Odčitatelné položky se odčítají od základu daně. Slevy na dani se naproti tomu používají u již vypočtené daně. Postup je takový, že se od základu daně odečnou odčitatelné položky, pak se vypočítá daň, od daně se odečtou slevy a pak je daň po slevách, ale před uplatněním daňového bonusu, takže si uplatním ten daňový bonus "slevy na děti" úplně jako poslední, protože může být záporný.

Úroky z úvěrů

Úroky z úvěrů ze stavebního spoření nebo hypotečního úvěru lze také odečíst od základu daně z příjmů. Maximální výše odpočtu za rok 2017 je 300 000 Kč.

Životní soukromé pojištění

Od základu daně lze odečíst zaplacené životní soukromé pojištění, maximální výše odpočtu je 12 000 Kč.

Doplňkové penzijní spoření

V případě doplňkového penzijního spoření lze také uplatnit odpočet. Postup je následující, od základu daně lze odečíst zaplacené doplňkové penzijní spoření snížené o 12 000 Kč. Maximální výše odpočtu je 12 000 Kč.

Příspěvky odborům

Od základu daně lze odečíst i zaplacené odborové příspěvky, maximální výše je 3 000 Kč.

Dary

Hodnotu darů od základu daně lze odečíst v maximální výši 10 %, minimální částka musí být 1 000 Kč. Odečíst hodnotu darů lze jen v přesně vymezených situacích, které jsou uvedeny v § 15 zákonaě o daních z příjmu.

Ztráta z předchozích let

Ztrátu z podnikání, která vznikla v předešlých 5 letech lze také odečíst od základu daně.

Výdaje na výuku, výzkum, zaměstnance

Pro zaměstnavatele je tu ještě poslední možnost jak snížit základ daně dle § 34 zákona o daních z příjmu o následující odpočty:

  • 30 % výdajů na výuku žáků,
  • 100 % výdajů na výzkum a vývoj,
  • situace spojené s investiční pobídkou.

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit