Fikce doručení

Doručování písemností v pracovněprávních vztazích je poměrně komplikovanou oblastí, které se obšírněji věnuje zákoník práce. Velkou pozornost si zaslouží zejména pojem fikce doručení. O neplatnost doručení fikcí koluje mnoho mýtů a polopravd, tak se společně podívejme jak fikci doručení definují zákony. Ale v rámci článku se zaměříme i na povinnosti zaměstnance i zaměstnavatele, které na ně ZP při doručování písemností ukládá.

Noční směna z pohledu zaměstnance - často kladené otázky

Práce v noci má svoje specifika, stejně jako zákonné povinnosti. Jsou za ni příplatky, v některých případech je nutné absolvovat speciální pracovnělékařské prohlídky či je omezena délka směny. Od kdy do kdy je noční směna? Na tyto a další otázky o nočních službách odpovídá následující článek. Dozvíte se vše co říká zákoník práce na noční směny.

Zákaz kouření na pracovišti

Kouření na pracovišti zakazuje přímo zákoník práce. Konkrétně § 106 odst. 4 písm. e) . To znamená nekouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci. Byli by totiž vystavení tzv. pasivnímu kouření na pracovišti. Kromě toho platí  výslovný zákaz kouření pro některé další činnosti či prostory s ohledem na ochranu bezpečnosti jejich provozu.

Pracovní pohotovost, výkon práce v době pracovní pohotovosti a příplatek za pohotovost 2021

Z pohledu zaměstnance často panuje nejistota či nevědomost jak je to s pracovní pohotovostí a odměnou za ni. V první řadě je nutné rozlišovat mezi pracovní pohotovostí a výkonem práce v době pracovní pohotovosti. Podívejme se na to důkladněji. Často se řeší například pracovní pohotovost ve zdravotnictví, po přečtení následujícího článku už budete mít v tématu jasněji.

Úprava pracovní doby na základě žádosti zaměstnance

Zaměstnanec je povinen dodržovat rozložení pracovní doby a rozvrh pracovních směn, které jsou stanoveny zaměstnavatelem. Přesto se všichni z nás mohou dostat do situace, kdy je je úprava pracovní doby žádoucí. Zejména rodiče musí často řešit, jak skloubit své rodičovské a pracovní povinnosti. Za určitých podmínek je dohoda se zaměstnavatelem o úpravě pracovní doby možná. Podíváme se na to společně.