástupem na otcovskou aspoň tři měsíce zaměstnaní či samostatně ekonomicky činí a za toto období je za ně odváděno nemocenské pojištění. Dále je třeba být zapsán v matrice jako otec dítěte. Případně ještě osoba, která pečuje o dítě, které převzala do péče nahrazující péči rodičů. O tom podrobněji za pár odstavců dále.

Délka otcovské dovolené

Trvá dva kalendářní týdny (to je velká změna od roku 2022, do té doby se jednalo pouze o týden). To znamená, že pokud máte klasickou pracovní dobu (5 dní v týdnu v práci), tak můžete zůstat doma deset dnů. Podle pravidel dávky je třeba toto volno vyčerpat v kuse, to znamená deset dní za sebou. V praxi samozřejmě záleží na domluvě se zaměstnavatelem a někteří mohou být ochotní k dohodě. To znamená, že formálně čerpáte volno pět dní v kuse, ale v praxi si ho rozdělíte do několika částí. S tím souvisí i další bod.

A tím je, že tuto dávku je však možné čerpat pouze do šesti týdnů od narození dítěte. V případě shovívavého zaměstnavatele může být reálné si o dávku požádat a oficiálně čerpat v jiném čase, než kdy budete mít skutečně volno. Tato lhůta se prodlužuje o kalendářní dny, po které bylo dítě hospitalizováno ze zdravotních důvodů na straně dítěte nebo matky dítěte, a které spadají do období 6 týdnů ode dne narození dítěte.

 
 

Otcovská a náhradní rodinná péče

Otcovskou lze čepat i při převzetí dítěte do náhradní rodinné péče. To znamená třeba adopce či pěstounská péče. V takovém případě je třeba otcovskou dovolenou čerpat hned od prvního dne osvojení dítěte. Další omezující podmínkou je, aby převzaté dítě ke dni převzetí do péče nedosáhlo 7 let věku.

Žádost

Z pohledu zaměstnance je velmi snadná, stačí vyplnit tento formulář - Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou)

V něm vyplníte údaje o:

  • sobě jako otci
  • zaměstnavateli
  • dítěti (jméno, rodné číslo ...)
  • způsob jakým chcete, aby vám peníze byly vyplaceny (účet vs. poukázka)

Zbytek už je na zaměstnavateli, který také formulář předává na OSSZ.

Z pohledu OSVČ je jediný rozdíl v tom, že si formulář celý vyplní sám a také si ho musí na OSSZ odnést nebo poslat.

Výpočet

Denní dávka je v tomto případě vypočtena jako 70% vašeho průměrného redukovaného denního vyměřovacího základu. Takže se vezme souhrn vašich hrubých příjmů za poslední rok, ten se vydělí počtem dní a takto se získá tento vyměřovací základ. V případě, že máte více zaměstnání, tak se berou v potaz příjmy pouze jednoho z nich a to z toho, na které se tato dávka čerpá.

Možná vás zaujalo co to vlastně znamená redukční denní vyměřovací základ. Zjednodušeně lze říct, že čím více peněz vyděláváte, tím menší část z nich se do tohoto základu počítá.

Pro rok 2023 jsou redukce následují:

  • do 1 345 Kč 90 %
  • od 1 345 do 2 017 Kč 60 %
  • od 2 017 Kč do 4 033 Kč 30 %
  • nad 4 033 Kč nezohledňuje se

Takže z vašeho denního průměrného hrubého výdělku se vše do částky 1298 počítá z 90%, od této částky do 1946 z 60% atd... V praxi tedy za otcovskou dostanete vždy méně, než za běžnou dovolenou či den v práci. Rozdíl se prohlubuje v případě vysokých příjmů. Berte to tak, že se jedná o dva týdny volna navíc, za kterou vám ještě někdo zaplatí. Byla by škoda toho nevyužít.

Příklady pro představu o výši otcovské 2023

Hrubá měsíční mzda Celková výše otcovské (2 týdny)
20 000 Kč cca 6 500 Kč
25 000 Kč cca 8 900 Kč
30 000 Kč cca 9 500 Kč
40 000 Kč cca 13 000 Kč
50 000 Kč cca 15 000 Kč
60 000 Kč cca 17 000 Kč 
100 000 Kč cca 21 000 Kč
130 000 Kč cca 23 000 Kč
150 000 Kč cca 23 000 Kč

 
 

Vyplácení

Dávka se vyplácí zpětně. A lhůta pro její vyplacení je stanovena do 1 měsíce od data, kdy okresní správa sociálního zabezpečení obdrží všechny doklady potřebné k její výplatě. 

OSVČ

I osoba samostatně výdělečně činná má nárok na otcovskou. Jen musí být za dobu tři měsíce před porodem nemocensky pojištěna. Kromě toho si musí všechny kroky související s vyřízením obstarat sama, není zde institut zaměstnavatele, který by pomohl.

Otcovská ve světě

Jednoduchá tabulka, která ukazuje srovnání s dalšími EU zeměmi. Asi není velkým překvapením, že nejdelší otcovskou dovolenou má Francie, která je svým sociálním systémem proslulá. 28 týdnů je skoro sedm měsíců. Na opačném konci spektra je Itálie, kde je nárok na pouze jeden den i když pravda se stoprocentní náhradou mzdy. Při srovnání s ostatními zeměmi je vidět, že ČR patří v délce otcovské k podprůměru a v celkové náhradě mzdy někam k průměru. Pro zajímavost úplně nejdelší otcovskou mají v Jižní Korei (53 týdnů a 30% platu) a pak v Japonsku (52 týdnů a 58% platu).

