Zajímává vás co se označuje jako příjmy ze samostatné činnosti? Prozradíme vám to.

 
 

Do příjmů ze samostatné činnosti patří příjmy jak peněžní tak i nepeněžní, z následujících činností:

  • zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství,
  • živnostenské podnikání,
  • jiné podnikání podle zvláštních předpisů (např. znalci, tlumočníci),
  • podíly na zisku společníka v.o.s. nebo komanditní společnosti,
  • nájem či prodej majetku vloženého do obchodního majeteku,
  • prodej cenných papírů, vložených do obchodního majetku,
  • nezávislé povolání, které není živnost ani podnikání podle zvláštních předpisů,
  • autorské honoráře.

Pro některé z výše uvedených činností jsou nutná povolení, registrace, živnostenský list atd. Pokud toto povolení poplatník do konce roku 2016 nezískal a přesto měl příjmy, které podléhají dani, zdaní je jako příjmy spadající do kategorie ostatní příjmy.

Jak zjistit základ daně ze samostatné činnosti

Základ daně ze závislé činnosti se zjistí jako rozdíl mezi příjmy a výdaji. Výdaje je možné uplatňovat dvojím způsobem, buď se uplatní ve skutečné výši (daňová evidence, jsou nutné doklady o výdajích) nebo v paušální výši (není třeba uschovávat doklady).

Příjmy a výdaje ze závislé činnosti se uvádějí v Příloze č.1 v daňovém přiznání.

Rozcestník

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].