Jaké jsou příplatky za přesčasy v roce 2020? Co říká zákoník práce o práci přesčas? Kdo vám může nařídit práci přesčas? Co pro vás znamená když máte nařízenou práci přesčas o víkendu?

Práce přesčas v roce 2020

Pracovní doba je vymezena v §79 Zákoníku práce, který stanovuje délku pracovní doby na 40 hodin týdně, která je pracovníkům pracujícím při těžbě uhlí a podobných profesí zkrácena na 37,5 hodiny týdně při třísměnném a nepřetržitém provozu a na 38,75 hodin týdně pro dvousměnný pracovní provoz. Práce, která je konána nad stanovený rozsah 40 hodin týdně, je považována za práci přesčas.

Nařízená práce přesčas

Práci přesčas vám může zaměstnavatel nařídit "z vážných provozních důvodů". Platí pravidlo, že zaměstnavatel nemůže nařídit odpracovat zaměstnanci více než 8 hodin práce přesčas týdně a více než 150 hodin práce přesčas za kalendářní rok. Výjimky jsou zaměstnanci zdravotnické záchranné služby, kteří mohou mít průměrně až 12 hodin přesčasů za týden. Zákoník práce a nařízení přesčasů, tedy za jakých podmínek může zaměstnavatel přesčasovou práci nařídit, se řeší v §93 Zákoníku práce. Zaměstnankyním nebo zaměstnancům, kteří pečují o dítě mladší než 1 rok, nesmí zaměstnavatel práci přesčas nařídit.

Celkově je možné během roku vykonat práci přesčas v rozsahu 416 hodin (8 hodin týdně * 52 týdnů), ale to je možné je v případě dobrovolné dohody obou stran. Zaměstnavatel do toho nesmí zaměstnance nutit. Průměr 8 hodin týdně se počítá za celé období, je tedy možné mít některé týdny více a další méně.

Při práci přesčas v nepřetržitém provozu musí zaměstnavatel dodržet dobu nepřetržitého odpočinku v týdnu nejméně 24 hodin a za období 2 týdnů musí být délka tohoto odpočinku celkem minimálně 70 hodin, viz §92 Zákoníku práce. Samozřejmě i v případě nepřetržitého provozu má zaměstnavatel právo přikázat práci přesčas jen při vážných provozních důvodech.

Práce přesčas při zkráceném úvazku

Při zkráceném úvazku není možné zaměstnanci práci přesčas přikázat - viz. §78 Zákoníku práce. Zaměstnanec se musí se zaměstnavatelem na práci přesčas dohodnout, jedná se tedy o dobrovolný akt obou stran. Další důležitou informací je při zkráceném úvazku není práce do rozsahu větším než 40 hodin týdně přesčasem. Dostanete za ni standardní mzdu, ale nikoliv příplatek za přesčas. Po překročení 40 hodin týdně, již nárok na příplatek za přesčas máte.

Náhradní volno za práci přesčas

Zaměstnavatel má možnost dát vám za práci přesčas náhradní volno, poté nemáte nárok na finační odměnu za práci přesčas. Pokud bylo za práci přesčas poskytnuto náhradní volno, tak se tato práce nepočítá do 150 hodin za kalendářní rok - tzv. limitu práce přesčas.

Příplatek za práci přesčas

Pokud pracujete přesčas a během tří měsíců nedostanete náhradní volno, máte nárok na příplatek za práci přesčas. Ten zvýší vaši průměrnou hodinovou mzdu minimálně o 25% (více v Zákoníku práce - příplatky za přesčas). Příplatek za práci přesčas ve státní svátek je ve výši 25% vašeho průměrného výdělku, nebo se si vyberete opět do tří měsíců náhradní volno. Za práci přesčas v sobotu a neděli máte nárok minimálně na 10% k vaší průměrné mzdě, s odkazem na §118 Zákoníku práce . V pracovní smlouvě se můžete domluvit na jiných podmínkách, ale zaměstnavatel vám změnu podmínek nemůže přikázat.

Práce přesčas u vedoucích pracovníků

Jak je to s prácí přesčas a příplatkem za vedení u pracovníků státní a veřejné správy a služeb, kteří jsou ve vedoucích pozicích (mají příplatek za vedení) V rámci příplatku za vedení počítá s prací přesčas v rozsahu 150 hodin. To znamená, že pokud mají za rok odpracováno do 150 hodin přesčas, nemají nárok na mzdu za tuto práci ani na náhradní volno. Za práci přesčas nad 150 hodin za rok, mají již stejné podmínky jako ostatní zaměstnanci. Tedy nárok na náhradní volno, nebo vyplacení mzdy za práci přesčas.

Výpočet práce přesčas

Jak velká je odměna za práci přesčas? Ukážeme si to na několika příkladech.

Pan Novák má průměrnou mzdu ve výši 100 Kč za hodinu. Během ledna odpracoval 20 hodin přesčasů, které se mu zaměstnavatel rozhodl proplatit. Jeho lednová mzda tedy bude větší o 20 * 100 * 1,25 = 2 500 Kč (počet hodin přesčasů * běžná hodinová sazba * příplatek za práci přesčas).

Pan Čech má průměrnou mzdu ve výši 100 Kč za hodinu. V červenci odpracoval 10 hodin přesčasů, za které mu byl poskytnut jeden den náhradního volna. Dojde tedy k proplacení práce přesčas ze strany zaměstnavatele za zbývající 2 hodiny, ve výši 2 * 100 * 1,25 = 250 Kč.

Odmítnutí práce přesčas

Práce přesčas je výjimečným pracovním režimem a zaměstnavatel ji má právo nařídit, pouze pokud se jedná o vážné provozní důvody. Tato poměrně nepřesná definice, nedává jednoznačnou odpověď kdy je možné práci přesčas odmítnout. Pokud se však zcela jasně nejedná o vážné provozní důvody, na odmítnutí práce přesčas máte nárok. Stejně tak i v případě, že by jste přesáhli limity pro práci přesčas stanovené zákoníkem práce 

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Komentáře  

0 #378 Pracomat.cz 2020-09-25 07:16
Cituji Julie:
Dobrý den,pracuji ve státním zařízení jako zdravotni sestra.Má pracovní doba je 40hod.týdně od 7hod. Do 1530hod..Bylo mi nařízeno delat přesčas a ....


Dobrý den Julie,

práce přesčas ve zdravotnictví je velmi častá. Když vycházíme ze zákoníku práce má zaměstnavatel právo vám nařídit až 150 hodin přesčasů za rok. Dalších 266 hodin přesčasů lze odpracovat na základě dobrovolné dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Pokud jde o formu, není přesně specifikována. Může být ústní, nebo právě třeba e-mailem. Co se týče náhrady za práci přesčas, tak prvotně se počítá s finanční náhradou a náhradní volno se poskytuje v případě dohody zaměstnance a zaměstnavatele. Pokud by zaměstnavatel neposkytl náhradní volno do tří měsíců od přesčasu, musí zaměstnavatel přesčas proplatit. Situace přesčasu a péče o ditě (děti) je poměrně komplikovaná - zaměstnavatel vám musí s úpravou pracovní doby (či přesčasu) vyhovět za předpokladu, že vám v tom nebrání závažné provozní důvody. Ty nejsou nikde přesně specifikovány. V případě nesouladu se zaměstnavatelovým postupem můžete podat stížnost na inspektorát práce. Osobně bych však doporučoval zkusit se rozumně dohodnout se zaměstnavatel, pokud  je to aspoň trochu možné.
Citovat
0 #377 Julie 2020-09-24 17:59
Dobrý den,pracuji ve státním zařízení jako zdravotni sestra.Má pracovní doba je 40hod.týdně od 7hod. Do 1530hod..Bylo mi nařízeno delat přesčas a to 2x týdne 12hod.formou emailu.Nikdo mě jiným způsobem o presčasech neinformoval.Nikdo mi nesdělil, zdali budu mít za přesčas mzdu nebo budu čerpat volno za presčasové hodiny.Chci se zeptat, může mi to nadřízený nařídit formou emailu a to 7dni před nástupem na 12h službu?Nebo vše musí být sděleno písemnou formou. Dále mám dítě ve věku 12 a 17let.Manžel je přes týden pracovně pryč,mám nárok na lékaře s dítětem právě v době 12hod.služby?Bylo mi řečeno,že nárok nemám a prohlídku přeobjednám.Na jak dlouho mi zaměstnavatel může nařídit tyto presčasové hodiny?Mám povinnosti vůči dětem,zejména vůči malému(vyzvedavani z kroužků).Zaměstnavatel ani v tomto případě nerespektuje moje povinnosti a bylo mi sděleno,ať se zařídím.
Prosím,poraďte.Děkuji.
Citovat
+1 #376 Pracomat.cz 2020-09-02 07:10
Cituji Jiří:

Dobrý den, chápu správně tedy že jsou Zákonné důvody pro nařízení přesčasu o víkendech a svátcích
Naléhavé opravy...


Dobrý den Jiří,

v případě že zaměstnavatel nenařizuje práci přesčas o víkendu ze zákonem stanovených důvodů (viz. § 91 ZP), které jste správně vyjmenoval, tak je nařízený přesčas neplatný. Můžete na to upozornit zaměstnavatele a pokud na přesčasu stále trvá, doporučuji obrátit se na inspektorát práce a podat stížnost. Věřím, že to už je dostatečně pádný argument, aby po vás zaměstnavatele přesčas nepožadoval.
Citovat
0 #375 Jiří 2020-09-01 22:54
Dobrý den Jiří,

pokud je nařízený přesčas v mezích zákona (tedy do limitu 8 hodin týdně a 150 hodin ročně), tak ho bez postihu odmítnou můžete pouze ze závažných důvodů. To že jste ve výpovědní době na tento fakt nemá vliv, pracovní poměr pořád trvá a povinnosti z něj platí pro vás i pro vašeho zaměstnavatele.

Dobrý den, chápu správně tedy že jsou Zákonné důvody pro nařízení přesčasu o víkendech a svátcích
Naléhavé opravy,
nakládka nebo vykládka zboží,
inventura nebo závěrka,
záskok za kolegu v nepřetržitém provozu,
živelné události,
práce v dopravě,
krmení a ošetřování zvířat,
práce nutné k uspokojení životních, zdravotních, vzdělávacích, kulturních a sportovních potřeb obyvatelstva.
Ani jeden z důvodů to není zaměstnavatel propustil hodně zaměstnanců další do konce roku převedl do jiné firmy a teďka není schopen přijmout nové zaměstnance. Děkuji za informace
Citovat
0 #374 Pracomat.cz 2020-09-01 22:37
Cituji Jiří:
Dobrý den, měl bych prosím vás dotaz v práci máme nařízený přesčas o sobotu při 12. hodinových směnách ranní/noc. Při plánovaných směnách během 14 dní máme rozvrhnuté směny záčatku týdne Po. Noční, Út. Volno, St. Ranní, Čt....


Dobrý den Jiří,

pokud je nařízený přesčas v mezích zákona (tedy do limitu 8 hodin týdně, 150 hodin ročně a zákonné důvody pro přesčas o víkendu), tak ho bez postihu odmítnou můžete pouze ze závažných důvodů. To že jste ve výpovědní době na tento fakt nemá vliv, pracovní poměr pořád trvá a povinnosti z něj platí pro vás i pro vašeho zaměstnavatele.
Citovat
0 #373 Jiří 2020-09-01 21:35
Dobrý den, měl bych prosím vás dotaz v práci máme nařízený přesčas o sobotu při 12. hodinových směnách ranní/noc. Při plánovaných směnách během 14 dní máme rozvrhnuté směny záčatku týdne Po. Noční, Út. Volno, St. Ranní, Čt. Noční, Pá. Volno, So. nařízený přesčas, Ne. Volno máme stále jen 1. den volna a následující týden máme směny Po. Ranní, Út. noční, St. volno, Čt. Ranní, Pá. noční víkend volný. Tento nařízený přesčas chci odmítnout chtěl bych ještě dodat že jsem ve výpovědní lhůtě. Má otázka tedy zní může mi hrozit nějaký postih za nedostavení se daný den? Děkuji vám předem za odpověď.
Citovat
0 #372 Pracomat.cz 2020-04-05 07:05
Cituji Martin Třetina:
Dobrý den , prosím o radu ,zaměstnavatel po nás chce v době dovolených pracovat za kolegy kteří čerpají dovolenou ...


Dobrý den Martine,

pracovní doba je určena v pracovní smlouvě s tím, že zaměstnavatel vám může nakázat 8 hodin přesčasů týdně (do limitu 150 hodin ročně). Dále musí dodržovat tzv. nepřetrižitý odpočinek mezi směnami, tzn: Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl nepřetržitý odpočinek v týdnu v trvání alespoň 35 hodin. Zjednodušeně řečeno, pokud máte standardně pracovat 8 hodin denně (dle pracovní smlouvy), máte běžné rozvržení směn (40 hodin týdně) tak po vás nemůže zaměstnavatel chtít každý den 12 hodin.
Citovat
0 #371 Martin Třetina 2020-04-04 19:46
Dobrý den , prosím o radu ,zaměstnavatel po nás chce v době dovolených pracovat za kolegy kteří čerpají dovolenou , děláme 12.hodinové směny krátký a dlouhý týden a v době dovolených musíme vykrývat druhou směnu, takže jedeme 14.dní / 12.hod směny , je to možné nebo to zákoník práce zakazuje , Děkuji Třetina
Citovat
0 #370 Pracomat.cz 2020-02-13 21:52
Cituji Klára:
Dobrý den,
Pracuji na zkrácený úvazek a za leden jsem měla ...


Dobrý den Kláro,

postupu zaměstnavatele se nelze příliš divit. Tím, že by vám přesčasové hodiny převedl do dalšího měsíce by vám de facto upřel vyplacení příspěvku za práci přesčas a dostal se do rozporu se zákoníkem práce.  
Citovat
0 #369 Pracomat.cz 2020-02-13 21:48
Cituji Adam:
Dobrý den pracuji ve firmě kde zaměstnavatel bez předchozí domluvy nebo ...


