Výčet ostatních příjmů je v § 10 Zákona o daních z příjmu. Nejčastějším příjmem jsou příjmy z příležitostné činnosti (prodej ovoce či zeleniny ze zahrady) či příležitostného nájmu movitých věcí, příjem z výměnku atd.

 
 

Ostatní příjmy se neuvádějí v daňovém přiznání pokud nepřesáhnou částku 30 000 Kč.

Autorské příjmy

Za autorské příjmy jsou považovány příjmy za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu či televize. Pokud výše autorských příjmů nepřesáhne 10 000 Kč za rok, podléhají srážkové dani ve výši 15 %.

V případě vyšších příjmů než 10 000 Kč za rok, se tyto příjmy zdaní dle pravidel pro zdanění příjmů z podnikání a jiné samostatné činnosti. Výdaje v takovém případě lze uplatit buď skutečně vynaložené nebo paušální výdaje (40 %).

Jako autorské příjmy mohou být také označeny tyto typy příjmů:

  • příjem z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví,
  • příjem z autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému,
  • příjmy z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem.

Jestliže autorské příjmy budou pouze příležitostné, nelze je zdaňovat jako ostatní příjmy, musí být zdaněny buď srážkovou daní nebo podle příjmů z podnikání a jiné samostatné činnosti.

Zdravotní a sociální pojištění u autorských příjmů

Zdravotní pojištění a sociální pojištění se platí stejně jako u osob samostatně činných, není třeba žádné živnostenské oprávnění. Poplatník se přihlásí jako OSVČ do 8 dnů po zahájení samostatné činnosti. Při zdanění autorských příspěvků za rok 2017 se podává daňové přiznání do konce března 2018, přehledy pro pojištění se odevzdávají do konce dubna 2018.

Rozcestník

 
 

Nízké příjmy

Jestli roční hrubý příjem poplatníka nepřesáhl 15 000 Kč nebo je poplatník zaměstnancem a současně vykonává samostatnou činnost (příjmy ze samostatné činnosti nepřekročí 6 000 Kč za rok 2016). V takovém případě není třeba podávat daňové přiznání, stačí dodat příslušenému Finančnímu úřadu Čestné prohlášení , že jeho příjmy nepřesáhly 15 000 Kč respektive 6 000 Kč. Přehledy na sociální a zdravotní pojištění je třeba podat.

Příležitostné příjmy v rámci nízkých příjmů

V případě, že poplatník měl během roku pouze příjmy z příležitostné činnosti (neměl aktivní živnostenské oprávnění), které nepřesáhly stanovenou výši, není nutné podávat daňové přiznání.

Příležitostné příjmy

Příležitostné příjmy jsou takové, na které nemá poplatník živnostenské ani jiné oprávnění, zároveň to není ani zaměstnání. Typickým příkladem je prodej vlastní zeleniny a ovoce ze zahrady.

Do příležitostných příjmů patří:

  • příležitostné činnosti kromě činností, které sice provozujeme příležitostně, ale máme na ně živnostenský list,
  • příležitostný pronájem movitých věcí,
  • zemědělská výroba, pokud ji neprovozujeme jako podnikatel ani samostatně hospodařící rolník,
  • příjem včelařů (maximální počet včelstev během roku 60), příležitostný příjem je brát jako 500 Kč/ včelstvo.

Hranice pro rozhodnutí, jestli příležitostné příjmy musí být zdaněny (podáno daňové přiznání) je 30 000 Kč. V praxi to znamená, že pokud součet všech příležitostných příjmů nepřesáhne tento limit, není třeba podávat daňové přiznání. Jestli tento limit bude překročen, musí se podat daňové přiznání, tyto příjmy budou uvedeny v řádcích pro ostatní příjmy.

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].