Lhůta pro odevzdání daňového přiznání na Finanční úřad je nejpozději 1. dubna následujícího kalendářního roku. Pokud by toto datum vycházelo na sobotu či neděli, je nutno odevzdat daňové přiznání nejbližší následující pracovní den, tedy pondělí. 

 
 

Kdy zaplatit daň z příjmů

Povinnost uhradit doplatek na dani je ve stejné lhůtě jako podání daňového přiznání. Úhradu lze provést osobně na pokladně Finančního úřadu či převodem na bankovní účet daného finančního úřadu. Doplatek musí přijít na bankovní účet finančního úřadu nejpozději do konce lhůty pro podání daňového přiznání. Ta je pro daňové přiznání za rok 2022 do 1.4.2023. Nestačí tedy poslední den zadat příkaz k úhradě, ale peníze musí do konce termínu skutečně přijít na daný účet.

Kdy lze prodloužit lhůtu pro podání daňového přiznání

Zákon uvádí podmínky, za kterých lze oddálit podání daňového přiznání o 3 měsíce:

  1. Je možné požádat příslušný finanční úřad, aby poplatníkovi prodloužil lhůtu pro odevzdání. Tato žádost ovšem musí být odůvodněna (například, že firmě byl při povodních vytopen prostor, kde skladovala účetní doklady, vážná nemoc/úmrtí účetní). Finanční úřad poté dle svého uvážení může rozhodnout o prodloužení.
  2. Pokud poplatníkovi daňové přiznání zpracovává daňový poradce , který má od poplatníka podepsanou plnou moc k zastoupení při vyřizování Přiznání k dani z příjmu
  3. Pokud účetní závěrka společnosti podléhá auditu, také dojde k prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání o 3 měsíce.

Důležité je nezapomenout ohlásit odklad na OSSZ a zdravotní pojišťovnu do konce dubna.

Co se stane když daňové přiznání podám pozdě nebo mám zpoždění s platbou

Pokud se daňové přiznání podá po uplynutí lhůty pro podání, plynou poplatníkovi penále za opoždění podání. V případě pozdní úhrady daně plynou úroky z prodlení za pozdní zaplacení daně.

Rozcestník

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].