Průměrná mzda v národním hospodářství 2023

Jaká je průměrná měsíční mzda v národním hospodářství 2023? Vychází z výše průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. - 3. čtvrtletí roku 2022, kterou stanovuje ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů sdělením podle průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlášené Českým statistickým úřadem, s tím, že tuto částku zaokrouhluje na celé stokoruny dolů.

Vstupní lékařská prohlídka 2023

Smyslem vstupní lékařsky prohlídky do zaměstnání je zjistit, zda je uchazeč o zaměstnání zdravotně způsobilý pro výkon dané práce. Často je s ní spjato velké množství otázek ohledně toho zda je povinná, kdo platí vstupní lékařskou prohlídku nebo zda má lékař povinnost hlásit těhotenství. Odpovědi na ně najdete v následujícím článku.

Fikce doručení

Doručování písemností v pracovněprávních vztazích je poměrně komplikovanou oblastí, které se obšírněji věnuje zákoník práce. Velkou pozornost si zaslouží zejména pojem fikce doručení. O neplatnost doručení fikcí koluje mnoho mýtů a polopravd, tak se společně podívejme jak fikci doručení definují zákony. Ale v rámci článku se zaměříme i na povinnosti zaměstnance i zaměstnavatele, které na ně ZP při doručování písemností ukládá.

Noční směna z pohledu zaměstnance - často kladené otázky

Práce v noci má svoje specifika, stejně jako zákonné povinnosti. Jsou za ni příplatky, v některých případech je nutné absolvovat speciální pracovnělékařské prohlídky či je omezena délka směny. Od kdy do kdy je noční směna? Na tyto a další otázky o nočních službách odpovídá následující článek. Dozvíte se vše co říká zákoník práce na noční směny.

Zákaz kouření na pracovišti

Kouření na pracovišti zakazuje přímo zákoník práce. Konkrétně § 106 odst. 4 písm. e) . To znamená nekouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci. Byli by totiž vystavení tzv. pasivnímu kouření na pracovišti. Kromě toho platí  výslovný zákaz kouření pro některé další činnosti či prostory s ohledem na ochranu bezpečnosti jejich provozu.