Osoba zdravotně znevýhodněná

Osoba zdravotně znevýhodněná (OZZ) je občan, který může vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale je při výkonu výrazně omezen. Důvodem tohoto omezení je dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, který trvá déle než jeden rok a limituje tělesné, duševní nebo smyslové schopnosti osoby. Podrobně je to rozebráno v v ustanovení § 67 zákona č. 435/2004 Sb., tzv. zákona o zaměstnanosti.