Sazba daně z příjmu fyzických osob je 15 % pro všechny druhy zdanitelných příjmů.

Solidární "milionářská daň"

Sazba solidární daně je 7 %. Do základu daně pro potřeby zjištění solidární daně se započítává hrubý příjem dílčího základu daně z příjmů ze závislé činnosti (příjmy od zaměstnavatele bez připočtení povinného sociálního pojistného odvedeného zaměstnavatelem) a dílčí základ daně z příjmů ze samostatné činnosti (obvykle podnikání nebo živnost).

Sazba solidární daně se bude aplikovat na tu část základu daně z příjmů, která přesahuje 48násobek průměrné mzdy, pro rok 2018 byla průměrná mzda 29 979 Kč, hranice je tedy (48 * 29 979) 1 438 992 Kč. Zjednodušeně řečeno, pokud vyděláváte nad tuto částku, tak z příjmů, které ji přesahují platíte o 7% větší daň z příjmů.

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit