Daňový bonus je částka, o kterou zvýhodnění na dítě převyšuje daň, kterou má poplatník zaplatit. Poplatník může požádat o vrácení tohoto "záporného" rozdílu.

V případě, že poplatník uplatňuje výdaje paušálem nemá nárok uplatnit toto zvýhodnění.

Příklad:

Paní Nováková má jedno dítě ve věku 3 let, vyšla jí daň po uplatnění slev na dani z příjmů, ale před uplatněním daňového bonusu ve výši 8 000 Kč. Po uplatnění daňového bonusu na první dítě (13 404 Kč za rok 2017) jí vznikne "záporný" rozdíl 8 000 - 13 404 = - 5 404 Kč. To znamená, že tuto částku od státu dostane vyplacenu.

Podmínky, za kterých je možné uplatnit toto zvýhodnění:

  • každé dítě, které žije s poplatníkem ve společné domácnosti
  • které je nezletilé nebo do dovršení 26 roku dítěte, které se soustavně připravuje na budoucí povolání nebo se kvůli zdraví připravovat nemůže
  • dítě musí být vlastní, osvojené, v náhradní péči, dítě druhého z manželů či vnouče, jehož rodiče nemají příjmy, ze kterých by si mohli slevu uplatnit.

Slevu nelze uplatnit na dítě druha/družky, naopak lze uplatnit druhého partnera v registrovaném partnerství.

Studium v cizině

Pokud student střední či vysoké školy odjel studovat do zahraničí, je možné slevu uplatnit. Je ovšem potřeba doložit potvrzení od zahraniční školy, že tam dotyčný studuje a zároveň je nutné potvrzení od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, že studium na dané škole je rovnocenné se studiem v České republice.

Jak dokázat, že dítě žije ve společné domácnosti

Tuto skutečnost lze doložit prostřednictvím Čestného prohlášení, které se přiloží k daňovému přiznání. Někdy si finanční úřad vyžádá i čestné prohlášení od druhého z rodičů, že si slevu na vyživované dítě neuplatňuje.

Pokud byly podmínky pro uplatnění slevy splněny jen po část roku, uplatní se dané částky v poměrné výši, a to ve výši 1/12 za každý měsíc, na jehož počátku byly tyto podmínky splněny.

V případě středoškolského studia je dítě studentem od 1. září do 31. srpna následujícího roku (i přes prázdniny). Při ukončení studia během roku, se započítává každý měsíc na jehož dítě studovalo.

Daňové zvýhodnění na dítě 2021

 Typ daňového zvýhodnění Částka ročně (Kč)  Částka měsíčně (Kč) 
Daňové zvýhodnění na 1. dítě 15 204 Kč 1 267 Kč
Daňové zvýhodnění na 2. dítě 19 404 Kč  1 617 Kč 
Daňové zvýhodnění na 3. a další dítě 24 204 Kč  2 017 Kč 
Daňové zvýhodnění na 1. dítě se ZTP/P 30 408 Kč 2 534 Kč
Daňové zvýhodnění na 2. dítě se ZTP/P 38 008 Kč 3 234 Kč
Daňové zvýhodnění na 3. a další dítě se ZTP/P 48 408 Kč 4 034 Kč

 

  Částka ročně  Částka měsíčně 
Minimální bonus  100 Kč 50 Kč 
Maximální bonus  60 300 Kč  5 025 Kč 

 

příklad:

Minimální bonus

Paní Kopřivová má 1 dítě, na terké si uplatňuje slevu 13 404 Kč ročně. Její daňová povinnost za rok 2017 je 13 520 Kč. Po odečtení slevy na dítě (daňového bonusu) daň vychází - 116 Kč, tzn. paní Kopřivové bude vráceno 116 Kč.

Maximální bonus

Paní Kopřivová má 3 děti, na které si uplatňuje slevu 13 404 Kč, 19 404 Kč a 34 008 Kč (sleva na dítě se ZTP/P) ročně, celkem 66 816 Kč ovšem maximální výše daňového bonusu, kterou je možné uplatnit je 60 300 Kč.

Daňová povinnost za rok 2017 je 60 520 Kč. Po odečtení slev na děti (daňového bonusu) daň vychází 6 516 Kč, tzn. paní Kopřivové bude doplácet 6 516 Kč.

 

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected] 

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 498

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 499