Co je to zaměstnání malého rozsahu 

 

Jedná se o docela populární vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, který bývá často tak trochu nejasný. V tomto článku si je společně zkusíme trochu přiblížit. Přesná definice je součástí Zákon č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění. V něm se můžeme podívat na §7 1):
 
"Zaměstnáním malého rozsahu se rozumí zaměstnání, v němž není splněna podmínka uvedená v § 6 odst. 1 písm. b), neboť sjednaná částka započitatelného příjmu z tohoto zaměstnání je nižší než rozhodný příjem nebo započitatelný příjem nebyl sjednán vůbec." 
 
 
"Sjednaná částka započitatelného příjmu z tohoto zaměstnání za kalendářní měsíc činí aspoň částku rozhodnou pro účast na pojištění (dále jen "rozhodný příjem")." Rozhodný příjem pro rok 2018 je 2 500 Kč.
 
Když si tyto paragrafy převedeme do lidské řeči, tak se jedná o takové zaměstnání, ve kterém je sjednaná měsíční mzda nižší než 2 500 Kč a nebo není sjednána vůbec. Tím se myslí, že se jedná o tzv. práci na zavolanou, která je pro zaměstnavatele obzvláště výhodná, protože mu umožňuje prakticky ze dne na den reagovat na jeho aktuální potřeby. Zaměstnanec tedy pracuje v době, kdy ho zaměstnavatel potřebuje.  
 
Smlouva o zaměstnání malého rozsahu může vypadat například takto:
 
Mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem byla uzavřena dohoda o pracovní činnosti (DPČ) na období 1.1.2018 – 1.12.2018 v průměrném rozsahu 5 hodiny týdně. Práce bude vykonávána dle aktuálních potřeb zaměstnavatele. Odměna byla sjednána ve výši 120 Kč/hodinu.
 
Jaký je rozdíl mezi Dohodou o pracovní činnosti a Zaměstnáním malého rozsahu? O zaměstnání malého rozsahu (ZMR) se jedná tehdy, pokud se jedná o pracovní poměr (ne dohodu), přičemž ve smlouvě sjednaná odměna nepřekročí 2 500 Kč měsíčně, nebo není stanovena vůbec (např. ji není možno jasně stanovit). I proto se někdy říká, že se jedná o tzv. "práci na zavolanou", kdy je stanovena pouze hodinová sazba a nikoliv počet hodin, které je nutno měsíčně odpracovat. 

Zaměstnání malého rozsahu a zdravotní pojištění

 

Zaměstnání malého rozsahu a odvody. Jedná se o častý dotaz. Abychom měli nárok na nemocenskou, musíme se účastnit nemocenského pojištění, tedy i odvádět patřičné částky pojistného na účet správy sociálního zabezpečení. Obecně platí, že z zaměstnání malého rozsahu je odváděno zdravotní pojištění jen v tom měsíci, kdy bude příjem činit alespoň 2.500 Kč. Pokud zaměstnanec vykonává u téhož zaměstnavatele v kalendářním měsíci více zaměstnání malého rozsahu, sčítají se příjmy ze všech těchto zaměstnání
 
A jak je to se sociálním pojištěním? To se ze zaměstnání malého rozsahu neodvádí.

Jak je to s vyplacením podpory v nezaměstnanosti, když mám víc zaměstnání

Co dělat když máte více zaměstnání? V takovém případě se poskytne jedna dávka, kdy se pro výpočet příjmů použije součet příjmů ze všech zaměstnání, kde účast na nemocenském pojištění vznikla. Takže oznámení o pracovní neschopnosti předkládáte u všech zaměstnavatelů, u kterých vzniká nárok na nemocenské pojištění. Prvních 14 dnů máte nárok na náhradu mzdy u každého zaměstnavatele zvlášť. Jestli nemoc trvá delší dobu než 14 dnů, tak již dostáváte jen jednu dávku, ale sčítá příjmy a započitatelnou dobu od všech zaměstnavatelů.

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit