Kdy je úraz pracovním úrazem? Podle §105 Zákoníku práce se jedná o situaci kdy došlo při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k poškození zdraví nebo jeho smrti úrazem. V tomto případě odpovídá za škodu tímto způsobenou zaměstnavatel u něhož byl zaměstnanec v době úrazu v pracovním poměru.

Plnění pracovních úkolů v tomto případě znamená tyto činnosti:

  • výkon pracovních povinností uvedených v pracovní smlouvě
  • jiná činnost vykonávaná na příkaz zaměstnavatele
  • činnost, která je předmětem pracovní cesty

Důležité informace

Pokud se zaměstnanci stane úraz během jeho cesty do stravovacího zařízení během pracovní doby (typicky cesta do restaurace/podnikové jídelny na oběd), nejedná se o pracovní úraz, pokud se stane mimo prostory zaměstnavatele.

Pokud se ale stane cestou za stravováním a v objektu zaměstnavatele, tak pracovním úrazem je.

Samotné stravování se nepočítá v přímé souvislosti s plněním pracovních úkonů, cesta na něj v objektu zaměstnavatele v rámci pracovní doby, však ano.

Pokud se spor o to zda byl úraz pracovní nebo nikoliv dostane až k soudu, tak k němu soud přistupuje z hlediska s ohledem na okolnosti. Pokud si zaměstnanec v pracovní době na výrobním stroji vyrábí věci pro sebe a stane se mu úraz nejedná se o pracovní úraz. Naopak když je profesionální řidič v rámci své povinné přestávky během jízdy, sražen jiným automobilem, o pracovní úraz se jedná.

Judikát nejvyššího soudu v podobném případu můžete najít k dispozici zde.

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit