Základ daně je možné snížit díky daňovým slevám. Jaké to jsou a jaké jsou podmínky pro jejich uplatnění si probereme v tomto článku.

 
 

Slevy na dani se uplatňují při vyplňování daňového přiznání.

Přehled slev na dani z příjmů

Typ slevy  Částka slevy za rok (Kč)  Částka slevy měsíčně (Kč) 
Základní sleva na poplatníka 27 480 Kč (30 840 Kč od roku 2022) nelze
Sleva na manželku/manžela  24 480 Kč nelze 
Sleva na manželku/manžela ZTP/P 49 680 Kč  nelze 
Základní sleva na invaliditu 1. a 2. stupně 2 520 Kč 210 Kč
Základní sleva na invaliditu 3. stupně 5 040 Kč 420 Kč
ZTP/P 16 140 Kč 1 345 Kč
Sleva na studenta 4 020 Kč 335 Kč
Sleva za umístění dítěte "školkovné" až 16 200 Kč nelze

Sleva na poplatníka

Základní sleva na poplatníka tzv. nezdanitelné minimum pro rok 2022 je 30 840 Kč. Tato částka se uplatní i v případě, že poplatník pracoval pouze část roku.

Slevu na poplatníka mohou uplatnit i důchodci, jelikož Ústavní soud zrušil omezení pro uplatnění této slevy pro důchodce, je možné, aby poplatník uplatil základní slevu i v případě, že pobírá starobní důchod.

 
 

Sleva na invaliditu a držitele ZTP/P

Kdo je osoba zdravotně postižená?

Sleva na invaliditu prvního a druhého stupně

Částka o kterou lze snížit daň je 2 520 Kč za rok, pokud poplatník splňuje následující:

 • pobíral invalidní důchod pro invaliditu 1. či 2. stupně nebo
 • mu zanikl nárok na invalidní důchod kvůli tomu, že nově vznikl nárok na výplatu invalidního důchodu a starobního důchodu

Sleva na invaliditu třetího stupně

Maximální částka, kterou lze uplatit za celý rok je 5 040 Kč, při splnění následujících podmínek:

 • pobírání invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně nebo jiný důchod z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění , u kterého je podmínkou přiznání invalidity 3. stupně
 • zánik nároku na invalidní důchod kvůli souběhu nároku na výplatu invalidního důchodu a starobního důchodu
 • dle zvláštních předpisů poplatník je invalidní ve třetím stupni, ale žádost o invalidní důchod byla zamítnuta z jiných důvodů než to, že poplatník není invalidní ve třetím stupni.

Poplatník s průkazem ZTP/P

Pro držitele průkazu ZTP/P je nárok na slevu za rok 2022 ve výši 16 140 Kč.

 
 

Sleva na manželku/manžela

Slevu ve výši 24 840 Kč je možné uplatnit, pokud manželka/manžel žije s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti a nemá vlastní příjem přesahující 68 000 Kč za rok.

Do tohoto příjmu se nezapočítávají: přídavky na dítě, alimenty, sociální příplatky, příspěvek na bydlení, příspěvek na školní pomůcky, rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče (odměna pěstouna se počítá), porodné, pohřebné, příspěvek na péči o osobu blízkou, dávky v hmotné nouzi a další dávky státní sociální podpory a péče, stipendia poskytované osobám soustavně se připravujícím na budoucí povolání.

Do limitu 68 000 Kč se započítávají: všechny výdělky, včetně těch, které se neuvádějí v daňovém přiznání, podpora v nezaměstnanosti, nemocenská i náhrada mzdy při pracovní neschopnosti či při ošetřování člena rodiny, mateřská, všechny typy důchodů, peněžitá pomoc v mateřství, doplatky z minulých let.

Tento typ slevy se nevztahuje na druha/družku. Naopak od roku 2014 je možné slevu uplatnit v případě registrovaného partnerství.

Jestliže je manželka/manžel držitelem průkazu ZTP/P výše slevy je 49 680 Kč.

V případě, že poplatník uplatňuje výdaje paušálem, není možné využít slevu na manželku/manžela.

 
 

Sleva na studenta

Slevu na studenta si uplatní poplatník, který je studentem, roční výše slevy je 4 020 Kč.

Podmínky pro uplatnění slevy:

 • Poplatník je studentem - soustavně se připravuje na své budoucí povolání studiem, nepřesáhl věk 26 let.
 • V případě prezenčního doktorského studia je limit 28 let.
 • Pokud poplatník byl studentem jen část roku , opět může uplatit jen část slevy.

Příklad:

Jindřich Novák byl studentem v roce 2015 pouhých 9 měsíců, proto si může slevu na studenta uplatit ve výši 9/12, tj. 9 * 335 = 3 015 Kč.

Pro všechny výše zmíněné typy slev platí, že pokud poplatník splňoval podmínky pro uplatnění slevy jen po část roku uplatní si dané částky v poměrné výši, a to ve výši 1/12 za každý měsíc, na jehož počátku tyto podmínky splnil. Výjimkou je základní sleva na poplatníka, ta se uplatní v plné výši, i když poplatník pracoval pouze část roku.

Sleva za umístění dítěte "školkovné"

Jde o poměrně novou slevu, je možné ji uplatňovat od roku 2014. Výše slevy odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených (kromě výdajů na strarvu) poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení, pokud tyto výdaje nebyly již uplatněny jako výdaj na samostatnou výdělečnou činnost. Maximální výše slevy na jedno dítě je výše minimální mzdy pro daný rok, za rok 2022 tedy 16 200 Kč.

Podmínky pro uplatnění slevy

Dítě musí navštěvovat předškolní zařízení, které zákon definuje:

 • mateřská škola dle školského zákona nebo obdobné zařízení v zahraničí,
 • zařízení služby péče o dítě v dětské skupině
 • zařízení péče o dítě předškolního věku provozované na základě živnostenského oprávnění, pokud charakter takto poskytované péče je srovnatelný s péčí poskytovanou zařízením služby péče o dítě v dětské skupině nebo mateřskou školou podle školského zákona.

Jde například o firemní nebo soukromou školku nebo jiné odborné zařízení ( soukromé jesle, dětské centrum, pokud provozuje mateřskou školku). Výjimkou jsou zájmové kroužky, na ně se sleva nevztahuje.

Školkovné může uplatnit jeden z rodičů (případně prarodičů), pokud s ním vyživované dítě žije ve společně hospodařící domácnosti. Slevu lze uplatnit na vlastního vnuka nebo vnuka manžela/manželky, pokud je poplatník má v péči, která nahrazuje péči rodičů.

Uplatnění slevy v daňovém přiznání je třeba podložit potvrzením z předškolního zařízení, na kterém bude uvedena skutečná výše vynaložených výdajů za umístění dítěte. Sleva se uplatní v řádku 69a.

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]