Co je to zaměstnání malého rozsahu 

 

Jedná se o docela populární vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, který bývá často tak trochu nejasný. V tomto článku si je společně zkusíme trochu přiblížit. Přesná definice je součástí Zákon č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění. V něm se můžeme podívat na §71):

 
 
 

"Zaměstnáním malého rozsahu se rozumí zaměstnání, v němž není splněna podmínka uvedená v § 6 odst. 1 písm. b), neboť sjednaná částka započitatelného příjmu z tohoto zaměstnání je nižší než rozhodný příjem nebo započitatelný příjem nebyl sjednán vůbec." 
 
 
"Sjednaná částka započitatelného příjmu z tohoto zaměstnání za kalendářní měsíc činí aspoň částku rozhodnou pro účast na pojištění (dále jen "rozhodný příjem")." Rozhodný příjem pro rok 2021 je 3 500 Kč.
 
Když si tyto paragrafy převedeme do lidské řeči, tak se jedná o takové zaměstnání, ve kterém je sjednaná měsíční mzda nižší než 3 500 Kč a nebo není sjednána vůbec. Tím se myslí, že se jedná o tzv. práci na zavolanou, která je pro zaměstnavatele obzvláště výhodná, protože mu umožňuje prakticky ze dne na den reagovat na jeho aktuální potřeby. Zaměstnanec tedy pracuje v době, kdy ho zaměstnavatel potřebuje.  
 
Smlouva o zaměstnání malého rozsahu může vypadat například takto:
 
Mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem byla uzavřena dohoda o pracovní činnosti (DPČ) na období 1.1.2021 – 1.12.2021 v průměrném rozsahu 5 hodiny týdně. Práce bude vykonávána dle aktuálních potřeb zaměstnavatele. Odměna byla sjednána ve výši 120 Kč/hodinu.
 
Jaký je rozdíl mezi Dohodou o pracovní činnosti a Zaměstnáním malého rozsahu? O zaměstnání malého rozsahu (ZMR) se jedná tehdy, pokud se jedná o pracovní poměr (ne dohodu), přičemž ve smlouvě sjednaná odměna nepřekročí 3 500 Kč měsíčně, nebo není stanovena vůbec (např. ji není možno jasně stanovit). I proto se někdy říká, že se jedná o tzv. "práci na zavolanou", kdy je stanovena pouze hodinová sazba a nikoliv počet hodin, které je nutno měsíčně odpracovat. 

 
 

Zaměstnání malého rozsahu a zdravotní pojištění

 

Zaměstnání malého rozsahu a odvody. Jedná se o častý dotaz. Abychom měli nárok na nemocenskou, musíme se účastnit nemocenského pojištění, tedy i odvádět patřičné částky pojistného na účet správy sociálního zabezpečení. Obecně platí, že z zaměstnání malého rozsahu je odváděno zdravotní pojištění jen v tom měsíci, kdy bude příjem činit alespoň 3 500 Kč. Pokud zaměstnanec vykonává u téhož zaměstnavatele v kalendářním měsíci více zaměstnání malého rozsahu, sčítají se příjmy ze všech těchto zaměstnání
 
A jak je to se sociálním pojištěním? To se ze zaměstnání malého rozsahu neodvádí.

Jak je to s vyplacením podpory v nezaměstnanosti, když mám víc zaměstnání

Co dělat když máte více zaměstnání? V takovém případě se poskytne jedna dávka, kdy se pro výpočet příjmů použije součet příjmů ze všech zaměstnání, kde účast na nemocenském pojištění vznikla. Takže oznámení o pracovní neschopnosti předkládáte u všech zaměstnavatelů, u kterých vzniká nárok na nemocenské pojištění. Prvních 14 dnů máte nárok na náhradu mzdy u každého zaměstnavatele zvlášť. Jestli nemoc trvá delší dobu než 14 dnů, tak již dostáváte jen jednu dávku, ale sčítá příjmy a započitatelnou dobu od všech zaměstnavatelů.

 

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Komentáře  

0 #2 Pracomat.cz 2022-06-19 19:22
Cituji Bára:
Domnívám se, že článek není správně. Ze zaměstnání malého rozsahu je zdravotní pojištění hrazeno i když je výdělek nižší než 3,5 tisíce...


Dobrý den Báro,


při zaměstnání malého rozsahu je zaměstnanec nemocensky a důchodově pojištěn jen v těch měsících, ve kterých dosáhl započitatelného příjmu nejméně 3 500 Kč. Pokud je příjem menší, nemocensky pojištěn není.
Citovat
0 #1 Bára 2022-06-18 11:34
Domnívám se, že článek není správně. Ze zaměstnání malého rozsahu je zdravotní pojištění hrazeno i když je výdělek nižší než 3,5 tisíce...
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]