Dohody jsou obecně jednodušší formy zaměstnávání. Podíváme se jaké jsou výhody a nevýhody  dohody o pracovní činnosti, a pro jaké typy práce je vhodná.

Dohoda o pracovní činnosti 2021

Ve srovnání s klasickou pracovní smlouvou je výrazně administrativně jednodušší. Zaměstnavatel může snadno zaměstnance přijmout a poměrně rychle i propustit. Obecně je vhodná pro krátkodobé práce typu: brigáda, zástup za dočasně nepřítomného zaměstnance nebo různé formy přivýdělku. Pozor na to, že dohoda o pracovní činnosti musí být sjednána v písemné podobě (vzor), ústně není platná. Tato povinnost je stejně jako další náležitosti, vymezena v §77 Zákoníku práce.

Dohoda o provedení pracovní činnosti

Umožňuje rozsah práce poloviny stanovené týdenní pracovní doby, de facto se jedná o poloviční pracovní úvazek. Při standardní pracovní době 40 hodin za týden umožňuje pracovat až 20 hodin. Při zkrácené pracovní době 38,75 hodiny pak 19,375 hodin týdně a při zkrácené pracovní době 37,5 hodiny se jedná o 18,75 hodin týdně. Důležité je, že se tato doba počítá jako průměr za celou dobu trvání dohody, ale nejdéle za 52 týdnů. V některých týdnech je tedy možné pracovat více, pokud celkový průměr bude nižší než výše uvedené.

Příklad:
Pan Stavař pracuje na dohodu o pracovní činnosti v rozsahu až 20 hodin týdně. Dohoda trvá 6 týdnů a během ní pan Stavař odpracuje:

v prvním týdnu 40 hodin
v druhém týdnu 30 hodin
v třetím týdnu 10 hodin
ve čtvrtém týdnu 15 hodin
v pátém týdnu 5 hodin
a v šestém týdnu 10 hodin

Průměrně se jedná o 110 (hodin) / 6 (týdny) = 18,3, dle zákona je tedy vše v pořádku protože průměrná odpracovaná doba za týden je nižší než limitních 20 hodin. 

Dohoda o pracovní činnosti a odvody

Co se odvodů na sociální a zdravotní pojištění týká, je to podobné jako u pracovní smlouvy a musí být odváděno pojištění. Pouze v případě, že je příjem z dohody nižší než 3 500 Kč, sociální ani zdravotní pojištění se neplatí.

Zdanění dohody o pracovní činnosti

Daň z příjmů je v tomto případě stejná jako u pracovního poměru. Zaměstnavatel odvede z odměny vyplácené zaměstnanci 15% jako zálohu na daň z příjmů. V případě že má zaměstnanec podepsáno prohlášení poplatníka k dani, sníží se záloha o daňová zvýhodnění.

Po skončení roku poskytne zaměstnavatel zaměstnanci Potvrzení o příjmu a zaměstnanec tyto příjmy zohlední při vyplňování daňového přiznání.

Dohoda o pracovní činnosti a dovolená

Pokud pracujete na základě dohody o pracovní činnosti, pak nemáte nárok na dovolenou.  Také nemáte nárok na překážky v práci, placené ani neplacené. Další nevýhodou je absence odstupného, při ukončení dohody na něj tedy není nárok.

Dohoda o pracovní činnosti a nemocenská

Jak bylo zmíněno, pokud je měsíční příjem z dohody o pracovní činnosti vyšší nebo rovno 3 500 Kč, dochází k odvodu nemocenského pojištění a na nemocenskou máte nárok. V případě, že by k odvodu nemocenského pojištění nedošlo (příjem z dohody by byl nižší než 3 500 Kč), tak na nemocenskou nárok není.

Zrušení dohody o pracovní činnosti

Ukončení dohody o pracovní činnosti je podle §76 Zákoníku práce možné dohodou smluvních stran ke konkrétnímu dni, na kterém se obě strany domluví. V případě že se jedná o jednostrannou výpověď dohody (nedošlo k dohodě obou stran) o pracovní činnosti, platí 15ti denní výpovědní lhůta, která se počítá ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Dohoda o pracovní činnosti vs dohoda o provedení práce

V zásadě lze říci, že pokud je vaše měsíční odměna nižší než 10 000 Kč, je pro vás vhodnější uzavřít dohodu o provedení práce. V případě že odpracujete povolených 300 hodin za kalendářní rok, je na další práce u stejného zaměstnavatele možné uzavřít dohodu o pracovní činnosti.

Vzor dohody o pracovní činnosti

Zde si můžete stáhnout: dohoda o pracovní činnosti - formulář (vzor)

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Komentáře  

0 #235 Pracomat.cz 2021-09-30 06:55
Cituji Jarka:
Dobrý den, mám prosím dotaz :
DPČ stanoveno á 80 hodin/měsíc práce včetně sobot a nedělí a svátků. Je nárok na proplacení příplatků? a o jaký paragraf ZP se jedná?. Děkuji


Dobrý den Jarko,

u dohod (DPP a DPČ) nemá zaměstnavatel povinnost platit příplatky za práci o víkendu. Může tak udělat dobrovolně, ale naprostá většina zaměstnavatelů to pochopitelně nedělá.
Citovat
0 #234 Jarka 2021-09-29 13:17
Dobrý den, mám prosím dotaz :
DPČ stanoveno á 80 hodin/měsíc práce včetně sobot a nedělí a svátků. Je nárok na proplacení příplatků? a o jaký paragraf ZP se jedná?. Děkuji
Citovat
0 #233 Pracomat.cz 2021-03-26 19:48
Cituji yvona:
Dobrý den, měla bych dotaz. Pracuji v jednom obchodním řetězci na DPČ. Směny nemáme dané dopředu na celý měsíc ...


Dobrý den Yvono,

bude záležet na přesné formulaci DPČ, ale odhaduji, že v ní bude formulace v duchu "že zaměstnavatel bude/může poskytovat práci do rozsahu xx hodin měsíčně". Tedy, že nemáte nárok na odpracování určitého počtu hodin za měsíc. Ale je to jen můj odhad na základě zkušenosti s podobným jednání u velkých společností.
Citovat
0 #232 yvona 2021-03-26 18:07
Dobrý den, měla bych dotaz. Pracuji v jednom obchodním řetězci na DPČ. Směny nemáme dané dopředu na celý měsíc, ale počet směn nám přidělují každý týden, podle potřeby. Takže jeden měsíc je směn méně, další měsíc je směn zase více, ale vždy tak, aby hodiny v roce průměrově seděly. Tento rok to ale nechtějí povolit, takže když mi v lednu dali směny v počtu 50 hodin z možných 84 hodin, takže mi 34 hodin zůstalo k dobru na další měsíce, nechtějí mi umožnit tyto hodiny odpracovat v jiném měsíci, přitom přibírají stále nové brigádníky a směn je dostatek.
Mají na to právo?
Děkuji za odpověď.
Citovat
+1 #231 Pracomat.cz 2021-03-05 09:11
Cituji Jiří:
Dobrý den,
pracuji souběžně u dvou různých zaměstnavatelů...


Dobrý den Jiří,

ano musíte.
Citovat
+1 #230 Jiří 2021-03-04 21:51
Dobrý den,
pracuji souběžně u dvou různých zaměstnavatelů. U jednoho na HPP a u druhého na DPČ s výdělkem nad 3500,-. Musím u obou zaměstnavatelů odvádět zdravotní i sociální pojištění?
Děkuji
Citovat
0 #229 Pracomat.cz 2021-02-19 13:21
Cituji Ivana:
Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Mám v práci uzavřené ...


Dobrý den Ivano,

DPP i HPP mají mít výplatu zúčtovanou zvlášť. Mimojiné právě i kvůli zachování potenciální výhodnosti DPP (bez odvodů do 10 000 Kč).
Citovat
0 #228 Ivana 2021-02-19 08:38
Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Mám v práci uzavřené dvě smlouvy, jedna je hlavní pracovní poměr, kdy je dána jasná hrubá mzda za měsíc a druhá je dohoda o provedení práce za také jasně danou hrubou mzdu. Je možné, že do vyplaty mi tyto dvě hrubé mzdy sečtou a z toho mi vypočítají čistou mzdu? Pokud by to dělali zvlášť vyjde mi to výhodnější pro mě. Děkuji za odpověď
Citovat
0 #227 Pracomat.cz 2021-02-09 16:41
Cituji Jaroslav:
Dobrý den,
pracoval jsem ve firmě s ostatními zaměstnanci jako montér zařízení. Mohu, po odejítí ...


Dobrý den Jaroslave,

ano, jelikož jste v předčasném důchodu je nutné u přivýdělku dodržovat limity dohod pro účast na pojištění. Pro vás je tedy výhodná DPP do 10 000 Kč.
Citovat
0 #226 Jaroslav 2021-02-09 14:06
Dobrý den,
pracoval jsem ve firmě s ostatními zaměstnanci jako montér zařízení. Mohu, po odejítí do předčasného důchodu, a splnění podmínky odměny max. 10000.- Kč měsíčně, pracovat pro stejnou firmu na DPP s ostatními zaměstnanci opět jako montér zařízení?
Citovat
0 #225 Pracomat.cz 2020-09-16 17:28
Cituji Kateřina:
Dobrý den, od začátku roku mám v práci uzavřeny dvě smlouvy - DPP a DPČ. Na DPP už mám odpracovaných 300 hodin, tudíž přichází .....


Dobrý den Kateřino,

u DPČ je platné následující omezení (viz § 76 ZP - www.pracomat.cz/.../88-zakonik-prace-cast-iii.html):

Na základě dohody o pracovní činnosti není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby.

Dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů.

Úplně tedy nerozumím, proč zaměstnavatel operuje s 110 hodinami měsíčně. V praxi se to někdy řeší tak, že se "napíše" menší počet odpracovaných hodin a vyšší hodinová sazba. Oficiální a doporučený postup to samozřejmě není. Zaměstnavatel by vám tak mohl napsat 60 hodin měsíčně, jen s trojnásobnou hodinovou sazbou.
Citovat
0 #224 Kateřina 2020-09-16 12:23
Dobrý den, od začátku roku mám v práci uzavřeny dvě smlouvy - DPP a DPČ. Na DPP už mám odpracovaných 300 hodin, tudíž přichází řada na DPČ, na kterou jsem neměla odpracovanou ani hodinu. Bohužel mi v práci bylo řečeno, že smím odpracovat pouze 110 hodin na měsíc a přes to vlak prostě nejede. Já budu mít za tento měsíc odpracovaných 180 hodin, oni mi ovšem chtějí zaplatit pouze těch 110 a zbytek další měsíc. Má otázka zní, mohou to tak udělat? Stále mi nevysvětlili, proč zrovna 110 hodin, jediný rozdíl, který jsem zaznamenala, je v částce, která je při 110 hodinách pod 10 000 Kč, vyšší počet hodin už je nad 10 000Kč. Neustále mi tvrdí, že je to dané zákonem :D. Jsem studentka, tudíž bych si taky ráda něco vydělala a nenechávala se neustále natahovat jak vařenou nudli, tato tahanice se opakuje každým rokem a je to unavující. Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #223 Pracomat.cz 2020-09-03 15:58
Cituji Pavel:
Dobrý den Pracomate,

obrátil jsem se na vás již před časem (děkuji) a obracím znovu. Věc je složitá a ....


Dobrý den Pavle,

přiznám se, že dotazu příliš nerozumím. Chápu z něj, že jste v těžké situaci a ve sporu s bývalým zaměstnavatelem, a že vás zklamal institut ombusdmana.  Pokud máte nějaký konkrétní dotaz na pracovněprávní vztahy, rád se vám pokusím pomoci. Pokud jde o posouzení zda se případně jednalo o trestný čin, na to nemám kvalifikaci a v takovém případě rozhodně doporučuji využít služeb právníka. Co mě ještě napadá (nevím zda jste využil), je oznámení a spolupráce s inspektorátem práce.
Citovat
0 #222 Pavel 2020-09-03 14:59
Dobrý den Pracomate,

obrátil jsem se na vás již před časem (děkuji) a obracím znovu. Věc je složitá a táhne se, ale doznal jsem velmi velkých pokroků ohledně neoprávněného vyhazovu a docílil paragrafu a pokuty za nezaplacení výplaty jeden rok a výplatní pásky, což sice není vše (není zde místo vysvětlovat) ale stačí to na to abych mohl říci dnes jasně, že jsem byl uveden úmyslně v omyl a lež a mám jedinou otázku. Protože mi patrně neodpovíte zda jde o trestný čin dle mě ano odpovězte mi prosím v mezích zákona jak můžete moc mi tím pomůžete více než taková policie a inspekce.
Tedy pokud někdo kdo se nazývá ombudsman pro zaměstnance, což je stále ombudsman a udělá přesný opak a lže poškozenému, který ho s důvěrou požádal v nouzi o pomoc a naopak naprosto jasně napomůže viníkovi dnes oficiláně za : nezaplcený plat 1 rok a pásku - nezaplacení daní a pojištění (vedli mě načerno jistou dobu) šizení na hodinách - (úmyslná) ztráta osobních dat tedy knihy příchodů a právě na rozporovanou dobu - doby "načerno" vysvětlení již mám, ale neuvedu - falšování evidence - souběh dohod a další skutečnosti. Toto vše zapřel ombudsman pro zaměstnance a to ve státní službě. Jakýkoliv názor na to mi moc pomůže proti velmi nečestným lidem a předem děkuji.
Citovat
0 #221 Pracomat.cz 2020-05-26 16:12
Cituji MARCEL:
Dobrý den, mám zaměstnance na DPČ na dobu neurčito. Může zaměstnanec odpracovat více hodin, než 20 .....


Dobrý den Marceli,

práce o víkendu na DPČ možná je. Co se týče týdenní pracovní doby, tak se jedná o maximálně 20 hodin týdně za celou dobu trvání DPČ (maximálně však rok). Takže je možné krátkodobě pracovat více, ale musíte si hlídat celkový průměr.
Citovat
0 #220 MARCEL 2020-05-25 22:57
Dobrý den, mám zaměstnance na DPČ na dobu neurčito. Může zaměstnanec odpracovat více hodin, než 20 hodin týdně?
Můžu zaměstnance nechat pracovat i o víkendu? Může zaměstnanec překročit limit 20h. týdne? Může oddělat více hodin za sezónu, po sezòně zase min?
Zajímá mě pouze dpč.
Citovat
0 #219 Pracomat.cz 2020-02-29 07:55
Cituji Tereza:
Dobrý den,
momentálně mám brigádu na dohodu o pracovní činnosti. Byla jsem dohodnutá...


Dobrý den Terezo,

z toho co píšete mi, přijde nejrozumnější ukončit dohodu k původně plánovanému datu a posledních několik týdnů nepracovat. Pro zaměstnavatele by to problém představovat nemělo a vy tak nebudete překračovat limit pro DPČ.
Citovat
-1 #218 Tereza 2020-02-28 20:06
Dobrý den,
momentálně mám brigádu na dohodu o pracovní činnosti. Byla jsem dohodnutá, že budu pracovat celkem 2 měsíce 3 dny v týdnu po 8 hodinách (protože překračuji limit 20 hodin, mám smlouvu na delší dobu). Bohužel, ukázalo se, že poslední týden nebudu moct nadále pracovat a potřebovala bych tedy skončit dříve. Bylo mi předběžně řečeno, že je možné dát výpověď či skončit dohodou k danému dni (o ten týden dříve). Nebude však představovat problém, že ke dni výpovědi/ukončení dpč budu mít překročený limit odpracovaných hodin? Co by to případně znamenalo? Mám se případně domluvit se zaměstnavatelem na pozdějším datu? Mockrát děkuji za rady a přeji hezký den.
Citovat
+1 #217 Pracomat.cz 2020-02-20 13:38
Cituji Miluška:
Dobrý den,jsem vedená na ÚP.Nepobírám dosud podporu,protože jsem od bývalého zaměstnavatele
dostala odstupné...


Dobrý den Miluško,

při evidencei na úřadu práce máte možnost výkonu tzv. nekolidujícího zaměstnání. Tj. pracovat právě třeba na DPČ až do výše poloviny minimální mzdy měsíčně. V takovém případě za vás i nadále odvádí zdravotní pojištění ÚP. Sociální pojištění není povinné, to se v takovém případě neplatí. Důležitou věcí je fakt, že si při pobírání podpory nesmíte nijak přivydělávat. Takže máte volbu buď být na ÚP a pobírat podporu, nebo být na ÚP a mít DPČ na 3 000 Kč měsíčně.
Citovat
0 #216 Miluška 2020-02-19 20:15
Dobrý den,jsem vedená na ÚP.Nepobírám dosud podporu,protože jsem od bývalého zaměstnavatele
dostala odstupné.Budu mít možnost pracovat na DPČ/příjmy nižší než 3000 Kč měsíčně/.Kdo bude platit zdravotní a sociální pojištění v případě DPČ? Jak to bude na ÚP ohledně vyplácení podpory /po uplynutí doby, na kterou jsem dostala odstupné/,pokud budu na DPČ ? Děkuji.
Citovat
0 #215 Pracomat.cz 2020-01-22 20:59
Cituji Jarmila:
Dobry den,

Po skončení RD jsem u zaměstnavatele ...


Dobrý den Jarmilo,

pokud práce na DPČ zakládá účast na nemocenském pojištění, tak tuto skutečnost musíte oznámit původnímu zaměstnavateli, aby mohl případně prokázat, že mu nevznikla povinnost odvádět za zaměstnance zdravotní pojištění.
Citovat
0 #214 Jarmila 2020-01-22 17:09
Dobry den,

Po skončení RD jsem u zaměstnavatele 1(kde jsem pracovala na HPP) šla na neplacené volno. Teď bych rada nastoupila na DPC u zaměstnavatele 2.

Musím o nové DPC informovat zaměstnavatele 1 (kde jsem teď na neplacenem volnu)?
Citovat
0 #213 Pracomat.cz 2020-01-17 08:12
Cituji Antonie:
Dobrý den,
mám 4 dohody o provedení práce - můj dotaz zní pokud si na každou tu dohodu vydělám ....


Dobrý den Antonie,

záleží zda jsou všechny u jednoho zaměstnavatele (pak se sčítají), nebo u více zaměstnavatelů (pak se nesčítají).
Citovat
0 #212 Antonie 2020-01-17 03:59
Dobrý den,
mám 4 dohody o provedení práce - můj dotaz zní pokud si na každou tu dohodu vydělám do 10.000 Kč/měsíčně, tak neodvádím sociální a zdravotní? Nebo se částky sčítají od všech zaměstnavatelů, a jak je to nad částku 10.000 Kč/měsíčně, tak sociální, zdravotní odvádím? Jako studentka dálkového studia a poživatelka sirotčího důchodu, tak bych tuto skutečnost měla ráda objasněnou, abych o sirotčí důchod nepřišla.
Citovat
0 #211 Pracomat.cz 2019-12-28 20:22
Cituji Pavel:
Dobrý den Pracomat,

mnohokrát děkuji za informace, které jste mi před časem poskytli k ostudě všech úřadů a rád bych zda mi pomůžete identifikovat jistou částku...


Dobrý den Pavle,

v případě práce na černo odpírá zaměstnavatel peníze zejména státu. Zaměstnanec svoji domluvenou mzdu předpokládám dostane. Tím nijak nechci chování zaměstnavatele obhajovat, jen pro upřesnění. Zaměstnavatel neodvede státu sociální a zdravotní pojištění, rovněž ho tím pádem neodvede ani zaměstnanec ze své hrubé mzdy. Zaměstnanec neodvádí ani daň z příjmů. Ve vašem případě tedy zaměstnavatel neodvedl státu 2 534 Kč.
Citovat
0 #210 Pavel 2019-12-27 18:33
Dobrý den Pracomat,

mnohokrát děkuji za informace, které jste mi před časem poskytli k ostudě všech úřadů a rád bych zda mi pomůžete identifikovat jistou částku, protože nemám jistotu a v účetnictví se nevyznám tak dobře. Otázka zní kolik si "nechá" zaměstnavatel kč z výplaty, když vede zaměstnance měsíc načerno. Jednalo se o kompletní černotu ze strany zaměstnavatele a já bych rád ve svém zajmu i zájmu státu věděl kolik to je, nebo přesněji jaké položky tam počítat z tabulky kalkulačky DPČ. Pokud byste nechtěli napsat částku kterou si nechal zaměstnavatel, tak stačí ty položky v kalkulačce, které se defakto mění dle výše platu. Níže - protože nelze vložit fotka kopíruji výpis z kalkulačky. Výplata hrubého DPČ byla 7497kč


Základ daně ..... 10100kč
Zdr.a soc.zaměstnanec ..... 1616kč
Superhrubá mzda ..... 10030kč
Zdr.a soc.zaměstnavatel ..... 2534kč
Daň z přijmů ..... 1515kč
Sleva na dani ..... 2070kč
Záloha na daň ..... 0kč
Daňový bonus ..... 0kč

Díky předem za reakci a rád bych veřejně i pro další osoby, ale možno i zaslat reakci na můj email, který přikládám do formuláře. Byl bych vám moc vděčný za pomoc ještě jednou. Prosím nikam neposílat to už mám za sebou. Úřady nespolupracují a dobře ví proč. Je toho totiž mnohem více co zaměstnavatel napáchal.
Citovat
0 #209 Pracomat.cz 2019-10-07 21:28
Cituji Hana:
Dobrý den, nikde se mi nedaří najít info, tak zkouším tady a mám 1. dotaz:....


Dobrý den Hano,

v takové situaci by dle mého byla podpora vyplácena až od data kdy splníte, podmínky. Tj v průběhu listopadu, kdy byste nedostala dvě podpory (říjen a listopad), ale výplata by byla prodloužena. Co se týče druhého dotazu, tak se Výše podpory v nezaměstnanosti počítá z  vaší průměrné čisté mzdy v posledním ukončeném kalendářním čtvrtletí. Takže pokud by jste pracovala na DPP či DPČ za menší částku, než byl váš předchozí výdělek, tak by výše podpory od ledna mohla být nižší.
Citovat
0 #208 Hana 2019-10-07 16:07
Dobrý den, nikde se mi nedaří najít info, tak zkouším tady a mám 1. dotaz: Od 3.10. jsem na ÚP, kde mi dali termín na dodání všech dokumentů (ELDP) do 31.10 (protože prý mají 30 dnů na vyřízení podpory). Ale v práci mi řekli, že mi ho můžou dát až po 10.11. z důvodu zpracování mezd. V tomto případě se prý přeruší moje "řízení" s ÚP do doby než budou mít všechny dokumenty. Znamená to tedy potom, že podporu mi pošlou až v prosinci (tzn. za říjen i listopad dohromady) nebo třeba v půlce listopadu za říjen? A pak 2. dotaz: pokud bych třeba od listopadu nastoupila na DPP nebo DPČ (tzn. bych vyčerpala měsíc na ÚP) a pak se třeba od ledna vrátila na ÚP, budu mít zase nárok na pokračování podpory? (předpokládám by se to pak počítalo z toho DPP nebo DPČ?) Ovšem pokud by to trvalo méně než 3 měsíce, tak nevím.. děkuji
Citovat
0 #207 Pracomat.cz 2019-06-24 18:59
Cituji Eva:
Dobrý den ,1.6.jsem nastoupila na dpc 20h týdně ,mám nárok 20dnu na dovolenou podle smlouvy ,kdy si dovolenou můžu čerpat ? Díky za info


Dobrý den Evo,

to záleží na dohodě se zaměstnavatelem, respektive na tom co vám schválí.
Citovat
0 #206 Eva 2019-06-24 11:42
Dobrý den ,1.6.jsem nastoupila na dpc 20h týdně ,mám nárok 20dnu na dovolenou podle smlouvy ,kdy si dovolenou můžu čerpat ? Díky za info
Citovat
0 #205 Pavel 2019-06-14 18:22
Cituji Pavel:
Vážený Pracomate,

především díky moc níže za vaší reakci ohledně "státního podniku" .....


Dobrý den Pavle,

bohužel vás asi zklamu, říct zda jsou takto uvedené smlouvy neplatné si takto po internetu netroufáme, to chce opravdu konzultaci s advokátem specializujícím se na pracovní právo, který reálně smlouvy i jejich obsah uvidí. Faktem je, že vypadají skutečně podezřele a odpovídají snaze zaměstnavatele získat "levnou pracovní sílu". Co se týče posledního dotazu na typ práce skládání letáků. Záleží jaké činnosti a jak konkrétně byly vymezeny v pracovní smlouvě. Pokud v ní nic takového nebylo, tak jste takovou činnost neměl dle pracovní smlouvy vykonávat.
Citovat
0 #204 Pavel 2019-06-14 18:20
Vážený Pracomate,

především díky moc níže za vaší reakci ohledně "státního podniku" který podvádí a klame a něco mi již inspekce potvrdila jako opakované neplacení hodin a komplet měsíc 12/2017 "načerno" ze strany zaměstnavatele. Dle mého názoru toho inspekce hodně vynechala a já věřím záměrně a proto prosím o vysvětlení jedné jediné věci na které bych mohl stavět. Inspekce tvrdí, že mé tři smlouvy DPČ, DPP a DPČ přesažené nejsou a i ukončení je v pořádku ale já si to nemyslím a např. vedoucí VZP když to viděla též. Prosím moc pracomat o rychlé vysvětlení a níže jen uvedu data smluv a hodiny pro posouzení. Jedná se o "hříčku" 52 týdnu, což se nedá pochopit a dle této informace a jak nejasně to podala inspekce by pak at'počítám jak počítám přesáhnout nešla. Tak bych pracoval např. 8 hodin denně jako DPČ celý rok a to je dle mého názoru přesně co píšou někteří advokáti jako zneužití smluv. Měli jsme navíc denní domluvu denně pracovat.Prosím jak přesně je to myšleno a moc prosím o posouzení dat. Neskutečně mi tím pomůžete.

DPČ 9/2017 - 12/2017
DPP 2018 (leden a únor)
DPČ 3/2018 - fyzicky vyhozen 31.6.2018 a takticky ukončeno zaměstnavatelem 5.10.2018 a to DPP a DPČ 2018 současně

DPČ 9/2017 - 12/2017 - 442 hodin (limit smlouvy 18,75/t

DPP 2018 - 292 hodin a zde mi připočítali 13 nezaplacených hodin z DPČ 2017 a další hodiny navíc, aby to bylo 300 hodin rovných. Toto inspekce ignorovala i nezapalcené hodiny z 11/2017

DPČ 2018 - 3/2018 - 31.6.2018 - 436 hodin do vyhození ( limit 18,75/t)(fyzicky - vyhozen 31.6.2018) a dle zaměstnavatele takticky ukončeno DPP 2018i DPČ 2018 současně 3.10.2018 což bylo očekáváno dle vedoucí VZP to nelze.

Prosím jsou smlouvy přesažené a neplatné? Potřebuji to vědět jistě prosím. Jedná se tedy o souběh dohod (stejný druh práce DPP 2018 i DPČ 2018) když ve skutečnosti jsem měl 192 hodin a byla mi vypsána další smlouva a to DPČ 2018 od 1.3.2018 na stejný druh práce?

Inspekce se tomu podivně vyhnula a argumentuje, že DPČ na dobu neurčitou se počítá z 52 týdnů což ale přesáhnout pak snad rok nejde. Rok bych pracoval jako DPČ 8 hodin i víc za poloviční plat. toto nemá logiku a někteří advokáti to označují myslím za zneužití HHP jako DPČ a toto nelze nijak přesně zjistit nikde.

Poslední a důležitá otázka : když jsem měl smlouvu DPČ 2017 na doručování novin, je možné na tuto smlouvu skládat letáky? Právě mi totiž došlo, že asi ne i když mě vedoucí ujištovala. Toto by mi moc pomohlo pokud nemohl. Je to jiná činnost ne?

Mnohokrát díky za brzkou reakci a zdravím a díky za všechny občany.
Citovat
0 #203 Pracomat.cz 2019-06-07 10:44
Cituji Sandra:
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat - mám uzavřenou DPČ se stanovenou hodinovou ....


Dobrý den Sandro,

hodinová výše mzdy nemá na "daně" žádný vliv. Jen v případě, že je příjem z dohody nižší než 3 000 Kč, sociální ani zdravotní pojištění se neplatí. Příjmy z DPČ se daní stejně jako příjmy z klasického pracovního poměru. Zaměstnavatel z ní odvede (bez ohledu na výši odměny) patnáctiprocentní zálohu na daň z příjmů. Když u svého zaměstnavatele podepíšete prohlášení k dani, sníží vám zálohu o daňové slevy a zvýhodnění. Nižší hodinová sazba mi nedává smysl. Zkuste si nechat podrobněji vysvětlit co tím myslí.
Citovat
0 #202 Sandra 2019-06-05 16:20
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat - mám uzavřenou DPČ se stanovenou hodinovou mzdou 300kč /hod,ale teď mi zaměstnavatel tvrdí, že prý kvůli lepším daním mám taxu 150 kč /hod, můžete mi prosím poradit, co mám dělat?

Děkuji
Citovat
0 #201 Pracomat.cz 2019-06-02 07:48
Cituji pavel:
dobrý den, muže být u DPČ .. výpovědní smlouva a nebo nemusí


Dobrý den Pavle,

předpokládám, že se ptáte na délku výpovědní lhůty. Výpovědní lhůta u DPČ činí ze zákona 15 dní, s tím, že může být ve smlouvě sjednána i delší. V praxi však postrádá svůj význam, protože na rozdíl od pracovní smlouvy není v případě výpovědní lhůty u DPČ zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci. Takže sice "pracovní vztah" dál trvá, ale nedostane přidělenou práci a ani peníze.
Citovat
-1 #200 pavel 2019-05-31 17:29
dobrý den, muže být u DPČ .. výpovědní smlouva a nebo nemusí
Citovat
0 #199 Pracomat.cz 2019-05-30 15:55
Cituji pavel:
dobry den, chtěl bych se zeptat dostal jsem DPČ ....


Dobrý den Pavle,

ano můžete.
Citovat
0 #198 pavel 2019-05-30 10:33
dobry den, chtěl bych se zeptat dostal jsem DPČ . od 31.5.2019 do 31.srpna, 2019, sjednaná doba je v rozsahu max.20.hod. týdně, to znamená ze je to za tři měsíce 240hod, šlo by že bych dělal 2 měsíce 240hod na DPČ , a 3 měsíc bych uzavřel pracovní smlouvu
Citovat
0 #197 Pracomat.cz 2019-05-17 08:06
Cituji Jaruš:
Dobrý den, mám smlouvu na DPČ...


Dobrý den Jaruš,

pokud je vaše odměna z DPČ vyšší než 3 000 kč a nastoupíte na nemocenskou před 30.6.2019, tak ano.
Citovat
0 #196 Jaruš 2019-05-16 22:20
Dobrý den, mám smlouvu na DPČ, která mi bude končit k 30.6.2019. Na 27.6. však mám plánovanou operaci a budu nastupovat na nemocenskou....Mám nárok na nemocenskou i v případě, že mi končí smlouva na DPČ ke dni 30.6.2019?Děkuji
Citovat
0 #195 Pracomat.cz 2019-05-15 14:51
Cituji Ludo:
Dobry den, momentalne som na podpore.
v zakone som si precital, ze ak nastupim na HPP, tak to staci oznamit UP do niekolkych dni. Ale ak nastupim na DPC (s predpokladanou...


Dobrý den Ludo,

s tím oznámením na ÚP to funguje takto. Máte povinnost oznámit úřadu práce nástup do zaměstnání nejpozději v pracovní den předcházející dni, který byl sjednán jako den nástupu do zaměstnání, a do 8 kalendářních dnů musíte doložit vznik pracovněprávního vztahu. Když tuhle právnickou řeč převede do snadnější podoby, tak to znamená, že předtím než nastoupíte do zaměstnání ÚP oznámíte (osobně nebo zavoláním svému kontaktnímu pracovníkovi), že budete nastupovat do nové práce a od kdy. Stále platí, že jste v evidenci na ÚP. Do osmi dnů od nástupu, pak musíte dodat smlouvu či dohodu o pracovní činnosti, které toto dokazuje. Pokud znova nastoupíte na ÚP a budete mít nárok na podporu tak se vypočte na základě průměrné mzdy za předchozí kalendářní čtvrtletí, tedy v tomto případě by to bylo z té DPČ. V modelovém příkladu co uvádíte by to tedy bylo 60% z 15 000 Kč.
Citovat
0 #194 Ludo 2019-05-15 13:45
Dobry den, momentalne som na podpore.
v zakone som si precital, ze ak nastupim na HPP, tak to staci oznamit UP do niekolkych dni. Ale ak nastupim na DPC (s predpokladanou
mzdou vyssou nez polovica minimalni mzdy, preto nemozem uvazovat len o nejakom preruseni evidencie, musim ju ukoncit), tak to musim oznamit bez odkladu, uz v den uzavretia DPC. Je to tak, je tam skutocne tento rozpor ? Samozrejme sa pytam preto, ze by mi to pri uvazovanom DPC v ten den akosi nevychadzalo. Mozem prist na UP predtym, ale nepridem tak o den, alebo az niekolko dni, podpory ? Napriklad, keby som mal na DPC nastupit v pondelok 20.5., na UP pridem v piatok 17.5., budem mat moznost ukoncit evidenciu s platnostou 20.5., takze dostanem podporu az do nedele ?
A druha moja otazka sa tyka toho, ak by ta DPC nebola "trvale udrzitelna" a po niekolkych mesiacoch by som musel znovu na UP, ako by to bolo s podporou ? Viem (alebo si aspon myslim, ze viem), ze ak by tie mesiace boli aspon tri, tak (vzhladom
k nevyuzitiu predchadzajucej podpornej doby a splneniu podmienky 12 z 24) by som mal narok na celu novu podpurci dobu. Ale s akou podporou ? Zakladom je cista mzda (z predchadzajuceho stvrtroku) z tej DPC ? Taka, aka je, alebo sa to nejako prepocita s ohladom na to, ze to nie je HPP ? Napriklad, ked sa odpracuje presne polovicny uvazok (20h/tyzden) za 15 tisic cisteho mesacne, tak zakladom pre vypocet podpory bude rovno tych 15 tisic (z toho je podpora 60 % dva mesiace atd.) ? Dakujem za odpoved !
Citovat
0 #193 Pracomat.cz 2019-03-29 20:36
Cituji David:
Dobrý den,

Chtěl bych se zeptat, když mám jako důchodce DPČ, musím odvádět zdrav.pojištění?


Dobrý den Davide,

pokud měsíční příjem z DPČ přesáhne 3000 Kč, tak zdravotní platit musíte. V takovém případě by pro vás byla zajímavější práce na DPP, kde je limit až 10 000 Kč.
Citovat
+1 #192 Pracomat.cz 2019-03-29 20:30
Cituji Ivan:
Dobrý den, mám DPČ, ve smlouvě na dobu neurčitou nenám uvedenou procovní dobu, je tahle smlouva vůbec platná?


Dobrý den Ivane,

u DPČ je mpžné nemít přesně vymezenu pracovní dobu. Samozřejmě jejímu uvedení ve smlouvě nic nebrání, pokud se na tom se zaměstnavatelem domluvíte.
Citovat
-1 #191 David 2019-03-29 19:31
Dobrý den,

Chtěl bych se zeptat, když mám jako důchodce DPČ, musím odvádět zdrav.pojištění?
Citovat
0 #190 Ivan 2019-03-28 18:38
Dobrý den, mám DPČ, ve smlouvě na dobu neurčitou nenám uvedenou procovní dobu, je tahle smlouva vůbec platná?
Citovat
0 #189 Pracomat.cz 2019-03-21 15:30
Cituji Rostislav:
Dobrý den. Pracuji u jednoho zaměstnavatele na DPČ ( tj. do 20 hodin týdně, zaměstnavatel mi platí soc. a zdrav. poj. ). Mám dotaz, mohu současně pracovat i u jiného zaměstnavatele na DPP nebo na DPČ ? Děkuji


Dobrý den Rostislave,

ano, můžete.
Citovat
0 #188 Rostislav 2019-03-21 15:02
Dobrý den. Pracuji u jednoho zaměstnavatele na DPČ ( tj. do 20 hodin týdně, zaměstnavatel mi platí soc. a zdrav. poj. ). Mám dotaz, mohu současně pracovat i u jiného zaměstnavatele na DPP nebo na DPČ ? Děkuji
Citovat
+1 #187 Pracomat.cz 2019-03-15 10:25
Cituji Petra:
Dobrý den,

skončil mi studentský status a z důvodu absolvování jistého kurzu potřebuji pracovat teď ....


Dobrý den Petro,

v takovém případě budete ze své mzdy doplácet jen částku do minimálního zdravotního pojištění - odhadem cca 150 Kč.
Citovat
0 #186 Petra 2019-03-13 17:37
Dobrý den,

skončil mi studentský status a z důvodu absolvování jistého kurzu potřebuji pracovat teď na zkrácený úvazek. Kdybych začala pracovat na DPČ a vydělala jsem jsi např. 9000 čistého, tak bych na zdravotní pojištění musela platit jako OBZP 1806 nebo bych doplácela jen částku, která by chyběla k minimální mzdě ? Děkuji.
Citovat
0 #185 Pracomat.cz 2019-03-05 12:54
Cituji Martin:
Dobrý den,

vím, že při práci na DPČ mi nemusí zaměstnavatel pravidelně psát směny každý týden stejně. Např. jeden týden 16 hodin, druhý týden nic...


Dobrý den Martine,

záleží na formulaci vaší smlouvy, ale obecně u DPČ platí, že odpracovaná doba může být až 20 hodin týdně, nikoliv že musí být 20 hodin týdně.
Citovat
0 #184 Martin 2019-03-04 20:18
Dobrý den,

vím, že při práci na DPČ mi nemusí zaměstnavatel pravidelně psát směny každý týden stejně. Např. jeden týden 16 hodin, druhý týden nic, třetí týden 24 hodin atd... V průměru za rok (52 týdnů) by se u DPČ mělo jednat o 20 hodin týdně (maximálně tedy půlúvazek). Na březen 2019 jsem však měl zatím pouze 2 směny v plánu a dnes 4. 3. mi šéf volal že mi je ruší a přidělí mi směny až někdo onemocní. Je vůbec možné a má zaměstnavatel právo abych za celý měsíc neměl odpracovanou ani jednu hodinu? Očekávám že ani v průměru za rok zpětně nedosáhnu zdaleka 20 hodin za týden. Nerad bych byl nějak negativně překvapen v budoucnu.

Děkuji za odpověď
Citovat
0 #183 Pracomat.cz 2019-02-22 19:21
Cituji Jaroslav:
A je možno práci vykazovat i o víkendu? U DPČ nevzniká nárok na příplatek za práci o víkendu? Moc děkuji


Dobrý den Jaroslave,

pokud nejste obsahem smlouvi omezeni v pracovní době, tak je možné pracovat i o víkendu. A u DPČ skutečně není příplatek za práci o víkendu.
Citovat
0 #182 Jaroslav 2019-02-22 15:28
A je možno práci vykazovat i o víkendu? U DPČ nevzniká nárok na příplatek za práci o víkendu? Moc děkuji
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Jaroslav:
Dobrý den, v rámci projektu máme u nás na škole zaměstnanou psycholožku na DPČ ...


Dobrý den Jaroslave,

to jak vykážete její práci (pokud s tím bude pracovnice souhlasit) je plně ve vaší kompetenci. DPČ je poměrně volným pracovně právním svazkem a pokud nemáte ve smlouvě stanovenu přesnou pracovní dobu, dává vám prostor učinit co zamýšlíte.
Citovat
0 #181 Pracomat.cz 2019-02-22 14:37
Cituji Jaroslav:
Dobrý den, v rámci projektu máme u nás na škole zaměstnanou psycholožku na DPČ ...


Dobrý den Jaroslave,

to jak vykážete její práci (pokud s tím bude pracovnice souhlasit) je plně ve vaší kompetenci. DPČ je poměrně volným pracovně právním svazkem a pokud nemáte ve smlouvě stanovenu přesnou pracovní dobu, dává vám prostor učinit co zamýšlíte.
Citovat
0 #180 Jaroslav 2019-02-21 16:25
Dobrý den, v rámci projektu máme u nás na škole zaměstnanou psycholožku na DPČ ve výši 0,5 úvazku (v dohodě není více specifikováno). Od 4.2. do 21.2. měla marodní. Je možné její práci vykàzat ve zbývajících dnech, tak aby byl únorový úvazek splněn a nebylo zapotřebí vracet část dotace na její místo za únor? Děkuji
Citovat
+1 #179 Pracomat.cz 2019-02-14 13:51
Cituji Pavel:
Dobrý den, mám velký problém se zaměstnavatelem a všechny mé smlouvy a to DPČ 2017, DPP 2018 a také DPČ 2017 jsou přesažené v limitu hodin, protože vedoucí mi zadávala neustále těžkou ....


Dobrý den Pavle,

situace, kterou popisujete je velmi závažná. To, že se takto v některých případech chovají soukromí zaměstnavatelé jsem již zažil, u statního podniku je o to více zarážející. Hlavně s dodatkem, že jste situaci zkoušel řešit bezvýsledně s inpektorátem práce. Zkusili jsme se v redakci zamyslet nad možnými postupy. Tím prvním je nechat věci být. Jde o nejméně pracnou variantu, ale také vám nic nepřinese a chování podniku nezmění. Další je zkusit se spojit s ostatními lidmi v podobné situaci (psal jste, že se takto nezachovali jen k vám) a společně se podělit o náklady na právníka. Další zajímavou možností je zkusit vyhledat pomoc u médií (televize, či velké noviny). Ti maji prostředky na právní pomoc a zároveň mají velkou moc něco změnit. Nemyslím si, že jedna z cest je lepší než druhá. Každý z nás je jiný a řeší situaci jinak. Bohužel vám víc pomoct nedokážeme, ale berte to alespoň jako inspiraci, kterými směry se můžete vydat.
Citovat
0 #178 Pavel 2019-02-13 15:36
Dobrý den, mám velký problém se zaměstnavatelem a všechny mé smlouvy a to DPČ 2017, DPP 2018 a také DPČ 2017 jsou přesažené v limitu hodin, protože vedoucí mi zadávala neustále těžkou a dlouhou práci a na tomto základě mě doslova vyhodila ze zaměstnání nucením dál přesahovat hodiny, nebo jít,tak jsem šel. Dále zjištěno mnoho dalších skutečností, které zde nelze popsat jako zatajování volných míst na HPP i na inzeráty í skutečnost, že mě jistý čas vedla vedoucí načerno nezaplatila pojištění a daně a vedení místo aby zjednalo nápravu též lže a patrně ovlivňuje i inspekci práce, která mi tři měsíce zamlčuje informace/poradenství o automatickém přechodu na HPP. Nevím již kam se obrátit a nejsem v tomto podniku první, ale naopak a zřejmě má tento státní podnik imunitu a může páchat trestné činy vědomě. Sdělil bych více na email, ale již nevím jak se bránit a právník mi sice v prvním ohledání vše defakto potvrdil s tím, že chce vyšší zálohu, kterou obyčejný člověk nemá a navíc jsem díky zaměstnavateli v dluhu a proto žádám pomoc. Automatickým přechodem na HPP bych měl dnes o 100.000kč více a inspekce práce po třech měsících doprošování odpověděla, že žádné právo na automatický přechod není, což je v rozporu z právníkem i dalšími advokáty´a logikou Prosím o jakoukoliv reakci budu Vám vděčný možno i na můj email. Zaměstnavatel se dopouští ohromné diskriminace a řekl bych i korupce i nadále. Neplatné výpovědi zaslané takticky po třech měsících co mě zaměstnavatel opět podvedl a zaručil návrat jsem toto odeslal na vedení s tím, že do vyřešení žádám, aby poměr pokračoval a dál zaměstnavatel nereaguje vůbec. Díky předem za případnou reakci či pomoc.
Citovat
0 #177 Pracomat.cz 2019-02-13 15:00
Cituji Míša:
Dobrý den, je u DPČ zkušební doba? Nebo pokud to jen není povinnost, může tam být zařazena? Děkuji


Dobrý den Míšo,

nebývá to příliš obvyklé, ale u DPČ lze sjednat zkušební dobu.
Citovat
0 #176 Míša 2019-02-13 11:45
Dobrý den, je u DPČ zkušební doba? Nebo pokud to jen není povinnost, může tam být zařazena? Děkuji
Citovat
0 #175 Pracomat.cz 2019-02-08 09:38
Cituji Michaela:
Dobrý den,

celý rok pracuji na DPC, kdy me vydelky jsou vetsi nez 3000 ale mene nez 10. Podepsala jsem "ruzovy papir". Musim tedy podavat danove priznani?


Dobrý den Michaelo,

prohlášení k dani (růžový papír) co jste podepsala znamená, že za vás daňové přiznání může vyřídit zaměstnavatel. Ujistěte se u něj, že to tak skutečně udělá. Pokud ne, musíte ho podat sama.
Citovat
0 #174 Michaela 2019-02-07 20:54
Dobrý den,

celý rok pracuji na DPC, kdy me vydelky jsou vetsi nez 3000 ale mene nez 10. Podepsala jsem "ruzovy papir". Musim tedy podavat danove priznani?
Citovat
0 #173 Pracomat.cz 2019-02-05 16:36
Cituji Ivča:
Dobrý den, chtěla bych se Vás zeptat, jestli se mě DPČ počítá do důchodu do odpracovaných let, jsem ID II.stupeň, děkuji za odpověď.


Dobrý den Ivčo,

v případě, že si vyděláte na DPČ více než 3 000 Kč měsíčně tak ano. Za měsíce kdy je výdělek nižší se odpracovaná doba na důchod nezvyšuje.
Citovat
0 #172 Ivča 2019-02-05 16:27
Dobrý den, chtěla bych se Vás zeptat, jestli se mě DPČ počítá do důchodu do odpracovaných let, jsem ID II.stupeň, děkuji za odpověď.
Citovat
0 #171 Pracomat.cz 2019-02-04 12:19
Cituji hana:
Dobrý den,po opětovném zaevidování se na ÚP,kdy jsem nevyčerpala celou podporu...


Dobrý den Hano,

potřebujete mít vždy odpracováno (či náhradní doba pojištění) alespoň 12 měsíců za poslední dva roky.
Citovat
0 #170 Pracomat.cz 2019-02-04 12:09
Cituji Marie Lacinová:
Dobrý den,dnes jsem se byla zaregistrovat na ÚP ...


Dobrý den Marie,

mít odpracováno za poslední 2 roky 12 měsíců (pojištěných), je základní podmínka pro získání podpory. Když není splněna, tak nárok samozřejmě není.
Citovat
0 #169 Marie Lacinová 2019-02-04 11:50
Dobrý den,dnes jsem se byla zaregistrovat na ÚP,s vaší odpovědí.Kde jsem se vás ptala na nárok na opakovanou podporu po nevyčerpání celé podpůrčí doby.Kde jsem ze dvou let měla 6 měsíců soc.pojištěných,zbytek na dpp. Odpověděli jste mi,že mám.Paní mi však řekla,že nemám nárok na podporu,protože nemám pojištěných 12 měs.v období dvou let.Jak to tedy je,a na koho se mám obrátit.Děkuji Marie
Citovat
0 #168 hana 2019-02-03 19:27
Dobrý den,po opětovném zaevidování se na ÚP,kdy jsem nevyčerpala celou podporu, mi sdělili,že nárok na podporu nemám.V posledních dvou letech,mám odpracováno na DPČ 6 měsíců soc.placených.Na koho se mám obrátit a odvolat se,když s rozhodnutím nesouhlasím.Děkuji
Citovat
0 #167 Pracomat.cz 2019-02-03 16:27
Cituji Milan Nečekal:
Dobrý den,byl jsem invalidní III.stupen a po půl roce jsem nastoupil na DPP.Poslední měsíc mi plat ...


Dobrý den Milane,

v tomto případě by to mělo být z DPP.
Citovat
+1 #166 Milan Nečekal 2019-02-03 15:15
Dobrý den,byl jsem invalidní III.stupen a po půl roce jsem nastoupil na DPP.Poslední měsíc mi plat přesáhl 10 000 kč a byl soc.pojištěn.Důchod mi byl snížen na II.st.a já se nahlásil na ÚP.Z jakého výdělku mi bude počítána podpora.Bude to z DPP nebo výdělků před důchodem III.st. Děkuji
Citovat
0 #165 Pracomat.cz 2019-02-03 09:44
Cituji Marie Lacinová:
Dobrý den,mohu se zeptat,jestli musím mít vždy odpracovaných 12 měsíců,...


Dobrý den Marie,

pokud jste měla z DPČ odvedeno pojištění za šest měsíců, můžete čerpat podporu celou znova. Pokud méně než šest měsíců, tak můžete dočerpat zbylou část původní podpůrčí doby.
Citovat
0 #164 Marie Lacinová 2019-02-02 23:25
Dobrý den,mohu se zeptat,jestli musím mít vždy odpracovaných 12 měsíců,když se chci nahlásit na ÚP opakovaně?Jsem rok a půl po pobírání podpory a nečerpala jsem ji celou.Pracuji půl roku na Dpp a půl Roku na Dpč.Z Dpp se sociální neodvádělo,jen z Dpč.Děkuji Lacinová
Citovat
0 #163 Pracomat.cz 2019-02-02 21:12
Cituji hana šímová:
Dobrý den,mám dotaz zda mám nárok ...


Dobrý den, pokud vaše příjmy z dohod byly v takové výši, že z nich bylo odváděno pojištění, pak máte odpracováno dostatečné množství času, aby podpora mohla být přiznána.
Citovat
0 #162 hana šímová 2019-02-02 20:14
Dobrý den,mám dotaz zda mám nárok na opakovanou podporu v nezaměstnanosti.
březen 2016 -10.květen 2017 III.st.inval
11.5.2017 - 3.9.2017 podpora
4.9.2017 - 20.7.2018 DPP
21.7.2018 - 31.12.2018 DPČ
Jsem invalidní II.st
Děkuji za odpověd.H.Šímová
Citovat
0 #161 Pracomat.cz 2019-01-31 16:00
Cituji Erika 82:
Dobrý den,
nyní jsem na RD,pracuju na DPP (výdělek cca 2500/m),nyní u další firmy na DPČ (výdělek cca 9000/m)jaká bude daň a zdr.pojištění
Děkuji
Erika


Dobrý den Eriko,

bude to cca 1 500 pojištění a daň cca 1800, což je menší než sleva na poplatníka. Takže defacto bez odvodu na daně.
Citovat
0 #160 Erika 82 2019-01-30 20:12
Dobrý den,
nyní jsem na RD,pracuju na DPP (výdělek cca 2500/m),nyní u další firmy na DPČ (výdělek cca 9000/m)jaká bude daň a zdr.pojištění
Děkuji
Erika
Citovat
0 #159 Pracomat.cz 2019-01-11 18:06
Cituji Ludmila:
Dobrý den,
nemám práci, budu mít pouze smluvní vztah na DPČ. Chtěla bych se zeptat jak to bude se zdravotním a sociálním ...


Dobrý den Ludmilo,

to zda prohlášení podepíšete nebo ne závisí na vaší dohodě se zaměstnavatelem.
Citovat
0 #158 Ludmila 2019-01-11 12:22
Dobrý den,
nemám práci, budu mít pouze smluvní vztah na DPČ. Chtěla bych se zeptat jak to bude se zdravotním a sociálním pojištěním - bude se mi to strhávat ze mzdy, nebo to budu sama posílat na pojišťovnu? Počítám s tím, že můj výdělek přesáhne 3000,- měsíčně.
Taky bych se ráda zeptala na ,,prohlášení", které se často zmiňuje. Budu ho podepisovat nebo ne?
Budu ráda za každou odpověď. :)
Citovat
0 #157 Pracomat.cz 2019-01-08 15:02
Cituji Ivana:
Dobrý den, jsem zaměstnaná na DPČ u jednoho zaměstnavatele, v říjnu jsem onemocněla a dostala jsem od nich pouze nemocenskou ..


Dobrý den Ivano,

pokud máte více zaměstnání, které zakládají účast na nemocenském pojištění, tak jste pojištěna z každého takového zaměstnání. Nemocenská vám náleží z každého zaměstnání (pokud to dosažený výdělek umožňuje). Situaci, kterou popisujete nedává smysl a byla by diskriminační. To že pracujete ve dvou zaměstnáních a je za vás odváděno 2x zdravotní pojištění vede k tomu, že nedostanete žádnou nemocenskou? Pokud tímto opravdu OSSZ argumentuje, tak se jich zeptejte na základě kterého § si takto vykládají naše zákony.
Citovat
0 #156 Ivana 2019-01-08 11:36
Dobrý den, jsem zaměstnaná na DPČ u jednoho zaměstnavatele, v říjnu jsem onemocněla a dostala jsem od nich pouze nemocenskou cca 4000Kč. V červenci a září jsem si tam vydělala více než 5000Kč. U jiného zaměstnavatele jsem v srpnu pracovala na DPP a vydělala si cca 20000Kč. Přestože za mě bylo odváděno pojistné, nechtějí mi z OSSZ vyplatit nemocenskou, protože jsem v předchozích 3 měsících nepracovala u jednoho zaměstnavatele. Je to správné? Děkuji za odpověď
Citovat
0 #155 Pracomat.cz 2019-01-06 20:09
Cituji Sabina:
Dobrý den,

Chtěla jsem se zeptat, jak je to s odvodem zdr. a soc. pojištění v případně 2 DPČ....


Dobrý den Sabino,

dovolím si upozornit, že od letošního roku došlo ke změně a částka od které se platí sociální a zdravotní pojištění je 3 000 Kč. Odvody u dvou firem jsou na sobě nezávislé. Pokud v obou překročíte tuto částku, budete danit (a platit pojištění) u obou těchto příjmů.
Citovat
0 #154 Sabina 2019-01-06 19:30
Dobrý den,

Chtěla jsem se zeptat, jak je to s odvodem zdr. a soc. pojištění v případně 2 DPČ. Každá dohoda je u jiného zaměstnavatele a mzda přesahuje 2 500kc. Jsou odvody na sobě nějak závislé?
Bylo mi řečeno, že za mě nemohou 2 zaměstnavatelé odvádět toto pojištění, ale musí se domluvit na nějaké fakturaci např.
Děkuji za odpověď
Citovat
0 #153 Pracomat.cz 2019-01-03 14:20
Cituji Jana:
Dobrý den, ráda bych se informovala na DPČ. Letos jsem u stejného zaměstnavatele podepsala smlouvu k výkonu práce...


Dobrý den Jano,

zaměstnavatel i vy jste ve vzájemném vztahu povinni dodržovat, podmínky, které jste si vzájemně v pracovní smlouvě odsouhlasili. S ohledem na měsíční formu výplaty bych očekával, že máte splnit právě 80 hodin za měsíc. Nicméně pokud je ve smlouvě stanoven skutečně týdenní cíl odpracovaných hodin, pak byste za týdny kdy jste počet hodin splnila měla vyšší sazbu a za týden kdy nesplnila měla menší sazbu. Co se týče těch dvou sazeb, zkuste to brát jako motivaci a výhodu. V případě jedné sazby by zaměstnavatel nejspíše sáhl po té menší z nich. Takto máte možnost vydělat si více.
Citovat
0 #152 Jana 2019-01-03 13:48
Dobrý den, ráda bych se informovala na DPČ. Letos jsem u stejného zaměstnavatele podepsala smlouvu k výkonu práce, avšak mám tam dvě položky v rámci měsíční odměny. Buď odpracuji méně než 20/ho týdně s odměnou 80,- nebo více než 20/hod týdně s odměnou 90,-. Avšak bylo mi vysvětleno, že abych dosáhla na vyšší částku, musím za měsíc odpracovat alespoň 80 hodin, bez ohledu na to, že jsem 3 týdny odpracovala po 20 ti hodinách a poslední týden jen 15- v takovém případě bych vyšší odměnu nezískala. Má na to zaměstnavatel právo, i když ve smlouvě je to psané jinak a je tam uvedené odpracovat týdně? Popř. má zaměstnavatel právo mě tímto ' nutit' porušit zákon a pracovat více, než je v zákonu uvedeno? Děkuji za odpověď
Citovat
0 #151 Pracomat.cz 2019-01-02 16:17
Cituji iveta klimčákova:
Od 17.12 2018 jsem v nemocenkem stavu ale muj zamesnavatel ukoncil svoj cinost take smlouvu ...


Dobrý den Iveto,

v první řadě, měla jste klasický pracovní poměr nebo DPČ? V případě, že DPČ měla jste měsíční výši přijmu takovou, že vám zakládala účast na nemocenském pojištění?
Citovat
0 #150 iveta klimčákova 2019-01-02 13:48
Od 17.12 2018 jsem v nemocenkem stavu ale muj zamesnavatel ukoncil svoj cinost take smlouvu jsem mela do 31.12.2018.Jake mam ucinit kroky.Jake mam podniknout ted kroky vubec nevim co mam delat.Klimčáková
Citovat
0 #149 Pracomat.cz 2018-12-27 13:39
Cituji Pavlina:
Dobrý den,chtěla bych poprosit o radu.Na HPP(prac.smlouva) jsem zamestnancem v jedné firmě (do listopadu 2019 ...


Dobrý den Pavlíno,

záleží na zaměstnavateli zda vám neplacené volno poskytne. Zároveň už nejste chráněna proti výpovědi, takže ji můžete dostat. Samozřejmě za dodržení podmínek daných ZP (odstupné, výpovědní lhůta atd..). Teoreticky můžete pracovat pro jednoho na DPČ a u druhého mít neplacené volno. Prakticky, ale pro druhého zaměstnavatele představujete náklady navíc (musí mít dva pracovníky na jednu pozici, s tím že neví kdy se ten druhý vrátí), takže si moc nedovedu představit situaci, že by s tím zaměstnavatel na HPP souhlasil. V případě, že máte neplacené volno, tak za vás zaměstnavatel neodvádí žádné pojištění. Musela byste ho platit sama v rámci DPČ. Z toho plyne, že doba neplaceného volna se do důchodu nepočítá (pokud nebudete platit všechna pojjištění z DPČ).
Citovat
0 #148 Pavlina 2018-12-26 21:35
Dobrý den,chtěla bych poprosit o radu.Na HPP(prac.smlouva) jsem zamestnancem v jedné firmě (do listopadu 2019 na rodičovské dovolené) a zároveň na dpc v jine firme.Od září 2019 půjde syn do skolky na 8 hod denne cely týden.Po skončení rodičovské dovolené bych chtěla cerpat neplacené volno u zaměstnavatele,kde mam HPP a pokračovat v práci na dpc u jiného zaměstnavatele.Je to možné, nemohl by mi zaměstnavatel,kde mam HPP dat výpověd proto,ze nemohu čerpat neplacené volno na péči o syna a přitom pracovat na dpc jinde?Byla by dova práce na dpc a současně neplacené volno započtena na duchod? Pokud bych behem neplaceného volna otěhotněla a chtěla nastoupit na nemocenskou u zaměstnavatele,kde mam HPP,lze tak učinit pouze přerušením neplaceného volna? Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #147 Pracomat.cz 2018-12-14 22:15
Cituji Marta:
Dobrý den,nastoupila jsem 3.12.2018 na DPČ u VZP v programu hadicap. Sjednaná odměna je ...


Dobrý den Marto,

pokud máte celkově z DPČ více než 2 500 Kč měsíčně, tak na nemocenskou nárok máte. Na ošetřování člena rodiny při DPČ nárok nemáte.
Citovat
0 #146 Marta 2018-12-14 20:08
Dobrý den,nastoupila jsem 3.12.2018 na DPČ u VZP v programu hadicap. Sjednaná odměna je 100,- Kč za hodinu, úvazek 4 hodiny denně. Mám dotaz, mám nárok na nemocenskou a případně na OČR na dítě? Moc děkuji, informace čtu různé a nemohu v případě nemoci mé nebo dítěte zůstat naprosto bez peněz.
Citovat
0 #145 Pracomat.cz 2018-12-04 11:19
Cituji Monika Sokolová:
Dobrý den, můžete mi prosím poradit? ....


Dobrý den Moniko,

bez konkrétních znalostí je možné se vyjádřit pouze v obecné rovině. Není možné nově vydat exekuční příkaz, který by postihoval mzdu manželky dlužníka.
Citovat
0 #144 Monika Sokolová 2018-12-03 22:43
Dobrý den, můžete mi prosím poradit? Pracuji na DPČ může mi exekutor strhávat z platu peníze? Máme s mamželem 3 děti ve škole, manžel pracuje a má na svém platu jak daňovou úlevu na děti ale i exekuci kde mu strhávají třetinu výplaty. Jak je to se mnou prosím? Budou i mě strhávat peníze? Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #143 Pracomat.cz 2018-11-20 10:20
Cituji Helena:
Dobrý den, děkuji za odpověď. Dohoda o pr. činnosti je uzavřena ..


Dobrý den Heleno,

mělo by se jednat o vyměřovací základ z posledních 12 měsíců - získaná mzda / počet odpracovaných hodin.
Citovat
0 #142 Helena 2018-11-19 23:33
Dobrý den, děkuji za odpověď. Dohoda o pr. činnosti je uzavřena do 30. 9. 2019 a navazuje na předchozí. Stále jsem nepochopila jak se stanoví vyměřovací základ pro výpočet nemocenské pokud např. v listopadu budu mít výdělek třeba 8 000,- Kč a od 29.listopadu nastoupím na nemocenskou.
Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #141 Pracomat.cz 2018-11-19 15:52
Cituji Helena:
Dobrý den, pracuji na DPČ déle než rok. Pouze v 1 měsíci jsem dosáhla nižší výdělek než 2500,00 Kč....


Dobrý den Heleno,

u dohody o pracovní činnosti máte nárok na dávky v případě pracovní neschopnosti za podmínky, že DPČ trvala nebo měla trvat aspoň 15 kalendářních dnů a sjednaná odměna, tzv. započitatelný příjem, dosahuje částky tzv. rozhodného příjmu (2 500 Kč).

Účast na pojištění se počítá každý měsíc. V tom měsíci, kdy jste nedosáhla na částku příjmu ve výši alespoň 2 500 Kč, nejste účastna nemocenského pojištění a z příjmu se vám neodvádí pojistné na sociální zabezpečení). V takovém případě tedy nárokj na nemocenskou není.
Citovat
0 #140 Helena 2018-11-19 14:42
Dobrý den, pracuji na DPČ déle než rok. Pouze v 1 měsíci jsem dosáhla nižší výdělek než 2500,00 Kč. Nemám stanoveny směny, je to práce s výběrem směn, někdy jsou směny odvolávány. Jedná se o zaměstnání malého rozsahu? 1. Jak by se mi počítala nemocenská pokud bych neodpracovala v měsíci žádnou směnu a neměla tedy žádný příjem a v témže měsíci onemocněla. 2. Jak by se počítala, kdybych odpracovala potřebný počet směn a současně v tomtéž měsíci onemocněla? Zajímá mě výpočet nemocenské od 15. dne.
Děkuji za odpověď.
S pozdravem Helena
Citovat
0 #139 Pracomat.cz 2018-11-16 08:40
Cituji Radka:
Dobry den, rada by som sa opytala ako je to v pripade, ze som len emailom ...


Dobrý den Radko,

pokud jste smlouvu nepodepsala, tak oficiálně nemáte vůči zaměstnavateli žádné závazky. Nicméně by bylo férové je alespoň po e-mailu, upozornit, že nenastoupíte, že jste si našla jinou práci.
Citovat
0 #138 Radka 2018-11-15 17:04
Dobry den, rada by som sa opytala ako je to v pripade, ze som len emailom potvrdila ponuku na pracu na DPP a DPC,vyplnila osobny dotaznik, ten sa podpisuje az pri nastupe aj so zmluvou, ktoru som este nevidela a nepodpisala. Nasla som si inu pracu a na dohodu neplanujem nastupit. Je potrebne pisomne dorucit odstupenie? Moze zamestnavatel po mne vyzadovat nahradu skody? Dakujem pekne za odpoved
Citovat
0 #137 Pracomat.cz 2018-11-03 10:33
Cituji Monika:
Dobry den mam smlouvu o DPC na hodinu mam 80kč asi v hrubém....


Dobrý den Moniko,

nejsem si ničeho takového vědom. O jaký § zaměstnavatel svoje tvrzení opírá?
Citovat
0 #136 Monika 2018-11-03 08:17
Dobry den mam smlouvu o DPC na hodinu mam 80kč asi v hrubém.A jsem vedená na ÚP a zaměstnavatel mi rekl ze kdyz mi marodi syn tak mi musí pracak doplatit zbytek do minimální mzdy tak se chci zeptat co je na tom pravdy dekuji
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected] 

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 498

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 499