Jaké jsou příplatky za přesčasy v roce 2018? Co říká zákoník práce o práci přesčas? Kdo vám může nařídit práci přesčas? Co pro vás znamená když máte nařízenou práci přesčas o víkendu?

Práce přesčas v roce 2018

Pracovní doba je vymezena v §79 Zákoníku práce, který stanovuje délku pracovní doby na 40 hodin týdně, která je pracovníkům pracujícím při těžbě uhlí a podobných profesí zkrácena na 37,5 hodiny týdně při třísměnném a nepřetržitém provozu a na 38,75 hodin týdně pro dvousměnný pracovní provoz. Práce, která je konána nad stanovený rozsah 40 hodin týdně, je považována za práci přesčas.

Nařízená práce přesčas

Práci přesčas vám může zaměstnavatel nařídit "z vážných provozních důvodů". Platí pravidlo, že zaměstnavatel nemůže nařídit odpracovat zaměstnanci více než 8 hodin práce přesčas týdně a více než 150 hodin práce přesčas za kalendářní rok. Výjimky jsou zaměstnanci zdravotnické záchranné služby, kteří mohou mít průměrně až 12 hodin přesčasů za týden. Zákoník práce a nařízení přesčasů, tedy za jakých podmínek může zaměstnavatel přesčasovou práci nařídit, se řeší v §93 Zákoníku práce. Zaměstnankyním nebo zaměstnancům, kteří pečují o dítě mladší než 1 rok, nesmí zaměstnavatel práci přesčas nařídit.

Celkově je možné během roku vykonat práci přesčas v rozsahu 416 hodin (8 hodin týdně * 52 týdnů), ale to je možné je v případě dobrovolné dohody obou stran. Zaměstnavatel do toho nesmí zaměstnance nutit. Průměr 8 hodin týdně se počítá za celé období, je tedy možné mít některé týdny více a další méně.

Při práci přesčas v nepřetržitém provozu musí zaměstnavatel dodržet dobu nepřetržitého odpočinku v týdnu nejméně 24 hodin a za období 2 týdnů musí být délka tohoto odpočinku celkem minimálně 70 hodin, viz §92 Zákoníku práce. Samozřejmě i v případě nepřetržitého provozu má zaměstnavatel právo přikázat práci přesčas jen při vážných provozních důvodech.

Práce přesčas při zkráceném úvazku

Při zkráceném úvazku není možné zaměstnanci práci přesčas přikázat - viz. §78 Zákoníku práce. Zaměstnanec se musí se zaměstnavatelem na práci přesčas dohodnout, jedná se tedy o dobrovolný akt obou stran. Další důležitou informací je při zkráceném úvazku není práce do rozsahu větším než 40 hodin týdně přesčasem. Dostanete za ni standardní mzdu, ale nikoliv příplatek za přesčas. Po překročení 40 hodin týdně, již nárok na příplatek za přesčas máte.

Náhradní volno za práci přesčas

Zaměstnavatel má možnost dát vám za práci přesčas náhradní volno, poté nemáte nárok na finační odměnu za práci přesčas. Pokud bylo za práci přesčas poskytnuto náhradní volno, tak se tato práce nepočítá do 150 hodin za kalendářní rok - tzv. limitu práce přesčas.

Příplatek za práci přesčas

Pokud pracujete přesčas a během tří měsíců nedostanete náhradní volno, máte nárok na příplatek za práci přesčas. Ten zvýší vaši průměrnou hodinovou mzdu minimálně o 25% (více v Zákoníku práce - příplatky za přesčas). Příplatek za práci přesčas ve svátek je ve výši 25% vašeho průměrného výdělku, nebo se si vyberete opět do tří měsíců náhradní volno. Za práci přesčas v sobotu a neděli máte nárok minimálně na 10% k vaší průměrné mzdě, s odkazem na §118 Zákoníku práce . V pracovní smlouvě se můžete domluvit na jiných podmínkách, ale zaměstnavatel vám změnu podmínek nemůže přikázat.

Práce přesčas u vedoucích pracovníků

Jak je to s prácí přesčas a příplatkem za vedení u pracovníků státní a veřejné správy a služeb, kteří jsou ve vedoucích pozicích (mají příplatek za vedení) V rámci příplatku za vedení počítá s prací přesčas v rozsahu 150 hodin. To znamená, že pokud mají za rok odpracováno do 150 hodin přesčas, nemají nárok na mzdu za tuto práci ani na náhradní volno. Za práci přesčas nad 150 hodin za rok, mají již stejné podmínky jako ostatní zaměstnanci. Tedy nárok na náhradní volno, nebo vyplacení mzdy za práci přesčas.

Výpočet práce přesčas

Jak velká je odměna za práci přesčas? Ukážeme si to na několika příkladech.

Pan Novák má průměrnou mzdu ve výši 100 Kč za hodinu. Během ledna odpracoval 20 hodin přesčasů, které se mu zaměstnavatel rozhodl proplatit. Jeho lednová mzda tedy bude větší o 20 * 100 * 1,25 = 2 500 Kč (počet hodin přesčasů * běžná hodinová sazba * příplatek za práci přesčas).

Pan Čech má průměrnou mzdu ve výši 100 Kč za hodinu. V červenci odpracoval 10 hodin přesčasů, za které mu byl poskytnut jeden den náhradního volna. Dojde tedy k proplacení práce přesčas ze strany zaměstnavatele za zbývající 2 hodiny, ve výši 2 * 100 * 1,25 = 250 Kč.

Odmítnutí práce přesčas

Práce přesčas je výjimečným pracovním režimem a zaměstnavatel ji má právo nařídit, pouze pokud se jedná o vážné provozní důvody. Tato poměrně nepřesná definice, nedává jednoznačnou odpověď kdy je možné práci přesčas odmítnout. Pokud se však zcela jasně nejedná o vážné provozní důvody, na odmítnutí práce přesčas máte nárok. Stejně tak i v případě, že by jste přesáhli limity pro práci přesčas stanovené zákoníkem práce 

Komentáře  

0 #233 Pracomat.cz 2018-02-22 14:39
Cituji Eva:
Dobrý den, mam dotaz. Delame v praci 16 ti hodinové směny. Ted nam jedna kolegyně odchází a sef nam chce naridit praci obden po 14 hodinach. Jsem samozivitelka s 8 letym ditetem. Může si zamestnavatel tohle dovolit ? Jak se branit prosím ?


Oproti hodinám, které máte uvedeny v pracovní smouvě vám může týdně nařídit až 8 hodin navíc. Nesmí to být ale dlouhodobě pravidlem.
Citovat
0 #232 Eva 2018-02-22 06:55
Dobrý den, mam dotaz. Delame v praci 16 ti hodinové směny. Ted nam jedna kolegyně odchází a sef nam chce naridit praci obden po 14 hodinach. Jsem samozivitelka s 8 letym ditetem. Může si zamestnavatel tohle dovolit ? Jak se branit prosím ?
Citovat
0 #231 Pracomat.cz 2018-02-21 21:21
Cituji Jirka:
Dobrý den,vedu spor s vedením firmy o definici mzdy za práci přesčas.Podle Mzdového výměru se moje měsíční mzda skládá ze základní (pevné) složky mzdy a měsíčních prémií, které se mohou měnit dle stanovených parametrů.
Já tvrdím, že mi má být vyplacena mzda ve stejné výši, jaká by mi byla vyplacena. kdybych práci konal v řádné pracovní době - tedy základní mzda+pohyblivá složka dle konkrétního měsíce+25% příplatek z průměrné mzdy.Dle vyjádření právního oddělení mám nárok pouze na cituji: "dosaženou mzdu,na kterou mi vzniklo za tuto dobu právo, tedy nároková složka mzdy, jinak řečeno základní mzda, nikoliv nenároková(pohyblivá) složka mzdy, na kterou vzniká zaměstnanci právo až jejím přiznáním, tedy zúčtováním".
Pokud bych vycházel z definice právního oddělení, byl bych vlastně za každou hodinu přesčasové práce, kterou odpracuji pro firmu navíc,"trestán" nižší mzdou, než v normální pracovní době. Totéž při noční směně, práci o víkendu a ve svátek, protože i v těchto případech používá ZP pojem Dosažená mzda.
Můžete mi prosím dát přesnou definici na jakou mzdu za práci přesčas a další práce navíc(noční, víkend,svátek) mám dle ZP nárok, či přesněji - jaká mi musí být proplacena mimo příplatky, v těch se shodujeme.
Děkuji


Dobrý den Jirko,

chápu to správně, že při práci mimo běžnou pracovní dobu (přesčasy/svátek/noční) vám zaměstnavatel nezapočítává pohyblivou složku mzdy a dává vám jen základ? Tady záleží jak definována možnost získání nenárokové složky ve vaší pracovní smlouvě. Obávám, se že ji budete mít sepsanou tak, že to bude z právního pohledu v pořádku (ačkoliv z morálního to v pořádku rozhodně není). Na nenárokovou složku, jak již její označení naznačuje není nárok. Můžete si zkusit stěžovat na diskrimační chování, tj. že nenárokovou složku nikdy nezískáte při práci přesčas, ale při běžné ano. S podobným přístupem jsem se již setkal a skončilo to tak, že dotyčný zaměstnanec přišel o nenárokovou složku mzdy definitivně. Takové chování rozhodně není v pořádku a pokud se situace nepovede vyřešit, tak bych na vašem místě přemýšlel o změně zaměstnání. Existuje mnoho zaměstnavatelů, kteří jsou ke svým lidem férovější.
Citovat
0 #230 Jirka 2018-02-21 19:34
Dobrý den,vedu spor s vedením firmy o definici mzdy za práci přesčas.Podle Mzdového výměru se moje měsíční mzda skládá ze základní (pevné) složky mzdy a měsíčních prémií, které se mohou měnit dle stanovených parametrů.
Já tvrdím, že mi má být vyplacena mzda ve stejné výši, jaká by mi byla vyplacena. kdybych práci konal v řádné pracovní době - tedy základní mzda+pohyblivá složka dle konkrétního měsíce+25% příplatek z průměrné mzdy.Dle vyjádření právního oddělení mám nárok pouze na cituji: "dosaženou mzdu,na kterou mi vzniklo za tuto dobu právo, tedy nároková složka mzdy, jinak řečeno základní mzda, nikoliv nenároková(pohyblivá) složka mzdy, na kterou vzniká zaměstnanci právo až jejím přiznáním, tedy zúčtováním".
Pokud bych vycházel z definice právního oddělení, byl bych vlastně za každou hodinu přesčasové práce, kterou odpracuji pro firmu navíc,"trestán" nižší mzdou, než v normální pracovní době. Totéž při noční směně, práci o víkendu a ve svátek, protože i v těchto případech používá ZP pojem Dosažená mzda.
Můžete mi prosím dát přesnou definici na jakou mzdu za práci přesčas a další práce navíc(noční, víkend,svátek) mám dle ZP nárok, či přesněji - jaká mi musí být proplacena mimo příplatky, v těch se shodujeme.
Děkuji
Citovat
0 #229 Pracomat.cz 2018-02-20 11:41
Cituji Ivana:
Mám dvě práce. Hlavní pracovní poměr na plný úvazek a zkrácený pracovní poměr na 10 hodin týdně. Do práce na zkrácený pracovní úvazek jsem nastupovala s domluvenou délkou směn podle hlavního pracovního poměru a s tím, že noční směny a služební cesty u mě nepřipadají do úvahy. Nyní se mi změnila vedoucí a ta po mě požaduje noční směnu. Pro mě by to znamenalo, že budu 25 hodin na nohách a bez spánku.V hlavním pracovním poměru navíc mám ze zdravotních důvodů noční směny zakázané a ve vedlejším pracovním poměru jsem na takovou prohlídku, zda mohu pracovat v noci, nebyla odeslána.Může si to vedoucí dovolit mi tu noční přikázat? Navíc by to bylo nad rámec 10 hodinové týdenní pracovní doby.


Dobrý den Ivano,

ve vedlejším pracovním poměru, tj, tam kde nejste na plný úvazek, vám zaměstnavatel nemůže práci přesčas nařídit. Viz §78 ZP:

odstavec i) ... U zaměstnanců s kratší pracovní dobou je prací přesčas práce přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu; těmto zaměstnancům není možné práci přesčas nařídit....
Citovat
0 #228 Ivana 2018-02-19 23:16
Mám dvě práce. Hlavní pracovní poměr na plný úvazek a zkrácený pracovní poměr na 10 hodin týdně. Do práce na zkrácený pracovní úvazek jsem nastupovala s domluvenou délkou směn podle hlavního pracovního poměru a s tím, že noční směny a služební cesty u mě nepřipadají do úvahy. Nyní se mi změnila vedoucí a ta po mě požaduje noční směnu. Pro mě by to znamenalo, že budu 25 hodin na nohách a bez spánku.V hlavním pracovním poměru navíc mám ze zdravotních důvodů noční směny zakázané a ve vedlejším pracovním poměru jsem na takovou prohlídku, zda mohu pracovat v noci, nebyla odeslána.Může si to vedoucí dovolit mi tu noční přikázat? Navíc by to bylo nad rámec 10 hodinové týdenní pracovní doby.
Citovat
0 #227 Pracomat.cz 2018-02-13 16:56
Dobrý den Martino,

zaměstnavatel má povinnost vydat vám ho při ukončení zaměstnání, viz § 313 ZP (pracomat.cz/.../...) . Doporučuji jej požádat oficiálně, doporučeným dopisem, ať máte případný důkaz pro inspektorát práce či úřad práce.
Citovat
0 #226 Martina 2018-02-13 15:56
Dobrý den,v Listopadu loňského roku jsem dala 2 měsíční výpověď,lhůta skončila 31.1.2018.Dosud jsem od zaměstnavatele nedostala žádné papíry jako je zápočtový list,důchodový list za 1/2018,potvrzení na přiznání daní,vlastně ani výplatnici.Přihlásila jsem se na 14 dní na ÚP a od 15.2. nastupuji do nové práce.Na úřadu mi nemají jak spočítat podporu a nový zaměstnavatel chce zápočťák.Jakou lhůtu má bývalý zaměstnavatel mi všechny tyto doklady vydat,případně jak mám postupovat?Děkuji
Citovat
0 #225 Pracomat.cz 2018-02-09 10:37
Dobrý den Karle,

zákoník práce neobsahuje žádné přesné nařízení přikazující zaměstnavateli oznámit zaměstnanci práci přesčas v určitém časovém předstihu. Může se tedy i stát, že práce přesčas bude přikázána pár minut před koncem pracovní doby. Musí být samozřejmě dodrženy limity pro množství práce přesčas za týden, zákonnou délku odpoičnku mezi směnami a také oprávněnost takové práce přesčas.
Citovat
0 #224 Tichý Karel 2018-02-09 10:25
Dobrý den měl bych ještě jeden dotaz
Jak dlouho dopředu musím zaměstnanci oznámit přikázaný přesčas ???
S pozdravem a přáním pěkného dne Tichý Karel
Citovat
-1 #223 Pracomat.cz 2018-02-09 08:59
Dobrý den Tomáši,

ano může, v rozsahu maximálně 8 hodin týdně a 150 hodin ročně celkem.
Citovat
0 #222 Tomas Buchtik 2018-02-09 07:44
Dobry den,
pracuji v trismennem provozu, kde vyrabime soucastky do aut. Muze nam byt narizen prescas v sobotu z duvodu neplneni planu. Zamestnanci s tim samozrejme nesouhlasi.

