Kdy je úraz pracovním úrazem? Podle §105 Zákoníku práce se jedná o situaci kdy došlo při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k poškození zdraví nebo jeho smrti úrazem. V tomto případě odpovídá za škodu tímto způsobenou zaměstnavatel u něhož byl zaměstnanec v době úrazu v pracovním poměru.

Plnění pracovních úkolů v tomto případě znamená tyto činnosti:

  • výkon pracovních povinností uvedených v pracovní smlouvě
  • jiná činnost vykonávaná na příkaz zaměstnavatele
  • činnost, která je předmětem pracovní cesty

Důležité informace

Pokud se zaměstnanci stane úraz během jeho cesty do stravovacího zařízení během pracovní doby (typicky cesta do restaurace/podnikové jídelny na oběd), nejedná se o pracovní úraz, pokud se stane mimo prostory zaměstnavatele.

Pokud se ale stane cestou za stravováním a v objektu zaměstnavatele, tak pracovním úrazem je.

Samotné stravování se nepočítá v přímé souvislosti s plněním pracovních úkonů, cesta na něj v objektu zaměstnavatele v rámci pracovní doby, však ano.

Pokud se spor o to zda byl úraz pracovní nebo nikoliv dostane až k soudu, tak k němu soud přistupuje z hlediska s ohledem na okolnosti. Pokud si zaměstnanec v pracovní době na výrobním stroji vyrábí věci pro sebe a stane se mu úraz nejedná se o pracovní úraz. Naopak když je profesionální řidič v rámci své povinné přestávky během jízdy, sražen jiným automobilem, o pracovní úraz se jedná.

Judikát nejvyššího soudu v podobném případu můžete najít k dispozici zde.

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]