Zajímává vás co se označuje jako příjmy ze samostatné činnosti? Prozradíme vám to.

Do příjmů ze samostatné činnosti patří příjmy jak peněžní tak i nepeněžní, z následujících činností:

  • zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství,
  • živnostenské podnikání,
  • jiné podnikání podle zvláštních předpisů (např. znalci, tlumočníci),
  • podíly na zisku společníka v.o.s. nebo komanditní společnosti,
  • nájem či prodej majetku vloženého do obchodního majeteku,
  • prodej cenných papírů, vložených do obchodního majetku,
  • nezávislé povolání, které není živnost ani podnikání podle zvláštních předpisů,
  • autorské honoráře.

Pro některé z výše uvedených činností jsou nutná povolení, registrace, živnostenský list atd. Pokud toto povolení poplatník do konce roku 2016 nezískal a přesto měl příjmy, které podléhají dani, zdaní je jako příjmy spadající do kategorie ostatní příjmy.

Jak zjistit základ daně ze samostatné činnosti

Základ daně ze závislé činnosti se zjistí jako rozdíl mezi příjmy a výdaji. Výdaje je možné uplatňovat dvojím způsobem, buď se uplatní ve skutečné výši (daňová evidence, jsou nutné doklady o výdajích) nebo v paušální výši (není třeba uschovávat doklady).

Příjmy a výdaje ze závislé činnosti se uvádějí v Příloze č.1 v daňovém přiznání.

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit