Platy vojáků

Zajímá vás jak vysoké jsou platy v armádě? Nebo chcete vědět o kolik bude brát více, když dosáhnete vyšší hodnosti? Vše potřebné se dovíte v našem článku.

Platy státních úředníků

Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu. Pokud jste při nástupu do zaměstnání skládali tento slib, týkající se vás následující platové tabulky.

Ostatní příjmy

Výčet ostatních příjmů je v § 10 Zákona o daních z příjmu. Nejčastějším příjmem jsou příjmy z příležitostné činnosti (prodej ovoce či zeleniny ze zahrady) či příležitostného nájmu movitých věcí, příjem z výměnku atd.