Dobrý den Adame,

pokud pracujete přesčas, tak za tuto práci máte nárok buď za příplatek nebo náhradní volno. Vyjímkou je pokud by již mzda k práci přesčas byla sjednaná v rámci pracovní smlouvy. I tak ale nemůže zaměstnavatel interním nařízením navyšovat čas povinných přesčasů, které navíc neproplatí.
Citovat
0 #368 Klára 2020-02-13 10:00
Dobrý den,
Pracuji na zkrácený úvazek a za leden jsem měla 34,5 hodiny přesčas .S tím, že jsem si chtěla nechat proplatit do úvazku pouze 23 a zbytek převést do února, abych splnila normu. Zaměstnavatel proplatil vše a odvolává se na to, že je nový zákon, že se nemůže nic převádět podle nějakého zákona, který mě nesdělil. Děkuji za odpověď
Citovat
0 #367 Adam 2020-02-13 02:46
Dobrý den pracuji ve firmě kde zaměstnavatel bez předchozí domluvy nebo písemného souhlasu che aby všichni zaměstnanci měli naděláný fond 20h přesčasů které neproplati a tento týden vydal nařízení že tento fond navyšuje na 40h. Může si to dovolit? děkuji
Citovat
0 #366 Pracomat.cz 2020-01-22 12:52
Cituji Josef Weiss:
Zaměstnavatel nám nařídil přesčas po odpolední směně od 22:00-24:00 a já se potom nedostanu z práce domů, mohu takový přesčas odmítnout.


Dobrý den Josefe,

zde není výklad ZP zcela jednoznačný. Platí, že zaměstnavatel vám může nařídit práci přesčas i takto narychlo (v rámci limitu 8 hodin týdně a 150 hodin ročně), ale zároveň platí, že by nařízený přesčas neměl být v rozporu s dobrými mravy. Za což nejspíš lze nemožnost dostat se domů považovat. Nejlepší možností je pokud se vám povede se zaměstnavatelem domluvit. Ať už na takovém přesčasu ať se stihente dostat domů, případně zajištění dopravy domů. V případě, že se nedohodnete a vy přesčas odmítnete, tak to může skončit až u soudu. Přeji vám hodně štěstí, ať má zaměstnavatel rozum a pochopení.
Citovat
0 #365 Josef Weiss 2020-01-22 11:04
Zaměstnavatel nám nařídil přesčas po odpolední směně od 22:00-24:00 a já se potom nedostanu z práce domů, mohu takový přesčas odmítnout.
Citovat
0 #364 Pracomat.cz 2019-11-24 23:14
Cituji Jaroslava:
Zdravím,
Pracuji jako pokojská 7hod pracovní doba....


Dobrý den Jaroslavo,

zaměstnavatel je povinnen vám alespoň jednou v týdnu poskytnout delší odpočinek, tzv. nepřetržitý odpočinek v týdnu. Tento odpočinek musí být poskytnut alespoň v délce 35 hodin.
Citovat
0 #363 Jaroslava 2019-11-24 17:07
Zdravím,
Pracuji jako pokojská 7hod pracovní doba.
Ráda bych se zeptala zda je zaměstnavatel povinen přispůsobyt pracovní dny aby zaměstnanci umožnili alespon jeden víkend mit volný.
Nikde jsem nenašla jak to může zaměstnavatel odůvodnit.Stane se že musím pracovat i 7dní a pak jeden den volna.ale nikdy to nevyšlo přes víkend.
Děkuji za radu.
Jaroslava
Citovat
0 #362 Pracomat.cz 2019-11-15 11:46
Cituji Marek:
Dobrý den.
V práci máme tři směny a každá odpolední směna má povinnou sobotu na 12 hodin od 6:00 do 18:00 ....


Dobrý den,

začnu od konce. Žádný zákonný limit na oznámení práce přesčas není, teoreticky vám může zaměstnavatel na konci pracovní směny oznámit přesčas. Na druhou stranu je množství nařízené práce přesčas omezena zákonem a to na 150 hodin ročně a 8 hodin týdně. Z toho co píšete, tedy každou sobotu 12 hodin, to na řádné jednání ze strany zaměstnavatele opravdu nevypadá.
Citovat
0 #361 Marek 2019-11-14 16:44
Dobrý den.
V práci máme tři směny a každá odpolední směna má povinnou sobotu na 12 hodin od 6:00 do 18:00 a v poslední době bez přítomnosti Mistra a stravování z důvodu že je je na směně málo lidí. Chtěl bych se zeptat zda je to v pořádku. Též bych se rád zeptal do kdy je zaměstnavatel povinen oznámit přesčas v případě že se například ve středu vědělo že přesčas se ruší a ve čtvrtek na konci směny nám oznámí že v sobotu se jde do práce. Předem děkuji za odpověď.
Citovat
0 #360 Pracomat.cz 2019-10-31 17:22
Cituji Helena:
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, moje pracovní smlouva je na 20 hodin týdně...


Dobrý den Heleno,

v případě zkráceného úvazku se práce odpracovaná do zákonem stanoveného limitu (40 hodin týdně) nepovažuje za práci přesčas. To znamená, že vám náleží dosažená mzda, ale už příplatek za práci přesčas. Na druhou stranu je pro vás výhoda, že zaměstnancům, kteří mají sjednánu kratší pracovní dobu, nemůže zaměstnavatel práci přesčas nařídit.
Citovat
0 #359 Helena 2019-10-30 16:12
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, moje pracovní smlouva je na 20 hodin týdně. Zaměstnavatel po mně chce příkazem i pracovní soboty,což už jsem nad rámec svých hodin.Za tyto hodiny navíc si musím vybrat náhradní volno a dostanu zaplaceno pouze 36 Kč za 3h směnu v sobotu.Jsem v právu když tvrdím že přesčas dělat nemusím a popřípadě musím dostat zaplaceno za odpracované hodiny?Děkuji.
Citovat
0 #358 Pracomat.cz 2019-10-15 18:58
Cituji František:
Dobrý den
Chtěl bych se zeptat dnes jsem dostal vytykaci dopis v práci zato ze jsem odmítl práci prescas .....


Dobrý den Františku,

za odmítnutí přesčasu (i oznámeného takto těsně) vám zaměstnavatel může zaslat vytýkací dopis. Samozřejmě by nařízená práce měla být skutečně důležitou pro provoz firmy, tzv. "závažné provozní důvody". Ty bohužel zákon přesněji nespecifikuje. Pokud máte podezření, že se o tyto důvody nejednalo, můžete se obrátit na inspektorát práce - www.suip.cz/ . Samozřejmě nejlepší pro obě strany by bylo vyřešit si domluvou se zaměstnavatelem, ale je otázkou zda bude přístupný k diskuzi.
Citovat
0 #357 František 2019-10-14 19:41
Dobrý den
Chtěl bych se zeptat dnes jsem dostal vytykaci dopis v práci zato ze jsem odmítl práci prescas oznámili mi to zhruba hodinu před koncem pracovní doby ale byla to práce až od ctyr hodin tak na další tři pracovní hodiny plus další hodina cesty na firmu. Nejednalo se o zadnou havárii nic takového pracuji jako instalatér topenar a nijak to nenarusovalo chod firmy práce se dala úplně v klidu udělat kdykoliv jindy
Citovat
0 #356 Pracomat.cz 2019-08-13 16:46
Cituji Jan:
Dobrý den,
Pracuji na tři směny a chtěl bych zeptat 1) jestli mi může v pátek ...


Dobrý den Jane,

úprava práce přesčas v zákoníku práce je pro všechny zaměstnance shodná, bez ohledu na to, zda pracují na tři směny či nikoliv. Platí tedy, že zaměstnavatel vám může nařídit práci přesčas pouze 8 hodin týdně a 150 hodin ročně. Z toho jak situaci popisujete, vás zaměstnavatel nutí pracovat výrazně více.
Citovat
0 #355 Jan 2019-08-13 14:14
Dobrý den,
Pracuji na tři směny a chtěl bych zeptat 1) jestli mi může v pátek zaměstnavatel nařídit, že od neděle budu pracovat místo osmi hodin dvanáct hodin, po dobu dvou týdnů(12 dnů). 2) nařídit mi směny tak že odpracuji 25 hodin přesčas. 3) po těch to dvou týdnech mě zas vrátit na tří směnný provoz a vyžadovat abych pracoval aspoň 10hod. denně dalších 5 dní.