Dekuji
Citovat
0 #221 Pracomat.cz 2018-02-07 16:31
Dobrý den Mirku,

to bude hodně záležet podle toho jak je sepsána vaše pracovní smlouva. Zkuste se do ní podívat, měla by v ní být i sekce věnované práci přesčas.
Citovat
0 #220 Pracomat.cz 2018-02-07 16:27
Dobrý den Karle,

ani limit pro dobrovolnou práci přesčas vám nestačí? Tj. 416 hodin za rok? Pokud by chtěl ještě více, je další možností mít s tím zaměstnancem ještě třeba dohodu o provedení práce. Ale ta musí být (alespoň oficiálně), sjednána na jiný druh činnosti než je v pracovní smlouvě.
Citovat
0 #219 Tichý Karel 2018-02-07 06:29
Dobrý den
Mám opačný problém . Mám člověka který chce dělat více přesčasů než je zákonem povoleno . Je možno toto nějak legálně po dohodě s tímto pracovníkem uskutečnit ?
S pozdravem a přáním pěkného dne Tichý Karel=o)
Citovat
0 #218 Mirek 2018-02-06 22:01
Dobrý den,
Mám uzavřenou smlouvu na fixní částku za měsic. Je tedy jedno jestli má měsíc o několik pracovních dnů více, či méně. Jak je to s vyplácením prescasů v tomto případě. Očekávám, že by zaměstnavatel měl za každou odpracovanou hodinu přesčas vyplatit 125% mé průměrné hodinové mzdy navíc o proti normalu. Ve firmě se ale říká, že se vyplácí jen ten příplatek 25% a zbytek hodin se počítá do základu. Můžete mi prosím poradit na co mám nárok? Zatím jsem si vzdy bral náhradni volno, takže neznám skutečnou praxi. Děkuji
Citovat
0 #217 Pracomat.cz 2018-02-04 17:58
Dobrý den Jano,

pokud "sobotní činnost" nemáte v pracovní smlouvě a pokud vykonáváte jinou práci, než jaká je v pracovní smlouvě uvedena, tak by vás do ní zaměstnavatel neměl nutit. Pokud na tuto skutečnost poukážete a zaměstnavatel by vám chtěl změnit smlouvu/zbavit se vás, tak se můžete obrátit na Státní inspektorát práce. Vím, že tohle je teorie a praxe bývá mnohem komplikovanější a složitější. Ale pokud se zaměstnavatelem nedá domluvit, tak bych se poohlížel po jiném místě.
Citovat
0 #216 Jana 2018-02-03 09:02
Dobrý den.
Zaměstnavatel mi pravidelně jednou za měsíc nařizuje práci v sobotu na jiném pracovišti, na služebně nižší pozici. Za tuto sobotu mám nárok na volno. Pokud si ale vyberu volno za sobotní práci, tak stejně dělám přesčas, protože nestíhám svoje pracovní povinnosti a na to zase nárok na volno nemám. Jako na vedoucího pracovníka se na mne vztahuje 150 hodin neplacených přesčasů. Oproti ostatním pracovníkům jsem tedy znevýhodněná, protože si volno vlastně nevyberu a mám přesčasy vlastně na jiném pracovišti. Tyto sobotní služby nemám v pracovní smlouvě ani v popisu práce. Pokud tomu dobře rozumím, tak když poukáži na tuto skutečnost, tak zaměstnavatel může změnit smlouvu a já svým nesouhlasem přijdu o práci. Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #215 Pracomat.cz 2018-02-02 09:16
Dobrý den Miroslave,

je to z průměrné mzdy, která je vám reálně vyplácena, tedy z hodinové mzdy + osobního ohodnocení.
Citovat
0 #214 Miroslav Tešnar 2018-02-02 05:31
Dobrý den,Máme mzdu rozdělenou na 2 části,základní mzda hodinová + osobní kodinové ohodnocení.Jak se postupuje při práci přesčas,máme mzdu za základní nebo za obě součásti platu.
Děkuji
Citovat
0 #213 Pracomat.cz 2018-01-31 09:37
Dobrý den Sabino,

takové chování zaměstnavatele není v pořádku. Pokud se s ním nedá rozumně domluvit, můžete se obrátit na Státní inspekci práce - www.suip.cz/
Citovat
0 #212 Sabina 2018-01-30 21:18
Dobry den, delam prescasy kazdy den minimalne 2h denne 5 dni v tydnu. Nekdy je to kolikra 12ti hodinova smena. Vykaz normalne odevzdam podepsany s prescasy atd. ale nikdy jsem to na vyplatni pasce nemela ani jim nepodepisovala ze prescasy budu delat..bylo mi to vysvetleno tak ze to davaji jako zastup tak se ptam kolik to je a ona ze 30kc hrubeho na hodinu..pritom tam o zastupu nemam ani zminku ve vykazu. Kazdy mesic si je fotim ale furt nic. Mam podezreni ze si napisou svuj a podepisou si to za me jeden z kolegu volal na uctarnu a tam dostali uplne jiny vykaz nez on psal. Jak se tomuhle ubranit a co mame vsichni delat? Dekuji za odpoved
Citovat
0 #211 Pracomat.cz 2018-01-21 13:13
Dobrý den Deniso,

začnu od konce, v případně pochybností nad dodržováním ZP v zaměstnání se můžete obrátit na Státní úřad inspekce práce - www.suip.cz/ . Co se přestávek při pracovní době, tak zákon hovoří jasně:

§ 88 ZP: Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut.

Pokud vás zaměstnavatel nutí pracovat i během těchto pauz, pak jedná v rozporu se zákoníkem práce.
Citovat
0 #210 Pracomat.cz 2018-01-21 13:08
Dobrý den Juliusi,

dobrovolných přesčasů, na kterých se shodnete vy i zaměstnavatel může být až 416 hodin za rok.
Citovat
0 #209 Denisa 2018-01-21 10:58
Dobrý den,
Pracuji jako recepční, mám nerovnoměrnou pracovní dobu (krátký dlouhý týden) Moje pracovní doba je v týdnu od 7:30 do 21:00, v této době mám nárok na pauzu celkem hodinu a půl, jedna se však o pauzu kdy nesmím opustit pracoviště max se najíst, přičemž ale stále pracuji,takže tento čas se mi započítává pokud se nemýlím do pracovní doby. Není tato pracovní doba 13,5h v rozporu se zákonem ? Jedna se přece o 1,5 hodiny přesčas. Hodiny prescas přece nemůžou být pravidelné. O víkendu už je to pak od 7:30 do 20:00. Ale o víkendu nechodí uklízečka takže mam na pracovišti uklízet vytírat atd, do toho me přece nemůžou nutit a když mělo by de jednat opět o placene práce prescas, uklízečka přece placeno dostává, proc bych to měla dělat Ja...
přemýšlím jestli se s tím někam obrátit, mockrát děkuji
Citovat
0 #208 Julius 2018-01-21 00:31
Dobrý den,
pracuji jako řidič autobusu pravidelné dálkové dopravy ve dvousměnném provozu (8h a 09 min za směnu). Kolik si můžu celkem odpracovat přesčasů za rok nad fond pracovní doby?
Děkuji a přeji hezký den.
Citovat
0 #207 Pracomat.cz 2018-01-18 14:28
Dobrý den Petro,

pokud je tento přesčas v pořádku z hlediska ZP (tedy nebudete s ním mít více než 8 hodin přesčasů za týden), tak pro vás bohužel mám špatnou zprávu. Tzn. můžete se zkusit se zaměstnavatelem domluvit, ať na přesčas (školení) nemusíte, ale nemá povinnost vám vyhovět. Jediné řešení co mě napadá, je dovolená manžela, případadně žádost o pomoc u přátel či příbuzných s odvozem dítěte do školky.
Citovat
0 #206 Petruš 2018-01-17 23:25
Dobrý den prosím o radu ohledně nařízení práce přesčas,ale ten přesčas má být školení.pracuji s manželem na tři směny (a míjíme se) v ten den bych měla mít odpolední směnu a ráno týž den mám dorazit na školení,které bude bráno jako přesčas a bude i tak placeno.Máme 4leté dítko které musíme odvézt do školky ale časově nestihneme si dítko předat natož odvézt poradíte prosím?Děkuji
Citovat
0 #205 Pracomat.cz 2018-01-17 21:41
Dobrý den Evo,

je to tak, viz §93 odstavec 2 ZP:

(2) Nařízená práce přesčas nesmí u zaměstnance činit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce.

na který navazuje další odstavec:

(3) Zaměstnavatel může požadovat práci přesčas nad rozsah uvedený v odstavci 2 pouze na základě dohody se zaměstnancem
Citovat
0 #204 Eva 2018-01-17 21:11
Dobrý den,
pracuji ve 3 směnném provozu od pondělí do pátku celkem 40 hodin včetně přestávek. Nyní mi zaměstnavatel nařídil víkendový přesčas a to 12 hodinovou směnu v sobotu od 6 do 6 hodin. Je možné, aby mi takový přesčas nařídil? Mohu mu zbylé 4 hodiny nad rámec stanovený Zákoníkem práce odmítnout? Dle článku usuzuji, že ano!
Děkuji za odpověď
Citovat
0 #203 Pracomat.cz 2018-01-04 10:17
Dobrý den Stando,

délka nepřetržitého odpočinku mezi směnami musí být podle ZP minimálně 11 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích. Limit 11 hodin je stanoven do ZP pro zaměstnance tzv. střídače, kteří si předávají pracoviště, ale obecně platí, že nepřetržitý odpočinek má být minimálně 12 hodin. Dále pak § 90 zákoníku práce říká, že lze nepřetržitý odpočinek v práci během 24 hodin po sobě jdoucích zkrátit až na 8 hodin za podmínky, že následující odpočinek bude o tuto dobu prodloužen. Mezi důvody, pro které lze nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami zkrátit, je i práce přesčas. Takže maximální možná délka směny za těchto podmínek je 16 hodin.
Citovat
0 #202 Standa 2018-01-03 22:06
Dobrý den, pracuji na směny v režimu krátký a dlouhý týden. Jeden týden po-ut a pak pa - so a druhý týden st-ct. Má pracovní doba je vždy od 6 do 18 hodin s tím, že se na směnách střídám s dvěma kllagy a vždy na mě připadne i jedna 24 hodinová směna, chci se zeptat, na kolik hodin volna mám nárok meti jedbotlivými 12 hdinovými směnami a pak, když na mě připadne ještě 24 hodinová směna
Děkuji.
Citovat
0 #201 Pracomat.cz 2017-12-30 08:45
Dobrý den Ireno,

podle §228 ZP (pracomat.cz/.../...):

Zaměstnance, který vstupuje do zaměstnání bez kvalifikace, je zaměstnavatel povinen zaškolit nebo zaučit; zaškolení nebo zaučení se považuje za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci mzda nebo plat.

Tudíž ano, dostanete zaplaceno i zaškolení.
Citovat
0 #200 irena 2017-12-29 16:53
Dobrý den,
byla jsem evidovaná na Úp 3 měsíce a pobírala jsem peníze.Během prosince se mi naskytla práce, ale ještě než jsem dostala pracovní smlouvu, tak jsem musela projít týdenním zaškolením. Mám v tomto případě nárok na peníze i za týdenní zaškolení, nebo dostanu zaplaceny pouze dny od data uvedeného v pracovní smlouvě?
Citovat
0 #199 Pracomat.cz 2017-12-21 14:17
Dobrý den Jano,

pokud se jedná o práci přesčas nařízenou nebo domluvenou se zaměstnavatelem, pak by se podle ZP mělo jednat o přesčasové hodiny. Pokud jsou zaměstnanci v práci přesčas . o vlastní vůli (nikdo jim to nenařídil), pak se o práci přesčas v tomto smyslu nejedná.
Citovat
0 #198 Jana 2017-12-20 13:23
Dobrý den, ve firmě máme stanovenou pracovní dobu 37,5/týden, někteří zaměstnanci jsou přítomni víc hodin, někdy si vyberou se souhlasem zaměstnavatele náhradní volno a někdy ne. Přesčasy nejsou nařízené, jen zaměstnanci nestíhají práci a o své vůli jsou v práci déle. Je pravda, že pokud zaměstnavatel souhlasí s vybíráním náhradního volna za tyto hodiny musí uznat ty nevybrané jako přesčasové?
Citovat
0 #197 Pracomat.cz 2017-12-11 18:35
Dobrý den Josefe,

ano v tom případě to je práce přesčas.
Citovat
0 #196 Josef 2017-12-11 18:12
Dobrý den ještě jednou.
Pracovní týden mám pondělí až pátek, tedy 17,11,2017 jsem měl mít den pracovního klidu. Z toho plyne že je to tedy přesčas?
Děkuji
Citovat
0 #195 Pracomat.cz 2017-12-11 17:48
Dobrý den Josefe,

pokud se jednalo o práci přesčas, tak máte.
Citovat
0 #194 Pracomat.cz 2017-12-11 17:42
Jednalo se by o neplnění pracovních povinností a postihy ze strany zaměstnavatele by byl dle zákoníku práce na místě. Většinou se jedná o vytýkací dopis, při opakování situace může hrozit i výpověď ze strany zaměstnavatele.
Citovat
0 #193 Josef 2017-12-11 16:11
Dobrý den. Pracoval jsem přesčas 17.11.2017, tedy ve státní svátek.Zaměstnavatel mi zaplatil odpracované hodiny plus tyto hodiny ještě jednou v průměru. Mám nárok i na 25% za práci přesčas? Děkuji
Citovat
0 #192 Monika 2017-12-11 13:57
Když ho i tak odmítnu, může mi zaměstnavatel hrozit odebráním odměn?
Citovat
0 #191 Pracomat.cz 2017-12-11 10:42
Dobrý den Moniko,

