Jaké jsou příplatky za přesčasy v roce 2022? Co říká zákoník práce o práci přesčas? Kdo vám může nařídit práci přesčas? Co pro vás znamená když máte nařízenou práci přesčas o víkendu?

 
 

Práce přesčas v roce 2022

Pracovní doba je vymezena v §79 Zákoníku práce, který stanovuje délku pracovní doby na 40 hodin týdně, která je pracovníkům pracujícím při těžbě uhlí a podobných profesí zkrácena na 37,5 hodiny týdně při třísměnném a nepřetržitém provozu a na 38,75 hodin týdně pro dvousměnný pracovní provoz. Práce, která je konána nad stanovený rozsah 40 hodin týdně, je považována za práci přesčas.

Nařízená práce přesčas

Práci přesčas vám může zaměstnavatel nařídit "z vážných provozních důvodů". Platí pravidlo, že zaměstnavatel nemůže nařídit odpracovat zaměstnanci více než 8 hodin práce přesčas týdně a více než 150 hodin práce přesčas za kalendářní rok. Výjimky jsou zaměstnanci zdravotnické záchranné služby, kteří mohou mít průměrně až 12 hodin přesčasů za týden. Zákoník práce a nařízení přesčasů, tedy za jakých podmínek může zaměstnavatel přesčasovou práci nařídit, se řeší v §93 Zákoníku práce. Zaměstnankyním nebo zaměstnancům, kteří pečují o dítě mladší než 1 rok, nesmí zaměstnavatel práci přesčas nařídit.

Celkově je možné během roku vykonat práci přesčas v rozsahu 416 hodin (8 hodin týdně * 52 týdnů), ale to je možné je v případě dobrovolné dohody obou stran. Zaměstnavatel do toho nesmí zaměstnance nutit. Průměr 8 hodin týdně se počítá za celé období, je tedy možné mít některé týdny více a další méně.

Při práci přesčas v nepřetržitém provozu musí zaměstnavatel dodržet dobu nepřetržitého odpočinku v týdnu nejméně 24 hodin a za období 2 týdnů musí být délka tohoto odpočinku celkem minimálně 70 hodin, viz §92 Zákoníku práce. Samozřejmě i v případě nepřetržitého provozu má zaměstnavatel právo přikázat práci přesčas jen při vážných provozních důvodech.

Práce přesčas při zkráceném úvazku

Při zkráceném úvazku není možné zaměstnanci práci přesčas přikázat - viz. §78 Zákoníku práce. Zaměstnanec se musí se zaměstnavatelem na práci přesčas dohodnout, jedná se tedy o dobrovolný akt obou stran. Další důležitou informací je při zkráceném úvazku není práce do rozsahu větším než 40 hodin týdně přesčasem. Dostanete za ni standardní mzdu, ale nikoliv příplatek za přesčas. Po překročení 40 hodin týdně, již nárok na příplatek za přesčas máte.

Náhradní volno za práci přesčas

Zaměstnavatel má možnost dát vám za práci přesčas náhradní volno, poté nemáte nárok na finační odměnu za práci přesčas. Pokud bylo za práci přesčas poskytnuto náhradní volno, tak se tato práce nepočítá do 150 hodin za kalendářní rok - tzv. limitu práce přesčas.

Příplatek za práci přesčas

Pokud pracujete přesčas a během tří měsíců nedostanete náhradní volno, máte nárok na příplatek za práci přesčas. Ten zvýší vaši průměrnou hodinovou mzdu minimálně o 25% (více v Zákoníku práce - příplatky za přesčas). Příplatek za práci přesčas ve státní svátek je ve výši 25% vašeho průměrného výdělku, nebo se si vyberete opět do tří měsíců náhradní volno. Za práci přesčas v sobotu a neděli máte nárok minimálně na 10% k vaší průměrné mzdě, s odkazem na §118 Zákoníku práce . V pracovní smlouvě se můžete domluvit na jiných podmínkách, ale zaměstnavatel vám změnu podmínek nemůže přikázat.

Práce přesčas u vedoucích pracovníků

Jak je to s prácí přesčas a příplatkem za vedení u pracovníků státní a veřejné správy a služeb, kteří jsou ve vedoucích pozicích (mají příplatek za vedení) V rámci příplatku za vedení počítá s prací přesčas v rozsahu 150 hodin. To znamená, že pokud mají za rok odpracováno do 150 hodin přesčas, nemají nárok na mzdu za tuto práci ani na náhradní volno. Za práci přesčas nad 150 hodin za rok, mají již stejné podmínky jako ostatní zaměstnanci. Tedy nárok na náhradní volno, nebo vyplacení mzdy za práci přesčas.

Výpočet práce přesčas

Jak velká je odměna za práci přesčas? Ukážeme si to na několika příkladech.

Pan Novák má průměrnou mzdu ve výši 100 Kč za hodinu. Během ledna odpracoval 20 hodin přesčasů, které se mu zaměstnavatel rozhodl proplatit. Jeho lednová mzda tedy bude větší o 20 * 100 * 1,25 = 2 500 Kč (počet hodin přesčasů * běžná hodinová sazba * příplatek za práci přesčas).

Pan Čech má průměrnou mzdu ve výši 100 Kč za hodinu. V červenci odpracoval 10 hodin přesčasů, za které mu byl poskytnut jeden den náhradního volna. Dojde tedy k proplacení práce přesčas ze strany zaměstnavatele za zbývající 2 hodiny, ve výši 2 * 100 * 1,25 = 250 Kč.

Odmítnutí práce přesčas

Práce přesčas je výjimečným pracovním režimem a zaměstnavatel ji má právo nařídit, pouze pokud se jedná o vážné provozní důvody. Tato poměrně nepřesná definice, nedává jednoznačnou odpověď kdy je možné práci přesčas odmítnout. Pokud se však zcela jasně nejedná o vážné provozní důvody, na odmítnutí práce přesčas máte nárok. Stejně tak i v případě, že by jste přesáhli limity pro práci přesčas stanovené zákoníkem práce 

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Komentáře  

+1 #412 Pracomat.cz 2022-06-23 09:34
Cituji Michala:
Dobrý den, prosím o kontrolu, zda je to správná úvaha. Pracuji 8 hodin denně,....


Dobrý den Michalo,

je to jak píšete. Bez ohledu na poskytnutí náhradního volna vám náleží příplatek za práci ve svátek.
Citovat
+1 #411 Pracomat.cz 2022-06-23 09:31
Cituji Brigita:
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Brigita:
Dobrý den.
Od 10.1.2022 máme v práci nařízené přesčasy. Lidí je málo a každý rok je to stejné. Limit 26 týdnů po sobě jdoucích uplyne těsně před celozávodní dovolenou tj.4.7.2022. Už teď víme, že názor zaměstnavatele ....


Dobrý den Brigito,

začnu od konce. Nárok na dovolenou se vám nijak nezvyšuje. Tedy pokud se zaměstnavatelem domluvíte, tak může. Ale zákonný nárok na to není.V druhé části dotazu se ptáte, zda se do limitu pro práci přesčas počítají i ty přesčasy za které bylo poskytnuto náhradní volno? Pokud ano, tak ty se do limitu nepočítají.

Asi jsem se špatně vyjádřila. Ptala jsem se jestli se do limitu 150 hodin počítají přesčasy v tomto roce udělané, nebo proplacené.


Dobrý den Brigito,

počítají ty přesčasy za tento rok, za které nebylo poskytnuto náhradní volno. To zda byly proplaceny a nebo budou proplaceny (třeba za týden/měsíc) na to nemá vliv.
Citovat
0 #410 Michala 2022-06-23 08:15
Dobrý den, prosím o kontrolu, zda je to správná úvaha. Pracuji 8 hodin denně, 40 hodin týdně. Zaměstnavatel potřebuje, abych šla vyjímečně ve státní svátky do práce (5.+ 6.7. - všední dny) s tím, že si za to vyberu náhradní volno, s čímž souhlasím. Přísluší mi ale i tak 100% příplatek za práci ve svátek? Domnívám se, že ano. Děkuji.
Citovat
+1 #409 Brigita 2022-06-22 21:44
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Brigita:
Dobrý den.
Od 10.1.2022 máme v práci nařízené přesčasy. Lidí je málo a každý rok je to stejné. Limit 26 týdnů po sobě jdoucích uplyne těsně před celozávodní dovolenou tj.4.7.2022. Už teď víme, že názor zaměstnavatele ....


Dobrý den Brigito,

začnu od konce. Nárok na dovolenou se vám nijak nezvyšuje. Tedy pokud se zaměstnavatelem domluvíte, tak může. Ale zákonný nárok na to není.V druhé části dotazu se ptáte, zda se do limitu pro práci přesčas počítají i ty přesčasy za které bylo poskytnuto náhradní volno? Pokud ano, tak ty se do limitu nepočítají.

Asi jsem se špatně vyjádřila. Ptala jsem se jestli se do limitu 150 hodin počítají přesčasy v tomto roce udělané, nebo proplacené.
Citovat
+1 #408 Pracomat.cz 2022-06-22 19:42
Cituji Brigita:
Dobrý den.
Od 10.1.2022 máme v práci nařízené přesčasy. Lidí je málo a každý rok je to stejné. Limit 26 týdnů po sobě jdoucích uplyne těsně před celozávodní dovolenou tj.4.7.2022. Už teď víme, že názor zaměstnavatele ....


Dobrý den Brigito,

začnu od konce. Nárok na dovolenou se vám nijak nezvyšuje. Tedy pokud se zaměstnavatelem domluvíte, tak může. Ale zákonný nárok na to není.V druhé části dotazu se ptáte, zda se do limitu pro práci přesčas počítají i ty přesčasy za které bylo poskytnuto náhradní volno? Pokud ano, tak ty se do limitu nepočítají.
Citovat
+1 #407 Brigita 2022-06-22 17:12
Dobrý den.
Od 10.1.2022 máme v práci nařízené přesčasy. Lidí je málo a každý rok je to stejné. Limit 26 týdnů po sobě jdoucích uplyne těsně před celozávodní dovolenou tj.4.7.2022. Už teď víme, že názor zaměstnavatele je, že si přeci odpočineme a po dovolené jedeme dál. Jedinou možností je nepodepsat, nebo nesouhlasit s přesčasy nad rámec. Jen se nám změnila mzdová účetní a nová nám tvrdí, že přesčasy, které se do limitu počítají musí být od 1.1.2022 Zatím co původní účetní počítala proplacené v tomto roce. To znamená přesčasy, za které jsme si nevybrali náhradní volno za říjen, listopad, prosinec 2021. Moje práce je velmi fyzicky náročná a jsme všichni už velmi unavení. A ještě by mě zajímalo, jestli když odpracuji tolik hodin navíc, jestli se zvyšuje i nárok na dovolenou, když se vše počítá za odpracované hodiny.
Děkuji za odpověď
Citovat
+1 #406 Pracomat.cz 2022-05-18 17:44
Cituji Pavel:
Dobry den, pracuji krátký a dlouhý týden..po ukončené pracovní neschopnosti v pátek..nastoupit jsem měl v pondělí ...


Dobrý den Pavle,

pokud se jedná o práci přesčas tak to teoreticky možné je. Nicméně pro práci přesčas o víkendu platí speciální důvody kdy ji lze nařídit (např. naléhavé opravné práce, inventurní práce, živelné události nebo zajišťování potřeb obyvatelstva), ale každopádně vám za ni náleží kromě běžného platu i příplatek za práci přesčas a práci o víkěndu.
Citovat
+1 #405 Pavel 2022-05-18 16:35
Dobry den, pracuji krátký a dlouhý týden..po ukončené pracovní neschopnosti v pátek..nastoupit jsem měl v pondělí na dlouhý týden, šéf mi nařídil jít v sobotu..má právo mi nařídit práci v době volna.?
Citovat
+1 #404 Pracomat.cz 2022-05-15 14:18
Cituji Tomáš:
Dobrý den chci se zeptat byl jsem na ranní směně a měl jsem mít noční ...


Dobrý den Tomáši,

pokud to z popisu chápu správně, tak jste nebyl přítomen na nařízené směně a proto neomluvená absence hrozí. Doporučuje zaměstnavatele (či vedoucího) co nejdříve kontaktovat a zkusit omluvou situaci napravit.
Citovat
+1 #403 Tomáš 2022-05-14 10:05
Dobrý den chci se zeptat byl jsem na ranní směně a měl jsem mít noční přes čas ale nešel jsem můžu za to dostat neomluvenou absenci.dekuji
Citovat
+1 #402 Pracomat.cz 2022-03-25 09:56
Cituji Tomáš:
Dobrý den. Přítelkyně pracuje u zaměstnavatele kde je nepřetržitý provoz...


Dobrý den Tomáši,

nevím jak je definovaná pracovní doba v rámci pracovní smlouvy vaší přítelkyně, ale z popisu mi to přijde jako práce přesčas konaná o víkendu. Která ovšem nemůže být tak často přikázaná (max. 8 hodin týdně, 150 hodin ročně) a rovněž je tu požadovaná doba odpočinku. Tam je nutné aby zaměstnavatel zajistil, aby zaměstnanec měl během každého období 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů nepřetržitý odpočinek v trvání alespoň 35 hodin.
Citovat
+1 #401 Tomáš 2022-03-24 21:10
Dobrý den. Přítelkyně pracuje u zaměstnavatele kde je nepřetržitý provoz. Ona ale pracuje na expedici kde je pouze dvousměnný pracovní režim tedy ranní a odpolední směny. Pracovní doba je 8 hodin tj. 8,5 hodin na pracovišti kvůli přestávce , která se do prac. doby nezapočítává.Směny jsou normálně od Po do Pá jeden týden ranní a druhý odpolední. K tomu ale navíc vždy ta směna , která má ten týden odpolední jde ještě oba dny o víkendu na ranní směnu.Tedy so i ne od 6 hod do 14 30 hod. Takže 12 dní v kuse v práci a pak teprve 2 dny víkend volno a takto stále dokola. Je takto možné rozvrhovat pracovní dobu a směny? nemá být pracovní doba jen 7,75? Nemají ani 35 hod a dokonce ani 24 hod nepřetržitý odpočinek v týdnu (aby to dohromady za dva týdny dalo 70 hod). Hodiny tedy zaplacené jako přesčasy mají ale co ten odpočinek?
Citovat
+1 #400 Pracomat.cz 2022-02-25 08:55
Cituji Daniel:
Dobrý den. Pracuji v nepřetržitém provozu, na 4 směny, s nerovnoměrně ...


Dobrý den Danieli,

co myslíte "označili nám přesčasové dny v měsíci" - že již na začátku měsíce víte, kdy po vás bude požadována práce přesčas? A to z důvodu, aby bylo méně směn o víkendu?
Citovat
+1 #399 Daniel 2022-02-25 03:25
Dobrý den. Pracuji v nepřetržitém provozu, na 4 směny, s nerovnoměrně rozloženými směnami. Máme tedy pokaždé jiný fond,ale směn máme více. Označili nám přesčasové dny různě v měsíci, aby se vyhli příplatkům za víkend-poslední směny v měsíci. Je to ze zákona možné? Dá se s tím přít?
Děkuji za odpověď
Citovat
+2 #398 Pracomat.cz 2021-12-30 07:18
Cituji Jirka:
Zdravím, jsem hodinář. Rád chodím na přesčasy a nyní to vypadá, že přesáhnu 416 hodin za tento rok....Můžu to přesáhnout a co na to zaměstnavatel?


Dobrý den Jirko,

legálně více než 416 hodin přesčasů ročně mít nemůžete. Teoretických řešení je více - například DPP se zaměstnavatelem, nebo výplata přesčasových hodin jako mimořádný bonus (a faktické nepočítání přesčasů).
Citovat
+2 #397 Jirka 2021-12-26 20:50
Zdravím, jsem hodinář. Rád chodím na přesčasy a nyní to vypadá, že přesáhnu 416 hodin za tento rok....Můžu to přesáhnout a co na to zaměstnavatel?
Citovat
+1 #396 Pracomat.cz 2021-10-09 15:12
Cituji Kateřina:
Dobrý den, zaměstnavatel nám od 1.1.2021 přestal platit příplatek 21% za přesčasové hodiny, když v ten ...


Dobrý den Kateřino,

s přesčasy je to tak, že za ně máte nárok na příplatek nebo na náhradní volno (a pochopitelně klasickou mzdu či plat za odpracovanou práci). Klasická dovolená se přesčasů nijak nedotýká. Tudíž, pokud vám zaměstnavatel za přesčas nedává náhradní volno nebo příplatek, tak se chová v rozporu se zákoníkem práce.
Citovat
+1 #395 Kateřina 2021-10-09 11:16
Dobrý den, zaměstnavatel nám od 1.1.2021 přestal platit příplatek 21% za přesčasové hodiny, když v ten samý měsíc čerpáme dovolenou. Tvrdí, že to je změna v zákoníku práce od 1.1.2021. Že kkdyž je čerpána dovolená není nárok na příplatek za přesčas. Nějak se mi to nezdá. Děkuji za odpověď.
Citovat
+2 #394 Pracomat.cz 2021-08-21 17:57
Cituji Michal:
Dobrý den, nedávno jsem dostal novou pracovní smlouvu ...


Dobrý den Michale,

znamená to, že za přesčasy již nedostanete mzdu, příplatek nebo náhradní volno. K tomu platí, že mzda sjednaná s přihlédnutím k práci přesčas v určitém konkrétním rozsahu musí být vyšší, než by byla mzda, v níž k práci přesčas přihlédnuto nebylo. Přihlédnutím k práci přesčas se totiž rozumí, že při sjednávání mzdy strany očekávají práci přesčas v určitém rozsahu, a proto mzdu sjednají adekvátně zvýšenou. Když to zjednoduším, v nové pracovní smlouvě by měla být uvedena vyšší mzda než v té předchozí. Protože za přesčasy žádné peníze nedostanete.
Citovat
+1 #393 Michal 2021-08-21 09:44
Dobrý den, nedávno jsem dostal novou pracovní smlouvu ,( Dohoda o mzdě )v části II , je napsáno Základní fixní mzda byla sjednána již s přihlédnutím k případné práci přesčas, a to v nejvyšším rozsahu, v němž je u zaměstnance možné k případné práci přesčas podle 114 odst.3 z.prace , při sjednání mzdy přihlédnout. Nevím co přesně znamená tato část… mohu chodit občas na nějaký ten přesčas jako doposud ?? Díky za odpovědět
Citovat
+1 #392 Pracomat.cz 2021-07-01 17:30
Cituji Jaroslav:
Dobrý den mám dotaz ohledně toho jestli mi zaměstnavatel má nárok ...


Dobrý den Jaroslave,

na otázku zda se jedná o vážné provozní důvody se těžko odpovídá. Věděl zaměstnavatel už před uvolněním zaměstnance na dovolenou, že bude potřebovat posílit kapacity? Nebo se jedná o neočekávanou potřebu? V praxi jde o šedou zónu, kdy nejsou zcela jasně daná a vymahatelná pravidla.
Citovat
+1 #391 Jaroslav 2021-07-01 14:27
Dobrý den mám dotaz ohledně toho jestli mi zaměstnavatel má nárok nařídit přesčas za někoho komu dal dovolenou jedná se o vážné provozní důvody ale zdá se mi to jako blbost suplovat za někoho kdo dostane dovolenou a já dostanu nařízeno za něj jít do práce
Děkuji za odpověď
Citovat
+1 #390 Pracomat.cz 2021-06-16 21:04
Cituji MIchal:
Dobrý den,

Chtěl bych se zeptat, jestli se přesčasy proplácí ze základní mzdy nebo z celkově mzdy ...


Dobrý den Michale,

za dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci mzda, na kterou mu vzniklo za tuto dobu právo, a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku. Průměrný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu zúčtované zaměstnanci k výplatě v rozhodném období a z odpracované doby v rozhodném období. Jedná se tedy o váš celkový výdělek, nikoliv jen některé složky mzdy.
Citovat
+1 #389 MIchal 2021-06-16 18:09
Dobrý den,

Chtěl bych se zeptat, jestli se přesčasy proplácí ze základní mzdy nebo z celkově mzdy, ve které jsou započteny i osobní bonusy a prémie. Mám vícesložkovou mzdu, kde velkou část tvoří osobní ohodnocení, ale přesčasy mám proplacené pouze ze základní mzdy.

Děkuji.
Citovat
+1 #388 Pracomat.cz 2021-05-05 15:42
Cituji Michaela:
Dobrý den, zaměstnanec má v jednom měsíci přesčas 4 hodiny ...


Dobrý den Michaelo,

hodiny budou proplaceny a k tomu bude navíc buď příplatek nebo náhradní volno.
Citovat
+1 #387 Michaela 2021-05-05 15:03
Dobrý den, zaměstnanec má v jednom měsíci přesčas 4 hodiny a zároveň si je v tomto měsíci vybere jako náhradní volno. Budou tyto 4 hodiny proplaceny (bez příplatku za práci přesčas) nebo vůbec nejsou proplaceny? Moc děkuji za odpověď.
Citovat
+1 #386 Pracomat.cz 2021-03-01 11:47
Cituji V.Wolfová:
Dobrý den,dotaz-zaměstnace ...


Dobrý den,

příplatky o kterých mluvíte jsou příplatky za práci přesčas, nebo ten za vedení? Dle mého můžete a máte proplatit oboje. Na příplatky za práci přesčas je nárok dle ZP. A to, že nadřízený měl dočasně podřízené v pracovní neschopnosti neruší všechnu práci/starost, kterou s nimi má. I v tuto dobu může pracovat na plán jejich rozvoje, řeší administrativní věci týkající se podřízených. Tudíž i když fakticky dobrovolně dělal minimálně část měsíce jinou práci (než je jeho náplní dle pracovní smlouvy), než běžně, nepřijde mi správné, aby to mělo negativní dopad na jeho plat.
Citovat
+1 #385 V.Wolfová 2021-03-01 11:33
Dobrý den,dotaz-zaměstnace obce,vedoucí pracovník-bere příplatek za vedení,kdy náplň jeho práce je kontrola BOZP,rozdělování práce zaměstnacům. V době sněhové kalamity v obci, kdy ještě část zaměstnanců onemocněla COVIDem, dělal dělnickou práci/uklízel obec i o víkendech a pracoval přesčas -dotaz-zda mu za tuto práci, kterou nemá v náplni,lze proplatit přesčasové hodiny a příplatky
Citovat
+2 #384 Pracomat.cz 2021-02-18 22:08
Cituji Martina Hronová:
Dobrý den, pracuji jako učitelka v MŠ na plný úvazek (40 hodin týdně, 31 hodin přímé pedagogické činnosti ...


Dobrý den Martino,

chápu to správně, že daný týden jste tedy odpracovala 44 hodin místo 40? V takovém případě by měl proplatit celou dobu přesčasu, tedy 4 hodiny. Jinak ve školství je problematika přesčasů o něco složitější, než v jiných profesích. Ředitel školy  totiž může nařídit pedagogickému pracovníkovi konání přímé pedagogické činnosti nad jemu stanovený rozsah nejvýše v rozsahu 4 hodin, další hodiny s ním může dohodnout. Hodiny přímé pedagogické činnosti nad stanovený rozsah budou v tomto výkladu označovány také jako „přespočetné hodiny“. Je vhodné upozornit, že se nejedná o tzv. přesčasové hodiny. Práce přesčas vzniká až při výkonu práce nad stanovenou týdenní pracovní dobu, tj. nad 40 hodin týdně (srov. § 93 zákoníku práce). Přespočetné hodiny jsou vykonávány v rámci stanovené pracovní doby a de facto zkracují čas vyhrazený pro výkon prací souvisejících s přímou pedagogickou činností.
Citovat
+1 #383 Martina Hronová 2021-02-18 20:22
Dobrý den, pracuji jako učitelka v MŠ na plný úvazek (40 hodin týdně, 31 hodin přímé pedagogické činnosti, tj. 6 hodin denně). Kolegyně byla nemocná a já jsem musela být v práci o 4 hodiny déle. Zaměstnavatel mi zaplatil jen 2 hodiny práce přesčas, protože prý přesčas je až nad 8 hodin. Je to v pořádku? A neměl by mi 2 hodiny proplácet normálně a pak 2 hodiny přesčas?
Citovat
+1 #382 Pracomat.cz 2021-02-12 20:19
Cituji kamila:
dobrý den,zaměstnavatel mi odmítl proplatit práci přesčas stím,že mužu pracovat 150h,pro podnik,(zdarma)má na to nárok?děkuji za odpověd


Dobrý den Kamilo,

v případě, že je mzda za práci přesčas přímo součástí pracovní smlouvy, pak ji zaměstnavatel proplácet nemusí. Pokud toto součástí pracovní smlouvy není, má vám zaměstnavatel povinnost přesčas proplatit.
Citovat
+1 #381 kamila 2021-02-12 18:09
dobrý den,zaměstnavatel mi odmítl proplatit práci přesčas stím,že mužu pracovat 150h,pro podnik,(zdarma)má na to nárok?děkuji za odpověd
Citovat
+1 #380 Pracomat.cz 2020-10-30 21:42
Cituji Lucie:
Dobrý den,

chci se zeptat ze strany zaměstnavatele, může ....


Dobrý den Lucie,

nemůže. Pokud by takové potvrzení měl dávalo by dle logiky věci smysl, znamenalo by to, že zaměstnanec nemůže vykonávat ani běžnou práci v rámci pracovní doby, protože i v tom čase je dítě samo doma. Je evidentní, že tím zaměstnanec jen straší a snaží se vyhnout práci přesčas.
Citovat
+1 #379 Lucie 2020-10-30 14:47
Dobrý den,

chci se zeptat ze strany zaměstnavatele, může mi zaměstnanec odmítnout práci přesčas s tím, že mi přinese potvrzení od lékaře, že jeho 10ti leté dítě nesmí ze zdravotních důvodů zůstávat doma samo?

Děkuji za odpověď
Citovat
+1 #378 Pracomat.cz 2020-09-25 07:16
Cituji Julie:
Dobrý den,pracuji ve státním zařízení jako zdravotni sestra.Má pracovní doba je 40hod.týdně od 7hod. Do 1530hod..Bylo mi nařízeno delat přesčas a ....


Dobrý den Julie,

práce přesčas ve zdravotnictví je velmi častá. Když vycházíme ze zákoníku práce má zaměstnavatel právo vám nařídit až 150 hodin přesčasů za rok. Dalších 266 hodin přesčasů lze odpracovat na základě dobrovolné dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Pokud jde o formu, není přesně specifikována. Může být ústní, nebo právě třeba e-mailem. Co se týče náhrady za práci přesčas, tak prvotně se počítá s finanční náhradou a náhradní volno se poskytuje v případě dohody zaměstnance a zaměstnavatele. Pokud by zaměstnavatel neposkytl náhradní volno do tří měsíců od přesčasu, musí zaměstnavatel přesčas proplatit. Situace přesčasu a péče o ditě (děti) je poměrně komplikovaná - zaměstnavatel vám musí s úpravou pracovní doby (či přesčasu) vyhovět za předpokladu, že vám v tom nebrání závažné provozní důvody. Ty nejsou nikde přesně specifikovány. V případě nesouladu se zaměstnavatelovým postupem můžete podat stížnost na inspektorát práce. Osobně bych však doporučoval zkusit se rozumně dohodnout se zaměstnavatel, pokud  je to aspoň trochu možné.
Citovat
+1 #377 Julie 2020-09-24 17:59
Dobrý den,pracuji ve státním zařízení jako zdravotni sestra.Má pracovní doba je 40hod.týdně od 7hod. Do 1530hod..Bylo mi nařízeno delat přesčas a to 2x týdne 12hod.formou emailu.Nikdo mě jiným způsobem o presčasech neinformoval.Nikdo mi nesdělil, zdali budu mít za přesčas mzdu nebo budu čerpat volno za presčasové hodiny.Chci se zeptat, může mi to nadřízený nařídit formou emailu a to 7dni před nástupem na 12h službu?Nebo vše musí být sděleno písemnou formou. Dále mám dítě ve věku 12 a 17let.Manžel je přes týden pracovně pryč,mám nárok na lékaře s dítětem právě v době 12hod.služby?Bylo mi řečeno,že nárok nemám a prohlídku přeobjednám.Na jak dlouho mi zaměstnavatel může nařídit tyto presčasové hodiny?Mám povinnosti vůči dětem,zejména vůči malému(vyzvedavani z kroužků).Zaměstnavatel ani v tomto případě nerespektuje moje povinnosti a bylo mi sděleno,ať se zařídím.
Prosím,poraďte.Děkuji.
Citovat
+3 #376 Pracomat.cz 2020-09-02 07:10
Cituji Jiří:

Dobrý den, chápu správně tedy že jsou Zákonné důvody pro nařízení přesčasu o víkendech a svátcích
Naléhavé opravy...


Dobrý den Jiří,

v případě že zaměstnavatel nenařizuje práci přesčas o víkendu ze zákonem stanovených důvodů (viz. § 91 ZP), které jste správně vyjmenoval, tak je nařízený přesčas neplatný. Můžete na to upozornit zaměstnavatele a pokud na přesčasu stále trvá, doporučuji obrátit se na inspektorát práce a podat stížnost. Věřím, že to už je dostatečně pádný argument, aby po vás zaměstnavatele přesčas nepožadoval.
Citovat
+1 #375 Jiří 2020-09-01 22:54
Dobrý den Jiří,

pokud je nařízený přesčas v mezích zákona (tedy do limitu 8 hodin týdně a 150 hodin ročně), tak ho bez postihu odmítnou můžete pouze ze závažných důvodů. To že jste ve výpovědní době na tento fakt nemá vliv, pracovní poměr pořád trvá a povinnosti z něj platí pro vás i pro vašeho zaměstnavatele.

Dobrý den, chápu správně tedy že jsou Zákonné důvody pro nařízení přesčasu o víkendech a svátcích
Naléhavé opravy,
nakládka nebo vykládka zboží,
inventura nebo závěrka,
záskok za kolegu v nepřetržitém provozu,
živelné události,
práce v dopravě,
krmení a ošetřování zvířat,
práce nutné k uspokojení životních, zdravotních, vzdělávacích, kulturních a sportovních potřeb obyvatelstva.
Ani jeden z důvodů to není zaměstnavatel propustil hodně zaměstnanců další do konce roku převedl do jiné firmy a teďka není schopen přijmout nové zaměstnance. Děkuji za informace
Citovat
+1 #374 Pracomat.cz 2020-09-01 22:37
Cituji Jiří:
Dobrý den, měl bych prosím vás dotaz v práci máme nařízený přesčas o sobotu při 12. hodinových směnách ranní/noc. Při plánovaných směnách během 14 dní máme rozvrhnuté směny záčatku týdne Po. Noční, Út. Volno, St. Ranní, Čt....


Dobrý den Jiří,

pokud je nařízený přesčas v mezích zákona (tedy do limitu 8 hodin týdně, 150 hodin ročně a zákonné důvody pro přesčas o víkendu), tak ho bez postihu odmítnou můžete pouze ze závažných důvodů. To že jste ve výpovědní době na tento fakt nemá vliv, pracovní poměr pořád trvá a povinnosti z něj platí pro vás i pro vašeho zaměstnavatele.
Citovat
+1 #373 Jiří 2020-09-01 21:35
Dobrý den, měl bych prosím vás dotaz v práci máme nařízený přesčas o sobotu při 12. hodinových směnách ranní/noc. Při plánovaných směnách během 14 dní máme rozvrhnuté směny záčatku týdne Po. Noční, Út. Volno, St. Ranní, Čt. Noční, Pá. Volno, So. nařízený přesčas, Ne. Volno máme stále jen 1. den volna a následující týden máme směny Po. Ranní, Út. noční, St. volno, Čt. Ranní, Pá. noční víkend volný. Tento nařízený přesčas chci odmítnout chtěl bych ještě dodat že jsem ve výpovědní lhůtě. Má otázka tedy zní může mi hrozit nějaký postih za nedostavení se daný den? Děkuji vám předem za odpověď.
Citovat
+1 #372 Pracomat.cz 2020-04-05 07:05
Cituji Martin Třetina:
Dobrý den , prosím o radu ,zaměstnavatel po nás chce v době dovolených pracovat za kolegy kteří čerpají dovolenou ...


Dobrý den Martine,

pracovní doba je určena v pracovní smlouvě s tím, že zaměstnavatel vám může nakázat 8 hodin přesčasů týdně (do limitu 150 hodin ročně). Dále musí dodržovat tzv. nepřetrižitý odpočinek mezi směnami, tzn: Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl nepřetržitý odpočinek v týdnu v trvání alespoň 35 hodin. Zjednodušeně řečeno, pokud máte standardně pracovat 8 hodin denně (dle pracovní smlouvy), máte běžné rozvržení směn (40 hodin týdně) tak po vás nemůže zaměstnavatel chtít každý den 12 hodin.
Citovat
+1 #371 Martin Třetina 2020-04-04 19:46
Dobrý den , prosím o radu ,zaměstnavatel po nás chce v době dovolených pracovat za kolegy kteří čerpají dovolenou , děláme 12.hodinové směny krátký a dlouhý týden a v době dovolených musíme vykrývat druhou směnu, takže jedeme 14.dní / 12.hod směny , je to možné nebo to zákoník práce zakazuje , Děkuji Třetina
Citovat
+1 #370 Pracomat.cz 2020-02-13 21:52
Cituji Klára:
Dobrý den,
Pracuji na zkrácený úvazek a za leden jsem měla ...


Dobrý den Kláro,

postupu zaměstnavatele se nelze příliš divit. Tím, že by vám přesčasové hodiny převedl do dalšího měsíce by vám de facto upřel vyplacení příspěvku za práci přesčas a dostal se do rozporu se zákoníkem práce.  
Citovat
+1 #369 Pracomat.cz 2020-02-13 21:48
Cituji Adam:
Dobrý den pracuji ve firmě kde zaměstnavatel bez předchozí domluvy nebo ...


Dobrý den Adame,

pokud pracujete přesčas, tak za tuto práci máte nárok buď za příplatek nebo náhradní volno. Vyjímkou je pokud by již mzda k práci přesčas byla sjednaná v rámci pracovní smlouvy. I tak ale nemůže zaměstnavatel interním nařízením navyšovat čas povinných přesčasů, které navíc neproplatí.
Citovat
+1 #368 Klára 2020-02-13 10:00
Dobrý den,
Pracuji na zkrácený úvazek a za leden jsem měla 34,5 hodiny přesčas .S tím, že jsem si chtěla nechat proplatit do úvazku pouze 23 a zbytek převést do února, abych splnila normu. Zaměstnavatel proplatil vše a odvolává se na to, že je nový zákon, že se nemůže nic převádět podle nějakého zákona, který mě nesdělil. Děkuji za odpověď
Citovat
+1 #367 Adam 2020-02-13 02:46
Dobrý den pracuji ve firmě kde zaměstnavatel bez předchozí domluvy nebo písemného souhlasu che aby všichni zaměstnanci měli naděláný fond 20h přesčasů které neproplati a tento týden vydal nařízení že tento fond navyšuje na 40h. Může si to dovolit? děkuji
Citovat
+1 #366 Pracomat.cz 2020-01-22 12:52
Cituji Josef Weiss:
Zaměstnavatel nám nařídil přesčas po odpolední směně od 22:00-24:00 a já se potom nedostanu z práce domů, mohu takový přesčas odmítnout.


Dobrý den Josefe,

zde není výklad ZP zcela jednoznačný. Platí, že zaměstnavatel vám může nařídit práci přesčas i takto narychlo (v rámci limitu 8 hodin týdně a 150 hodin ročně), ale zároveň platí, že by nařízený přesčas neměl být v rozporu s dobrými mravy. Za což nejspíš lze nemožnost dostat se domů považovat. Nejlepší možností je pokud se vám povede se zaměstnavatelem domluvit. Ať už na takovém přesčasu ať se stihente dostat domů, případně zajištění dopravy domů. V případě, že se nedohodnete a vy přesčas odmítnete, tak to může skončit až u soudu. Přeji vám hodně štěstí, ať má zaměstnavatel rozum a pochopení.
Citovat
+1 #365 Josef Weiss 2020-01-22 11:04
Zaměstnavatel nám nařídil přesčas po odpolední směně od 22:00-24:00 a já se potom nedostanu z práce domů, mohu takový přesčas odmítnout.
Citovat
+1 #364 Pracomat.cz 2019-11-24 23:14
Cituji Jaroslava:
Zdravím,
Pracuji jako pokojská 7hod pracovní doba....


Dobrý den Jaroslavo,

zaměstnavatel je povinnen vám alespoň jednou v týdnu poskytnout delší odpočinek, tzv. nepřetržitý odpočinek v týdnu. Tento odpočinek musí být poskytnut alespoň v délce 35 hodin.
Citovat
+1 #363 Jaroslava 2019-11-24 17:07
Zdravím,
Pracuji jako pokojská 7hod pracovní doba.
Ráda bych se zeptala zda je zaměstnavatel povinen přispůsobyt pracovní dny aby zaměstnanci umožnili alespon jeden víkend mit volný.
Nikde jsem nenašla jak to může zaměstnavatel odůvodnit.Stane se že musím pracovat i 7dní a pak jeden den volna.ale nikdy to nevyšlo přes víkend.
Děkuji za radu.
Jaroslava
Citovat
+1 #362 Pracomat.cz 2019-11-15 11:46
Cituji Marek:
Dobrý den.
V práci máme tři směny a každá odpolední směna má povinnou sobotu na 12 hodin od 6:00 do 18:00 ....


