Co jsou to vlastně příjmy ze závislé činnosti? Dozvíte se v tomto článku.

Příjmy ze závislé činnosti jsou veškeré příjmy ze zaměstnání, z Dohody o provedení práce či Dohody o pracovní činnosti a zdaňují se podle § 6 Zákona o daních z příjmu.

Kdy se podává daňové přiznání

Pokud poplatník má příjmy jen od jednoho zaměstnavatele a nemá žádné jiné zdanitelné příjmy, potom daňové přiznání podávat nemusí a udělá to za něj zaměstnavatel.

V případě, že poplatník má příjmy ze závislé činnosti a k tomu ještě další příjmy (příjmy ze samostatné činnost, příjmy z kapitálového majetku, příjmy z nájmu či ostatní příjmy), je třeba, aby podal daňové přiznání. Zaměstnavatel může podat daňové přiznání, ale poplatník mu musí sdělit všechny potřebné informace k tomu, aby daňové přiznání zaměstnavatel mohl vyplnit správně.

Daňové přiznání a příjmy ze závislé činnosti

Z Potvrzení o příjmu (vydává zaměstnavatel) se vyplní do daňového přiznání součet hrubé mzdy od všech zaměstnavatelů, dále povinné pojistné zaplacené zaměstnavatelem a také výše odvedených záloh na daň. Všechna potvrzení o příjmech musí být přiložena k daňového přiznání. Podrobnější postup pro vyplnění daňového přiznání najdete zde.

Příjmy, které nejsou předmětem daně

Mezi tyto příjmy nejčastěji patří:

  • náhrady cestovních výdajů poskytované v souvislosti s výkonem zaměstnání (maximálně do výše stanovené Zákoníkem práce),
  • hodnota osobních ochranných pracovních pomůcek, oděvů a obuvi,
  • náhrady za opotřebení vlastního nářadí,
  • příjmy ve formě stravenek (maximálně do výše stanovené Zákonem o daních z příjmu),
  • příspěvek na penzijní připojištění do výše stanovené Zákonem o daních z příjmu.

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit