Zálohy se neodvádějí v případě, že poplatník podniká nebo uskutečňuje jinou samostatnou výdělečnou činnost první rok. Další situací, kdy se neplatí zálohy je, pokud poplatník za předcházející rok zaplatil daň ve výši 30 000 Kč nebo méně.

 
 

Kdy se platí zálohy

Poslední známá daňová povinnost v Kč Výše zálohy Kdy se  záloha platí Lhůta pro zaplacení
do 30 000 Kč  --- neplatí se neplatí se
nad 30 000 Kč a méně než 150 000 Kč  40%  pololetně  Do 15. dne každého 6. měsíce zdaňovacího období 
nad 150 000 Kč 25%  čtvrtletně  Do 15. dne každého 3. měsíce zdaňovacího období

Pololetní zálohy

Pololetní zálohy se uplatňují u poplatníků, kteří za předchozí rok zaplatili daň z příjmů v rozmezí: více než 30 000 Kč ale méně než 150 000 Kč, budou platit dvě zálohy ročně (pokaždé 40% z poslední známé daně).

Zálohy musí být zaplaceny do 15. června a 15. prosince. Pokud nejsou zaplaceny včas tak vzniká poplatníkovi povinnost uhradit úrok z prodlení za každý den prodlení, počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně. Výše úroku z prodlení je ve výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. Úrok z prodlení se uplatní do dne splatnosti zálohované daně. Zálohy na daň se zaokrouhlují na celé stokoruny nahoru.

Příklad:

Pan Novák v roce 2014 uhradil daň ve výši 60 000 Kč. Jelikož je podnikatel, vztahuje se na něj povinnost platit zálohy na daň z příjmu.V roce 2015 tedy uhradí dvakrát částku 24 000 Kč (60 000 * 0,4), a to k 15. červnu a k 15. prosinci.

Čtvrtletní zálohy

V případě, že předešlý rok poplatník zaplatil daň vyšší než 150 000 Kč, bude platit zálohy čtvrtletně. Zaplatí tedy čtyři zálohy ve výši 25% předchozí známé daně. Splatnost je k 15. březnu, 15. červnu, 15. září a 15. prosinci. Zálohy se opět zaokrouhlují na celé stokoruny nahoru.

Příklad:

Pan Novák v roce 2014 uhradil daň ve výši 200 000 Kč. jelikož je podnikatel, vztahuje se na něj povinnost platit zálohy na daň z příjmu. V roce 2015 tedy uhradí čtyřikrát částku 50 000 Kč (200 000 * 0,25), a to k 15. březnu, 15. červnu, 15. září a k 15. prosinci.

Příjmy ze samostatné činnosti a příjmy ze zaměstnání a platba záloh na daň

V případě, že dílčí základ daně ze zaměstnání (§ 6závislá činnost zákona o dani z příjmu) tvoří více než polovinu z celkového základu daně, zálohy se nemusí platit.

Příklad:

Příjmy ze zaměstnání jsou 110 000 Kč a celkový základ daně ( závislá činnost a samostatná činnost) je 200 000 Kč, pak se nemusí zálohy platit.

Pokud dílčí základ daně ze zaměstnání tvořil 15 % až 50 % z celkového daňového základu, platí se zálohy podle výše uvedeného, ovšem s malou změnou. Výše záloh bude poloviční.

Jestliže bude dílčí základ daně méně než 15 % z celkového základu daně, zálohy budou dle výše uvedeného postupu.

Ukončení činnosti

Ukončení činnosti je nutno nahlásit finačnímu úřadu neprodleně.

Například:

Jestli se poplatník rozhodne činnost ukončit v pátek, tak v pondělí tuto skutečnost musí nahlásit finančnímu úřadu. je třeba tuto skutečnost nahlásit finančnímu úřadu. Poslední záloha na daň z příjmu bude hrazena po dni, ke kterému došlo k ukončení činnosti.

Rozcestník

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Komentáře  

+1 #2 Pracomat.cz 2021-08-10 17:51
Cituji Ludmila:
Dobrý den, ráda bych se zeptala, jak je to s placením paušální daně? Na finančním úřadě jsem podala žádost...


Dobrý den Ludmilo,

obecně má úřad na vyřízení vašeho dotazu 30 dní a domnívám se, že to stejné platí i pro paušální daň. Záloha stanovená v režimu paušální daně je splatná vždy do 20. dne kalendářního měsíce, za který se hradí - tedy i pro první měsíc.
Citovat
+1 #1 Ludmila 2021-08-10 10:32
Dobrý den, ráda bych se zeptala, jak je to s placením paušální daně? Na finančním úřadě jsem podala žádost, která by již měla být vyřízená. Počátek činnosti a zároveň tedy datum pro odvádění paušální daně mám uveden na 19.7. 2021. Za jak dlouho je mi finanční úřad povinen dodat informace k platbě paušální daně? Platí se paušální daň již v měsíci počátku podnikání (tedy mám ji platit již za červenec), nebo se odvádí až za měsíc následující? A do kolikátého dne v měsíci je zákonem stanovena splatnost paušální daně? Děkuji za informace. Přeji hezký den, Ludmila.
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]