zaměstnavatel má právo vám nařídit práci přesčas ze závažných provozních důvodů a to v rozsahu až 8 hodin týdně. Odmítnout ji můžete pouze v případě, že pečujete o dítě mladší 1 roku. Teoreticky ještě ze zdravotních důvodů, ale tam budete obtížně vysvětlovat, že můžete práci vykonávat během běžné pracovní doby a již ne během práce přesčas.
Citovat
0 #190 Monika 2017-12-11 09:11
Dobrý den... Chtěla bych se zeptat, jak je to s odmítnutím nařízených přesčasů? Můžu zaměstnavateli odmítnout nařízený přesčas? Dnes mi bylo v práci řečeno, že pokud nepůjdu na nařízený přesčas, budou mi sebrány odměny. Má na todle zaměstnavatel právo? Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #189 Pracomat.cz 2017-12-04 09:42
Dobrý den Eliško,

zaměstnavatel vám může přikázat práci přesčas maximálně v rozsahu 8 hodin týdně a to z vážných provozních důvodů. Pokud za ně nedostanete náhradní volno, musí vám je proplatit včetně všech příplatků. A tato situace by neměla trvat delší dobu, například několik měsíců. Pokud zaměstnavatel něco z toho porušuje, máte možnost se obrátit na Státní inspekci práce www.suip.cz/
Citovat
0 #188 Eliška 2017-12-01 15:02
Dobrý den, chtěla bych se zeptat zaměstnavateli se nedaří mi sehnat další kolegini do práce tím pádem jsem v práci každý den v pracovní dny osmi hodinovou směnu a o vykendech 4 hodinovou plus prescasi bez nároku dna volna. Můžu se nějak bránit bojím se výpovědi práce mě baví. Děkuji
Citovat
0 #187 Pracomat.cz 2017-11-24 14:17
Dobrý den Pavle,

je to ještě trochu složitejší. Zaměstnavatel má při 12 hodinových směnách povinnost zajistit zaměstnanci, aby měl během 24 hodin po sobě jdoucích 12 hodin odpočinek (to lze snížit na 8 hodin, s tím že to se odpočinek o dobu chybějících 4 hodin prodlouží příště). Takže vám zbývá: 12 směna + 8 hodin minimální odpočinek + 4 hodiny přesčas. Nejdelší možná délka směny je v tomto případě tedy 16 hodin. To že máte ve smlouvě uvedeno, že je 150 hodin přesčas zahrnuto do platu, tak nemáte nárok na jejich proplacení a souhlasil jste s těmito podmínkami při podepsání smlouvy. Těch 150 hodin je právě oněch 150 hodin co vám může zaměstnavatel nařídit. Co se týče přestávky na oběd, ta se nepočítá do pracovní doby a nejedná se o práci přesčas.
Citovat
0 #186 Pavel 2017-11-24 11:35
Dobrý den.
Chtěl jsem zeptat hlavně kvůli upřesnění. Jestli chápu vyložení zákoníku práce správně.
Zaměstnavatel může nařídit práci přesčas max 8 hodin týdne, max. 150 hodin rok. Platí to i v nepřežitém provozu pro 12ti hodinové směny? S tím, že další práce přesčas je pouze na dohodě? Tudíž zaměstnavatel nemůže nařídit třeba dvě 12ti hodinové směny v krátkém týdnu? Může pouze 8? A pokud to tak dělá a je to špatně jak se k tomu postavit?
Dále by mě zajímalo ve smlouvě je uvedeno 150 hodin přesčas zdarma ve prospěch zaměstnavatele. Teda tvrdí, že to je už započítáno ve mzdě. Ale jak si to tam není znát ani ve výplatní pásce to není uvedeno. Může se i těmto zaměstnancům nařídit přesčas? A je tento nařízený přesčas započítán do těch 150 hodin nebo to už je nad požadavek 150 hodin?
Ještě jedna věc snad už poslední. :) Jsme v zaměstnání přítomni 8,5 hodiny 5 dní v týdnu. Zaměstnavatel tvrdí že 0,5 hodiny je přestávka na oběd. Dle zákoníku je doba strávená v zaměstnání maximálně 40 hodin. Ta půl hodina navíc není náhodou již přesčas?
A pokud ano jak se to odrazí v těch max. 150 hod. za rok? Mělo by se to do toho počítat či nikoli? Zhruba za rok ta půl hodina denně děla 130 hodin. Jak by jste k tomuto přistupovali?

Děkuji mnohokráte za upřesnění a odpovědi.
S pozdravem a přáním příjemného dne.
Pavel
Citovat
0 #185 Pracomat.cz 2017-11-17 19:04
Dobrý den Tomáši,

pokud jste ten den pracovat podle rozvrhu směn pracovat neměli, pak máte nárok na příplatek za práci přesčas i příplatek za práci ve svátek.
Citovat
0 #184 Tomáš 2017-11-16 10:52
Dobrý den,
pracuji ve třísměnném provozu, ale ne v nepřetržitém provozu. Pracuji jako dělník ve výrobě. Mám dotaz. Zdali připadne státní svátek na sobotu konkrétně 28.10.17 a já i kolegové jsme tento den odpracovali. Máme nárok na příplatek za práci o svátku + příplatek za přesčas? Nebo pouze jen příplatek za přesčas, protože svátek připadl na den pracovního volna čili víkend.
Děkuji
Tomáš
Citovat
0 #183 Pracomat.cz 2017-11-01 08:48
Dobrý den Lenko,

to záleží jak máte pracovní dobu definovanou v pracovní smlouvě. Můžete mít například tzv. pružnou pracovní dobu, tzn. povinnost být v práci v určitém časovém rozmezí (třeba 10-15) a povinnost odpracovat za týden 40 hodin. Jak si je rozložíte do jednotlivých dnů v týdnu může být na vás. V takovém případě by se ve vašem příkladu o práci přesčas nejednalo.
Citovat
0 #182 Lenka 2017-10-31 10:46
Dobrý den,
mám dotaz, když odpracuji jeden den 6 hodin a druhý den 10 hodin, mám nárok na 2 hodiny přesčasového příplatku nebo ne? Ostatní dny odpracuji klasicky 8 hodin.
Citovat
0 #181 Pracomat.cz 2017-10-31 09:24
Ano může, jen musí respektovat omezenení daná zákoníkem práce. Délka směny zaměstnanců pracujících v noci nesmí překročit 8 hodin v rámci 24 hodin po sobě jdoucích. Není-li to z provozních důvodů možné, je zaměstnavatel oprávněn jednostranně rozhodnout o tom, že zaměstnanec bude pracovat i v delších než 8 hodinových směnách. Pak ovšem musí rozvrhnout stanovenou týdenní pracovní dobu tak, aby průměrná délka směny nepřekročila 8 hodin v období nejdéle 26 týdnů po sobě jdoucích.
Citovat
0 #180 Karel 2017-10-31 09:12
Děkuji za odpověď,ale především bych chtěl vědět zda mi zaměstnavatel může přikázat práci přesčas na noční směně
Citovat
0 #179 Pracomat.cz 2017-10-31 08:58
Dobrý den Karle,

přesné vymezení toho co je práce provozní důvod pro práci přesčas bohužel zákon nedefinuje. Typicky je jako klasický důvod pro práci přesčas, ktrátkodobý výpadek zaměstnanců (např. nemoc/úraz), který pokryje právě práce přečas jiných pracovníků. Rozhodně by se ale nemělo jednat o dlouhodobě trvalý stav po dobu několika měsíců o kterém píšete vy. V případě, že tento postup ze strany zaměstnavatele bude trvat a nebude možné se s ním domluvit, obrátil bych se na Státní úřad inspekce práce - www.suip.cz/
Citovat
0 #178 Karel 2017-10-31 08:42
Prosím o vysvětlení co znamená provozní důvod,vztahuje se mezi provozní důvody i nedostatek zaměstnanců?Již několik měsíců po sobe nás zaměstnavatel nutí chodit na práci přesčas ve třísměnném provozu a to i na noční směně nás nutí odpracovat osum hodin přesčasu týdně.Pokud odmítneme na noční přesčas,vyhrožuje,že o může být bráno jako neomluvená absence a že povinností každého zaměstnance je nařízený přesčas vykonat.
Citovat
0 #177 Pracomat.cz 2017-10-25 09:20
Dobrý den Mário,

pokud za práci přesčas dostanete náhradní volno, pak nemáte nárok na příspěvek za práci přesčas. Kdyby jste si je jako náhradní volno nevybrala, pak by jste měla nárok na standardní mzdu a navíc příplátek za práci přesčas.
Citovat
0 #176 Mária 2017-10-24 14:01
Dobrý den.

Mám dotaz: Abych mohla druhý den odejít z práce o čtyři hodiny dřív, tak mi zaměstnavatel neplatí první čtyři hodiny přesčasů - vyberu si to jako náhradní volno. Chtěla bych se zeptat, jestli mi nemá platit celé čtyři hodiny, nebo jenom ten příplatek za přesčas. Respektive jestli náhradní volno =příplatek za přesčas nebo náhradní volno = mzda + příplatek za přesčas
Děkuji
Citovat
0 #175 Pracomat.cz 2017-10-23 16:10
Dobrý den Jarko,

pokud svátek připadl na váš obvyklý pracovní den, přísluší vám náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.
Citovat
0 #174 Jarka 2017-10-23 13:44
Mám dotaz: Dostanu zaplacený svátek když si před ním vybírám dovolenou? děkuji za odpověď
Citovat
0 #173 Pracomat.cz 2017-10-17 14:04
Dobrý den Ivo,

pokud je v pracovní nebo kolektivní smlouvě stanoveno, že "tarifní mzda" v sobě zahrnuje i mzdu za práci přesčas a to v rozsahu nejvýše v rozsahu 150 hodin práce přesčas za kalendářní rok a u vedoucích zaměstnanců nejvýše v rozsahu 412 hodin práce přesčas za kalendářní rok, tak by jste přesčasy do tohoto limitu proplaceny neměla.
Citovat
0 #172 Pracomat.cz 2017-10-17 13:49
Dobrý den Juri,

z vašeho popisu se zdá, že zaměstnavatel nepostupoval v souladu se zákoníkem práce. Myslím si, že nárok na doplacení oprávněné mzdy by jste měl mít. Zkuste se domluvit se zaměstnavatelem, pokud se to nepovede, máte možnost obrátit se na státní inspekci práce - www.suip.cz/ . To zda je nárok nějak časově omezený bohužel nevím.
Citovat
0 #171 Pracomat.cz 2017-10-17 11:00
Dobrý den Radku,

v takovém případě to vypadá, že jste předem a dobrovolně souhlasil s prací přesčas nad rámec zákonem povolených 150 hodin ročně a tím pádem v podstatě nemáte možnost jak práci přesčas odmíntout. Závažné provozní důvody nejsou nikde přesně vymezeny a vámi uvedený do nich mohou spadat za předpokladu, že nepřítomnost jiného zaměstnance zásadním způsobem ovlivňuje výrobu. 26 týdny se myslí plovoucí období posledních 26 týdnů (půl roku). Tedy ne od podpisu smlouvy, ani od vyčerpání 150 hodin.
Citovat
0 #170 Radek 2017-10-16 23:03
dobrý den
Dostali jsme k podepsání dokument s tímto zněním .
Souhlas zaměstnance s prací přesčas nad 150 hodin ročně
Zaměstnanec xy nar. xy souhlasí s konáním práce přesčas nad limit 150 hodin ročně , a to do max. rozsahu průměrně 8 hodin týdně v období 26 týdnů po sobě jdoucích.
Pokud podepíši
zajímají mne tři věci :
můžu i přesto odmítnout práci přesčas?
jsou závažné důvody vykrytí nemocenské nebo dovolené jiného zaměstnance?
o znamená /období 26 týdnů po sobě jdoucích./ počítá se od datumu podpisu ,nebo od vyčerpání 150h ?
děkuji
Citovat
0 #169 Juri 2017-10-16 19:28
Dobrý den. Před časem (asi někdy v únoru) jsem se ptal na způsob proplácení přesčasů. Jen pro rekapitulaci: zaměstnavatel mi proplácí hodiny, které odpracuji nad rámec fondu prac. doby, jako prémie, základní sazbou, nikoliv průměrem, a bez příplatků. Takže mě vlastně šidí dvakrát. Zajímalo by mě, zda mám nárok na doplacení rozdílu a jakou dobu zpátky. Navíc jsem ve výpovědi a pracovn poměr mi končí posledního října. Pokud mám nárok, nezanikne ukončením prac. poměru. Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #168 Iva Matuchová 2017-10-16 17:29
Dobrý den,
potřebovala bych se zeptat jak je to s
přesčasy při fixním platu.
Pracuji ve firmě jako vedoucí pracovnice,
téměř každý den musím v práci zůstat déle,zaměstnavatel tvrdí že při fixním platu nemám nárok na zalacení přesčasu.?
Citovat
0 #167 Pracomat.cz 2017-10-13 09:14
Dobrý den Evo,

zákon zakazuje práci přesčas pouze matkám, které pečují o dítě mladší jednoho roku. Můžete zkusit domluvu se zaměstnavatelem, aby vám v přesčasem ulehčil. Druhou možností, pokud vám přijde, že pro přesčas nejsou žádné závažné provozní důvody, je obrátit se na soud.
Citovat
0 #166 Eva 2017-10-12 20:01
Potřebuji poradit.Pracuji ve firmě kde mám pracovní dobu 8-14,30hodin pondělí ,až pátek.Jsem rozvedená a mám ve vlastní péči syna 9 let.Zaměstnavatel nařídil přesčasy pondělí ,úterý do 16 h. poradíte mi ? děkuji
Citovat
0 #165 Pracomat.cz 2017-10-10 16:44
Dobrý den Olino,

