Úprava pracovní doby na základě žádosti zaměstnance

Zaměstnanec je povinen dodržovat rozložení pracovní doby a rozvrh pracovních směn, které jsou stanoveny zaměstnavatelem. Přesto se všichni z nás mohou dostat do situace, kdy je je úprava pracovní doby žádoucí. Zejména rodiče musí často řešit, jak skloubit své rodičovské a pracovní povinnosti. Za určitých podmínek je dohoda se zaměstnavatelem o úpravě pracovní doby možná. Podíváme se na to společně.

Mzdový (a platový) výměr 2021

Při nástupu do zaměstnání se můžeme setkat s tím, že mzda není přímo součástí pracovní smlouvy a místo toho je určena tzv. mzdovým výměrem. Může se to zdát jako drobnost, ale zaměstnanec se tím dostává do nevýhodnější pozice. Proč a jaké jsou důsledky si vysvětlíme v následujícím článku.

Zaručená mzda pro ostatní a společné pracovní činnosti

V soukromém sektoru platí, že za práci musíte dostat minimální výši odměny. Většina lidí si myslí, že se jedná o minimální mzdu. To však není úplně přesné. Existuje několik úrovní tzv. zaručené mzdy, která určuje za jaký druh práce náleží jaká minimální odměna. Ve veřejném sektoru toto neplatí a zaměstnanci jsou v nich odměňování dle platových tabulek.