Zaměstnání malého rozsahu

Co je to zaměstnání malého rozsahu 

 

Jedná se o docela populární vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, který bývá často tak trochu nejasný. V tomto článku si je společně zkusíme trochu přiblížit. Přesná definice je součástí Zákon č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění. V něm se můžeme podívat na §7 1):

Platy vojáků

Zajímá vás jak vysoké jsou platy v armádě? Nebo chcete vědět o kolik bude brát více, když dosáhnete vyšší hodnosti? Vše potřebné se dovíte v našem článku.

Platy státních úředníků 2020

Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu. Pokud jste při nástupu do zaměstnání skládali tento slib, týkající se vás následující platové tabulky.