v takovém případě budete potřebovat vyjádření lékaře k vašemu zdravotnímu stavu. A to, že vám dovoluje vykonávat vaši pracovní náplň jen během standardní pracovní doby a nikoliv déle.
Citovat
0 #164 Olina 2017-10-10 14:17
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na jistou situaci.Vzhledem k zhoršení mého zdravotního stavu nemohu dělat přesčasové hodiny.Bohužel zaměstnavatel je neustále vyžaduje.Mohu se nějak bránit nerada bych skončila kvůli firmě za minimální mzdu jako invalidní.Děkuji
Citovat
0 #163 Pracomat.cz 2017-10-01 13:10
Dobrý den Martino,

z vašeho popisu se jedná o obtížnou situaci pro vás i vašeho zaměstnavatele. Zkuste se domluvit se ztaměstnavatelem a upozornit ho, že je tato situace pro vás již dále zdravotně neudržitelná. Třeba ho to přinutí k aktivnějšímu hledání kolegy nebo vám vypomůže sám. Pokud by jste se rozhodla podat výpověď, tak bude běžet běžná výpovědní lhůta. Důvody pro okamžité ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele jsou uvedeny v §56 ZP (pracomat.cz/.../...). Další možností je dohoda se zaměstnvatel a následné ukončení pracovního poměru dohodou.
Citovat
0 #162 Martina 2017-09-30 22:14
Zdravím,potřebuji pomoct.Pracuji v čistírně.Ta má pouze 2 zaměstnance.Mě a kolegyni.Ta ovšem ke konci července onemocněla, a to prý dost vážně,a její návrat do práce je v nedohlednu.Měli jsme směny krátký-dlouhý týden.Od její nemoci jsem ovšem v práci minimálně 5 dní 12 hodinové směny.Nyní dokonce 12 dní v kuse.Brigádnici není lehké sehnat a zaučit.Je to velmi zodpovědná práce.Zítra začnu 3 měsíc těchto směn.Pro mě už je to zdravotně neudržitelné,jsem unavená,ale pokud odmítnu tyto směny,tak zaměstnavatel bude muset čistírnu zavřít a mě to bude vyčítat,že jsem ho v tom nechala.Nevím co mám dělat.Nechci jít marodit.Spíš si chci najít jinou práci.Mám nárok skončit bez výpovědní doby?
Citovat
0 #161 Pracomat.cz 2017-09-29 14:08
Dobrý den Milane,

zaměstnavatel nemůže nařídit odpracovat zaměstnanci více než 8 hodin práce přesčas týdně. Vyšší rozsah práce přesčas je možné vykonávat jen na základě dohody obou stran.
Citovat
0 #160 Milan 2017-09-28 21:55
Dobrý den mohou mi nařídit přesčas v sobotu když už jsem ten týden byl ve svátek v práci díky
Citovat
0 #159 Pracomat.cz 2017-09-26 09:51
Dobrý den Radku,

práci přesčas můžete konat i v noci. V takovém případě vám bude náležet příplatek za noční práci i za práci přesčas.
Citovat
0 #158 Radek 2017-09-25 20:26
Dobrý den,
mám dotaz, mohu dělat přesčasy na noční směně,např. od 20:00 do 6:00 a nebo od 22:00 do 8:00.Samozrejme vím, že noční směna je od 22:00 do 6:00.
Děkuji
Citovat
0 #157 Pracomat.cz 2017-09-25 09:32
Dobrýá den Vlastislave,

počítá se z průměrné mzdy.
Citovat
0 #156 vlastislav 2017-09-24 11:13
Dobrý den
Mám základní plat 75kč na hodinu plus premie.
Z čeho se vypočítává mzda za práci přesčas.
Ze základu nebo z průměrné mzdy?
děkuji
Citovat
0 #155 Pracomat.cz 2017-09-21 16:58
Dobrý den Miroslave,

o nenárokové složce může zaměstnavatel rozhodovat jen dle svého uvážení. Pokud zaměstnavatel o přiznání nenárokové složky mzdy nerozhodne, nemá zaměstnanec možnost si její poskytnutí vynutit. Rozhodnutí zaměstnavatele však nesmí být diskriminační ani porušovat pravidla rovného zacházení. Důvod vám sdělit nemusí, ale z pohledu lidské slušnosti i profesionality by měl.
Citovat
0 #154 Miroslav 2017-09-21 13:22
Můžu se zeptat,jestli zaměstnavatel má povinnost sdělit mi důvod zkrácení osobního ohodnocení ,nebo prémií i když to není nenároková složka a v jaké době nebo předstihu mi má sdělit tento důvod.
Citovat
0 #153 Pracomat.cz 2017-09-17 17:41
Dobrý den Petře,

obecně lze práci přesčas nařídit ve výjimečných případech ze závažných provozních důvodů. V případě, že se to děje pravidelně a opakovaně několikrát za týden, pak to lze stěží považovat za závažné důvody. Navíc pokud máte běžnou pracovní dobu pondělí - pátek, tak vám zaměstnavatel nemůže nařídit práci v sobotu. Musel by jste s ní souhlasit. Zkusil bych se zaměstnavatelem domluvit, že pokud bude trvat na takovém množství a čase přesčasů, tak vám je bude náležitě finančně kompenzovat. V případě, že k domluvě svolný nebude, máte možnost buď hledat si novou práci a nebo se obrátit na inspektorát práce.
Citovat
0 #152 Petr 2017-09-17 11:59
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat na nucenou práci přesčas. Mám práci na 8 hodin + 30 minut(přestávka). Dělám jako dělník-zámečník v práci od 6:00 do 14:30 a po práci přijdu domů a třeba v 17:00 mi zavolá že mam jít do práce naložit auto,složit auto,něco dodělat, atd, že je to přesčas, že to musím třeba naložit, nebo mi to řekne ještě v práci, že mam počkat nebo potom přijít. Takto se to opakuje několikrát týdně i v sobotu a proplatí mi jen čas v práci (třeba 15 minut)i když je to 2x denně (cesta do práce cca 20 minut). Argumentuje tím, že pokud se to nenaloží vznikne mu finanční škoda, nebo škoda tomu se to na dodat. Musím takové přesčasy dělat?
Citovat
0 #151 Pracomat.cz 2017-09-06 18:25
Dobrý den Veroniko,

pokud se jedná o závažné provozní důvody, tak vám ho nařídit může. Za práci o víkendu vám navíc bude náležet příplatek.
Citovat
0 #150 Veronika 2017-09-05 21:59
Dobry den ,chci se zeptat jestli mi muze zamestnavatel naridit 12ku z nedele na pondeli (nocni)?je brana doba od18:00do22:00jako vikend nebo jako pracovni den ?nemel by za to byt priplatek?
Citovat
0 #149 Pracomat.cz 2017-08-22 16:27
Dobrý den,

budu citovat § 114:

Za dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci mzda, na kterou mu vzniklo za tuto dobu právo (dále jen "dosažená mzda"), a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas místo příplatku.

Pokud se nedohodnete na náhradním volnu, máte nárok na příplatek.
Citovat
0 #148 ZDENEK 2017-08-22 16:15
DOBRÝ DEN,JSEM ZAMĚSTNÁN JAKO VEDOUCÍ VÝROBY -THP.Pracovní doba 40h týdně. Jak je to v mé pozici s prací přesčas Musí mi zaměstnavatel práci přes proplatit nebo mám nárok jen na náhradní volno?Děkuji Novák
Citovat
0 #147 Pracomat.cz 2017-08-18 15:54
Dobrý den Michaelo,

Zákoník práce §241, říká:

Zakazuje se zaměstnávat těhotné zaměstnankyně prací přesčas. Zaměstnankyním a zaměstnancům, kteří pečují o dítě mladší než 1 rok, nesmí zaměstnavatel nařídit práci přesčas.