Dobrý den,

začnu od konce. Žádný zákonný limit na oznámení práce přesčas není, teoreticky vám může zaměstnavatel na konci pracovní směny oznámit přesčas. Na druhou stranu je množství nařízené práce přesčas omezena zákonem a to na 150 hodin ročně a 8 hodin týdně. Z toho co píšete, tedy každou sobotu 12 hodin, to na řádné jednání ze strany zaměstnavatele opravdu nevypadá.
Citovat
+1 #361 Marek 2019-11-14 16:44
Dobrý den.
V práci máme tři směny a každá odpolední směna má povinnou sobotu na 12 hodin od 6:00 do 18:00 a v poslední době bez přítomnosti Mistra a stravování z důvodu že je je na směně málo lidí. Chtěl bych se zeptat zda je to v pořádku. Též bych se rád zeptal do kdy je zaměstnavatel povinen oznámit přesčas v případě že se například ve středu vědělo že přesčas se ruší a ve čtvrtek na konci směny nám oznámí že v sobotu se jde do práce. Předem děkuji za odpověď.
Citovat
+1 #360 Pracomat.cz 2019-10-31 17:22
Cituji Helena:
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, moje pracovní smlouva je na 20 hodin týdně...


Dobrý den Heleno,

v případě zkráceného úvazku se práce odpracovaná do zákonem stanoveného limitu (40 hodin týdně) nepovažuje za práci přesčas. To znamená, že vám náleží dosažená mzda, ale už příplatek za práci přesčas. Na druhou stranu je pro vás výhoda, že zaměstnancům, kteří mají sjednánu kratší pracovní dobu, nemůže zaměstnavatel práci přesčas nařídit.
Citovat
+1 #359 Helena 2019-10-30 16:12
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, moje pracovní smlouva je na 20 hodin týdně. Zaměstnavatel po mně chce příkazem i pracovní soboty,což už jsem nad rámec svých hodin.Za tyto hodiny navíc si musím vybrat náhradní volno a dostanu zaplaceno pouze 36 Kč za 3h směnu v sobotu.Jsem v právu když tvrdím že přesčas dělat nemusím a popřípadě musím dostat zaplaceno za odpracované hodiny?Děkuji.
Citovat
0 #358 Pracomat.cz 2019-10-15 18:58
Cituji František:
Dobrý den
Chtěl bych se zeptat dnes jsem dostal vytykaci dopis v práci zato ze jsem odmítl práci prescas .....


Dobrý den Františku,

za odmítnutí přesčasu (i oznámeného takto těsně) vám zaměstnavatel může zaslat vytýkací dopis. Samozřejmě by nařízená práce měla být skutečně důležitou pro provoz firmy, tzv. "závažné provozní důvody". Ty bohužel zákon přesněji nespecifikuje. Pokud máte podezření, že se o tyto důvody nejednalo, můžete se obrátit na inspektorát práce - www.suip.cz/ . Samozřejmě nejlepší pro obě strany by bylo vyřešit si domluvou se zaměstnavatelem, ale je otázkou zda bude přístupný k diskuzi.
Citovat
0 #357 František 2019-10-14 19:41
Dobrý den
Chtěl bych se zeptat dnes jsem dostal vytykaci dopis v práci zato ze jsem odmítl práci prescas oznámili mi to zhruba hodinu před koncem pracovní doby ale byla to práce až od ctyr hodin tak na další tři pracovní hodiny plus další hodina cesty na firmu. Nejednalo se o zadnou havárii nic takového pracuji jako instalatér topenar a nijak to nenarusovalo chod firmy práce se dala úplně v klidu udělat kdykoliv jindy
Citovat
0 #356 Pracomat.cz 2019-08-13 16:46
Cituji Jan:
Dobrý den,
Pracuji na tři směny a chtěl bych zeptat 1) jestli mi může v pátek ...


Dobrý den Jane,

úprava práce přesčas v zákoníku práce je pro všechny zaměstnance shodná, bez ohledu na to, zda pracují na tři směny či nikoliv. Platí tedy, že zaměstnavatel vám může nařídit práci přesčas pouze 8 hodin týdně a 150 hodin ročně. Z toho jak situaci popisujete, vás zaměstnavatel nutí pracovat výrazně více.
Citovat
0 #355 Jan 2019-08-13 14:14
Dobrý den,
Pracuji na tři směny a chtěl bych zeptat 1) jestli mi může v pátek zaměstnavatel nařídit, že od neděle budu pracovat místo osmi hodin dvanáct hodin, po dobu dvou týdnů(12 dnů). 2) nařídit mi směny tak že odpracuji 25 hodin přesčas. 3) po těch to dvou týdnech mě zas vrátit na tří směnný provoz a vyžadovat abych pracoval aspoň 10hod. denně dalších 5 dní.

Děkuji za odpověď
Citovat
0 #354 Pracomat.cz 2019-08-11 20:54
Cituji Viktor:
Dobry den,

Ked pracujem cez vikend nadcasy ( v CR ), napr. 6hodin. Rata sa do rocneho limitu 6h alebo 12h ?. Dakujem


Dobrý den Viktore,

pokud budete mít přesčas o víkendu v délce 6 hodin, tak se vám do ročního limitu pro přesčasy započte 6 hodin.
Citovat
0 #353 Viktor 2019-08-11 11:31
Dobry den,

Ked pracujem cez vikend nadcasy ( v CR ), napr. 6hodin. Rata sa do rocneho limitu 6h alebo 12h ?. Dakujem
Citovat
0 #352 Pracomat.cz 2019-07-24 15:54
Cituji Pitr:
Dobrý den, chci zjistit, zda mám nárok na okamžité ukončení pracovního poměru. Pracuji ve firmě už téměř rok a někdy je ....


Dobrý den,

pokud vám zaměstnavatel neproplatil práci přesčas do čtvrt roku (to je limit, který stanovuje ZP pro možnost poskytnutí náhradního volna), tak se skutečně dostáváte do situace, že vám zaměstnavatel neproplácí právoplatnou mzdu a je to důvod k okamžitému zrušení pracovního poměru.
Citovat
0 #351 Pitr 2019-07-23 18:42
Dobrý den, chci zjistit, zda mám nárok na okamžité ukončení pracovního poměru. Pracuji ve firmě už téměř rok a někdy je třeba dělat přesčasy, avšak zaměstnavatel propláci jenom hodiny které jsou za ním smyšlenou hranicí 50 hodin. Když jsem měl prvně v tomhle "fondu" přes 50 hodin, konkrétne 56, vyplatil mi jenom 6 hodin a 50 zůstalo nadále v systému dochádzky, můžu jsi je jenom vybrat jako náhradní volno. Několikrát jsem si na to stěžoval, bylo mi jenom sděleno, že je to ochrana firmy před horšími časy, kdyby jsme stratili zakázky tak budeme čerpat práve tyhle náhradní volna. Mám v téhle situaci nárok na okamžité ukončení pracovního poměru? Děkuji předem za odpověď
Citovat
0 #350 Pracomat.cz 2019-07-22 15:58
Cituji Lucie:
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jak je to se sobotním přesčasem ...


Dobrý den Lucie,

u vedoucích pracovníků může být práce přesčas (v rámci dohodnuté mzdy) sjednána až do limitu 416 hodin ročně. Záleží tedy, jaká je smlouva daného vedoucího pracovníka a jaké podmínky práce přesčas (respektive odměny za ni) v ní byly dohodnuty.
Citovat
0 #349 Lucie 2019-07-22 13:17
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jak je to se sobotním přesčasem vedoucích pracovníků v příspěvkové organizaci. Mohou za sobotu mít zaplacen přesčas nebo se také započítává do 150 hodin a až poté se může proplatit?
Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #348 Pracomat.cz 2019-07-12 22:36
Cituji Jan:
Dobrý den,
chtěl bych se optat, zda je možné.......


Dobrý den Jane,

zaměstnavatel vám může ze závažných provozních důvodů (kam nejspíše lze oprávněně uznat i opožděnou výrobu) nařídit práci přesčas v limitu 8 hodin týdně a maximálně 150 hodin ročně. Pokud vám nařizuje práci přesčas nad tento limit, tak nerespektuje Zákoník práce.
Citovat
0 #347 Jan 2019-07-12 11:48
Dobrý den,
chtěl bych se optat, zda je možné, aby mě zaměstnavatel nařídil z důvodu opožděně výroby přesčas tak, že děláme každý den 10 hodin denně mimo víkendu. Tento přesčas bude trvat minimálně jeden měsíc.
Předem děkuji za odpověď a s pozdravem...
Citovat
0 #346 Pracomat.cz 2019-06-24 19:08
Cituji Ivan:
Dobrý den,v předešlém dotazu jsem se ...


