Také vám vždycky přišel formulář daňového přiznání šíleně složitý? Ačkoliv toto téma nejde úplně zjednodušit, zkusíme vám ho ulehčit a formulář daňového přiznání si popsat po jednotlivých sekcích.

 
 

Formulář daňového přiznání 2023 ke stažení najdete vždy aktuální na stránkách finační správy ČR.

Na úvod trocha teorie

Oddíly v základní části formuláře daňového přiznání

1. oddíl - Údaje o poplatníkovi

Zde se vyplní základní údaje o poplatníkovi například adresa, jméno a kontakty na poplatníka.

2. oddíl - Dílčí základ daně, základ daně, ztráta

Zde se vyplňují úhrnné příjmy od všech zaměstnavatelů za uplynulý rok, tedy částku kterou jste si vydělali jako zaměstnanec vyplníte do řádku 31, dále úhrn zaplaceného povinného pojistného do řádku 32. Oba tyto údaje jsou uvedeny v Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a o sražených zálohách na daň - toto potvrzení se získává od zaměstnavatele, na žádost zaměstnance je povinen ho vydat.

Z příjmů ze závislé činnosti jsou odváděny zálohy na daň ( klasický pracovní poměr či práce na dohodu), ale pouze v případě, že jsme u daného zaměstnavatele podepsali Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

Dále se vyplňují jednotlivé dílčí základy daně. Případně ztráty z minulých let.

3. oddíl - Nezdanitelné části základ daně, odčitatelné položky a daň celkem

V tomto oddílu se uvádějí nezdanitelné příjmy a odčitatelné položky od základu daně, poté je zjištěn konečný základ daně , z něj se vypočítá daň z příjmů ve výši 15 %.

4. oddíl - Daň celkem, ztráta

Zde se uvádí daň před slevami a daňovým bonusem (rozdíl mezi slevou a bonusem je, že sleva se uplatňuje maximálně do výše daně, nemůže být záporná, pokud by daň po slevě měla být záporná, potom je daň rovna 0. Naopak daňový bonus se uplatňuje až po všech slevách a daň může být záporná, tzn. bude se vracet daň).

Pokud vznikla poplatníkovi daňová ztráta ( tj. situace, pokud výdaje převyšují příjmy), uvede ji v tomto oddíle. Ztráta může být z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti nebo z nájmu. Pokud jsou splněny podmínky pro solidární daň, tato skutečnost se zde také uvede, konkrétně v řádku 59.

5. oddíl - Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění

Uplatňují se slevy na poplatníka, na manžela/manželku, sleva na studenta, na vyživované dítě (daňový bonus), na invalidního důchodce nebo držitele ZTP/P, za umístění dítěte tzv. "školkovné ".

Po odečtení veškerých slev získáme výslednou daňovou povinnost , tj. částku, kterou musíme zaplatit, ta v určitých případech může být i záporná. Příkladem je uplatnění daňového bonusu. Pokud je daň záporná, znamená to, že lze požádat o její vrácení, nebo je možné částku ponechat na účtu u finančního úřadu a použít ji pro zaplacení daně pro následující rok.

6. oddíl - Dodatečné DAP

Dodatečné daňové přiznání se podává po uplynutí termínu pro podání řádného daňového přiznání, důvodem může být například zjištění, že poplatník neuvedl veškeré příjmy a z toho důvodu není řádné daňové přiznání správně.

Jestli řádné daňové přiznání není vyplněno správně a přijde na to poplatník sám, podá dodatečné daňové přiznání a nehrozí mu postih ze strany finačního úřadu. Jestliže finanční úřad upozorní poplatníka, že řádné daňové přiznání není správně, hrozí poplatníkovi pokuta a penále za nesprávné uvedení daně.

7. oddíl - Placení daně

Zde se vyplní výše sražených a odvedených záloh na daň z příjmu ze závislé činnosti od zaměstnavatele, případně částka sražená zaměstnavatelem. Ta je uvedená v Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a o sražených zálohách na daň.

V tomto oddíle se uvádí jestli poplatníkovi bude stát vracet peníze, protože má přeplatek na dani nebo bude muset naopak ještě doplatit. O vratný přeplatek poplatník musí zažádat na poslední straně daňového přiznání. Pokud nezažádá, peníze zůstanou na jeho daňovém účtu. Každý poplatník má vedený svůj daňový účet u finančního úřadu a může z něj být hrazena daň v budoucnu.

Rozcestník

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].