Země Délka otcovské Výše náhrady mzdy
Itálie 1 den 100%
Maďarsko 1 týden 100%
Nizozemsko 2 dny 100%
Řecko 2 dny 100%
Estonsko 2 týdny 100%
Polsko 2 týdny 100%
Španělsko 2 týdny 100%
Slovinsko 2 týdny 90%
Rakousko 9 týdnů 80%
Švédsko 10 týdnů 75,6%
Finsko 9 týdnů 70,7%
Česká reublika 7 dní 70%
Německo 9 týdnů 65%
Portugalsko 21 týdnů 54,2%
Dánsko 2 týdny 54,1%
Lucembursko 26 týdnů 39,8%
Belgie 19 týdnů 25,8%
Velká Británie 2 týdny 20,6%
Francie 28 týdnů 20,2%

 

Pár typických dotazů na závěr:

Manželka pobírá peněžitou pomoc v mateřství, může otec pobírat současně otcovskou?

Ano může, tyto dávky se nijak nevylučují.

Může mi zaměstnavatel čerpání tohoto příspěvku zakázat (neuvolnit z práce)?

Ne, nemůže.

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Komentáře  

0 #10 Pracomat.cz 2023-04-17 11:57
Cituji Jan:
Dobrý den, pokud jsem ve služebním poměru a výběru si otcovskou dovolenou, zaměstnavatel mi i tak vyplatí cely služební tarif, nebo mi nezaplatí za tyto dny?


Dobrý den Jane,

zaměstnavatel je povinen poskytnout dovolenou (otcovskou) pokud je na ni nárok. Nicméně nemá povinnost vám za ni dát náhradu mzdy/platu jako u klasické dovolené. Zde dostáváte dávku sociální podpory, jejíž výše činí 70 % denního vyměřovacího základu.
Citovat
0 #9 Jan 2023-04-17 09:25
Dobrý den, pokud jsem ve služebním poměru a výběru si otcovskou dovolenou, zaměstnavatel mi i tak vyplatí cely služební tarif, nebo mi nezaplatí za tyto dny?
Citovat
0 #8 Pracomat.cz 2023-03-11 20:52
Cituji Radim Hrdlička:
Dobrý den, nastoupit na dovolenou se musí během 6 týdnů...


Dobrý den Radime,

nástup na otcovskou musí být v období šesti týdnů ode dne narození dítěte. Tudíž můžete začít čerpat "poslední den".
Citovat
0 #7 Radim Hrdlička 2023-03-11 18:58
Dobrý den, nastoupit na dovolenou se musí během 6 týdnů, znamená to že do konce 6. týdne musí být vyčerpána nebo můžu začít čerpat poslední den a tudíž většinu otcovske čerpat po šestinedělí?
Citovat
0 #6 Pracomat.cz 2023-02-02 12:51
Cituji Havel:
Dobrý den, chci se zeptat jak to funguje, když pracuji na směny 12h...


Dobrý den,

zjednodušeně řečeno, dva týdny musíte odpracovat, dva týdny je otcovská. Otcovská se nepočítá jakože 10 dní pracujete každý den 12 hodin.
Citovat
0 #5 Havel 2023-02-02 10:21
Dobrý den, chci se zeptat jak to funguje, když pracuji na směny 12h.
14 dní odcovské dovolené mám v práci bráno jako 168 hodin?
Jde mi o to zdar musím ten daný měsíc jit jestě do práce nebo budu mít hodiny do plusu...
Citovat
0 #4 Pracomat.cz 2022-01-26 21:16
Cituji Marek:
Dobrý den chci se zeptat. Včera se mi narodil syn. A ja bych chtěl ...


Dobrý den Marku,

pokud stihnete nastoupit na otcovskou v průběhu 6ti týdnů od narození dítěte, tak na ni máte nárok i u nového zaměstnavatele.
Citovat
+1 #3 Marek 2022-01-26 09:07
Dobrý den chci se zeptat. Včera se mi narodil syn. A ja bych chtěl otcovskou dovolenou ale od 1.unora nastupuji do nové práce tak bych chtel vědět zda si ji můžu vybrat v nové práci nebo ne. Díky
Citovat
0 #2 Pracomat.cz 2020-11-24 16:29
Cituji Michal:
Jiné zdroje včetně OSSZ ...


Dobrý den,

viz. Zákon č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění § 38b (1) Podpůrčí doba u otcovské činí 1 týden. Platí, že hovoří-li zákon o dnech bez přívlastku, jde o dny kalendářní. To co je ve článku zmíněno, je že při běžné pracovní době to znamená "5 dní doma", nikoliv že dostanete peníze jen za pět dní.
Citovat
0 #1 Michal 2020-11-20 13:36
Jiné zdroje včetně OSSZ (www.cssz.cz/otcovska) uvádí délku Otcovské 7 dní (nikoliv týden = 5 dní při klasické pracovní době (5 dní v týdnu v práci)).
Jste jediný zdroj, který to takto uvádí.
Prosím o upřesnění.
Z jakého zdroje prosím čerpáte?
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].