Pokud je tedy vašemu dítěti více než rok, může vám zaměstnavatel práci přesčas nařídit. Pořád ale platí, že se jedná o výjimečnou situaci a neměla by se opakovat příliš často.
Citovat
0 #146 Michaela 2017-08-18 07:40
Dobrý den, měla bych dotaz mám pracovní dobu od 7 do 15:30 zaměstnavatel mě nyní nutí dělat práci přesčas do 17 hodin. Mám ale dítě v povinné předškolní docházce a školka funguje pouze do 16 hodin. Musím i tak práci přesčas vykonávat, když mi to brání v péči o dítě?
Citovat
0 #145 Pracomat.cz 2017-08-15 16:43
Práce přesčas nemá vliv na základní mzdu v dalším kvartálu. Pokud pracujete přesčas, tak dostanete příplatek za tu dobu kdy jste pracoval přesčas. Nebo náhradní volno pokud se na něm se zaměstnavatelem domluvíte. Vaše standardní hodinová sazba zůstává beze změny.
Citovat
0 #144 Daniel 2017-08-15 16:40
Děkuji Vám za odpověď, dále jsem se chtěl zeptat, jestli má vliv práce přesčas na základní mzdu v dalším kvartálu... cituji p.účetní "Prosím o paragraf který udává, že při oficiálně uznané práci přesčas se průměrná mzda použije i při výpočtu základní mzdy"
Citovat
0 #143 Pracomat.cz 2017-08-15 16:27
Dobrý den Danieli,

jak je uvedenu v textu výše, mzdu za práci přesčas řeší § 114 (pracomat.cz/.../...) a zjednodušeně říká:

Za dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci mzda, na kterou mu vzniklo za tuto dobu právo (dále jen "dosažená mzda"), a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas místo příplatku.
Citovat
0 #142 Daniel 2017-08-15 16:03
Dobrý den
Chtěl jsem se zeptat, jaký má vliv práce přesčas na hodinovou sazbu a zda je na to nějaký paragraf ze kterého to vyplývá?
Předem děkuji
Citovat
0 #141 Pracomat.cz 2017-08-13 17:43
Dobrý den Danielo,

nevím jaké jsou podmínky na státní škole, ale ta smlouva jakou uvádíte je značně nestandardní. Trval bych na klasické smlouvě, kde dostanete za svých 40 hodin týdně celou mzdu. To zda je ve třídě méně nebo více dětí na věci nic nemění.
Citovat
0 #140 Daniela 2017-08-13 13:12
Dobrý den, budu se trochu vymykat obvyklým dotazům, ale snad mi odpovíte.
Souhlasila jsem s tím, že nastoupím do soukromé školy jako učitelka 1. stupně pod podmínkou, že budu mít stejné podmínky jako kdybych byla na škole státní.
Můj zaměstnavatel mne teď nutí podepsat 2 smlouvy- v jedné bych byla zaměstnána jako učitelka - odpracovala bych 40 hodin týdně, kde bych dostávala jen 3/4 mzdy a druhá smlouva by mi dorovnávala zbývající 1/4 mzdy, ale musela bych odpracovat ještě další 2-4 hodiny v mateřské školce. Argumentuje se i tím, že mám menší pot žáků, než je obvyklé. Jak z toho ven? Vůbec se mi nechce takovouto smlouvu podepsat.
Citovat
0 #139 Pracomat.cz 2017-08-03 17:09
Dobrý den Tomáši,

pokud se jedná o pravidelný stav a nikoliv výjimečné závažné provozní důvody, pak se nejedná o práci přesčas podle zákoníku práce. Bohužel přesná definice nikde v zákoně není, proto je dobré situaci se zaměstnavatel probrat a domluvit se, pokud to možné není, máte možnost se obrátit na Inspektorát práce.
Citovat
0 #138 tomas 2017-08-03 08:19
Dobrý den má právo odmietnuť prácu přesčas ak zamesnavatel dlhodobo nemá dostatok priamych zamesnancou a tuto situáciu rieši přesčasy môžem to vnímat ako stálu situáciu a nie výnimočný stav , dlhodobo myslím od začiatku tohto roku
Citovat
0 #137 Pracomat.cz 2017-07-24 09:13
Dobrý den Kamilo,

z naší interní diskuze jsme se nakonec shodli na názoru uvedeném v našem předchozím komentáři. Ale nemáme s takovou situací osobní zkušenost, takže se samozřejmě můžeme mýlit. Pokud poté, až se situace vyřeší napíšete jak to celé dopadlo, tak vám budeme vděčni a pomůžete i ostatním uživatelům v podobné situaci.
Citovat
0 #136 Kamila 2017-07-21 09:43
Ale strávil přece hodinu nucene v práci navíc, se kterou nepočítal - tedy podstata prace prescas. Ačkoli o náhradní volno nepřišel, nove přece musel zůstat dele a měl by tim pádem za to byt "odmenen" bud náhradním volnem nebo kdyby nebylo čerpáno, tak proplacením teto hodiny i s příplatkem.
Citovat
0 #135 Pracomat.cz 2017-07-21 08:53
Dobrý den Kamilo,

podle našeho názoru se také nejedná o práci přesčas, s tím že má zaměstnanec pořád nárok vybrat si 1 zbývající hodinu náhradního volna za práci přesčas z 5.7.
Citovat
0 #134 Kamila 2017-07-20 22:33
Dobrý den, hledám spravnou odpověď na následující situaci.
Dne 5.7. Vznikl zaměstnanci přesčas 1,5 hodiny.
Dne 10.7. Mel naplánováno náhradní volno 1,5 hodiny za den 5.7. a tim pádem mel zkrácenou smenu na 6,5 hodiny (denní fond dle smlouvy 8 hodin).
Bohužel dne 10.7. nemohl zaměstnanec odejít po 6,5 hodinách prace, ale musel zůstat o hodinu dele. Cerpane náhradní volno dne 10.7. se mu tim pádem o tuto jednu hodinu ztratilo na 0,5 hodiny a stále zbývá k čerpání za přesčas z 5.7. 1 hodina.
A me nyní zajímá, zda i jedna hodina prace navíc, kterou odvedl dne 10.7. oproti původnímu plánu je rovněž prescasem, který bude muset byt vybrán náhradním volnem. (Celkem by tedy tento zaměstnanec mel zbytek 1 hodinu z 5.7. a nove 1 hodinu z 10.7.)

Ve firmě totiž tvrdí, že jedna hodina prace přesčas, ktera vznikla 10.7. se jako přesčas nepocita, protoze plán byl stanoven na celkem 8 hodin (6,5 prace+1,5 náhradní volno) a nezáleží na tom, že aktualne se jedna o 7,5 hodiny prace a 0,5 hod náhradní volno. Já jsem toho názoru, že se jedna rovněž o nařízenou práci přesčas, protoze zaměstnanec počítal a plánem pouze 6,5 hodiny a 1,5 hodiny chtěl čerpat náhradní volno. Děkuji za odpověď, nenašla jsem bohužel nikde v zákone toto téma.
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit