Patří osvobozené příjmy do daňového přiznání? A o jaké příjmy se vlastně jedná?

 
 

Osvobozené příjmy

neuvádějí se v daňovém přiznání. Zákon o daních z příjmu definuje tyto příjmy v § 4 a § 4a.

Příklady osvobozených příjmů:

  • Výhry plynoucí ze sázek, atd.,
  • Příjmy ve formě nejrůznějších dávek (nemocenských, důchodových, sociálních),
  • Darování krve a jejich složek, tkání, buněk nebo orgánů,
  • Příjmy z prodeje nemovitých věcí – pokud nemovitou věc vlastníte déle než 5 let, nebo 2 roky pokud jste v nemovitosti měli trvalý pobyt

Do daňového přiznání se dále neuvádějí příjmy, které nejsou předmětem daně ( např. příjem au-pair). Tyto příjmy jsou uvedeny v § 3 ods. 4 zákona o daních z příjmu.

Příklady:

Prodej cenných papírů

Pan Krk nakoupil dne 30.3.2014 cenný papír za 50 000 Kč a prodal jej dne 31.12.2015 za 80 000 Kč.

Doba mezi nákupem a prodejen cenného papíru musí být delší než tři roky. Časový test pro osvobození příjmu z prodeje tohoto cenného papíru nebyl splněn, proto tento příjem není osvobozený.

Pan Krk nakoupil dne 30.3.2014 cenný papír za 50 000 Kč a prodal jej dne 31.12.2018 za 150 000 Kč.

Doba mezi nákupem a prodejen cenného papíru musí být delší než tři roky. Časový test pro osvobození příjmu z prodeje tohoto cenného papíru byl splněn, proto je příjem osvobozený.

Prodej rodinného domu

Pan Krk koupil rodinný dům dne 12.7.2012 za částku 1,2 mil. Kč. Dům se rozhodl prodat dne 1.7.2014 za 1,6 mil. Kč. Jelikož nebyl splněn časový test 2 let od nabytí nemovitosti, příjem z prodeje nebude osvobozen.

Pan Krk koupil rodinný dům dne 12.7.2013 za částku 1,2 mil. Kč. Dům se rozhodl prodat dne 1.7.2017 za 1,6 mil. Kč. Jelikož byl splněn časový test 2 let od nabytí nemovitosti, příjem z prodeje bude osvobozen.

Za rok 2017 musí každá fyzická osoba nahlásit osvobozené příjmy pomocí tohoto formuláře, které přesáhly výši 5 milionů Kč. Lhůta pro oznámení takových osvobozených příjmů je stejná jako pro odevzdání daňového přiznání, tedy za rok 2016 musí být nahlášeny do 31.3.2017. 

Příjmy zdaněné srážkovou daní

Srážková daň je forma konečného zdanění (používá se například u úroků na bankovním účtu, pricipem je, že banka z připsaných úroků na účet odvede srážkovou daň ve výši 15 % a až poté vloží úrok na účet klienta). Pokud tedy poplatník obdrží příjmy zdaněné srážkovou daní, znamená to, že daný příjem již neuvádí ve svém daňovém přiznání, jelikož tento příjem byl už zdaněn.

Příjmy, které se daní zvláštní (srážkovou) daní, jsou například:

  • podíly na zisku (dříve dividendy),
  • podíly na zisku v s. r. o. komanditní společnosti či družstvu,
  • výhry v loterii, ceny z loterie,
  • reklamní nebo sportovní soutěže,
  • výnosy z vkladu na vkladní knížce, vkladovém účtu, vkladním listu, sporožirovém účtu.

Kompletní seznam příjmů je uveden v § 36 zákona o daních z příjmu.

Rozcestník

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].