Dobrý den Ivane,

příplatek se má platit z reálné mzdy, kterou dostáváte. Tedy i případné osobní ohodnocení, odměny atd...
Citovat
+1 #345 Pracomat.cz 2019-06-24 18:58
Cituji Milan:
Dobrý den,měl bych dotaz.Je v pořádku mít v pracovní smlouvě uvedeno...


Dobrý den Milane,

416 hodin práce přesčas je maximální limit na kterém se lze dohodnout se zaměstnavatelem. Tím, že to má zaměstnavatel součástí pracovní smlouvy, tak se s ním na tomto dohodnete při jejím podpisu. Jelikož smlouva je vlatně dohoda - dobrovolný akt obou stran. Pokud by toto ustanovení součástí smlouvy nebylo, tak vám může zaměstnavatel nařídit "jen" 150 hodin práce ročně a zbytek je dobrovolný, bez vašeho souhlasu, vás do ní nemůže nutit.
Citovat
0 #344 Milan 2019-06-24 12:05
Dobrý den,měl bych dotaz.Je v pořádku mít v pracovní smlouvě uvedeno, že zaměstnanec v případě nutných provozních důvodů na straně zaměstnavatele odpracuje v kalendářním roce až (416) hodin práce přesčas?
Může zaměstnavatel vyžadovat po zaměstnanci práci přesčas také nad rámec 150 hodin nařízeného přesčasu za kalendářní rok? Ve smlouvě se nikde neuvádí, že maximální doba nařízeného přesčasu = 150 hodin/rok. Může zaměstnanec odmítnout práci přesčas nad rámec 150 hod./rok? Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #343 Ivan 2019-06-24 07:22
Dobrý den,v předešlém dotazu jsem se špatně vyjádřil.zaměstnavatel mi má platit za práci přesčas
základní mzdu+motivační/osobní ohodnocení/+25% příplatku nebo
základní mzdu+25% příplatku
Zaměstnavatel platí druhou variantu
Děkuji
Citovat
0 #342 Pavel 2019-06-21 09:25
Cituji Ivan:
Dobrý den,měl bych dotaz ohledně práce přesčas....


Dobrý den Ivane,

viz § 114 ZP - Za dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci mzda, na kterou mu vzniklo za tuto dobu právo (dále jen "dosažená mzda"), a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas místo příplatku. Pokud vám zaměstnavatel vyplácí příplatek jen z části mzdy, tak to správně není.
Citovat
0 #341 Ivan 2019-06-19 21:22
Dobrý den,měl bych dotaz ohledně práce přesčas.V pracovní smlouvě máme mzdu dvousložkovou,základní mzda+motivační složka.Motivační složka mzdy se odvíjí od základní mzdy a tvoří 0-20%.Při standardním výkonu přísluší plných 20%.Citace.
Vlastní dotaz.
Pří proplacení práce přesčas nám proplácí příplatek za přesčas pouze ze základní mzdy bez motivační složky,je tento postup správný?
Citovat
0 #340 Pavel 2019-06-18 11:09
Cituji Václav Ejč:
Dobrý den,
Pracuji v nepřetržitém provozu. Můj mzdový základ je 19.000kc ....


Dobrý den Václave,

při dovolené nepobíráte mzdu, ale tzv. náhradu mzdy. U jejího výpočtu se vychází z průměrného výdělku za předchozí kalendářní čtvrtletí, tzn. hrubá mzda za tyto tři měsíce dělená počtem odpracovaných hodin. Započítávají se do ní i mimořádné prémie a bonusy. Takže pokud jste v předcházejícím čtvrtletí neměl nižší průměrnou mzdu než nyní, tak za den dovolené nemáte mít nižší náhradu mzdy než je vaše denní mzda.
Citovat
0 #339 Václav Ejč 2019-06-18 07:03
Dobrý den,
Pracuji v nepřetržitém provozu. Můj mzdový základ je 19.000kc. K tomu mám 5000kc jako příplatek za nepřetržitý provoz. Takže bez odměn, přesčasů to dělá 24.000kc hrubého.
Stačí, abych si vzal den dovolené, a můj základ i příplatek za smenost je hned pokrácen.
Má na toto zaměstnavatel právo?
Pochopím, že mi pokrátí základ. Ale příplatek za nepřetržitý provoz?
Děkuji
Citovat
0 #338 Pracomat.cz 2019-06-06 09:17
Cituji Vojtěch:
Dobrý den,
Přítelkyně pracuje jako učitelka v MŠ a vedoucí na ně tlačí aby si ....


Dobrý den Vojtěchu,

pokud domluva s nadřízenou paní vedoucí nepomáhá, tak možnosti vidím dvě. První je právě náhlašení na inspektorát práce (měla by to udělat spíše přítelkyně, která může dodat informace o tom jak to tam funguje), druhou je změna zaměstnání (což je úplně ta krajní možnost).
Citovat
0 #337 Vojtěch 2019-06-05 18:17
Dobrý den,
Přítelkyně pracuje jako učitelka v MŠ a vedoucí na ně tlačí aby si do oficiální docházky zapisovali pouze řádnou pracovní dobu, tj. bez přesčasů, přesně podle rozpisu směn. Ale přesčasy aby si vedli na zvláštním papíru, který v podstatě oficiálně neexistuje a pak si je vybírali jak se to vedoucí hodí pouze jako "náhradní volno" bez jakéhokoliv proplacení. Pak tohoto "systému" zneužívá, vybírá si údajné přesčasy, které ale nikde napsané nemá a v podstatě si v pracovní obdbíhá vyřizovat soukromé záležitosti a dělá si co chce. Stížnosti u ředitelky nepomáhají, ona totiž prý neví jak si v tom má zjednat pořádek. Mohu se já obrátit na inspektorát práce nebo to musí udělat přítelkyně jakožto zaměstnanec?
Předem děkuji za jakékoliv rady, případně jak byste to řešil vy?
Děkuji
Citovat
+2 #336 Pracomat.cz 2019-05-31 09:28
Cituji Romana:
Dobrý den, je pátek 8 ráno a přijde za mnou Mistr že ředitel ...


Dobrý den Romano,

žádná lhůta v zákoně stanovena není. Může se stát, že vám přesčas nařídí na konci směny a dle zákona je to takto v pořádku.
Citovat
0 #335 Romana 2019-05-31 08:34
Dobrý den, je pátek 8 ráno a přijde za mnou Mistr že ředitel nařídil zítra přesčas. Nemůžu nikde v zákoníku práce najít jak moc dopředu by mi měl dát vědět. Všude slyším že alespoň 24hodin dopředu by nám měl o tom říct. Ale nevim to jistě. Děkuji za odpověď
Citovat
0 #334 Pracomat.cz 2019-05-25 12:45
Cituji Franta:
Dobrý den, prosim zajímalo by mě, zda může zaměstnavatel každým začátkem ...


Dobrý den Franto,

z toho co píšete se nejspíše jedná o úmysl zaměstnavatele, jak vás přinutit pracovat déle. Můžete se zkusit obrátit na Inspektorát práce a zaměstnavatel bude muset prokázat, že se jednalo o mimořádné situace. Každopádně i tak platí, že maximální počet hodin práce přesčas, které vám může nakázat, je 150 ročně.
Citovat
-1 #333 Franta 2019-05-25 07:50
Dobrý den, prosim zajímalo by mě, zda může zaměstnavatel každým začátkem týdne vyvěsit sobotní přesčas z důvodů nedostatku lidí v tom týdnu, opožděných návozů, malé výkonnosti apod. Upozorňuji, že to neni nějaká žádná výjmečná situace. Takhle nás drží v křeči každý týden hned od pondělka a buď se jde a nebo ne. Může zaměstnavatel plánovat přesčasy na každý víkend v měsíci? Je to normální?
Citovat
0 #332 Pracomat.cz 2019-05-02 09:35
Cituji DAVID:
Dobrý den,
jakou formu musí mít nařízení práce přesčas? ...


Dobrý den Davide,

forma zadání práce přesčas může být o ústní.
Citovat
0 #331 DAVID 2019-05-01 18:20
Dobrý den,
jakou formu musí mít nařízení práce přesčas? Musí to být písemně ? Nebo pouze stačí když mi to zaměstnavatel sdělí ústně?
Děkuji za odpověď
Hezký den
Citovat
0 #330 Pracomat.cz 2019-04-17 15:25
Cituji Jan:
Dobrý den,pokud přítelkyně je doma s dítětem a mě v práci nařídí přesčas ....


Dobrý den Jane,

tato ochrana je primárně určena pro zaměstnané ženy. Vás by se týkala, pokud byste dítě vychovával sám.
Citovat
0 #329 Jan 2019-04-17 11:58
Dobrý den,pokud přítelkyně je doma s dítětem a mě v práci nařídí přesčas platí i pro mě ,že se mi přesčas nemůže nařídit když mé dítě ješně nemá rok?
Citovat
0 #328 Pracomat.cz 2019-04-16 20:39
Cituji Michal:
Dobrý den. Zaměstnavatel mi nařídil práci přesčaš v době, kdy jsem měl zaplacenou jinou aktivitu (koncert). Mohu se dožadovat proplacení? Děkuji


Dobrý den Michale,

bohužel pro vás nemá zaměstnavatel povinnost vám propadlé vstupenky nijak kompenzovat.
Citovat
0 #327 Pracomat.cz 2019-04-16 12:51
Cituji Otrok:
Čest práci,
moje pracovní doba končí v 15h, ale kolegova až v 17h. Když svolá poradu na 16h (po mé řádné pracovní době) jsem povinen se účastnit nebo mohu odmítnout? Díky za info


Dobrý den,

pokud se bude jednat o nařízený přesčas a ted bude v rámci limitů práce přesčas ( max 150 hodin ročně, max 8 hodin týdně), tak se účastnit musíte. Jinak už máte po pracovní době a nemusíte.
Citovat
0 #326 Michal 2019-04-16 07:13
Dobrý den. Zaměstnavatel mi nařídil práci přesčaš v době, kdy jsem měl zaplacenou jinou aktivitu (koncert). Mohu se dožadovat proplacení? Děkuji
Citovat
0 #325 Otrok 2019-04-15 17:10
Čest práci,
moje pracovní doba končí v 15h, ale kolegova až v 17h. Když svolá poradu na 16h (po mé řádné pracovní době) jsem povinen se účastnit nebo mohu odmítnout? Díky za info
Citovat
0 #324 Pracomat.cz 2019-04-09 15:47
Cituji Romana Slámová:
Dobrý den,
za jakých podmínek lze zrušit již podepsanou dohodu o práci přesčas nad rámec 150 hodin.


Dobrý den Romano,

pokud součástí dohody nejsou podmínky, za kterých dojde k jejímu ukončení, tak ji lze nahradit novou dohodou, na které se dohodnou obě zúčastněné strany.
Citovat
0 #323 Romana Slámová 2019-04-09 15:02
Dobrý den,
za jakých podmínek lze zrušit již podepsanou dohodu o práci přesčas nad rámec 150 hodin.
Citovat
0 #322 Pracomat.cz 2019-04-04 20:59
Cituji Jiří:
Dobrý den, pracuji každý týden od pondělí do soboty, tzn. 45 hodin...


Dobrý den Jiří,

vaše standardní pracovní doba, je součástí vaší pracovní smlouvy. Předpokládám, že se jedná o 40 hodin týdně. V takovém případě je práce nad tento limit skutečně prací přesčas.
Citovat
0 #321 Jiří 2019-04-03 12:25
Dobrý den, pracuji každý týden od pondělí do soboty, tzn. 45 hodin týdně. Je to v pořádku nebo se to bere jít jako přesčas? Předem děkuji za odpověď.
Citovat
+1 #320 Pracomat.cz 2019-03-29 20:08
Cituji hankav:
Dobrý den, chci se zeptat, jestli mi zaměstnavatel může nařídit ...


Dobrý den Hano,

zaměstnavatel Vám může nařídit práci přesčas (kam může spadat i zástup za kolegyni na dovolené), pouze v rozsahu 8 hodin týdně.
Citovat
0 #319 Martin 2019-03-29 14:42
Muže mě šéf nařídit abych byl v práci dyl jak 24 hodin v kuse?
Citovat
+2 #318 hankav 2019-03-28 15:09
Dobrý den, chci se zeptat, jestli mi zaměstnavatel může nařídit - v době konání dovolené kolegyně - abych dělala i směny za ní? Tedy byla v práci celé dny. Ona to za mě také musí dělat. Proto by nás zajímalo, než se obrátíme na zaměstnavatele, jak to je. Jestli má na to zaměstnavatel právo? Nebo je to o dohodě?
Citovat
0 #317 Pracomat.cz 2019-03-19 13:39
Cituji Martin:
Dobrý den. V minulém roce jsem měl dle pracovní smlouvy nepřetržitý provoz ....


Dobrý den Martine,

z toho co píšete, tak váš zaměstnavatel celkově nerespektuje zákoník práce. Jak co se týče délky pracovní doby, tak i přesčasů a jejich proplácení. Ty samozřejmě platit musí, pokud již není mzda sjednána i s ohledem na přesčasy - to by bylo součástí smlouvy.
Citovat
0 #316 Martin 2019-03-19 06:59
Dobrý den. V minulém roce jsem měl dle pracovní smlouvy nepřetržitý provoz s 35-ti hodinami týdně. Od nového roku mi je v dodatku k PS zvýšil na 40 hodin za týden v jednosměrném provozu. Přitom stále pracuji jako ostraha obchodního domu, kde sloužím 13 až 15 hodin přes den a noční. O víkendu 24 hodin nepřetržitě (1x za 14 dní). Za měsíc odpracováno i 250 hodin. V PS mám stálý měsíční plat. Přesčasy neplatí. Už za 3 měsíce bych vyčerpal roční limit na přesčasy 300 hodin. Má zaměstnavatel právo na tuto změnu v dodatku PS? Opravdu nemusí platit přesčasy, když mám napsaný stálý plat? Děkuji za odpovědi.
Citovat
0 #315 Pracomat.cz 2019-03-15 14:46
Cituji filip:
Dobrý den,

pracuji jako vrátný na VŠ a prý se mělo od 1.1.2019 opět přidávat pracovníkům ...


Dobrý den Filipe,

ano, došlo k aktualizaci platových tabulek - pracomat.cz/.../...
Citovat
0 #314 filip 2019-03-15 14:21
Dobrý den,

pracuji jako vrátný na VŠ a prý se mělo od 1.1.2019 opět přidávat pracovníkům ve školství. My jsme doposud nedostali nic.
Zajímají mě nepedagogičtí zaměstnanci.
Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #313 Pracomat.cz 2019-03-10 21:12
Cituji fil:
Dobrý den, zajímá mě, jestli můžeme ...


Dobrý den,

pro relevantní odpověď doporučuji kontaktovat právníka. Svůj vliv bude mít zda je o úmyslné či neúmyslné obohacení, proto je lepší když budete záležitost konzultovat s někým, kdo má v těchto situacích bohatší zkušenosti.
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]