Děkuji za odpověď
Citovat
0 #354 Pracomat.cz 2019-08-11 20:54
Cituji Viktor:
Dobry den,

Ked pracujem cez vikend nadcasy ( v CR ), napr. 6hodin. Rata sa do rocneho limitu 6h alebo 12h ?. Dakujem


Dobrý den Viktore,

pokud budete mít přesčas o víkendu v délce 6 hodin, tak se vám do ročního limitu pro přesčasy započte 6 hodin.
Citovat
0 #353 Viktor 2019-08-11 11:31
Dobry den,

Ked pracujem cez vikend nadcasy ( v CR ), napr. 6hodin. Rata sa do rocneho limitu 6h alebo 12h ?. Dakujem
Citovat
0 #352 Pracomat.cz 2019-07-24 15:54
Cituji Pitr:
Dobrý den, chci zjistit, zda mám nárok na okamžité ukončení pracovního poměru. Pracuji ve firmě už téměř rok a někdy je ....


Dobrý den,

pokud vám zaměstnavatel neproplatil práci přesčas do čtvrt roku (to je limit, který stanovuje ZP pro možnost poskytnutí náhradního volna), tak se skutečně dostáváte do situace, že vám zaměstnavatel neproplácí právoplatnou mzdu a je to důvod k okamžitému zrušení pracovního poměru.
Citovat
0 #351 Pitr 2019-07-23 18:42
Dobrý den, chci zjistit, zda mám nárok na okamžité ukončení pracovního poměru. Pracuji ve firmě už téměř rok a někdy je třeba dělat přesčasy, avšak zaměstnavatel propláci jenom hodiny které jsou za ním smyšlenou hranicí 50 hodin. Když jsem měl prvně v tomhle "fondu" přes 50 hodin, konkrétne 56, vyplatil mi jenom 6 hodin a 50 zůstalo nadále v systému dochádzky, můžu jsi je jenom vybrat jako náhradní volno. Několikrát jsem si na to stěžoval, bylo mi jenom sděleno, že je to ochrana firmy před horšími časy, kdyby jsme stratili zakázky tak budeme čerpat práve tyhle náhradní volna. Mám v téhle situaci nárok na okamžité ukončení pracovního poměru? Děkuji předem za odpověď
Citovat
0 #350 Pracomat.cz 2019-07-22 15:58
Cituji Lucie:
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jak je to se sobotním přesčasem ...


Dobrý den Lucie,

u vedoucích pracovníků může být práce přesčas (v rámci dohodnuté mzdy) sjednána až do limitu 416 hodin ročně. Záleží tedy, jaká je smlouva daného vedoucího pracovníka a jaké podmínky práce přesčas (respektive odměny za ni) v ní byly dohodnuty.
Citovat
0 #349 Lucie 2019-07-22 13:17
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jak je to se sobotním přesčasem vedoucích pracovníků v příspěvkové organizaci. Mohou za sobotu mít zaplacen přesčas nebo se také započítává do 150 hodin a až poté se může proplatit?
Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #348 Pracomat.cz 2019-07-12 22:36
Cituji Jan:
Dobrý den,
chtěl bych se optat, zda je možné.......


Dobrý den Jane,

zaměstnavatel vám může ze závažných provozních důvodů (kam nejspíše lze oprávněně uznat i opožděnou výrobu) nařídit práci přesčas v limitu 8 hodin týdně a maximálně 150 hodin ročně. Pokud vám nařizuje práci přesčas nad tento limit, tak nerespektuje Zákoník práce.
Citovat
0 #347 Jan 2019-07-12 11:48
Dobrý den,
chtěl bych se optat, zda je možné, aby mě zaměstnavatel nařídil z důvodu opožděně výroby přesčas tak, že děláme každý den 10 hodin denně mimo víkendu. Tento přesčas bude trvat minimálně jeden měsíc.
Předem děkuji za odpověď a s pozdravem...
Citovat
0 #346 Pracomat.cz 2019-06-24 19:08
Cituji Ivan:
Dobrý den,v předešlém dotazu jsem se ...


Dobrý den Ivane,

příplatek se má platit z reálné mzdy, kterou dostáváte. Tedy i případné osobní ohodnocení, odměny atd...
Citovat
+1 #345 Pracomat.cz 2019-06-24 18:58
Cituji Milan:
Dobrý den,měl bych dotaz.Je v pořádku mít v pracovní smlouvě uvedeno...


Dobrý den Milane,

416 hodin práce přesčas je maximální limit na kterém se lze dohodnout se zaměstnavatelem. Tím, že to má zaměstnavatel součástí pracovní smlouvy, tak se s ním na tomto dohodnete při jejím podpisu. Jelikož smlouva je vlatně dohoda - dobrovolný akt obou stran. Pokud by toto ustanovení součástí smlouvy nebylo, tak vám může zaměstnavatel nařídit "jen" 150 hodin práce ročně a zbytek je dobrovolný, bez vašeho souhlasu, vás do ní nemůže nutit.
Citovat
0 #344 Milan 2019-06-24 12:05
Dobrý den,měl bych dotaz.Je v pořádku mít v pracovní smlouvě uvedeno, že zaměstnanec v případě nutných provozních důvodů na straně zaměstnavatele odpracuje v kalendářním roce až (416) hodin práce přesčas?
Může zaměstnavatel vyžadovat po zaměstnanci práci přesčas také nad rámec 150 hodin nařízeného přesčasu za kalendářní rok? Ve smlouvě se nikde neuvádí, že maximální doba nařízeného přesčasu = 150 hodin/rok. Může zaměstnanec odmítnout práci přesčas nad rámec 150 hod./rok? Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #343 Ivan 2019-06-24 07:22
Dobrý den,v předešlém dotazu jsem se špatně vyjádřil.zaměstnavatel mi má platit za práci přesčas
základní mzdu+motivační/osobní ohodnocení/+25% příplatku nebo
základní mzdu+25% příplatku
Zaměstnavatel platí druhou variantu
Děkuji
Citovat
0 #342 Pavel 2019-06-21 09:25
Cituji Ivan:
Dobrý den,měl bych dotaz ohledně práce přesčas....


Dobrý den Ivane,

viz § 114 ZP - Za dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci mzda, na kterou mu vzniklo za tuto dobu právo (dále jen "dosažená mzda"), a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas místo příplatku. Pokud vám zaměstnavatel vyplácí příplatek jen z části mzdy, tak to správně není.
Citovat
0 #341 Ivan 2019-06-19 21:22
Dobrý den,měl bych dotaz ohledně práce přesčas.V pracovní smlouvě máme mzdu dvousložkovou,základní mzda+motivační složka.Motivační složka mzdy se odvíjí od základní mzdy a tvoří 0-20%.Při standardním výkonu přísluší plných 20%.Citace.
Vlastní dotaz.
Pří proplacení práce přesčas nám proplácí příplatek za přesčas pouze ze základní mzdy bez motivační složky,je tento postup správný?
Citovat
0 #340 Pavel 2019-06-18 11:09
Cituji Václav Ejč:
Dobrý den,
Pracuji v nepřetržitém provozu. Můj mzdový základ je 19.000kc ....


Dobrý den Václave,

při dovolené nepobíráte mzdu, ale tzv. náhradu mzdy. U jejího výpočtu se vychází z průměrného výdělku za předchozí kalendářní čtvrtletí, tzn. hrubá mzda za tyto tři měsíce dělená počtem odpracovaných hodin. Započítávají se do ní i mimořádné prémie a bonusy. Takže pokud jste v předcházejícím čtvrtletí neměl nižší průměrnou mzdu než nyní, tak za den dovolené nemáte mít nižší náhradu mzdy než je vaše denní mzda.
Citovat
0 #339 Václav Ejč 2019-06-18 07:03
Dobrý den,
Pracuji v nepřetržitém provozu. Můj mzdový základ je 19.000kc. K tomu mám 5000kc jako příplatek za nepřetržitý provoz. Takže bez odměn, přesčasů to dělá 24.000kc hrubého.
Stačí, abych si vzal den dovolené, a můj základ i příplatek za smenost je hned pokrácen.
Má na toto zaměstnavatel právo?
Pochopím, že mi pokrátí základ. Ale příplatek za nepřetržitý provoz?
Děkuji
Citovat
0 #338 Pracomat.cz 2019-06-06 09:17
Cituji Vojtěch:
Dobrý den,
Přítelkyně pracuje jako učitelka v MŠ a vedoucí na ně tlačí aby si ....


Dobrý den Vojtěchu,

pokud domluva s nadřízenou paní vedoucí nepomáhá, tak možnosti vidím dvě. První je právě náhlašení na inspektorát práce (měla by to udělat spíše přítelkyně, která může dodat informace o tom jak to tam funguje), druhou je změna zaměstnání (což je úplně ta krajní možnost).
Citovat
0 #337 Vojtěch 2019-06-05 18:17
Dobrý den,
Přítelkyně pracuje jako učitelka v MŠ a vedoucí na ně tlačí aby si do oficiální docházky zapisovali pouze řádnou pracovní dobu, tj. bez přesčasů, přesně podle rozpisu směn. Ale přesčasy aby si vedli na zvláštním papíru, který v podstatě oficiálně neexistuje a pak si je vybírali jak se to vedoucí hodí pouze jako "náhradní volno" bez jakéhokoliv proplacení. Pak tohoto "systému" zneužívá, vybírá si údajné přesčasy, které ale nikde napsané nemá a v podstatě si v pracovní obdbíhá vyřizovat soukromé záležitosti a dělá si co chce. Stížnosti u ředitelky nepomáhají, ona totiž prý neví jak si v tom má zjednat pořádek. Mohu se já obrátit na inspektorát práce nebo to musí udělat přítelkyně jakožto zaměstnanec?
Předem děkuji za jakékoliv rady, případně jak byste to řešil vy?
Děkuji
Citovat
+2 #336 Pracomat.cz 2019-05-31 09:28
Cituji Romana:
Dobrý den, je pátek 8 ráno a přijde za mnou Mistr že ředitel ...


Dobrý den Romano,

žádná lhůta v zákoně stanovena není. Může se stát, že vám přesčas nařídí na konci směny a dle zákona je to takto v pořádku.
Citovat
0 #335 Romana 2019-05-31 08:34
Dobrý den, je pátek 8 ráno a přijde za mnou Mistr že ředitel nařídil zítra přesčas. Nemůžu nikde v zákoníku práce najít jak moc dopředu by mi měl dát vědět. Všude slyším že alespoň 24hodin dopředu by nám měl o tom říct. Ale nevim to jistě. Děkuji za odpověď
Citovat
0 #334 Pracomat.cz 2019-05-25 12:45
Cituji Franta:
Dobrý den, prosim zajímalo by mě, zda může zaměstnavatel každým začátkem ...


Dobrý den Franto,

z toho co píšete se nejspíše jedná o úmysl zaměstnavatele, jak vás přinutit pracovat déle. Můžete se zkusit obrátit na Inspektorát práce a zaměstnavatel bude muset prokázat, že se jednalo o mimořádné situace. Každopádně i tak platí, že maximální počet hodin práce přesčas, které vám může nakázat, je 150 ročně.
Citovat
-1 #333 Franta 2019-05-25 07:50
Dobrý den, prosim zajímalo by mě, zda může zaměstnavatel každým začátkem týdne vyvěsit sobotní přesčas z důvodů nedostatku lidí v tom týdnu, opožděných návozů, malé výkonnosti apod. Upozorňuji, že to neni nějaká žádná výjmečná situace. Takhle nás drží v křeči každý týden hned od pondělka a buď se jde a nebo ne. Může zaměstnavatel plánovat přesčasy na každý víkend v měsíci? Je to normální?
Citovat
0 #332 Pracomat.cz 2019-05-02 09:35
Cituji DAVID:
Dobrý den,
jakou formu musí mít nařízení práce přesčas? ...


Dobrý den Davide,

forma zadání práce přesčas může být o ústní.
Citovat
0 #331 DAVID 2019-05-01 18:20
Dobrý den,
jakou formu musí mít nařízení práce přesčas? Musí to být písemně ? Nebo pouze stačí když mi to zaměstnavatel sdělí ústně?
Děkuji za odpověď
Hezký den
Citovat
0 #330 Pracomat.cz 2019-04-17 15:25
Cituji Jan:
Dobrý den,pokud přítelkyně je doma s dítětem a mě v práci nařídí přesčas ....


Dobrý den Jane,

tato ochrana je primárně určena pro zaměstnané ženy. Vás by se týkala, pokud byste dítě vychovával sám.
Citovat
0 #329 Jan 2019-04-17 11:58
Dobrý den,pokud přítelkyně je doma s dítětem a mě v práci nařídí přesčas platí i pro mě ,že se mi přesčas nemůže nařídit když mé dítě ješně nemá rok?
Citovat
0 #328 Pracomat.cz 2019-04-16 20:39
Cituji Michal:
Dobrý den. Zaměstnavatel mi nařídil práci přesčaš v době, kdy jsem měl zaplacenou jinou aktivitu (koncert). Mohu se dožadovat proplacení? Děkuji


Dobrý den Michale,

bohužel pro vás nemá zaměstnavatel povinnost vám propadlé vstupenky nijak kompenzovat.
Citovat
0 #327 Pracomat.cz 2019-04-16 12:51
Cituji Otrok:
Čest práci,
moje pracovní doba končí v 15h, ale kolegova až v 17h. Když svolá poradu na 16h (po mé řádné pracovní době) jsem povinen se účastnit nebo mohu odmítnout? Díky za info


Dobrý den,

pokud se bude jednat o nařízený přesčas a ted bude v rámci limitů práce přesčas ( max 150 hodin ročně, max 8 hodin týdně), tak se účastnit musíte. Jinak už máte po pracovní době a nemusíte.
Citovat
0 #326 Michal 2019-04-16 07:13
Dobrý den. Zaměstnavatel mi nařídil práci přesčaš v době, kdy jsem měl zaplacenou jinou aktivitu (koncert). Mohu se dožadovat proplacení? Děkuji
Citovat
0 #325 Otrok 2019-04-15 17:10
Čest práci,
moje pracovní doba končí v 15h, ale kolegova až v 17h. Když svolá poradu na 16h (po mé řádné pracovní době) jsem povinen se účastnit nebo mohu odmítnout? Díky za info
Citovat
0 #324 Pracomat.cz 2019-04-09 15:47
Cituji Romana Slámová:
Dobrý den,
za jakých podmínek lze zrušit již podepsanou dohodu o práci přesčas nad rámec 150 hodin.


Dobrý den Romano,

pokud součástí dohody nejsou podmínky, za kterých dojde k jejímu ukončení, tak ji lze nahradit novou dohodou, na které se dohodnou obě zúčastněné strany.
Citovat
0 #323 Romana Slámová 2019-04-09 15:02
Dobrý den,
za jakých podmínek lze zrušit již podepsanou dohodu o práci přesčas nad rámec 150 hodin.
Citovat
0 #322 Pracomat.cz 2019-04-04 20:59
Cituji Jiří:
Dobrý den, pracuji každý týden od pondělí do soboty, tzn. 45 hodin...


Dobrý den Jiří,

vaše standardní pracovní doba, je součástí vaší pracovní smlouvy. Předpokládám, že se jedná o 40 hodin týdně. V takovém případě je práce nad tento limit skutečně prací přesčas.
Citovat
0 #321 Jiří 2019-04-03 12:25
Dobrý den, pracuji každý týden od pondělí do soboty, tzn. 45 hodin týdně. Je to v pořádku nebo se to bere jít jako přesčas? Předem děkuji za odpověď.
Citovat
+1 #320 Pracomat.cz 2019-03-29 20:08
Cituji hankav:
Dobrý den, chci se zeptat, jestli mi zaměstnavatel může nařídit ...


Dobrý den Hano,

zaměstnavatel Vám může nařídit práci přesčas (kam může spadat i zástup za kolegyni na dovolené), pouze v rozsahu 8 hodin týdně.
Citovat
0 #319 Martin 2019-03-29 14:42
Muže mě šéf nařídit abych byl v práci dyl jak 24 hodin v kuse?
Citovat
+2 #318 hankav 2019-03-28 15:09
Dobrý den, chci se zeptat, jestli mi zaměstnavatel může nařídit - v době konání dovolené kolegyně - abych dělala i směny za ní? Tedy byla v práci celé dny. Ona to za mě také musí dělat. Proto by nás zajímalo, než se obrátíme na zaměstnavatele, jak to je. Jestli má na to zaměstnavatel právo? Nebo je to o dohodě?
Citovat
0 #317 Pracomat.cz 2019-03-19 13:39
Cituji Martin:
Dobrý den. V minulém roce jsem měl dle pracovní smlouvy nepřetržitý provoz ....


Dobrý den Martine,

z toho co píšete, tak váš zaměstnavatel celkově nerespektuje zákoník práce. Jak co se týče délky pracovní doby, tak i přesčasů a jejich proplácení. Ty samozřejmě platit musí, pokud již není mzda sjednána i s ohledem na přesčasy - to by bylo součástí smlouvy.
Citovat
0 #316 Martin 2019-03-19 06:59
Dobrý den. V minulém roce jsem měl dle pracovní smlouvy nepřetržitý provoz s 35-ti hodinami týdně. Od nového roku mi je v dodatku k PS zvýšil na 40 hodin za týden v jednosměrném provozu. Přitom stále pracuji jako ostraha obchodního domu, kde sloužím 13 až 15 hodin přes den a noční. O víkendu 24 hodin nepřetržitě (1x za 14 dní). Za měsíc odpracováno i 250 hodin. V PS mám stálý měsíční plat. Přesčasy neplatí. Už za 3 měsíce bych vyčerpal roční limit na přesčasy 300 hodin. Má zaměstnavatel právo na tuto změnu v dodatku PS? Opravdu nemusí platit přesčasy, když mám napsaný stálý plat? Děkuji za odpovědi.
Citovat
0 #315 Pracomat.cz 2019-03-15 14:46
Cituji filip:
Dobrý den,

pracuji jako vrátný na VŠ a prý se mělo od 1.1.2019 opět přidávat pracovníkům ...


Dobrý den Filipe,

ano, došlo k aktualizaci platových tabulek - pracomat.cz/.../...
Citovat
0 #314 filip 2019-03-15 14:21
Dobrý den,

pracuji jako vrátný na VŠ a prý se mělo od 1.1.2019 opět přidávat pracovníkům ve školství. My jsme doposud nedostali nic.
Zajímají mě nepedagogičtí zaměstnanci.
Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #313 Pracomat.cz 2019-03-10 21:12
Cituji fil:
Dobrý den, zajímá mě, jestli můžeme ...


Dobrý den,

pro relevantní odpověď doporučuji kontaktovat právníka. Svůj vliv bude mít zda je o úmyslné či neúmyslné obohacení, proto je lepší když budete záležitost konzultovat s někým, kdo má v těchto situacích bohatší zkušenosti.
Citovat
+1 #312 fil 2019-03-10 16:16
Dobrý den, zajímá mě, jestli můžeme chtít po zaměstnavateli za nezaplacené přesčasy navíc %z prodlení(cca 2 roky)a jestli i zaměstnavatel může po nás chtít za jeho vinou přeplacené mzdy navíc také %z prodlení.

děkuji
Citovat
+1 #311 Pracomat.cz 2019-03-10 14:32
Cituji Hanaha:
Dobrý den, zaměstnavatel nám 2 roky n...


Dobrý den,

na vás totožný dotaz ze včerejška jsme již odpověděli zde: pracomat.cz/.../...
Citovat
0 #310 Hanaha 2019-03-10 13:31
Dobrý den, zaměstnavatel nám 2 roky neplatil přesčasy, můžeme od něj nyní chtít úroky z prodlení/dle ČNB asi 8%ročně/?
A zase naopak zaměstnavatel nám platil 12hod. směny oproti 11,5hod. a nyní nám vyúčtoval několik tisíc nedoplatků.
a.)musíme mu to vrátit?
b.)může on nám ještě k tomu naúčtovat úrok z prodlení?

Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #309 Pracomat.cz 2019-03-10 12:06
Cituji Josef:
Dobrý den,
Jakým způsobem můžu vymáhat doplacení přesčasů? ....


Dobrý den Josefe,

jelikož zaměstnavatel nevystavuje rozvrh směn a vede pouze fiktivní evidenci pracovní doby, tak se reálně můžete dopočítát svých nároků jen tehdy. Pokud si sám vedete evidenci svojí odpracované doby. Reálné proplacení vašich nároků bude obtížné, protože pokud nemáte důkazy, tak to bude vaše slovo proti slovu zaměstnavatele. Můžete se obrátit na Inspektorát Práce a podat stížnost na porušování Zákoníku Práce u zaměstnavatele. Jeho pohledávky vůči vám pak řešit formou soudního sporu. Výsledek však může být dost nejistý.
Citovat
0 #308 Josef 2019-03-10 11:24
Dobrý den,
Jakým způsobem můžu vymáhat doplacení přesčasů?
Jak vypočtu výši nevyplacených nároků?
Jsem zaměstnán jako řidič. Zaměstnavatel nevystavuje předem rozvrh směn. Evidenci pracovní doby vede pouze fiktivním způsobem tak, že každý pracovní den počítá jen 8h směnu, bez ohledu na její skutečnou délku a čas strávený zaměstnanci v práci. Pracovní dobu mám smlouvou rozvrženou nerovnoměrně a určenou na 40h týdně.
Citovat
0 #307 Pracomat.cz 2019-03-09 14:11
Cituji Hanaha:
Dobry den,
pracuji v nepretrzitem provozu ve 12hod. smenach dle smlouvy 37,5h tydne a zamestnavatel nam 2 ....


Dobrý den,

ohledně neplacení přesčasů je to jednoduché, na peníze za ně máte nárok. Co se týče mzdy, která vám byla zaplacena "navíc", tam je to složitější. Doporučuji v prvé řadě zkontrolovat pracovní smlouvu, zda je to skutečně tak jak tvrdí zaměstnavatel. Nicméně platí, že zaměstnanec, který se bezdůvodně obohatil na úkor zaměstnavatele tím, že od něj přijal peněžité plnění neprávem, je povinen bezdůvodné obohacení vydat zpět jen tehdy, jestliže věděl nebo musel z okolností předpokládat, že jde o částky nesprávně určené nebo omylem vyplacené. Tahle složitá věta zjednodušeně říká to, že pokud jste věděl(a), že vám platí víc než má, máte peníze vrátit. Pokud ne, tak nemusíte. Dokazování takových skutečností je už ale většinou součástí právě soudního sporu.
Citovat
0 #306 Hanaha 2019-03-09 13:20
Dobry den,
pracuji v nepretrzitem provozu ve 12hod. smenach dle smlouvy 37,5h tydne a zamestnavatel nam 2 roky neplatil prescasy.
Po nasem upozorneni navic zjistil, ze nam proplacel ne 11,5 hod. denne, ale 12hod.
Toto nam spocital a ve finale jeste doplacime penize.
Muze nam srazit penize, kdyz chyba vznikla z jeho strany?
Citovat
0 #305 Pracomat.cz 2019-03-08 15:04
Cituji Jiří:
Dobrý den,
pracuji ve firmě pouze na noční dvanáctihodinové směny, vždy 3 dny práce ...


Dobrý den Jiří,

těžko soudit bez podrobnější znalosti vaší pracovní smlouvy, ale zdá se, že to skutečně vypadá na 37,5 hodinovou pracovní dobu.
Citovat
0 #304 Pracomat.cz 2019-03-08 14:46
Cituji Tomas:
Dobry den, chtel bych se zeptat, delam v nepretrzitem provozu....


Dobrý den Tomáši,

i na vás se vztahuje maximálně 8 hodin nařízených přesčasů týdně. Oznámit vám je musí, nicméně forma oznámení specifikována není. Jestli je tedy například interní směrnicí zavedeno, si rozpis hlídat pak to může být u dostatečně předem oznámého přesčasu adekvátní. Těžko, ale očekávat, že si všimnete například přesčasu nařízeného ten samý den. Zde by byla na místě jiná forma informování.
Citovat
+1 #303 Jiří 2019-03-08 10:20
Dobrý den,
pracuji ve firmě pouze na noční dvanáctihodinové směny, vždy 3 dny práce a tři dny volna ,nepřetržitě bez ohledu na svátky a soboty, neděle. Zaměstnavatel mi počítá 11,5 hodiny odpracováno za směnu. Pro stanovení fondu pracovní doby využívá 40 h/týdně ve vyrovnávacím období 26 týdnů. V tomto režimu, i přes odpracování všech plánovaných směn za půl roku , jsem 5 hodin v mínusu. Neměl bych mít týdenní fond 37,5 h, když mi počítá pouze 11,5 hod na směnu? Navíc, dle mého, se jedná o nepřetržitý provoz .
Děkuji za odpověď
Citovat
0 #302 Tomas 2019-03-06 23:02
Dobry den, chtel bych se zeptat, delam v nepretrzitem provozu 37,5 hodin tydne. Kolik prescasovych hodin mi muze zamestnavatel naridit tydne pri 12 hodinovych smenach? Take nam vedouci pouze pripisuje sluzby do rozpisu a tvrdi, ze je je mou povinnosti si pridane sluzby hlidat, je I to mozne, nebo mi vzdy zamestnavatel tyto prescasy musi oznamit? Dekuji za odpoved.
Citovat
0 #301 Pracomat.cz 2019-03-04 10:48
Cituji Petr:
Dobrý den,
chci se zeptat,jestli mohu dát výpověd v době
neschopnosti.
děkuji předem


Dobrý den Petře,

ano, vy můžete dát výpověď i když jste v pracovní neschopnosti.
Citovat
0 #300 Petr 2019-03-04 10:09
Dobrý den,
chci se zeptat,jestli mohu dát výpověd v době
neschopnosti.
děkuji předem
Citovat
-1 #299 Pracomat.cz 2019-02-22 14:39
Cituji Jana:
Dobrý den, ve firmě máme mzdu tvořenou nárokovou složkou a nenárokovou...


Dobrý den Jano,

ano, je to jak píšete.
Citovat
0 #298 Jana 2019-02-21 17:40
Dobrý den, ve firmě máme mzdu tvořenou nárokovou složkou a nenárokovou, vyplácenou ale pravidelně měsíčně. V případě přesčasů se příplatek 25% počítá z průměru pro náhrady (nároková,nenároková, předchozí přesčasy), zatímco "základ" je počítán ze základní mzdy, tedy jen té části nárokové složky? Díky.
Citovat
0 #297 Pracomat.cz 2019-02-13 15:23
Cituji Helena:
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat. V zaměstnání máme nepřetržitý provoz 12 hod směny s týdenní pracovní dobou 37,5 hod...


Dobrý den Heleno,

myslíte tím, že vám zaměstnavatel bude proplácet přestávku na jídlo a oddech? V takovém případě by k prodloužení pracovní doby nedošlo - ze zákona máte nárok na přestávku na jídlo a oddech a nejedná se o výkon práce. Pravděpodobně by to řešil formou nějakého navýšení mzdy.
Citovat
0 #296 Helena 2019-02-13 12:27
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat. V zaměstnání máme nepřetržitý provoz 12 hod směny s týdenní pracovní dobou 37,5 hod. Zaměstnanci pracují 11,5 hod a 0,5 hod mají přestávku. Nově bychom měli 0,5 hod dostávat proplacenou. Znamená to, že ta 0,5 hod bude placená jako přesčas? Jak se počítá roční fond.
Děkuji
Citovat
0 #295 Pracomat.cz 2019-02-01 13:57
Cituji Martin:
Dobrý den. Zaměstnavatel vyžaduje abych byl každý den v práci 12 hodin ....


Dobrý den Martine,

nejen že se nám to v pořádku nezdá, ono to ani v pořádku podle ZP není.
Citovat
0 #294 Martin 2019-02-01 12:27
Dobrý den. Zaměstnavatel vyžaduje abych byl každý den v práci 12 hodin denně pondělí až pátek a dvě soboty v měsíci. Celkem je to cca 250 hodiny měsíčně. Přesčasy jsou prý proplaceny v rámci osobním ohodnocení (nejsou). Prý jestli se mi to nelíbí, můžu dát výpověď. Zdá se vám to v pořádku? Děkuji.
Citovat
0 #293 Pracomat.cz 2019-02-01 09:59
Cituji Dana:
Dobrý den,
chci se zeptat, když mám odpracovaných 10 dní a během nich mám 2,5 hodiny ....


Dobrý den Dano,

v tomto případě by se stále mělo jednat o práci přesčas, za kterou je příplatek.
Citovat
0 #292 Dana 2019-02-01 09:07
Dobrý den,
chci se zeptat, když mám odpracovaných 10 dní a během nich mám 2,5 hodiny přesčas a pak onemocním bude se mi přesčas počítat normálně či se započítá jen do odpracovaných hodin z důvodu onemocnění takže na přesčas nemám nárok? Když FPD je 176 a za 10 dní má být 64 odpracovaných hodin a já mám 2,5 hodiny přesčas bude ve výplatnici 64 + 2,5přesčas nebo jen 66,5? Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #291 Pracomat.cz 2019-01-26 12:53
Cituji Petr:
Dobrý den... Chtěl bych se zeptat, jak je to s odmítnutím nařízených přesčasů o víkendu...


Dobrý den Petře,

ano i takto vám může zaměstnavatel nařídit práci přesčas, ale musí dodržovat zákonné limity a proplatit vám příspěvek za práci přesčas (nebo náhradní volno) + práci za víkend
Citovat
0 #290 Petr 2019-01-25 18:23
Dobrý den... Chtěl bych se zeptat, jak je to s odmítnutím nařízených přesčasů o víkendu? Můžu zaměstnavateli odmítnout nařízený přesčas o víkendu? Dnes mi bylo v práci řečeno a posláno formou sms na nařízený přesčas o víkendu v neděli od 6:00 do 14:00 z důvodu nepokrytí výrobou zákazníka.Navíc mám ještě v neděli v ten stejný den svojí noční směnu od 22:00 do 6:00.
Děkuji za odpověd
Citovat
0 #289 Pracomat.cz 2019-01-23 14:30
Cituji Michal:
Dobry den, chci se zeptat v praci mame podepsanou smlouvu kde je ...


Dobrý den Michale,

sjednání platu s již započtenou plací přesčas je právně v pořádku. Nicméně stejně pro firmu platí limity stanovené ZP.
Citovat
0 #288 Michal 2019-01-23 06:55
Dobry den, chci se zeptat v praci mame podepsanou smlouvu kde je napsano ze 12,5hod mesicne nam firma nepriplati ze prescasove hodiny darujeme firme. Za rok to tedy dela 150hod bez proplaceni. Ma firma na toto narok ? Neni to protipravni? Dekuji predem za odpoved
Citovat
0 #287 Pracomat.cz 2019-01-19 20:28
Cituji Barbora:
Dobrý den. Pracuji v obchodě jako vedoucí pracovník a máme nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu...


Dobrý den Barboro,

podle §84 ZP (pracomat.cz/.../...) , je
zaměstnavatel povinen vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby a seznámit s ním nebo s jeho změnou zaměstnance nejpozději 2 týdny a v případě konta pracovní doby 1 týden před začátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení.

Jedinou možností jak vám tedy může zaměstnavatel něco takového nařídit, je skutečně nařízený přesčas - pokud není součástí vaší pracovní smlouvy dohoda na kratší době ohlášení směn. Přesčas z provozních důvodů vám nařídit mohou, ale musí respektovat omezení v podobě 8 hodin týdně a 150 hodin ročně. Samozřejmě v případě, že nemáte v rámci pracovní smlouvy sjednánu práci přesčas jinak.
Citovat
0 #286 Barbora 2019-01-19 14:55
Dobrý den. Pracuji v obchodě jako vedoucí pracovník a máme nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu. Vždy je jeden vedoucí na ranní směnu a jeden na odpolední. Může mi zaměstnavatel nařídit, abych šla do práce v době mého naplánovaného volná, když jiný vedoucí onemocní? Může mi o mém volnu zavolat, že musím odpoledne nebo druhý den do práce? Můžu to odmítnout? Nebo se to bere jako nařízený přesčas? Děkuji za odpověď
Citovat
0 #285 Pracomat.cz 2019-01-15 18:56
Cituji Hana Fil:
Dobrý den,
mám dotaz, zda se při zjištóvání počtu hodin pro proplácení přesčasů...


Dobrý den Hano,

podle § 98 ZP se v takovém případě práce přesčas bere jako práce konaná nad stanovenou týdenní pracovní dobu, která je násobkem stanovené týdenní pracovní doby a počtu týdnů vyrovnávacího období, tedy včetně dovolené.
Citovat
0 #284 Hana Fil 2019-01-15 17:57
Dobrý den,
mám dotaz, zda se při zjištóvání počtu hodin pro proplácení přesčasů(nad rámec konta pracovní doby ve vyrovnávacím období) počítají i hodiny čerpání řádné dovolené?
Citovat
+1 #283 Pracomat.cz 2019-01-04 14:33
Cituji Jan:
Dobrý den,
prosím o odpověď.
Pracuji jako lékař senior v nemocnici u zaměstnavatele na 0,6 úvazku, tedy pravidelně ...


Dobrý den Jane,

bohužel pro vás je to v souladu se zákonem. U zaměstnanců na zkrácený úvazek se doba převyšující sjednanou kratší pracovní dobu, ale nepřesahující stanovenou týdenní pracovní dobu se tak nepovažuje za přesčas. Nenáleží vám za ni příplatek za práci přesčas (mzda samozřejmě ano). Stejně se k problematice vyjadřuje i inspektorát práce - suip.cz/.../prace-prescas-a-kratsi-pracovni-doba
Citovat
0 #282 Jan 2019-01-04 10:49
Dobrý den,
prosím o odpověď.
Pracuji jako lékař senior v nemocnici u zaměstnavatele na 0,6 úvazku, tedy pravidelně 3 dny v týdnu. Nyní dle nařízení jednatele dle §93 ZP této společnosti sloužíme Ústavní pohotovostní službu v nemocnici. Zatímco kolegové, pracující na plný úvazek, mají ÚPS proplácenou jako práci přesčas s příslušnými příplatky, mne se příplatky údajně netýkají. Moje práce přesčas je brána hodinově až do "výše úvazku 1,0" bez jakéhokoliv příplatku (PP a v noci). Je to tak správně? Považuji to za diskriminaci.
Děkuji.
Citovat
0 #281 Pracomat.cz 2018-12-25 13:32
Cituji Katie:
Dobrý den,
ve své pracovní smlouvě mám ustanovení o přesčasech následujícího znění....


Dobrý den Katie,

dle ZP je možné konat práci přesčas, i nad rozsah 150 nařízených hodin za rok. Ale musíte s tím jako zaměstnanec souhlasit. A vy jste s tím v rámci podpisu pracovní smlouvy souhlasila. Z pohledu ZP je to tedy v pořádku. Nicméně od zaměstanavatele by při podpisu smlouvy bylo férové, aby vás na tento odstavec upozornil.
Citovat
0 #280 Katie 2018-12-25 12:00
Dobrý den,
ve své pracovní smlouvě mám ustanovení o přesčasech následujícího znění:
"Zaměstnanec souhlasí s tím, že zaměstnavatel na něm může požadovat práci přesčas nad rozsah
práce přesčas stanovený v ustanovení § 93 odst. 2 zákoníku práce."
Je to v pořádku?
Předem moc děkuji za Vaši odpověď.
Katie
Citovat
0 #279 Pracomat.cz 2018-12-14 09:33
Cituji Tereza:
Dobrý den,
Mám 12ti hodinové směny...


Dobrý den Terezo,

zaměstnavatel musí dodržet v tomto případě dvě věci. Jednak délku nepřetržitého odpočinku mezi směnami - alespoň 11 hodin. To se dle vašeho popisu zdá v pořádku. Tou druhou je, že vám může nařídit maximálně 8 hodin přesčasů týdně. Pokud toto zaměstnavatel dodržuje, je z pohledu práva vše v pořádku. U zkoušek do školy se s ním můžete zkusit domluvit, ale žádnou povinnost vyhovět vám nemá.
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]